Elita se o vás postará. Když budete poslouchat, máte vysoký kredit a sto procent nepodmíněného příjmu. Když ne, tak nic
Sdílet článek:

SU/PETER STANĚK

To jsou vám paradoxy: Někdy se na vážkách posuzuje každé slovo, obrat, nebo celý román, zda se nedotýká citů osob nějaké barvy, pohlaví, či vyznání, a jindy se příslušníci elit slétají osobními tryskáči v exotických destinacích, kde s ustaranou tváří probírají, nejen jak zakázat přemnoženému lidstvu auta, či plastová brčka, ale i jak dosáhnout toho, aby místo těch hrozných osmi miliard žilo na Zemi udržitelných 500 milionů, nebo ještě méně. A neříkají tomu genocida, nebo holocaust – je to jen depopulace – jako by šlo jen o obtížný hmyz a nalezení insekticidu. Mnohé nové technologie v potravinářství či farmacii k tomu mají docela blízko. Náš host k chování elit v předchozí části rozhovoru poznamenal: „Když máte 50 miliard, tak už je vám putna, jestli máte 51 miliard. Pak už chcete jediné – moc. A když máte moc, tak se můžete dívat na ostatní lidi jako na hmyz, a buď je to hmyz neutrální, nebo hmyz obtěžující.“

Martina: Když mluvíte o hmyzu, tak jsem si vzpomněla na experiment University of Washington, která zkouší využít k vakcinaci komáry.

Peter Staněk: Ano, to je pravda. A dokonce nejenom zkouší – to se už děje.

Martina: Ano.

Peter Staněk: A geneticky upravení komáři – to už je dokonce v Evropě.

Martina: Kteří mají zlikvidovat komáry, kteří roznášejí horečku denque.

Peter Staněk: A zpráva kongresového výboru pro kontrolu tajných služeb, která zapisovala výpovědi americké CIA, NSA, již před osmi lety konstatovala: „Čína, ve spolupráci se Severní Koreou, vyvinula geneticky sekvencovanou zbraň, která Evropany zabíjí, a Asijce ne.“ Konec citátu. Můžete si to najít v knize Lži a pravdy CIA. Proč? Taky k tomu řeknete, že je to ruská propaganda? Když chcete zdroj, tak například Kennedy junior, a jeho zprávy a výpovědi před kongresovými výbory a podobně. To opět prohlásíte, že to je ruský agent? A že to neberete. A co neberete? Neberete to, co se nehodí do vašeho myšlenkového schématu, nebo je to selektivní vidění ve smyslu: „Co na můj pohled na svět sedí, to beru, to je v pořádku. A co nesedí, to prohlásím za hoax, ruskou propagandu, a tak dále.“ Nebo si opravdu myslíte, že se nepokoušejí změnit na Slovensku náladu vůči Ruské federaci? Dělali všechno možné a nemožné 3,5 roku. A jaký je výsledek? Takový, že 67 procent se dívá na Rusko jako na přítele. Neuspěli, a tak zvýší výdaje na hoaxy a výdaje na postihování všech dezolátů, a tak dále. Nevychází jim to. V Čechách bohužel byli velmi úspěšní.

Martina: Pane profesore, já vím, teď se vrátím někam, kde už jsme být neměli, ale pořád se mi vrací, že jste říkal, že americká armáda testovala látku, kterou lze vstříknout člověku, a ten je pak neuvěřitelným způsobem posílen.

Peter Staněk: Ano, o tom se můžeme bavit, ta opravdu funguje.

Martina: Co to je za materiál?

Peter Staněk: To je předmětem vojenského tajemství. Je to látka, enzym, který se dává intravenózně do žíly, a funguje to. Stejně jako Japonci vyvinuli materiál, který je opět enzymatický, který vám dávají do žíly – a teď se podržte – 10 až 12 hodin vidíte v absolutní tmě. Jak je to možné? A teď se skokem vrátím do našich smyslů a řeknu, že máte 21 smyslů, oficiálně používáte pět, a ostatní smysly, které nepoužíváte, nejsou zlikvidované, jak tvrdí biologové, že co nepoužíváte, zhyne. Ony jsou tam, a jsou pouze vypnuté. A jeden z těchto smyslů je následovný: Ve vašem oku je zrcadlící část, která umožňuje podstatně lepší využití fotonů pronikajících skrze vaši zřítelnici do vašeho oka, podobně jako je to u sovy, nebo jiných nočních živočichů – jenomže tuto schopnost máte vypnutou. Umíte si představit, že váš organismus je schopen zachytit změny pulzace magnetického pole? Že vaše ruka je schopná analyzovat mikroseizmické otřesy, protože ví, že bude zemětřesení – uteče – a vy to nevíte? Prý to nevíte. Ale když ruku položíte na zem, tak skutečně cítíte mikroseizmické otřesy, když otevřete ty další smysly. A právě u těchto dalších smyslů otázka zní: Proč nás asi jimi příroda vybavila?

