Jak dál v souvislosti s ruským vpádem na Ukrajinu?
Sdílet článek:

Bez ohledu na výsledek války na Ukrajině, bude třeba se připravit na skutečnost, že pokud nebude Rusko zcela zjevně poraženo (což je problém, daný jeho jaderným arsenálem, který může v případě “stání na porážku” vytáhnout a použít), bude nutné se připravit na to, co bude dál.

Musíme být energeticky nezávislí

Bez ohledu na to, zda je Timmermans placeným agentem Ruska, Číny, či obou či je “pouze” nesmírně hloupý a nevzdělaný, musí být drasticky omezeny OZE. Z fotovoltaiky a větrných elektráren je třeba zachovat výlučně to, co bude přežívat za zcela tržních podmínek, bez jakýchkoli dotací, jak na stavbu tak i provoz. I kdyby to v praxi znamenalo, že “do roka a do dne” solární a větrní baroni zkrachují a zavřou krám. Důvodem je nutnost vyrovnávat výkyvy tohoto haraburdí plynovými elektrárnami, které tvoří podstatnou část naší (a nejen naší. ale i prakticky celé EU) na ruském plynu.

Energetické závislosti na ruském plynu by nás mohla zbavit alespoň dočasně těžba břidličného plynu na našem území, kterou nám EU zakazuje. Buď bruselská centrála dostane rozum a zbaví se ruských agentů (a anuluje opatření, která za jejich peníze a další benefity prosadila), nebo to bude znamenat se s EU rozejít. Podobně jsou na tom i Poláci a společný odchod by pro nás byl příznivější než odejít sami.

Navíc má Polsko na svém území kromě plynových ložisek i ložiska ropy v břidlicích. Opět by bylo výhodné se podílet na jejich exploataci (financováním, prací apod.) za přednostní dodávky k nám (např.). Bude-li EU akceptovat zrušení nesmyslného zákazu frakování, prosazeného Putinovými agenty jako příprava na ruskou agresi proti Ukrajině, dobrá. Pokud ne, pryč z ní!

Pochopitelně, tato těžba není trvale udržitelný stav, to je jasné. Je to jen jakési překlenutí, které by nám umožnilo se rychle zbavit závislosti na ruském plynu a ropě a pokrýt tu část spotřeby, která není pokrytelná dovozem z USA nebo ropných států.

Navíc musíme počítat s tím, že Biden prakticky likviduje těžbu ropy a plynu na území USA (už na tom silně a systematicky pracuje), takže během krátké doby se stanou představy o pokrytí plynu dovozem kapalného z USA jen fantasmagorií. Je otázka, zda se vůbec vyplatí stavět terminály na příjem tohoto plynu, které se nyní staví. Biden se také zasadil o zákaz plynovodu z ropných polí u pobřeží Izraele do Řecka, kde by se napojil na evropskou síť, schopnou dodávat plyn i k nám. V Bílém domě tedy sedí člověk, který se chová v oblasti zásobování evropských zemí plynem jako Putinův agent.

Energii je nutno získávat, jak pro průmysl tak pro obyvatelstvo, nechceme-li klesnout na středověkou nebo raně novověkou úroveň životního stylu i ekonomiky. Budeme jí potřebovat podstatně více než v současnosti, protože přijímáme (a asi na trvalo) uprchlíky z Ukrajiny ve statisícových počtech a možná se dostaneme i nad jeden milion (pokud se Ukrajina neubrání, tak zcela jistě, alternativou je jejich likvidace v ruských koncentrácích).

Tyto lidi bude nutné uživit, zajistit jim práci, bydlení atd. Obávám se převelice, že pod knutou EU to nebude možné. Už jen výstavba naprosto nesmyslných “pasívních domů”, které EU prosazuje jako jediné možné novostavby, spotřebovává naprosto nesmyslně materiál, prostředky a lidskou práci. Navíc soustřeďuje výstavbu do rukou několika málo “EU posvěcených” firem (což je patrně hlavní důvod této formy “boje za klima”). V situaci, kdy bude nutno zajistit bydlení pro dolní statisíce rodin (a nesmí to být na úkor výstavby pro naše rodiny, kterou bude nutno naopak v porovnání se dnešním stavem značně posílit), bude nutné rezignovat na vše, co by výstavbu bytů prodražovalo a zpomalovalo. Bude-li to EU akceptovat, dobře, nebude-li – czexit (a s námi patrně i řada dalších států, stojících před stejným problémem).

