Čínský virus: Data-driven politics
Sdílet článek:
Co má být smyslem počínání politiků, kteří mají příslušnou odpovědnost? Tedy o co se mají snažit v rámci krize, která nám tady zuří v důsledku epidemie čínského viru? Pokusím se na následujících řádcích nabídnout odpověď a alespoň částečně ji opřít (nejen, ale i) o dostupná data (byť, respektuji, zůstal jsem práci s daty mnoho dlužen – např. jsem vůbec nesledoval jejich vývoj v čase…).

Můžete samozřejmě závěry a doporučení zcela odmítnout, ale chtěl bych každého čtenáře zdvořile požádat, aby se nad nimi alespoň zamyslel a aby se u toho pokud možno oprostil od emocí, které otázka dnes již pochopitelně vyvolává. Závěry a doporučení vyvraťte, ale zkuste to prosím také na základě nejen obecnějších úvah, ale i dat.

Předpoklady

a) Společnost v naší zemi se nachází ve stavu hluboké – a stále se prohlubující – všeobecné nedůvěry, zejména nedůvěry občanů vůči institucím.

b) Nejzávažnějším veřejným rizikem spojeným s epidemií čínského viru je přehlcení zdravotnického systému (přičemž veřejné zdravotnictví je stíháno problémy a jejich přehlížením dlouhodobě – i bez epidemie čínského viru). Tomuto riziku musí vláda čelit především.

c) Početně zdaleka nejvýznamnější rizikovou skupinou – vzhledem k čínskému viru – jsou osoby ve věku 65 let a více. (Na oprávněnost tohoto předpokladu ukazuje mj. skutečnost, že z 31 770 osob, jejichž úmrtí bylo k 17.11.2021 evidováno v souvislosti s čínským virem, jich zemřelo ve věku 65 let a vyšším plných 28 437, tedy 89,5% – údaje pocházejí z webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.)

d) Očkování proti čínskému viru snižuje pravděpodobnost vážného průběhu onemocnění – to a právě to je hlavní důsledek očkování, za tímto účelem byly vakcíny vyvinuty. Zejména tedy očkování nezamezuje opakované infekci čínským virem, stejně jako nezamezuje možnosti čínský virus dále přenášet (byť patrně také snižuje pravděpodobnost obojího).

e) Protilátky získané přirozenou cestou (tedy proděláním čínského viru) jsou přinejmenším stejně účinné, jako protilátky získané očkováním – viz např. data presentovaná v textu „Prodělání covidu chrání, ale méně, než se zdálo. Reinfekcí je řádově více“, Pavel Kasík, SeznamZprávy.cz, 17.11.2021 (i v tomto případě se jedná o data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR). Dále z dat uvedených v tomto textu vyplývá, že osoby, které nejsou proti čínskému viru očkovány ani jej neprodělaly, tvoří 55% všech hospitalizovaných s diagnózou čínského viru a 70% z těch, kteří jsou hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče (jedná se o průměr za týden 9. až 15. listopadu t.r.). Konečně z těchto dat plyne, že osoby, které čínský virus prodělaly, nejsou ve větší míře hospitalizované (naopak) a patrně nemají vyšší pravděpodobnost opakované infekce ani virus nepřenášejí více, než osoby, které jsou proti němu očkovány.

f) Z dat uvedených na serveru opendatalab.cz (v části „Statistiky“ – data jsou však každý den aktualizována…) lze odvodit, že z celkového počtu hospitalizovaných s diagnózou čínského viru v týdnu 8. až 14. listopadu t.r. jich je ve věku 70 let a starších 56% a 73% ve věku 60 let a starší (podrobnější členění dle věku zde není k disposici…) a z těch, kteří jsou hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče, jich je ve věku 70 let a starších 42% a 67% ve věku 60 let a starší.