Martina: Abychom přežili?

Peter Staněk: Ne. Není to otázka Darwinova výběru druhů, ani otázka přežití – zřejmě je to něco vyššího. A otázka: Proč je nemůžete otevřít? Znova se vrátím, jak zní bezpečnostní protokol třídící informace u 90 procent lidí? Je to emočně logický kód, který je odrazem etických, morálních a mravních principů sociální skupiny, které jste členem. Máte tam materiální věc, kterou můžete odvážit? Ne. Je to morálně etická struktura příčin a souvislostí skupiny, které jste členem. Jestliže je společnost založena na spotřebě, na nezodpovědnosti, na ovládání, moci, chtivosti a podobně, tak 90 procent lidí třídí informace podle tohoto kódu, a 10 procent jsou „mimozemšťané“ – myslí jinak.

Všichni CEO nadnárodních firem jsou psychopati. Kdyby nebyli psychopaty, v takové funkci by nebyli. To platí i pro politiku.

Martina: Pane profesore, vy jste říkal, že Homo sapiens přežil vlastně jen díky spolupráci a schopnosti kooperovat. Proto je v posledních letech, desetiletích rozdělován tak, jako by někdo neustále zaséval jablko sváru, neustále proti sobě poštvával jednotlivé skupiny, a my se dáme.

Peter Staněk: Ano, my se dáme. Máte jednu zajímavou věc. Vyšla jedna zajímavá monografie, dělalo ji léta pět polských vědců, a pak to 2017 vyšlo ve Spojených státech, a nazývá se to „Architektura zla: Proč jsou v lidské populaci psychopati, a proč společnost někdy vytváří podmínky, aby se psychopati dostali do vedení?“ A na to existuje další krásná studie, která říká, že všichni CEO nadnárodních firem jsou psychopati, a kdyby nebyli psychopati, tak by nebyli na této funkci. A když se podíváte na dnešní lidi – tím nechci jmenovat členy české vlády – tak máte podivný pocit: Psychopati. Neodpovědní. A neříkám, že mluvím o konkrétních lidech – aby to nebylo právně postiženo. Ale to pak znamená jednu základní otázku: Jestliže ve společnosti, a v její architektuře společenského vědomí, je zakotvena i ochota podřídit se, akceptovat dav, a přijmout, i když vím, že to nejsou správná kritéria, ale chci mít pokoj, chci splynout s davem, tak pak to znamená, že psychopati, kteří společnost v jistých fázích vedou, můžou toto udělat. Někdy si skutečně myslím, ve spolupráci s některými vašimi opozičními politiky, že kdyby Nero zvolil do Senátu koně, tak by možná byl tento kůň rozumnější než ostatní senátoři.

Martina: To byl Caligula.

Peter Staněk: Ano, to byl Caligula. Ale musíme si uvědomit jednu věc: Člověk má nádherné pozitivní stránky – sebeobětování, pomoci, humanitismu, a tak dále – ale pravděpodobně minimálně část populace má druhé stránky – chtivost, posluhování elitám, neodpovědnost, a ochotu se podřídit čemukoliv. Bohužel někomu stačí, že se podřídí prostě proto, aby měl granty – příklady na Akademii. Na druhé straně, někdo zůstane pevný i za cenu vlastního zničení, protože jeho etický a morální princip je vyšší než dočasné materiální výhody, které dostane. A když pak tohoto člověka dehonestujeme, označíme ho za dezoláta, podvodníka, distancují se od něho kolegové, a podobně, tak pak skončí jako já. Ale mně to nevadí, protože musím otevřeně říct, že někteří čeští kolegové mě upozorňovali – již před třemi, čtyřmi lety – abych si dal pozor, protože skončím jako Mistr Jan. Já na to dím: „Jo, ale dřevo podražilo. A spálení by bylo hodně drahé.“ Takže využijete internetovou dehonestaci, použijete zaplacené blogy, a tak dále, a je to vyřízeno.

