Ze světa

Zelený most do Indie

LIBOR ČÍHAL Na okraji jednání G20 v Dillí se EU, USA a Indie shodly na americkém plánu o ustavení ekonomického koridoru (Belt and Road) z EU do Indie. Leyenová to komentovala slovy, že to nebude [Čist dále]

Ekonomika

Evropa hraje ruskou ruletu

JANA KUNŠTEKOVÁ Zima se blíží, a zeptá se, co jsme dělali v létě. Sankce jsme dělali a na lidi kašlali. Demokraticky zmrznou, protože jaksi dá rozum, že zkapalněný plyn, který projde zároveň se zkapalněním i [Čist dále]

Společnost

K obraně koridoru vždy připraven!

JAN KELLER Lidé, kterým se přihodilo, že tvoří současnou vládní elitu, se ocitli v nezáviděníhodné situaci. Dostali za úkol vypracovat novou vojenskou strategii České republiky. Z toho, co po kouscích uniká na veřejnost, se dozvídáme, že se počítá [Čist dále]