Závěry

 1. Zejména s ohledem na předpoklad a) nedává žádný smysl vynakládat čas a energii na pokusy o trasování. Pouze se tím vyčerpávají kapacity, které budou chybět jinde, a efekt je mizivý. Jde však v tomto případě pouze o názorný příklad – všeobecná nedůvěra má zásadní dopad na veškeré snažení, snahy o utlumení epidemie čínského viru nevyjímaje.
 2. Z předpokladů c), e) a f) vyplývá, že pokud někdo zahltí zdravotní systém, budou to s největší pravděpodobností osoby ve věku 65 let a starší, které neprodělaly čínský virus a nejsou proti němu očkovány.
 3. Zejména s ohledem na předpoklad d) nedává žádný smysl segregovat prostřednictvím systému zákazů a omezení společnost na „očkované“ a „neočkované“. Každý neočkovaný, který zároveň čínský virus dosud neprodělal, však potenciálně tlak na zdravotní systém zvyšuje, a je proto vhodné s touto skutečností dotčené spoluobčany konfrontovat – je však nezbytné vyvarovat se přitom jakékoli hysterie! Pokud už exekutiva k nějakému restriktivnímu opatření přistupuje, musí být řádně zdůvodněno a musí být vyhodnocena jeho účinnost.
 4. V případě úvah o jakýchkoli restrikcích, které zasahují do svobody občanů a/nebo porušují jejich rovnost před zákonem garantovanou Ústavou a Listinou základních práv a svobod, je třeba nejvyšší zdrženlivosti. Opačný přístup hrozí zásadním a na dlouhou dobu definitivním rozštěpením společnosti. To by spolehlivě zablokovalo možnost otevřené celospolečenské diskuse a tedy také dohody tváří v tvář nejen krizi epidemické (či obecněji zdravotní) povahy, ale i krizím hrozícím či již propukajícím v oblasti hospodářské, bezpečnostní a sociální.
 5. Zejména s ohledem na předpoklad e) je nutné přistupovat zcela identicky přinejmenším k osobám očkovaným proti čínskému viru a k těm, které onemocnění čínským virem prodělaly. Jako doklad prodělaného onemocnění musí být přitom brán v potaz nejen pozitivní PCR test, ale také detekované protilátky. Zejména nedává žádný smysl časově omezovat přiznání statutu „bezinfekčnosti“ osobám, které prodělaly čínský virus, zatímco u očkovaných osob není žádné takové časové omezení praktikováno.
 6. Nedává žádný smysl jakkoli nutit – byť nepřímo – populaci v produktivním věku k tomu, aby se proti čínskému viru očkovala. Přiměřená „osvětová“ motivace samozřejmě na překážku není. Nicméně očkování proti čínskému viru má být zcela svobodným rozhodnutím každého člověka (jako je tomu např. v případě očkování proti chřipce), neboť tím chrání téměř výhradně sám sebe před těžkým průběhem onemocnění. Ostatní efekty očkování jsou zanedbatelné.

Doporučení

 • Radikálně a bezodkladně zvýšit počet očkovaných osob ve věku 65 let a starších, které dosud čínský virus neprodělaly, případně je motivovat k tzv. posilující dávce. Z dat na serveru opendatalab.cz vyplývá, že podstatným zvýšením počtu očkovaných osob právě v této věkové skupině by mohl být snížen tlak na zdravotní systém o přibližně až jednu třetinu (ale soukromé konzultace s lékaři působícími přímo na „covidových jednotkách“ naznačují, že by navrhovaný krok mohl pomoci ještě mnohem více…). S ohledem na skutečnost, že v této věkové skupině zůstává (viz server covdata.cz, část „COVID-19 v Česku dle věku“ – i zde se data denně aktualizují) neočkovaných osob celkově pouze asi 380 tis. (asi 9 % všech doposud neočkovaných, z nichž ale navíc část již čínský virus prodělala), je tento krok pravděpodobně blízko optimu (nahlíženo poměrem cena/výkon).
 • Všechna ostatní veřejná restriktivní protiepidemická opatření postupně zrušit bez náhrady, neboť jejich konečným smyslem je zejména ochránit právě rizikové skupiny před těžkým průběhem čínského viru hrozícím smrtí (a tím ochránit zdravotní systém před zahlcením), a protože energie a prostředky mají být v co největší míře věnovány na dosažení cíle uvedeného v předchozím doporučení.

Zbývá otázka, jak radikálního zvýšení počtu očkovaných osob ve věku 65 let a starších, které dosud čínský virus neprodělaly, dosáhnout a jak toho dosáhnout co nejdříve.