Ale my to máme v nastavení – vy to máte v nastavení, já to mám v nastavení. A i když víme, že nám to přinese boule na hlavě, a podobně, jdeme svým způsobem svou cestou. A toto vede druhé k zuřivosti. A víte, proč jsou zuřiví? Protože vy jste srovnávací předpoklad: Hajzlovství jejich, a lidskost vaše. Kdybyste nebyla, není s čím srovnávat – protože jste, tak se srovnává. A váhající lidé srovnávají.

Jedna malá ukázka, teď trošičku odbočím: Co vám říká čínská Bílá kniha, která byla publikována před měsícem – nebudu mluvit o dvanácti východiskových bodech – ale jaké jsou čtyři klíčové body čínské strategie pro budoucnost? Bod číslo jedna: Všechny země jsou rovnocenné. Neexistuje žádný lídr, hegemon a podobně. Všichni jsou rovnocenní. Číslo dva – chcete být bohatý? Tak nesmíte vést války. Jenom v míru můžete bohatnout a mít úspěšný život. Třetí – abyste obchodoval, potřebujete infrastrukturu. To znamená, infrastrukturu buduji nejenom proto, abych někoho ovládl, ale abych umožnil pohyb zboží, informací, patentů, vědomí, všeho ostatního. Ale klíčový je čtvrtý bod – musím zachovat různorodost jednotlivých zemí, protože různorodost je dána historickým zázemím, specifikou kultury, specifikou populace, které vytváří žádoucí diverzitu, která je podmínkou pro zachování lidského druhu.

Anglosaská skupina Pěti očí používá systém Echelon, což je 24 špionážních družic, které monitorují jakoukoliv formu komunikace

Martina: To zní velmi osvíceně.

Peter Staněk: A teď si představte, že máte na planetě 20 procent anglosaský model – my vězíme v americkým análu úplně, i s botami. Pak máte 20 procent lidí a 20 procent států, které jsou s BRICS, s Ruskem, s Čínou, a tak dále. A máte 60 procent zemí, které váhají, a budou dodržovat pravidla, která určili Američané, nebo se přikloní k tomu, co jim nabídnou z Číny. A teď vidíte, jaké vlády se přiklánějí k čínské strategii. Nechtějí být koloniemi, nechtějí být otroky amerických představ. A to je to, co tak popuzuje americké, anglosaské elity. Protože jestliže si vzpomenete, tak před třemi lety publikovali zajímavý materiál, jaká by mohla být síla anglosaského bloku – přesněji to nazvali – skupina Pěti očí. Proč? Odpověď je prostá: Je tam Velká Británie, Spojená státy, Kanada, Austrálie, Nový Zéland. Co je spojuje? Systém Echelon. Echelon je 24 špionážních družic, které monitorují jakoukoliv formu komunikace.

Víte, že před pěti lety Evropský parlament zřídil vyšetřovací výbor pro výsledky využití insiderských informací americkými firmami vůči evropským? A že tento výbor zkonstatoval, že to evropské firmy stálo 235 miliard euro. A měsíc na to byl tento výbor rozpuštěn. Náhoda? Svět je plný náhod. Stejně tak jako diskuse o utajených věznicích CIA, kdy byly v Polsku, v Rumunsku. A černá letadla přistávala i v Čechách, a tak dále, a pak se to popřelo, že to není pravda, a pak se to potvrdilo, že je to pravda. A vezměte si příběh paní prokurátorky Carly del Ponteové, která vyšetřovala zločiny Srbů vůči UCK. Ale v momentě, když přišla na to, že UCK financovala svůj vývoj tím, že prodávala orgány srbských občanů, kteří byli zabiti proto, aby tyto orgány mohly být prodávány, tak okamžitě paní del Ponteová zmizela. Opět náhoda? Nepochybně.

Martina: Pane profesore, jak se v tomto chaosu orientovat? Protože jak to tady na naše posluchače chrlíme, tak se člověku opravdu chce trhnout rameny, a říct: Dejte mi pokoj.

