Česko proti bídě. Je načase papalášům ukázat, že tahle země nepatří jim, ale nám
Sdílet článek:

NESPOKOJENY

Současná vláda je protiobčanská a protičeská. Je to vláda národní katastrofy. Už nehodláme nečinně přihlížet devastaci naší země. Jdeme se postavit proti bídě! Je načase jim ukázat, že tahle země nepatří jim, ale nám. Už bylo dost politického kalkulu. Jestli se nám podaří prosadit naše požadavky, záleží na jednom jediném faktoru. Kolik se nás 11.3.2023 na Václavském náměstí sejde. Vaše země vás potřebuje. Jste to vy, kteří nám můžete dát naději.

 

Podle vlády je největším ohrožením demokracie u nás nespokojený občan.
Podle mě je tím největším ohrožením vláda, která si tohle myslí.

Tisková konference hlavního organizátora připravované celonárodní akce Česko proti bídě strany Právo Respekt Odbornost (PRO) 7. února 2023, na které byly vůči vládě formulovány jasné a kategorické požadavky a zároveň svoláno celonárodní setkání na Václavské náměstí 11.3.2023 od 14 hodin.

Buď všichni společně vyhrajeme a nebo všichni společně prohrajeme.

Přátelé, začínám mít pocit, že se rodí něco opravdu výjimečného.

Za posledních pár dnů se podařilo otupit více hran na naší alternativní scéně než za poslední 3 roky. Je evidentní, že většina z nás pochopila, co se na tuto zemi řítí, a dokázala zapomenout na minulé neshody a křivdy, které jsou v optice kroků současné vlády skutečně naprosto malicherné.

Sám jsem učinil několik vstřícných kroků a rád bych také poděkoval všem těm, kteří iniciovali podobně vstřícný krok vůči mně. Vážím si každého, kdo dokáže v těchto časech odložit zbytečné rozepře a zapojit všechny své síly do snahy zastavit morální i ekonomickou devastaci naší země.

Samozřejmě se to nepovedlo ve všech případech, ale naprostá většina těch, s nimiž nás v minulosti něco rozdělilo, ukázala, že jim jde mnohem víc o budoucnost České republiky, než o vlastní ego. A před každým z nich hluboce smekám.

A aby těch pozitivních zpráv nebylo málo, tak mám tu čest oznámit, že se do naší strany rozhodl vstoupit i Petr Vrána, ředitel základní školy v Troubkách, jenž byl spolu s Ivanem Semeckým jedním z mála ředitelů základních škol, kteří se otevřeně vzepřeli covid šikaně minulé vlády a byli pro „své“ děti ochotni riskovat i své zaměstnání.

Mimochodem Petr sepsal vynikající článek coby reakci na naprosto skandální dopis ministra školství Balaše, jímž se naše vláda snaží vpašovat tvrdou politickou agitaci do našich základních škol. Jedná se o nesmírně důležitou věc, neboť cílená indoktrinace našeho školství, která probíhá již posledních 10-15 let a kterou se naše vláda nyní snaží zásadně prohloubit, je jednou z hlavních příčin současného neutěšeného stavu v naší zemi.

Sečteno a podtrženo – na naší alternativní scéně dochází k takovému spojení, jaké už tady dlouho nebylo. Proto prosím i vás všechny – nevyčítejte nikomu, že „obrátil“ a že na někoho dřív útočil a nyní se s ním „paktuje“. Vždyť je to přece to, po čem jsme společně tak dlouho volali!

I v minulosti vždy platilo, že když byla země napadena zvenčí, tak lidé odložili to, že jeden druhému chodil za ženou, že podváděl v kartách nebo že se v hospodě zfackovali, a společně se bok po boku onomu agresorovi postavili. My musíme nyní dokázat to samé.

Proto znovu apeluji na všechny – nevyhledávejme to, co nás rozděluje, ale zaměřme se na to, co nás spojuje. Nejde o nic menšího než o budoucnost naší země.

Když totiž odhlédnete od všeho toho balastu, tak uvidíte holou a čistou pravdu – buď všichni společně vyhrajeme a nebo všichni společně prohrajeme. Nic mezi tím neexistuje.

Proto chci tento příspěvek věnovat všem těm, kdo to pochopili a ze srdce jim za to poděkovat.

Politici pětikoalice definitivně převzali manýry bolševických papalášů.