Jsem předsvědčen, že jedni z mála (a možná dokonce poslední), kteří ještě požívají u svých pacientů potřebnou míru důvěry, jsou jejich praktičtí lékaři. Na ty je proto třeba se soustředit, požádat je o maximální součinnost v této věci, dát jim k disposici potřebné vybavení v potřebném množství a vyslat je do terénu – právě k těm rizikovým osobám, které je nutné k očkování účinně motivovat. Tuto terénní práci navíc musí samozřejmě zdravotní pojišťovny praktickým lékařům adekvátně proplatit – nepochybuji, že se jim to vyplatí, ostatně jako vždy, když se investuje do prevence.

Konečně, pokud je zde významná skupina praktických lékařů, kteří sami očkování proti čínskému viru z nějakého důvodu nedůvěřují, nezbývá Lékařské komoře a dotčeným odborným lékařským společnostem, než své kolegy odbornou argumentací (zejména tedy nikoli nátlakem či propagandou) přesvědčit, že jejich současný názor je mylný.

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

2 Comments

 1. Podle mě to autor zkusil dobře, ale měl bych pár dotazů:
  1. „Nejzávažnějším veřejným rizikem spojeným s epidemií čínského viru je přehlcení zdravotnického systému“. Máme nějakou aktuální analýzu kapacit zdravotnického systému? Podle ministerských statistik je přes dvacet procent lůžkových kapacit volných, přístrojů je dostatek. Takže pokud je někde problém, je zřejmě s personálem. Místo obviňování neočkovaných (zdravých) lidí, nestálo by za to prověřit personální politiku nemocnic, zdravotní případně školskou politiku státu?
  2. „Pokud někdo zahltí zdravotní systém, budou to s největší pravděpodobností osoby ve věku 65 let a starší, které neprodělaly čínský virus a nejsou proti němu očkovány.“ Z oficiálních statistik nevyplývá jednoznačně, že by očkování mělo významný vliv na počet lidí 65+ v nemocnicích. Jak chcete zjistit, proč se plní nemocnice, když nesledujete důvod hospitalizace, ale pouze pozitivitu jednoho testu? Opravdu jsou nemocnice zaplněny víc než normálně? Toto jsou třeba čísla od VZP, kolik proplatila nemocnicím hospitalizací na JIP: 2017:189883, 2018:188244, 2019:189019, 2020:171229 plus 7604 covid pos., 2021:38155 plus 7803 covid pos. (zřejmě do května).
  3. „Pokud je zde významná skupina praktických lékařů, kteří sami očkování proti čínskému viru nedůvěřují, nezbývá Lékařské komoře a dotčeným odborným lékařským společnostem, než své kolegy odbornou argumentací přesvědčit, že jejich současný názor je mylný.“ Na základě čeho se autor domnívá, že jejich názor je mylný?
  4. A taky bych byl opatrný s tím „čínským virem“. Národní ústav zdraví USA (NIH) uvádí, že poskytl grant (v r. 2014 na šest let) neziskovce EcoHealt Alliance ve spolupráci s Wuhan Institute of Virology na výzkum netopýřích koronavirů. Že tam společně uvařili kovid je sice konspirace, ale víme, jak daleko je od konspirace k realitě, že?

 2. Tedy vážený pane pisálku, takovou snůšku žvástů jsem zde nečekal.

  Tak zaprvé. Copak se jedná o nějaký čínský virus?
  Patentový úřad v USA přijal už v roce 2002 žádost o patent, jde o práci na koronaviru úpravou zvířecího viru (zde o netopýří vir) pro aplikování na lidskou buňku. Což znamená, že člověk pak může být nakažen i původně neškodným zvířecím virem.

  Pak ještě několikrát za tu dlouhou, zhruba dvacetiletou dobu, několikrát tento patentový úřad v USA obdržel žádost o patenty na obdobné koronaviry. Nikdo se tím ale v patentovém úřadu nezabýval podrobněji, o jaké přesně viry se to jedná. Pouze jistá skupina se začala o tyto práce zajímat a zjistila, že se jedná vždy o tentýž vir, jen v jistém jiném uspořádání jeho sekvencí.