Peter Staněk: Ne. Ještě dvě věci: První věc – minimálně 60 procent informací může získat každý, pokud umí kombinované informace ověřovat, to znamená systém kritické kontroly informací. Já vím, že to stojí čas, že to stojí energii. My řekneme: „Nemáme čas, chodíme do práce, staráme se o děti, jezdíme na dovolenou. Nemáme čas.“ Nemáš čas? V pořádku. Druhá věc, musíte chápat, čemu se věnuji celý život – architektura souvislostí. Totiž informace nemá smysl, dokud ji nevsadíte do architektury souvislostí – a tehdy se Golem pohne. Šém. Šem ha-meforaš – řečeno s císařem – pohne Golemem. A pak je tu třetí věc – když vás chci znechutit, tak mám dvě možnosti: Bývalý režim to postavil na tom, že jste neměla přístup k informacím, jenom oficiálním. A tak vznikla Charta, 2000 slov, vysílání Svobodné Evropy, a podobně. To vyplnilo informační mezeru.

S informacemi se musí umět trpělivě a soustředěně pracovat a dávat je do souvislostí. Jinak není možné oddělit pravdu od lži, zrno od plev. Ale to většina lidí nechce.

Martina: A teď jdou na to obráceně.

Peter Staněk: Teď jdou na to obráceně. Máte miliardu informací, můžete mít všechno. A která část informací – pozor – je lež? Oni dávají polopravdu a pololež, protože abyste oddělila zrnko od plev, pravdu od lži, musíte mít informace, musíte s nimi pracovat. A jelikož vědí, že většina lidí nemá trpělivost – máte průzkumy, které dokazují, že mladá generace, díky netu, a podobně, má trpělivost a soustředění 3 až 5 minut, a pak už ne – takže za 3 až 5 minut se nedopátrají po tom, co je podstatou světa kolem nich. A kromě jiného to má další výhodu: Jednoduchý svět nevyžaduje žádné složité myšlení, a žádnou složitou odpovědnost.

Ale když tady máte lidi, jako je mezinárodní skupina právníků, která podává žalobu na Mezinárodní tribunál, nový Norimberský tribunál, ve vazbě na covid, tak to jsou právě lidé, kterým to nedalo a kteří se do toho pustili, nastudovali to, připravili právní podklady, sehnali studie, a tak dále. Vždyť si vezměte skutečnost, že v Evropském parlamentu probíhá diskuse o covidu, a je to obrovský úspěch, protože do té doby každý, kdo kritizoval covid, byl tvrdě setřen. A že probíhá diskuse na půdě českého parlamentu, je také obrovský úspěch, i když to skončilo, jak to skončilo.

A toto všechno se bude dít i ve vazbě na Green Deal, protože jakmile začne Evropská unie tlačit na ta nesmyslná opatření, tak se to dotkne každého člověka, a najednou i ti, kteří nemysleli, najednou – když jim řeknu: Víte, od roku 25 nesmíte topit dřevem a dřevní štěpkou. A od roku 2027 už nesmíte ani kupovat plynové kotle. A musíte topit, nevím, loučí, nebo krbem, nebo tepelným čerpadlem. Ale kolik stojí tepelné čerpadlo? Nestojí náhodou desítky tisíc? A když na něj nemáte, tak čert s vámi, ale už nesmíte topit ničím jiným.

Martina: Myslíte si, že tedy – abychom se probudili – musíme nejprve narazit do zdi, a to nějakým bolestivým způsobem?

Peter Staněk: Jednodušší způsob: Existuje série studií, která se zabývá tím, co vám způsobí největší psychosomatický šok zásadního typu, a zjistili dvě věci. Ztráta blízkého – to je, bože, děsivé. Ale pak je to ztráta majetku, který jste budovala celý život. A teď si představte energetickou směrnici Evropské unie, že od roku 2030 váš dům musí mít certifikát D, a když ho nemá, nedokážete to prodat, musíte se vystěhovat, natisknout se do nějakého malého kamrlíku, a váš dům bude zbourán.

