Memento mori (1)
Sdílet článek:
Memento mori, latinsky – pamatuj na smrt nebo také, pamatuj, že jsi smrtelný, představuje v životě každého člověka, společnosti i civilizace klíčové téma. Jedná se o mravní zásadu, jež upozorňuje člověka, aby nikdy nezapomínal na svou pomíjivost a připravoval se na smrt. Neboť život od narození představuje přípravu a cestu ke smrti.

 Proto má příspěvek čtyři části. V žádné z nich nebude řeči o uměleckém motivu dvojsloví založeném na ztvárnění smrti a smrtelnosti, nebo o symbolech, jakými jsou lidská kostra, její části nebo přesýpací hodiny. Potřeba pamatovat na smrt se objevuje již v Platónově dialogu Faidón, v němž Sókratés říká, že opravdoví filosofové se připravují k umírání a smrt je ze všech lidí jim nejméně strašná. Biblický základ tohoto postoje se nachází v Sírachovcově poučení – budeš-li ve všech svých úvahách pamatovat na vlastní konec, navěky nezhřešíš a v rituálu římskokatolické církve ve spojení s obřady Popeleční středy. Věřící poznamenáváni popelem jsou upozorňováni – prach jsi a v prach se obrátíš. Pro doplnění doporučuji seznámit se s triptychem vlámského malíře Hanse Memlinga (1433 – 1494): Triptych pozemské marnosti a boží spásy, přední strana, kolem 1485. Malíř kontrastuje pozemskou nádheru a luxus s perspektivou smrti a pekla.

V neposlední řadě, příspěvek si klade za cíl doplnit kvalitní popisy událostí některých ctěných kolegů-autorů a jmenovců vybranými a málo známými příčinami, částečně i příčinami příčin současného dění. Ctění autoři obyčejně popisují transformaci deklarace bezjaderné Ukrajiny do státu s veřejně oznámenou ambicí stát se nebezpečným jaderným trpaslíkem. Jazykový zákon, který protiřečí proklamovaným hodnotám EU stejně jako oslavy předchůdců nacistů a jejich spolupracovníků, povýšení nacismu na úroveň zákona (číslo 3552-XII ukrajinské Verchovní rady (část 6, odst. 16), nestarání se o děti opuštěné prchajícími pečovateli, abych jmenoval alespoň některá fakta, představují charakteristiky kandidáta na členství v EU v samo vyrobené politické, monetární a technologické pasti. Tu popisuji ve čtvrté části příspěvku. Jedná o past bez možnosti mírového a přírodě podobného vývoje, který se mi jeví nezbytným pro úspěšnou integraci do budoucnosti, která již přišla, aniž by to mnozí z politiků, odborníků a řadových občanů věděli.

EU – memento mori

Mnozí Evropané se na Ukrajinu dívají s hrůzou, mají strach a obávají se o ekonomiku, protože škody způsobené vojenskou aktivitou sahají již dnes do celého světa a s pravděpodobností hraničící s jistotou přinesou nové konflikty, občansko-společenské a vojenské doma i v zahraničí. Mnozí Evropané přitom zapomínají, že to není ekonomika samotná, co rozhoduje o kvalitě života a naší existenci. EU pod vedením EK se plně podrobila diktátu USA a NATO, stala se slouhou USA bez veřejného přiznání se ke své roli a kouše si nehty a lokty. Stratégové již několik desetiletí probíhající kognitivní války – o které řadový občan ví málo, nebo téměř nic, protože se o ní nepíše, v TV nediskutuje a na standartních univerzitách neučí, s uspokojením konstatují, že USA budou na dlouhou dobu osvobozeny od geopolitického strachu. Ten do nedávna představovala hospodářská a politická spolupráce EU s RF a ČLR. Naděje, že SRN se v představitelné budoucnosti osamostatní v zahraniční politice a tím zachrání EU, představuje zbožné přání nevědoucích. Stačí uvědomit si průběh transformace tzv. zelených a jejich vůdců – mj. částečně ambiciózních vnuků známých nacistických osobností, nebo analyzovat profily politických vůdců vybraných před mnoha lety a připravovaných dlouhodobě na plnění jim delegovaných úkolů v současné době.