Možné zdroje energie

Jako možné zdroje energie se jeví:

 • Prodloužení spalování uhlí (byť v menší míře, viz výše zmíněný plyn)
 • Návrat k výrobě plynu z uhlí (svítiplyn, vodní plyn), alespoň pro průmyslové podniky (podle některých informací už jen přechod z ruského plynu na norský – nebo z jiné těžební lokality – může znamenat nutnost “seřizování” příslušných spotřebičů, protože vlastnosti zemního plynu se lokalita od lokality trochu liší, takže ukončení odběru ruského plynu by se bez nějakých takových zásahů stejně neobešlo
 • Případný přechod na výrobu syntetického benzínu z uhlí či biomasy
 • Geotermální zdroje (vhodné oblasti jsou jednak v západním cípu Čech, jednak severně od Jeseníků, tedy kde byla ještě “geologicky” nedávno sopečná činnost), a jsme zase u onoho zakázaného frakování, bez něhož geotermální energii těžit nelze
 • Pochopitelně jádro, jako jediný dostatečně silný a ekologicky přijatelný zdroj, který by měl postupně převzít dominantní úlohu

Pokud by se měla uplatnit sluneční energie, tak jen jako termosolární zdroje (sluneční záření se koncentruje zrcadly a médium, zahřívané v jejich ohnisku na vysokou teplotu, vyhřívá podzemní zásobník). Elementární výpočet nám řekne, že v krychli ze žuly 50 x 50 x 50 metrů zahřáté na teplotu 500 stupňů je energie naplněných Dlouhých strání, získatelná ochlazením tohoto zásobníku na 150 stupňů. Níž by nemělo cenu jít z technologických důvodů. Energie z tohoto zásobníku se dá získávat průběžně, bez ohledu na počasí a denní dobu a mohla by snadno vykrývat energetické špičky (tedy dodávat drahou elektřinu a vydělat si na sebe). Ta krychle, pokud by byla kompaktní, je ve skutečnosti ještě menší, ale předpokládám nějaké prostory pro kanály topného (chladícího) média, servisní tunely apod. Takový zásobník by mohl paralelně nebo v sérii (páru napřed hnát turbínou a pak využít její zbytkové teplo) jako teplárenský zdroj, což by znamenalo, že by po “dekarbonizaci” nemusela přejít veškerá populace na topení elektřinou.
Další výhodou by byla možnost přímo nad tím zásobníkem postavit něco, co by ho izolovalo od počasí, a přitom využívalo teplo, které z něj přece jen bude odcházet. Od skleníků až po obytné domy.

Pokud by se měla uplatnit větrná energie, tak jen k čerpání vody někam do kopce, odkud by se opět pouštěla na turbíny v době potřeby. Ideální by bylo čerpání přímé, pohybem vrtule, aby se větrná energie nepřeváděla zbytečně na elektrickou a z ní zase na mechanický pohon čerpadla. Pokud ovšem inženýři spočítají, že mechanický převod mezi vrtulí a čerpadlem bude mít větší ztráty, bude se to muset dělat cestou výroby a spotřeby elektřiny.

Na rozdíl od nesmyslů, prosazovaných Putinovými zelenými a EU, takovéto využití solární a větrné energie má smysl a neohrožuje energetickou soustavu destabilizací, ale naopak k její stabilitě potenciálně přispívá.

Musíme být potravinově nezávislí.

Můžeme si o návrhu Okamurovy SPD na potravinovou nezávislost myslet co chceme, ale jednoznačně to byl návrh kroku správným směrem, tj. k podpoře produkce potravin na našem území. Ideálně by mělo být v tuzemsku vypěstováno tolik potravin, aby z toho naše populace vyžila i v případě zhroucení mezinárodního obchodu s potravinami, což tč. reálně hrozí. Návrh SPD považuji za principiálně správný a odpor proti němu za dílem pitomost, dílem práci ruských (a možná i čínských) agentů.

Tento projekt je nutno oprášit a dovést do podoby, kdy by bylo možné v tuzemsku vypěstovat a odchovat dostatek kalorií a vitamínů (a dalších biofaktorů) pro přežití populace (v případě nějaké nouze a zavedení přídělového systému). Každého, kdo by nám v tom chtěl bránit, a to pod jakoukoli záminkou, je třeba považovat za nepřátelského agenta.

Pochopitelně, s výše uvedeným souvisí i různé realizované i chystané zákazy a omezení spojené s chovem domácích zvířat, především na maso. Ochránci zvířat se snaží prosadit, aby bylo nutno volat a zaplatit i na zabití králíka, slepice či jiné drůbeže “atestovaného odborníka”. Jejich cílem je prodražení soukromých chovů na takovou úroveň, aby se nemohly vyplatit. Toto je třeba zlikvidovat, zrušit. Opět, i za cenu rozchodu s EU.