Martina: Anebo ho někdo koupí, a uvede ho do ekologické…

Peter Staněk: Jo, a umístí tam migranty, a tím pádem bude mít výjimku. A když jsem toto přednášel na jednom středoslovenském městě, tak jsem se zeptal: „Co vy na to?“ A odpověď byla jednoduchá: „Vezmu sekeru, a tomu komisaři ukážu, zač je toho loket.“ A to je to, čeho se bojí, a proto chtějí vytvořit speciální policejní oddíly. Ale pamatujte – v Čechách může být třikrát tolik policie, než kolik jí je. Kolik je obyvatel České republiky? Deset miliónů? A kdyby se 10 miliónů těmto policajtům, těmto speciálním jednotkám postavilo a kýchlo, tak je to odfoukne. Ale těchto 10 miliónů se musí spojit. A proto musí udělat to, co jste se ptala: Rozdělit, atomizovat společnost, poštvat mladé vůči starým, děti vůči rodičům. A když se vám to povede, tak máte společnost segmentovanou, a s každým segmentem zatočíte tak, jak potřebujete.

Elita, vláda, se o vás postará. Dostanete nepodmíněný příjem a sociální kredit, založený na postoji k elitám, k oteplování, k migraci. Když posloucháte, máte sto procent kreditu i příjmu.

Martina: Jedním z nejúspěšnějších nástrojů k ovlivňování lidí a manipulaci je strach. Nemusí to být ani elektromagnetické pulzy, které změní naše neurální synapse, stačí – a teď si to můžeme říct postupně – nedostatek ropy, která už, pokud vím, měla dojít dávno. Pak nedostatek vody. A pak se všichni na planetě uvaříme. Řekněte mi, to všechno v nás má vyvolávat strach, nebo jsou to reálné obavy?

Peter Staněk: Ne, musíte vyvolat strach, a začnete tím, že: „Pandemie, to je strašné.“ Jaká je úmrtnost? Obrovská – 0,3 procenta. A představte si, že již vědci například říkají, že je tady sto potenciálních virů, a my nevíme, který to bude, ale již máme vakcínu – proti neznámému viru x. Super. Pak přijde klimatická krize: Vědci prohlásí, že je klimatická krize – aby to nebylo globální oteplování – pak je to globální var, a všichni se uvaříme, a opět na to lidi koukají, čumí a říkají si: „Kurňa, tak alespoň ty buřty budu vařit kratčeji. Dobrá, nebojím se, super.“ Tak přijdou s nějakými dalšími hrozbami.

A teď přijde jedna krásná hrozba – umělá inteligence. A oni prohlásí: „Víte, umělá inteligence bude děsivá hrozba, protože ne, že by to byl nějaký Terminátor, který ovládne planetu. Ale do pěti let zničí 30 procent pracovních míst, 50 procent pracovních míst, 70 procent pracovních míst, ale vážení občané, vy se nebojte, je tady elita, vláda, která na vás myslí – dostanete nepodmíněný příjem. A abyste byli klidní, spojíme to se sociálním kreditem – koneckonců Čína to odzkoušela – a tento sociální kredit bude znamenat váš postoj k elitám, a ke globálnímu oteplování, k migraci, a ke všemu. A když budete apatičtí, tak budete mít 100 procent sociálního kreditu, a 100 procent nepodmíněného příjmu.

Martina: Kontrolně sledovací kapitalismus?

Peter Staněk: Ano.

Martina: Vy jste už ale hovořil o inkluzivním kapitalismu.

Peter Staněk: To je on.

Nebudou vás nutit, abyste měli digitální identitu. Ale bez ní nemůžete do obchodu, do nemocnice, nezaplatíte daně. A je na vás, abyste se svobodně a demokraticky rozhodli.

Martina: Pak jste mluvil jste o tom, že vstupujeme do doby oligarchické. Kde se tedy vynacházíme?

Peter Staněk: Jak musí oligarchie vládnout? Právě tím, že buduje tyto podmínky a tento systém samokontroly. Protože já vás nebudu nutit, abyste měla digitální identitu – Bože uchovej – to je přece vaše demokratické právo. Ovšem nevstoupíte do obchodu, nikdo vás nevezme do nemocnice, ani nezaplatíte místní daně. Ale je přece na vás, abyste rozhodla, jestli chcete digitální identitu, nebo ne. Čili vytvoří podmínky, které ani nemusíme sledovat, jenom je publikují, a je na lidech a na jejich svobodné vůli, aby se rozhodli, jakým směrem půjdou, co chtějí udělat, a tak dále. Je to geniálně promyšleno.