Řadový občan EU se ještě nevzpamatoval z války s covid-19 a jeho známými a neznámými mutacemi, a neuvědomuje si, že válka módně zvaná jedním slovem Virus s pomocí odstranění dvou písmen (Vi) se transformovala do mediálního tsunami zvané Rus. Malá lingvistická změna představuje komplexní prověrku, kterou kolektivní Západ nazval válka na Ukrajině. V tradičním pojetí smyslu slova k ní nedošlo a k žádnému vyhlášení války ani nedojde. Proč? Odpověď, která následuje, potvrzuje beznadějnost evropské politiky a politiků všech úrovní v otázce války a míru, bytí, či nebytí. Není předmětem tohoto příspěvku podrobně popisovat prvky nevyhlášené války, kterou již léta nazývám kognitivní válka. Jedná se o formu války, která jde nad rámec kontroly toku informací; snaží se manipulovat nebo kontrolovat, jak lidé na tyto informace reagují a vytvářet podmínky pro plnou kontrolu. Vychází z prověřeného tvrzení, že kombinace technologií a množství dat činí z lidského chování hlavní zranitelnost.

Aby toho, co nám přináší západní mediální tsunami, nebylo málo, tajemník Rady bezpečnosti RF Patrušev se rozhodl oznámit suverenizaci ruského finančního systému. Jeho platební prostředky by měly mít vnitřní hodnotu a cenovou stabilitu, aniž by byly vázány na dolar. Současně zmínil projekt na vytvoření dvouokruhového měnového a finančního systému. Jinými slovy: rubl bude kryt zlatem a skupinou produktů a zboží, které jsou měnovými hodnotami.

Z objektivních důvodů souhlasím s přesvědčením Patruševa, že 1) nejdůležitější podmínkou pro zajištění ekonomické bezpečnosti Ruska je spoléhání se na vnitřní potenciál země, strukturální restrukturalizace národního hospodářství na moderním technologickém základě. 2) klíč k zaručenému úspěšnému rozvoji Ruska je rozvoj osobních intelektuálních a duchovních kvalit, protože správně vychované, všestranně vzdělané, fyzicky a morálně zdravé děti, které znají a chápou historii a kulturu svého vlast – to je bohatství a budoucnost Ruska.

A nejde jen o slova. Jedná se o kognitivní válku s ukrajinskou příchutí a testem staronových znalostí a zkušeností v kontextu strachu, naděje, emocí, ponížení a moderní komunikace. Přestože není předmětem příspěvku se podrobně rozepisovat o budoucnosti, kterou si můžeme, jak říkal Einstein pouze představit, nikdy však předpovídat, pokusím se indikovat, oč jde a indukovat několik otázek k zamyšlení o budoucnosti a samo vyrobené pasti, do které jsme se dostali s pomocí pokrytectví, lží, popírání faktů, jednotného vědění a zákonů přírody.

Dosavadní průběh vojenských aktivit, jejich veřejně známých cílů, sankce Západu proti RF a utajovaná příprava analogických sankcí proti ČLR a zastaralé osobní znalosti vývoje konceptů kognitivní války a funkcí elit mi dovolují tvrdit, že dnes se nebojuje, a ani v budoucnu nebude bojovat o území, ale o vliv na hlavní kognitivní funkce lidské mozku. Proč se nebude bojovat o území? Jednou z příčin je skutečnost, že epochu námořních impérií ukončily nové technologie a znalosti nano,- bio,- komunikačních a kognitivních technologií (NBIC). Jejich konvergence umožňuje na dálku zranit mozek člověka, ovlivnit jeho funkce a tvořit nového člověka s deficitem empatie, vnímání, kritického myšlení apod., který nepotřebuje ideologii.

Tato skutečnost má velký význam pro existující politické strany a hnutí a jejich programy. I pro ně platí memento mori, podobně jako bude platit pro jejich nástupce, budou-li představovat skutečnou potřebu neviditelných elit. Osobně jsem přesvědčen, že zmíněné elity, jejichž část jsem mohl krátce a díky osudu z blízka pozorovat, nebudou potřebovat nové formy politických stran a hnutí. Bude jim stačit mít vedle sebe několik lidských majáků. Ti budou plnit staro-nové funkce všeobecně známého majáku: upozorňovat na hrozbu, nebezpečí a dávat naději. Provoz majáku bude levný i v budoucnu. K plnění funkce nepotřebuje stranu ani hnutí, je bezpečný, protože se dnes nechá řídit na dálku a působí horizontálně, aniž by ho člověk musel vidět. Proto nepotřeba ideologie u elit a slouhů představuje komplexní výzvu pro protivníky i podporovatele USA a Velká Británie a samozřejmě i lokální moc, opoziční strany a hnutí.