Tak tohle je absolutní skandál!

Níže naleznete odpověď Úřadu vlády ČR na dotaz zaslaný tomuto orgánu veřejné správy na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Musel jsem si jej přečíst asi třikrát, neboť poprvé jsem si říkal, že je to špatný vtip a podruhé, že snad není možné, že by měli tak neskutečnou drzost, aby vyplodili takový nesmysl.

V tuto chvíli je tedy zřejmé, že:

1) mluví-li o hrozbě války Andrej Babiš, je to odporná štvavá kampaň, za kterou je třeba Marka Prchala vyloučit z profesního sdružení

2) mluví-li o hrozbě války kdokoliv na FB, jedná se o dezinformaci a trestný čin šíření poplašné zprávy

3) pokud však předseda vlády opakovaně uvádí, že už ve válce jsme, jedná se dle Úřadu vlády o „metaforické vyjádření, jež je užíváno veřejnými osobnostmi při různých krizových momentech, nikoli jako sdělení, že by se Česká republika nacházela ve válečném stavu.“

Aneb už zase jsme si všichni rovní, ale někteří jsme si rovnější.

Vyjádření, za které hrozí normálnímu člověku kriminál, je u předsedy vlády pouhou metaforou.

Jejich vysmívání se občanům této země skutečně nemá žádných hranic a v tuto chvíli dosáhlo již zcela absurdních rozměrů.

Z této tragikomické odpovědi, která již překročila hranice naprosté frašky vyvozuji osobně tyto dva závěry:

1) Doporučuji všem, na které si zaklekne Rakušanův KRIT, aby si tuto odpověď Úřadu vlády vzali s sebou a argumentovali tím, že jejich vyjádření bylo pouhou metaforou a že tím neměli na mysli nic konkrétního

2) Fiala by měl vyhodit celý právní odbor Úřadu vlády a pak sám podat demisi.

V zemi, která se považuje za právní stát, nelze připustit situaci, kdy za totožný skutek je obyčejný občan dehonestován coby dezinformátor a často i vyšetřován a následně trestně stíhán, zatímco u předsedy vlády se nad takovým výrokem blahosklonně mávne rukou s tím, že pan premiér to tak nemyslel a že to byla jen taková drobná metaforka.

Z trestně-právního úhlu pohledu pak vidím v tuto chvíli pouze dvě možná řešení – buď státní zástupce neprodleně zahájí trestní stíhání Petra Fialy za přečin šíření poplašné zprávy dle §357 tr. zákoníku, nebo musí policie bezodkladně zastavit trestní řízení ve všech obdobných případech.

Jakýkoliv jiný postup znamená to, že Česká republika už se nadále nemůže nazývat právním státem.

Politici pětikoalice definitivně převzali manýry bolševických papalášů a nabyli přesvědčení, že si mohou vůči nám dovolit cokoliv. Míra jejich drzosti totiž dneškem dosáhla zcela nové dimenze.

Kde není rovnost před zákonem, tam neexistuje právní stát.

V posledních dnech je to skutečně nářez!

Poté, co jsem včera zveřejnil jen těžko uvěřitelnou odpověď Úřadu vlády, že prohlášení Petra Fialy, že jsme ve válce, není šířením poplašné zprávy, nýbrž neškodnou metaforou, tak dnes mám pro vás další lahůdku.

Jedná se o kauzu Putina v pytli na mrtvoly, kdy si Vít Rakušan patrně spletl post ministra vnitra s rolí hysterického aktivisty a způsobil naší zemi ostudu mezinárodního formátu dětinským prázdným gestem, jež dokonale ilustruje tragickou úroveň této arogantní politické figury.

Poté, co bylo odloženo trestní oznámení jedné naší vzácné kolegyně z advokátní branže s tím, že se podle názoru orgánů činných v trestním řízení nejedná o trestný čin, se mi dnes dostalo do rukou rozhodnutí Městské části pro Prahu 7, jež konstatuje, že se nejedná ani o přestupek!!!