A v tomto ohledu se vychází z toho, že skutečně 60 procent jsou ovečky, které, aby neměly problémy s podmínkami, tak akceptují digitální identitu i bezhotovostní ekonomiku – i povinnou vakcinaci, i bydlení v patnáctiminutových městech. Pochopte, tato salámová metoda znamená patnáctiminutové město. A co znamená patnáctiminutové město? Do patnácti minut pěšky, nebo na kole – ale ne elektrickém – musíte stihnout bydlení, zaměstnání, školu, kulturu, vzdělávání, všechno ostatní. Kdybyste chtěla jít za tuto hranici, musíte mít souhlas magistrátu, a to můžete udělat, řekněme, stokrát ročně, a víc ne, a nesmíte jet autem, a podobně.

Ale vy máte přece před sebou něco, co se takto buduje: Co nám říká TRISTAR cities? Obrovská aglomerace, která vzniká na hranici Holandska, Belgie, Dánska, Německa, která obsahuje 30 miliónů obyvatel a která bude rozdělena na koncentrické kruhy patnáctiminutových měst. A abyste to mohla řídit umělou inteligencí, musíte vybudovat čtyři cloudová úložiště dat, a tato úložiště dat budou obrovská, že každé spotřebuje tolik energie, jako město o 350 000 lidech.

Martina: Tomu říkám úspora a ekologie.

Peter Staněk: Ano. A co takhle projekt NEOM – Saúdská Arábie, 160 kilometrů dlouhá, 500 metrů široká, 200 metrů vysoká, oddělená od vnějšího prostředí, máte tam umělé lyžařské svahy, máte tam umělé jezero s vlnami, a podobně. A toto všechno se dává jako nabídka lidem. A co je toho podstata? Teď přijdeme k jádru pudla: Je tady tvrzení, že člověk ovládá planetu a žije v antropocénu. Je tady tvrzení, že my přírodu nepotřebujeme. Je tvrzení, že příroda je jako slouha pro naše potřeby Ale to je zásadní strategická chyba. Čili musíte dosáhnout stavu, ve kterém lidi oddělíte od přírody, takže budete bydlet ve strategickém městě, kde budete mít domy o padesáti patrech, tam budete mít zelené stěny, a nad hlavou budete mít kvítka – a že takto máte přírodu. Ale už nebudete mít zemědělství. Už nebudete mít možnost jít do lesa. Už nebudete mít možnost komunikovat s přírodou. A proč nesmíte komunikovat s přírodou? Protože Japonci v rámci lesní medicíny jasně dokázali, že dvě hodiny pobytu v lese zvýší funkčnost vašeho imunitního systému asi o 30 až 50 procent. Ale když nebudete mít toto posilnění vašeho imunitního systému, tak budete záviset na složení stravy, a mají vás v hrsti. Opět podmínky.

A takto strukturovaná podoba podmínek znamená, že jestliže použijete technologii žáby, která se vaří, tak si nevšimne úlohy patnáctiminutového města, nevšimne si bezhotovostní ekonomiky. Lidé si nevšimnou, že vakcíny něco znamenají, lidi si nevšimnou ničeho, protože budou žít v pohodlném domě, nebudou mít starosti o topení, budou mít přírodu na balkóně, o všechno se postará umělá inteligence, a jediná věc, kterou musí odevzdat, je sebe sama. A toto je drobnost v porovnání s těmi pohodlnými věcmi. Jelikož platí známá věta, že celý pokrok souvisí s tím, jak je člověk líný, tak máte vrchol lenosti, a tak ani nemusíte vstát z postele, všechno je v digitálním světě.

A proto se říká, že například Japonsko je obrazem budoucnosti. A tam máte skupinu takzvaných hikikomori, což jsou ty lidi, kteří nemají zájem o vztahy, o děti, o sex, o kulturu, o nic. Ideálně sedí doma, nevycházejí z domu, používají pouze internet a digitální svět, a jsou spokojeni. A nyní se tvrdí, že toto se bude vyvíjet i v ostatním světě. Před deseti lety to byl milión, dneska je to deset miliónů – je to desetina japonské populace – a samozřejmě je nezajímá, že musíte řešit japonské důchodce. Á propos, oni tam dožívají 90 až 100 let, jsou dlouhověcí, potvory jedny. Kdo je bude opatrovat? A pak se jenom divíte, že v Japonsku je jedna z největších výrob zaměřena na výrobu robotů specialistů, robotů, kteří komunikují s důchodci, a starají se o ně.