Bylo by vhodné obnovit klecové chovy slepic, protože jsou jednak levnější, jednak šetrnější ke slepicím. To, že nějací bezcenní negramotové z filosofických fakult a podobných pseudovysokých škol, tvrdí něco jiného a zavírají se do klecí “jak je to strašné” nemá naprosto žádný význam. Věřím etologům, zemědělským inženýrům a veterinářům, kteří vědí, že slepice není “malý opeřený človíček” ale něco svou podstatou silně odlišného. Věřím i vědeckým pracem, prokazujícím, že v těchto chovech jsou zvířata zdravější a mají menší známky stresu. I tomu, že v těchto chovech nedochází, na rozdíl od těch “šetrných a ekologických” k uklovávání zvířat k smrti.

Opět, tento zákaz je dílem “ochránců zvířat”, ideologicky inklinujících k fašismu a nacismu (první zákony na “ochranu zvířat” byly z dílen NSDAP), podporovaných EU, která se tím hlásí k odkazu, k němuž by se raději hlásit neměla. Je třeba provést jeho zrušení, i za cenu rozchodu s EU.

Musíme být dopravně nezávislí

Asi mnohé nepotěším, ale Zemanův sen o DOL (respektive jeho realizace) je velice důležitou součástí toho, abychom přestali být závislí na potenciálně nepřátelském Německu a Rakousku v říční plavbě.

DOL by umožnil obejít v Německu “ekologicky” zneprůjezdněný (pro větší lodě) koridor Labe a otevřel by našemu průmyslu cestu k mořským přístavům v Černém moři (a kdyby překáželo Rakousko, tak by v jeho důsledku zbyla cesta k Baltu).
Je třeba si uvědomit, že pro Německo jsme hlavně konkurent, schopný vyprodukovat srovnatelnou kvalitu za podstatně nižší cenu. Z tohoto důvodu se nám snaží házet klacky pod nohy a zneprostupnění “šíleně přírodně vzácného” labského kanálu, užívaného po staletí (či spíš tisíciletí) jako dopravní cesta, je jen prostředek k likvidaci konkurence. Nic “propřírodního” za tím nehledejme. Hledali bychom stejně marně.

Německá ekologie je jen byznys, mající zvýhodnit Německo před dalšími státy EU (a zejména před bývalými socialistickými, které spoustu věcí dokáží vyrobit levněji a lépe). Možná platí i to, že si Němci do jisté míry “bojem za planetu” hojí svědomí za holokaust a další hrůzy, které ve 30. a 40. letech minulého století napáchali. Faktem ovšem je, že jejich “boj za záchranu lidstva” je stejně destruktivní, jako jejich jednání v éře nacismu. A ostatně i ten Hitler se oháněl “záchranou lidstva”. Ovšem, nikoli před “upečením” v oteplování, které je silně nadhodnocené a podíl lidí na něm ještě víc, ale před stejně fiktivním “světovým spiknutím Židů”.

Němci jsou prostě takoví “záchranáři” a jakmile někoho nebo něco začnou zachraňovat, měli by být umravněni, nejlépe tak, jak se to dělalo v letech 1944 a 45. A ještě lépe tak, jak byli v srpnu 1945 umravněni Japonci.

Měli bychom být technologicky nezávislí

Máme dost odborníků na to, abychom vyrobili čipy, jaké se potřebují do aut. Patrně bychom měli tuto schopnost rozvíjet a zdokonalovat. Klidně až k čipům použitelným do počítačů, “chytrých” telefonů apod.

Neměla by být dotována či jinak podporována výroba čehokoli, co je odkázáno na zdroje v problematických, případně potenciálně nepřátelských státech. To se zcela jistě týká všeho, co je závislé na čínském lithiu a čínských prvcích vzácných zemin.

Ohledně prvků vzácných zemin bude třeba se poohlédnout po zdrojích mimo Čínu a v některých případech by se asi vyplatila i výroba příslušných prvků v jaderných reaktorech, stejně, jako se v nich vyrábělo (a snad ještě i vyrábí) zbrojní plutonium. Nicméně se v reaktorech pořád vyrábí technecium i některé další prvky či jejich konkrétní izotopy. Další možností jejich získávání je těžba našeho známého ložiska “vzácných zemin” a poohlédnutí se po dalších. Byť je jasné, že EU se bude snažit něco takového znemožnit.