Podle tohoto orgánu „nebyla naplněna míra společenské škodlivosti a jednání pachatele bylo vyhodnoceno pouze jako jednání nevhodné“

Tedy abych vám to přeložil – oni mohou otevřeně prohlašovat, že země je ve válce a klidně vyvěšovat na státní budovy plakáty se státníky jiných zemí v pytli na mrtvoly, a přesto se jim nestane vůbec nic. Zatímco pokud třeba Vidlák, Matouš Svoboda nebo Jakub Netík napíšou na svůj FB profil cokoliv, co se našim mocipánům nelíbí, tak jsou téměř neprodleně pozváni policejními složkami k podání vysvětlení, je jim vyhrožováno trestním stíháním, případně je proti nim trestní stíhání zahájeno a jsou za své výroky hnáni před soud.

Zatímco si orgány veřejné moci neváhají tvrdě vyšlápnout na obyčejné lidi, kteří veřejně projeví názor, jenž není v souladu s jedinou oficiálně uznávanou doktrínou strany a vlády, tak naší novodobé politické šlechty se bojí byť jen dotknout!

Rovnost před zákonem už u nás opět zhynula.

A kde není rovnost před zákonem, tam neexistuje právní stát.

Zastavme je! Je načase jim ukázat, že tahle země nepatří jim, ale nám.

Metafora Petra Fialy, aneb výsměch vládních papalášů našim občanům – Díl 2

První část odpovědi z Úřadu vlády na otázku, co konkrétně měl předseda vlády ČR Petr Fiala na mysli, když říkal, že „jsme ve válce“, se díky vám stala naprostým hitem sociálních sítí.
Jak už jsem psal, pan Večeřa z Úřadu vlády slíbil pokračování – odpověď na první čtyři otázky z žádosti dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění.

A skutečně, už tady onu odpověď máme.

Ve filmu bývá druhý díl většinou slabší než jednička, ovšem Úřad vlády tentokrát nezklamal a nabídl nám ještě absurdnější vysvětlení než ve své prvotní odpovědi.

Takže kdybyste chtěli vědět, co konkrétně měl pan předseda války na mysli, když říkal, že jsme ve válce, tak se jedná o:

„…emotivní vyjádření politika, jenž se snaží burcovat veřejnost v době. Lze poukázat na obdobná metaforická vyjádření, jež jsou užívána veřejnými osobnostmi při různých krizových momentech, za mnohé například větu: „Naše země nevzkvétá“, vyřčenou bývalým prezidentem Václavem Havlem v novoročním projevu v roce 1990, jež měla poukázat na neutěšený stav, panující v našich zemích po Sametové revoluci.“

Že byl tohle někdo schopen vyplodit (v citaci jsem ponechal i veškeré gramatické chyby), tomu jsem uvěřil asi až po pátém přečtení tohoto naprostého blábolu.

Oni reálně přirovnali výraz „jsme ve válce“ k větě „naše země nevzkvétá“. A dokonce to vypadá, že ten nesmysl myslí vážně.

No, už se těším, jak budu u soudu bránit své klienty, kteří se vyjadřovali kriticky na téma tečkování, argumentací, že se nejednalo o šíření poplašné zprávy, nýbrž o metaforické vyjádření, jímž se snažili burcovat veřejnost v době celosvětové agresivní invaze farmaceutických společností.

A teď bez legrace – už mám dost jejich papalášství. Už mám dost toho, že tady vytvářejí KRITy, jimiž ničí obyčejné občany této země, zatímco oni bez uzardění lžou a smějí se nám do obličeje. Už mám dost jich všech.

Je na čase, aby jim ten samolibý škleb na jejich tvářích rychle zmizel.

Je načase jim ukázat, že tahle země nepatří jim, ale nám.

Jdeme se postavit proti bídě!

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (23 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

3 Comments

  1. Chápem vašu zdravú nasranosť, ale obávam sa, že vám je to úplný prd platné. Väčšina to tak chce a väčšina to tak bude mať. Pes na námestí si môže štekať koľko chce, ale karavána ide ďalej. Aj keby Vás tam na tom václaváku bolo 200k, čo je to? 2% dezolátov s ktorými si vytrú prdel. Pokojná demonštrácia nemá šancu nikdy nič zmeniť.

  2. No jeste je jina moznost pro věčně nespokojenè se vším.Napéct buchty a hybaj do světa na zkušenou.Ti kteři se pak vratili tvrdili,ze nikde neni tak pekně jak v Ceske republice se vším.Jó ta zatracená praxe života.

  3. Užití doprovodné fotografie pořízené na protibabišovské demonstraci tzv. milionu chvilek je myslím krajně nevhodné.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*