Politici mohou dělat pouze to, co jim lidé dovolí. Jestliže většina zavře oči, a akceptuje dystopický, nelidský svět digitálního feudalismu, stane se realitou.

Martina: Pane profesore, tato vize digitální budoucnosti dokáže předčit mnohé fantazie. Ale myslíte si, že to k tomu skutečně směřuje? Že lidé nebudou nic vlastnit, všechno bude v rukou nejmocnějších oligarchů, všichni budeme žít v plně automatizovaném a digitalizovaném světě, a všichni budou povinně šťastni? Přičemž nevylučujeme, že někteří skutečně budou?

Peter Staněk: Odpověď je velice jednoduchá, a já to říkám všem politikům, kteří se mě pokoušeli navážet do různých politických stran: Vy budete moct udělat pouze to, co vám lidi dovolí. Jestliže většina lidí zavře oči, a akceptuje tento dystopický svět, pak se to stane realitou. Jestliže většina lidí prohlédne a pochopí, že to je nelidské – já to nebudu nazývat digitální feudalismus, a nic podobného – je to nelidské, je to popření základních protokolů, na základě kterých fungujete jako bytost, jako entita – tak když se vůči tomu postaví, tak to nebude. A pak se najednou vrátíme k pochopení toho, co je smyslem našeho života, a proč společnost tady je, že poznání je kořením života a že posun poznání v každé generaci je klíčové.

Ale máte taky zajímavou věc – někteří si to neuvědomují. Přijdete do Itálie, přijdete do Říma, a máte možnost vstoupit do ruin velkého cirku, a dají vám třídimenzionální brýle, a vy najednou vidíte, jak Circus Maximus vypadal v římských časech, když tam ve slávě závodili modří, zelení a podobně, a bili se tam stejně jako dnes. A vidíte, jak to vypadalo před tisíci lety, před pěti sty lety, před sto lety, a dnes. A nejvíce zajímavý poznatek italských historiků? Z těchto návštěvníků se už nikdo nedívá na kulturu jako doteď, jako na souhrn králů, bitev, vítězství, a podobně – najednou si uvědomují, že jsou součástí kontinuity času.

A teď si představte jen Prahu, a udělám to, že řeknu: Vážení, vezměte si brýle, a vidíte, jak vypadala Praha před dvěma tisíci lety, jak vypadala před tisíci lety, jak vypadala v husitských časech, jak vypadala v časech protireformace, jak vypadala za Rakouska Uherska, jak vypadala při vzniku Československé republiky v 1918, jak vypadala za protektorátu, a jak dnes. Pořád se budete dívat na Prahu, kde bydlíte, jenom jako na souhrn architektonických změn?

Martina: Získám vztah.

Peter Staněk: Ano, přesně. A to je to, čeho se bojí. Ale to je ten princip, kdy jsme v představě o digitálním světě zakódovali vlastní zničení, vlastní bezpečnostní protokol. Protože díky těm digitálním technologiím všichni najednou pochopí, že jsou součástí kontinuity času – a to je to pozitivní, to plus, po kterém jste volala. Najednou si uvědomí, že přece tady byl můj děda, byl tady můj praděda, a přežil. Přežil první světovou válku, přežil i protektorát, přežil i komunisty, a přežil dodnes, a odevzdává mi poznání a všechno ostatní.

Martina: Pak si člověk řekne: Toto je země mých předků.

Peter Staněk: Ano.

Martina: Země našich otců.

Peter Staněk: Přesně.

Martina: A bude volat třeba znovu po své zemi?

Peter Staněk: Ano.

Přežít v probíhající globální terraformaci přírody je možné jen při regionalizaci politických struktur, energetiky, bydlení a zemědělství

Martina: Po regionalizaci Evropské unie?