Další možností je důsledná recyklace všech výrobků, v nichž jsou tyto prvky obsaženy (např. LED). Zase to bude narážet na odpor ekologů, kteří jsou i proti recyklaci lithia z nefunkčních baterií do elektromobilů. A zase taková recyklace bude znamenat “porušení” nějakých obskurních předpisů EU (třebas i ad hoc dodatečně vymyšlených nebo reinterpretovaných).

Pro alternátory a podobná zařízení jsou potřebná menší množství neželezných kovů mj. do permanentních (budících) magnetů. Opět na sebe stáhla Čína u řady z nich světový monopol nebo “téměř monopol” a bude nutné se zbavit nejrůznějších “ekologických” omezení využití našich ložisek a případně znovuzprovoznit některé existující doly. Nehledě k tomu, že spotřeba těchto kovů je u alternátoru ve větrníku, vyrábějícího občas nějakou tu kilovathodinu, a alternátoru v jaderné elektrárně, vyrábějícím permanentně o mnoho řádů víc elektřiny, skoro stejná. Větrníky jsou prostě čiré plýtvání ekologicky problematickými surovinami.

GMO

Dal jsem je jako zvláštní bod, protože se nejedná jen o potraviny, ale i o technické a energetické suroviny.

U těch potravin je to jasné: GMO mají vyšší výnosnost, nižší potřebu pěstebních zásahů (a tedy i spotřebu paliva na hektar a rok), mohou vydržet i klimatické extrémy, omezující úrodu neGMO plodin a mohou zvýšit jejich biologickou hodnotu.

Existují postupy, jak do rostlin “vpašovat” geny, které by je přiměly produkovat skutečně plnohodnotné bílkoviny. Zcela jistě by to znamenalo snížení tlaku na potřebu masa, mléka a výrobků z nich (aniž by však bylo nutné ničit zdraví populace stávajícími vegeteriánskými krmivy, jak o tom sní ekologové). Nicméně by GMO zvýšily i efektivitu chovů domácích zvířat.

Existuje genetická manipulace, umožňující výrazně zvýšit vstřebatelnost vápníku z mrkve. Dokonce tak, že by se z porce mrkve “vydolovalo” nějakých 7 – 8 procent potřebné denní dávky Ca, zatímco v současné době to není ani procento. A je velmi pravděpodobné, že podobně by se dal vápník zpřístupnit lidskému trávícímu ústrojí i v další zelenině, případně že by se dala zvýšit vstřebatelnost i železa, které je také v rostlinné stravě silně limitované co do dostupnosti, nikoli co do přítomnosti.

Jinými slovy, GMO potraviny by značně pomohly ve výživě i obecné potravinové soběstačnosti.

Existují genetické manipulace, umožňující to, že brambora vyrobí vysoký podíl škrobu, použitelného na výrobu biologicky rozložitelných fólií (od pytlíků na potraviny v samoobsluze až po nákupní tašky, jednorázové jídelní náčiní apod.). Odpadly by šílené zákazy plastů, snažící se nás vrátit do časů, kdy se jídlo balilo do použitých novin. Vše je vyzkoušeno a vymyšleno, jen to spustit.

Ano, i tento materiál se rozpadá na jakési “mikročástice”, ale naprosto stejných vlastností, jaké najdeme v běžné půdě, kontaminované trouchnivějícím rostlinným materiálem, od mrtvé trávy po mrtvé dříví.

Nedávno jsem tu zmiňoval genetickou manipulaci, cca 7 násobně zvyšující efektivitu fotosyntézy. To by učinilo smysluplným pěstování energetických plodin, biopaliv apod., protože dnes je toto pěstování naprostý nesmysl (na výrobu litru nafty se, většinou v motorové naftě, spotřebuje ekvivalent asi 1,1 litru nafty). Onen nesmysl se vyplatí jen v souladu s nesmyslnou direktivou EU o “povinném podílu energie z biopaliv” a je menším zlem než si např. vykácet všechny lesy na topné pelety do tepelných elektráren, jak to dělají jinde. Případně devastovat tropické pralesy a pelety z nich vozit přes půl zeměkoule. To vše by odpadlo. Zcela jistě by nebyla k zahození i vyšší efektivita růstu jedlých rostlin.

Pravděpodobně by se pomocí GMO dala zefektivnit i řada technických plodin, získávat oleje snadněji přeměnitelné na maziva (= snižování závislosti na ropě) atd.

Existují i snahy “dolovat” pomocí rostlin ze skládek nežádoucí toxické kovy, případně získávat i kovy užitečné (např. některé rostliny mají v sušině vyšší koncentraci zlata, než jaká je v půdě, na níž rostou). I zde by asi GMO mohly nahradit složité a v řadě případů asi i nemožné posílení těchto vlastností pouhým šlechtěním.