  Tudíž jelikož dopodrobna prozkoumaly ty koronaviry, jak již staré známe tak i ten nový s názvem SARS2-kovid19, či jak jej pak nově pojmenovali, a tihle pracovníci toho patentového úřadu v USA tvrdí, že se stále a pořád jedná o původní první koronavir, podaný již v roce 2002 k patentovému úřadu. Ty později podané – jsou jen pak jinak nastaveny jejich sekvence.

  Tudíž již z tohohle je jasné, že ČÍNSKÝ VIR to nejspíš nemůže být. I když se pak práce na jeho úpravě a zkoumání přemístila pod nátlakem vlády USA do jiných zemí, stále se jedná o tentýž americký vir. No a z tohohle je snad každému už jasné, že se jedná o uměle vytvořený vir.

  Za druhé, proč se autor článku domnívá, že jsou zahlceny nemocnice a jiná zdravotnická zařízení? To věří těm správným médiím, nebo kde se tohohle dopídil? Já slyšel, že naopak kolikrát se to v těch správným médiích jen přehání, aby ovčané uvěřili, že se jedná o pandemii. Takže opět nepravda. Nebo záměrně překroucené informace. Například takové, že se zaplnily nemocniční lůžka pacienty, kteří byly dlouhou dobu neléčení, nebyla jim věnována žádná péče z důvodu přehnané péče o kovidové pacienty, kteří vlastně ani pacienti nebyli, nikdo je nechtěl nikam vzít, takže museli zabírat lůžka v nemocnicích i když byli de-facto úplně zdrávy. Mohli být ubytováni a ošetřovány například v některých prázdných hotelech a podobně. Jo on rovněž ale chybí i personál, který by se o ně staral. No to je ale náhodička, co? Personál a chybějící!!! Kvůli těmto nepacientům pak nebylo možno léčit a věnovat se potřebným pacientům, kteří tedy na to, že se jim nevěnovala patřičná pozornost, najednou zahltila nemocniční lůžka. Což je pochopitelné a mnoho lékařů před tím i varovalo. Ale byli umlčeni a nazváni dezinformátory. Naopak se věnovala pozornost jen na ty opět správné lékaře a další pěvce toho kovidového šílenství.

  No a jelikož před pár lety bylo zrušeno mnoho nemocničních lůžek, či dokonce samotných nemocnic, tak je dnes vidět, že se jedná o nejspíš trestný čin, za který by měli být aktéři po právu trestně stíháni. Je evidentně vidět, že se lůžek nedostává, že před tím, než se zrušily tato lůžka, či vůbec nemocnice, tak bylo jasné, proč tato lůžka jsou navýšena, i když často nepoužívána, jen takzvaně pro případ nouze. A s tím i ten chybějící personál. Proč máme milion úředníků a to zcela zbytečných a naopak chybí pak potřebný personál ve zdravotnictví? To o něčem vypovídá, že? Vyhazovat miliardy za úplně zbytečné úředníky, to nevadí, ale naopak zaplatit potřebné, na to peníze nejsou? No a když je nyní nouze, tak už je pozdě hledat bycha.

  A co lidé starší těch 65 let? To jsou již nesvéprávné osoby, či jak to myslí autor, že by se měli jen oni očkovat jakousi divnou látkou, neznámou, co vše od ní očekávat, jaké pak životní následky to ponese a co vše vlastně v té dávce je za šmejdy a jedy. Myslím, že dnešní sedmdesátníci i někteří osmdesátníci si dokáží najít ty hrozné nežádoucí účinky, na webových stránkách a tudíž je nutit do jakéhosi genetického nesmyslu, kdy se neví, co to způsobí a jak to člověk pak v budoucnu ponese a co vše se s ním pak po té genové terapii bude dít, je hrozná nehoráznost a hodně sprosté a nechutné.

  Prý hodně starých lidí umřelo na ten kovid? A jak je to možné, když už byly skoro všichni ti naočkováni, nebo minimálně aspoň jednou dávkou? Očkování začalo někdy v listopadu 2020. a kdy začala ta úmrtí? A proč začala ta úmrtí? Když byli tito důchodci očkováni kvůli tomu, aby naopak přežili, tak jak je možné, že potom oni ve velkém začali umírat? To nedává jaksi smysl, že jo? Nebo jak se ty věci vlastně mají? Nebo, že by to očkování bylo k ničemu? Nebo co hůř, ještě díky tomu očkování umřelo daleko více lidí? Tak jak se tyto věci mají doopravdy? Proč se tím ještě nikdo nezačal zaobírat? Jak to, že naopak se nesmí provádět žádné pitvy, aby se zjistilo skutečně na co se umírá a jaká by se měla správně začít dělat opatření proti nebezpečným virům a chorobám? Není to náhodou všechno postavené na hlavu? Není to nějaká ta prach sprostá a smradlavá hra s námi obyčejnými lidmi, kdy si jistá hrstka těch nabubřelých to samozvaných nadlidí, dělá co se jim zlíbí a na nás z vysoka kašle? Není to tak?