Peter Staněk: Ano, přesně tak. Máte nejenom blbce v EU, i v parlamentu, máte i chytré. A důkazem této chytrosti je například směrnice, která platí od 1.1. 2022, a je zásadní. Jak zní ta směrnice? Je to komunitární norma, která předpisuje, aby všechny výrobky vyráběné na území Evropské unie byly funkční 8 až 10 let, aby byly opravitelné a ekologicky recyklovatelné. Znamená to, že nechci, abyste kupovali výrobek každé dva roky, ale jednou za 8 až 10 let. To znamená, že snížím tlak na peníze, které musíte mít, snížím tlak na potřebu výroby, odpad, a na všechno ostatní. Je to rozumná směrnice. A stejně máte rozumné lidi v některých bodech, kteří také tvoří jiné směrnice, které jsou rozumné, ovšem jsou překryty tím, že někdo prohlásí: „Víte, legislativní výbor studuje, jestli byste neměli používat toaletní papír z obou stran, protože spotřeba je obrovská, a je neekologická.“ A já na to dím: Mohu taky použít dva lopuchy, ale bohužel jen v létě. A kdybych chtěl například použít větvičku břízy, nebo smrku v zimě, tak by to asi nebylo ne, že etické, ale hlavně nepříjemné. Takže se raději nebudu zamýšlet nad zásadními věcmi, jako je okurka, která má být osm centimetrů, zakřivení 12 stupňů, průměr dva centimetry, a podobně – aby to byla evropská okurka – ale zaměřím se na tyto otázky.

Martina: Myslíte si, že regionalizace Evropské unie by mohla být budoucností? A že ji dovolí ti, kteří…?

Peter Staněk: A to je ten vtip. Ještě před dvěma lety, před rokem, se objevily v Evropském parlamentu skupiny, které prohlásily, že jediná podmínka přežití Evropské unie je regionalizace. Protože jestliže regionalizuji, tak se odstraní rozpory, protože tam každý odpovídá za vše, tam každý zná svého poslance. Regionalizace politických struktur znamená, že přitáhnu svého poslance za koule, a zeptám se, proč to neplní? A druhá věc je regionální energetika. Tam se můžete spoléhat, při obrovském množství tajfunů na celoevropskou energetickou síť, když minulý výpadek byl v rozsahu 1,5 miliónů domácností? Čili regionalizace energetiky, regionalizace bydlení, regionalizace zemědělství, regionalizace schopnosti přežití. Protože přežití bude záviset na míře regionalizace. A až přijdou globální přírodní změny, a terraformace přírody, která již běží, pak je otázka přežití přímo navázaná na regionalizaci.

Martina: Pokud ovšem máte pravdu ve svých předchozích úvahách, tak to nikdy nedovolí.

Peter Staněk: Vtip je v tom, že oni to nedovolí, ale lidi to udělají.

Martina: Vy si myslíte, že pokud to nedovolí, tak se stejně vytvoří ostrůvky…

Peter Staněk: Pozitivní deviace.

Martina: Ano, pozitivní deviace. Nebo by třeba bránění v této regionalizaci mohlo popostrčit Evropu třeba na trajektorii vlny nepokojů, revolucí? K čemu se přikláníte?

Peter Staněk: A právě, abyste mohla tyto nepokoje potlačovat, tak musíte mít evropskou armádu, evropskou prokurátory, evropskou policii, která potlačí rebelující regiony.

Martina: Takže tomu moc nevěříte?

Peter Staněk: Ne. Já tvrdím jedno: Elity samy o sobě zasely vlastní faktor sebezničení, tak jako se štír kousne do vlastního ocasu.

Martina: Čím ho zasely?

Peter Staněk: Oni ho zaseli ho právě tím, že si myslí, že všichni lidé jsou ovce. To není pravda. Kdyby analyzovali vývoj historie, uvědomili si strukturování společnosti, uvědomili si, že tady vždy máte rezistentní jádro, které odmítá tyto mocichtivé skupiny, pak by pochopili, že tato cesta vede k jejich zničení. A kdybych byl na jejich místě, zvolil bych podporu regionalizace, a zaměřil bych se na správné formování podmínek. Protože vy musíte mít před sebou jednu klíčovou otázku: Představte si takovou paradoxní věc – já to někdy používám při přednášce – že jste velitel vesmírné flotily mimozemských civilizací, přilétáte k planetě, ale bohužel máte možnost jedné jediné otázky, která v sobě musí zkoncentrovat vyspělost pozemské civilizace. Jak tato otázka bude znít? Máte jedinou možnost. Odpověď zní prostě: Míra zbytečných obětí. Tyto oběti jsou vždy, při jakékoli transformaci, změně, struktuře, kvalitativním skoku, a tak dále, ale vyspělá civilizace minimalizuje zbytečné oběti. A nevyspělé civilizaci je to jedno – žádný život pro ni nemá cenu.

PETER STANĚK

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (8 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*