Sáhnu ještě někam jinam: Byly vyrobeny světélkující rybičky (EU je, pochopitelně, ihned zakázala). Dokážu si představit např. stromy, které by v noci svítily a ušetřily část výdajů (i energie) za veřejné osvětlení.

Takže ano, dalo by se na tomto poli udělat mnohé, jen kdyby neexistovala EU, případně se nepletla naprosto nesmyslně do věcí mimo oblast zajištění volného pohybu lidí, zboží a služeb, kde jedině dělá cosi užitečného.

Snažil jsem se vypíchnout to, co by se mělo a mohlo dělat, a, bohužel, vyšlo mi zcela jednoznačně, že žába na prameni jménem EU je v řadě případů hlavní překážkou tomu, aby se něco pozitivního a smysluplného skutečně dělalo.

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (8 votes, average: 0,13 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

9 Comments

 1. Berlín kupuje od Američanů těžké vrtulníky

  Německo kupuje těžké vrtulníky Chinook od Boeingu v USA, uvedl v neděli německý list Bild am Sonntag.

  List s odvoláním na vládní zdroje uvedl, že Berlín kupuje 60 vrtulníků CH-47F Chinook v hodnotě asi pěti miliard eur.

  Akvizice je financována z fondu rozvoje speciálních sil ve výši 100 miliard dolarů, který oznámil kancléř Olaf Scholz po začátku války na Ukrajině. Vrtulníky dodá Boeing nejdříve v letech 2025-2026.

  https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/nehezszallito-helikoptereket-vasarol-berlin-az-amerikaiaktol

 2. Autor píše: “Z fotovoltaiky a větrných elektráren je třeba zachovat výlučně to, co bude přežívat za zcela tržních podmínek, bez jakýchkoli dotací, jak na stavbu tak i provoz.”
  Ve skutečnosti nejhorší na těchto zdrojích je jejich povinný výkup. Jako kdyby prodavač byl donucen napřed prodat ty nejhnusnější a nejdražší rohlíky, které navíc lidem způsobují trávicí potíže, než začne prodávat normální pečivo. A každé ráno by mu jich přivezli dva kamiony.

  • Izolace od výhodné, zejména obchodní spolupráce je hloupost. Izolace od sebevražedných ideologií je nanejvýš žádoucí. Současný problém spočívá v tom, že pro naše politiky (na rozdíl třeba od maďarských) neexistuje žádné nezávislé hledání optimální strategie, ale pouze slepá poslušnost k řídicím orgánům. Pro jistotu umocněná nadšeným hujerstvím.

 3. Dnes představujeme šestý balíček sankcí. Nejprve uvádíme vysoce postavené vojenské důstojníky a další osoby, které spáchaly válečné zločiny v Buchu a které jsou odpovědné za nelidské obléhání města Mariupol. To vysílá další důležitý signál všem viníkům kremelské války: Víme, kdo jste, a budete se zodpovídat. Za druhé, de-SWIFT Sberbank – zdaleka největší ruská banka, a dvě další velké banky. Tím jsme zasáhli banky, které jsou systémově kritické pro ruský finanční systém a Putinovu schopnost ničit. To upevní úplnou izolaci ruského finančního sektoru od globálního systému. Za třetí, zakazujeme třem velkým ruským státním vysílatelům z našeho éteru. V EU již nebudou moci šířit svůj obsah v jakékoli podobě nebo formě, ať už to bude kabelem, přes satelit, na internetu nebo prostřednictvím aplikací pro chytré telefony. Identifikovali jsme tyto televizní kanály jako hlásné trouby, které agresivně zesilují Putinovy ​​lži a propagandu. Už bychom jim neměli dávat prostor k šíření těchto lží. Kreml navíc spoléhá na účetní, poradce a spin doktory z Evropy. A tohle teď přestane. Zakazujeme poskytování těchto služeb ruským společnostem.

  …vidíte slovíčko signál?)))) fiala made in CR ale to není ted on, ale EU, vše jak přes kopírák

  viz
  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/speech_22_2785

  z 4.5-2022
  to je je jak umělá inteligence ty slova, postoje , že jo? )))) roboti, že ? ))))

  • Problém vidím v tom, že tato ruská propaganda je natolik stupidní, že by měla být IMHO naopak šířena a její ukázky předváděny i lidem, kteří tyto kanály nesledují. Prostě, na člověka s civilizovaným zázemím mají tyto hámotiny jednoznačně spíš repelentní účinek.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*