Politika

Volby jsou každý den

LADISLAV JAKL Naše životy jsou vymezeny, omezeny, dirigovány, usměrňovány, regulovány, hlídány, kontrolovány a v mnohém i řízeny institucemi. Institucemi, které mají moc si vynutit naši poslušnost silou. Institucemi, jejichž provoz jsme povinni hradit svými penězi.

Politika

Předvolební selanka

KATEŘINA LHOTSKÁ V posledních letech jsme opakovaně zažívali předvolební kampaně, kdy obvyklé slibování nesplnitelného zastínily vzájemné útoky plné nechutností a kydání špíny. Proto překvapuje poměrně poklidný průběh té aktuální.

Politika

Je třeba doříci něco k evropským volbám?

VÁCLAV KLAUS Evropské volby, přesněji řečeno volby do Evropského parlamentu, by měly být každým z nás brány vážně, i když by mělo být jasné, že je tento „parlament“ parlamentem jen zdánlivým. Zdánlivým, neboť postrádá klíčový prvek parlamentního [Čist dále]