Prakticky všechny členské státy EU, kromě USA a Velké Británie po celých třicet let reforem vzdělání (bez výchovy) ignorovaly, podobně jako ignorovala i RF vědění o formaci obrazu světa v různých kulturách a civilizacích, jak překlenout jazykové propasti mezi mladou, střední a starší generací a v neposlední řadě i skutečnost, že smyslová úroveň komunikace se transformovala na úroveň slov a hesel a černo-bílé vidění a vnímání světa. Proto jsem uvedl příklad transformace slova virus do rus. Popírání skutečností spoluvytvořilo podhoubí pro válku Rus, poté co válka Virus splnila svoji hlavní funkci: Svoboda, jakmile je jednou ztracena, je navždy ztracena. Když se lid jednou vzdá svého podílu v zákonodárném sboru a svého práva bránit omezení vlády a vzdorovat každému zásahu do nich, nemůže ho nikdy znovu získat.  Tak se vyjádřil americký státník, právník, jeden z otců zakladatelů USA, diplomat působící v Evropě, první viceprezident a druhý prezident USA, John Adams (1735-1826) v roce 1775.

Velká Británie

Britské impérium, jak ho známe z vyprávění, učebnic a filmů, patří minulosti. Minulosti ale zatím nepatří britské elity a jejích působení po celém světě. Každý v politice, diplomacii a obchodu by měl proto připustit a poté uvědomit si, že Anglosasové disponují humanitárně-koloniálními technologiemi, které umožňují v relativně krátkém časovém období podle historických měřítek provést masivní transformaci veřejného povědomí. Zatím poslední úspěch Anglosasů představuje Ukrajina. Stačilo pouhých osm let k tomu, aby po pečlivé přípravě staré kořeny se natolik oživily a rozmnožily, že Ukrajina v roli kopie nacistického ledoborce představuje riziko napadení na RF a tím i skutečné války v Evropě. Zelenského režim, zkorumpovaný finančně, ideově a morálně, nabízí studijní pohled do anglosaských metod sociálního inženýrství a možnost jejich srovnání, minimálně s rokem 1941, 1992 a rokem 2022.

SSSR nemohl z objektivních důvodů zabránit tragédii z 22. června. Zcela v intencích Hitlerovy Direktivy č. 33 z 19. července 1941, zahájily bombardéry Luftwaffe několik měsíců trvající neúspěšnou kampaň. Při prvním náletu v noci z 21. na 22 července 1941 přiletělo nad Moskvu celkem 195 německých letounů, které nenapáchaly výraznější škody. V noci ze 7. na 8. srpna 1941, v odvetě za nacistické nálety na Moskvu, Leningrad a další sovětská města, napadla skupina třinácti dálkových dvoumotorových bombardérů letectva baltické flotily pod vedením plukovníka Preobraženského Berlín. Sověti při akci neutrpěli žádné ztráty a nenapáchali škody, protože náklad tvořily především propagandistické letáky se Stalinovým projevem.

Nechci rušit Střížovo ticho psaním o sametové revoluci, zániku Československa a o tom, co vím z důvěrných privátních a oficiálních zdrojů o různých událostech, jejich přípravě a exekuci. Jinou věc představuje dění na Ukrajině a jeho pozadí, které spolu transformuje EU.

V roce 2022 se Kreml rozhodl nečekat na úder z Ukrajiny. Z definice cíle vyzbrojování a podpory Ukrajiny ze strany kolektivního Západu, kterou vysvětlila náměstkyně amerického ministra obrany pro mezinárodní bezpečnostní záležitosti Celeste Wallanderová tím, že USA očekávají, že ruská operace na Ukrajině bude strategickým neúspěchem, k němuž se přidá i neúspěch ekonomický. Strategické selhání se týká vojenských neúspěchů Moskvy a ekonomické selhání sankcí, které každý měsíc zasáhnou ruskou ekonomiku silněji. Kromě toho USA usilují o to, aby ruské vedení zasedlo před mezinárodním tribunálem za invazi na Ukrajinu, vyplývá, že rozhodnutí Kremlu o vojenské operaci na záchranu životů rusky mluvících občanů je z bezpečnostního hlediska RF, nedodržování mezinárodních úmluv a s ohledem na dnes známá fakta, včetně krádeže státních rezerv jaderné velmoci pochopitelné a pro profesního analytika očekávané. I poslední výroky amerického ministra zahraničí Blinkena a ministra obrany Lloyda Austina jasně potvrzují, že mediálně, profesionálně (ve smyslu kognitivních funkcí lidského mozku) propagovaný konflikt mezi RF a Ukrajinou představuje ve skutečnosti konflikt mezi kolektivním Západem a Ruskou federací. Konflikt již ke dni práce na příspěvku ukončil scénář přibližování se NATO k ruským hranicím, zcela změnil pravidla hry a stanovení nových pravidel pro vztahy mezi RF a kolektivním Západem, dal konfliktu nepopiratelný ideologický rozměr a přesvědčivě dokazuje, že nejde o obranu Ukrajiny, ale o poražení ruské armády a pomoc Ukrajině k vojenskému vítězství. To je teoreticky možné, ale objektivně obtížné. Protože RF je jaderná velmoc, v konečném důsledku může přijít na program dne i použití taktické jaderné zbraně. To i proto, že západní válečníci, politici a stratégové kognitivní války ve skutečnosti nevědí, jak stoupnout tygrovi na ocas a neumřít, nebo jak bojuje medvěd.

