Politika

Dobré předvolební rady

IVAN HOFFMAN Ovlivňování voleb je politický evergreen. Jedná se o neodolatelné pokušení. Jestli je to nešvar anebo lidské právo pak záleží na tom, kdo koho ovlivňuje. Obecně platí, že ovlivňovat volby ve prospěch těch správných [Čist dále]

Společnost

O jednom zrušeném výzkumu

KN V současnosti probíhá živá debata o tom, jestli je moudré vystavovat děti a adolescenty informacím o transgenderu a změně pohlaví. Zatím nemáme vědecké studie, které by jednoznačně rozhodly, zda zákazy osvěty na školách v tomto směru jsou spíše potlačováním práv menšin, [Čist dále]