  Za další. Prý významná skupina praktických lékařů, kteří sami očkování proti americkému viru nedůvěřují, by měli být jistou skupinou (nevím vlastně kým?) zpracovány, aby měli už jen ten správný a jediný názor. Bože co je to za debilnost? Kdo dal právo někomu říci co je správné a co špatné, když naopak zcela jasně už vyplývá na povrch, že žádná ta látka vstříknutá do lidského těla neochrání před tímto novým virem.

  Napřed se tvrdilo, že „očkovaný“ nemůže onemocnět tímto virem a tudíž ani přenášet jej na ostatní. Pak se psalo, že onemocnět tedy může, ale jen mírné příznaky a na žádnou nemocnici to jistě nebude. Za pár dní – měsíců se píše, že tedy i člověk „naočkovaný“ může onemocnět a může být i převezen do nemocnice s horším stavem, ale ne tak hrozným, jak má ten neočkovaný. No a pak se psalo, že může mít i vážný průběh a poté se psalo, že i smrt může nastat, ale prý jich neumírá tolik, jako těch neočkovaných.

  Zvláštní, co? O čem to je? Co to tedy ve skutečnosti znamená? Jak je možné, že státy a oblasti s nejvíce proočkovanými lidmi, jsou na tom dnes vlastně nejhůře ze všech? O čem to jednoznačně hovoří? Není zcela jasně vidět, že tato genová terapie nemá nic společného s tím, aby se zamezilo této nové nemoci a aby skončil ten kovidový teror: Je jasně vidět, že žádné „očkování“ nemá žádný kladný vliv na tuto novou nemoc, nebo dokonce naopak je evidentně vidět, že díky proočkovanosti jsou na tom ty státy mnohem hůře, nežli ty s nenaočkovanými lidmi?

  Takže naopak aby byli lékaři přesvědčováni o jediné správné cestě vše „naočkovat“, nebylo by lepší naopak začít používat hlavy a začít znovu skutečně léčit, tak jak se dělo v dřívějšku, od čeho se ale upustilo, z jakéhosi divného důvodu, prý kovidová pandemie a nikdo pak již nesmí do ordinace praktického lékaře, protože by on mohl onemocnět. To jsou ale paradoxy, co? Namísto, aby lékař léčil, tak se on zavře do svého krámu a maximálně vám po telefonu sdělí, co a jak, aniž zná váš skutečný zdravotní stav. A zvláštní, že se dnes již dobře ví, že ta prvotní zanedbaná a vlastně nejdůležitější akce, to je včasné rozpoznání nemoci a zahájení okamžité náležité a adekvátní léčby, zamezí tak tomu, aby se začaly plnit nemocnice a obsazovat tak zbytečně nemocniční lůžka. To již ví dnes mnoho lékařů a nadávají na to, co se vlastně nadále děje, jak tato vláda dělá nesmyslné a úplně zbytečné kroky, které stejně vedou do nikam a kdy stejně budou nadále umírat vysoké počty lidí, protože se zanedbala náležitá a nejdůležitější opatření a to včasná léčba, která zamezí vzniku vážnějších komplikací s pak nedozírnými následky.

  A moc dobře se ví, že oni nadále potřebují vysoké počty nemocných a vysoké počty mrtvých, aby se mohlo dít, to co se děje. Aby nám všem mohla být ukradena svoboda a namísto toho abychom se staly jen ubohými otroky. Proto taky byl vymyšlen ten vir. Pro nic jiného. Pro to taky se děje tohle divadélko. Nic jiného v tom nehledejte. Jsou to zaplacení lokajové sloužící těm nejhorším parazitům co na planetě kdy byli.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*