Vyhrožování kolektivního Západu RF, uvalení kolektivního trestu na mrtvé a živé Rusy, transformace cenzury jedinců v době války s covid-19 do kolektivní cenzury politicky nekorektně smýšlejících v době totální války kolektivního Západu proti RF, to vše a mnohé jiné včetně lamentování EK kvůli změně plateb za plyn a ropu, a v představitelné budoucnosti i za jiná bohatství, včetně zrna, hnojiv, osiv a vzácných kovů bylo možné bez rizika očekávat. Proč tak píši?

1) Ideologie jako taková v kontextu času a obsahu neodpovídá duchu doby (Zeitgeist). Není pružná, mobilní a neobsahuje nový příběh formace obrazu světa. Komunikace na úrovni slov a hesel mu odpovídá. 2) Umění USA a Velké Británie navazovat a zavazovat spojence, bojovat za kontrolu vnímání, vliv a ovlivňování člověka a spojenců je na vysoké úrovni. RF na tomto poli jasně prohrává. Dát odpověď na otázku – Proč prohrává? – není předmětem příspěvku. 3) Válka o území se již celá desetiletí transformuje do války o vliv a kontrolu emocí a informace s pomocí psycho – emocionálního profilu člověka. Kompetence USA a Velké Británie v tvorbě nového člověka neumožňují státům-slouhům rozvíjet vlastní systém vzdělání, výchovy a financování. Nekonečné reformy, diskuze a stav západní společnosti svědčí o pravdivosti téze.

V doplnění nabízím odkaz na článek plukovníka ve výslužbě a bývalého poradce ministra obrany v administrativě prezidenta Trumpa, Douglase Macgregora. Článek byl zveřejněn dnes v American Conservatie. Z obsahu článku vyplývá, že globalismus se stal synonymem pro názor progresivní levice na poválečný liberální mezinárodní bezpečnostní řád, který se musí rozšířit, aby přežil. Podobně jako kapitalismus založený na expanzi, aby mohl přežít, musí zabezpečit expanzi. Kde vzít a nekrást, když RF a ČLR (vojenská, surovinová a hospodářská velmoc) se rozhodly ukončit hru zvanou win-win v době nesplatitelného veřejného zadlužení a války tradičního, farmaceutického a digitálního kapitálu mezi sebou o další kapitál.

Zprostředkovaná válka, kterou Washington vede na Ukrajině, je globalistickým projektem. Jeho první část představuje opuštění kontinuity dějin, kultury a geografie, kterou ztělesňuje národní stát. Druhou část představuje homogenizace odlišných národů v procesu rychlých sociálních a technologických změn vymyšlených zmíněnou kapitálovou trojicí.

V tomto smyslu zapadá výzva prezidenta Zelenského, aby Washington a jeho strategičtí partneři zavedli globální kontrolu ruských jaderných zbraní, do progresivní globalistické vize Bidenovy administrativy. Osobní zkušenosti a tři významné instituce, vzniklé v minulém století, nebo přejmenované po roce 1990, které ovlivňují život i v ČR, které z objektivních důvodů nebudu hodnotit, tvoří obsah druhé části příspěvku. Souhlasu netřeba.

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (6 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

1 Comment

 1. Na evropu evidentně cílí aktivity globálních lichvářů a podle mne to mají eu kalergi výměny obyvatel v samotném strojku fungování nějak jako iniciační kód v procesoru.
  https://www.youtube.com/watch?v=tllqGr6iTCQ
  https://www.youtube.com/watch?v=9a—cJa5-E
  A něco ze zvědavce

  včera 13:09
  “viry”

  Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

  Exozomy jsou zcela k nerozeznání od toho, co virologové nazývají “viry”. Exozomy fungují takto: řekněme, že se máme špatně vyživovaný organismus, pak ho vystavíme běžnému toxinu z prostředí. Zasažené tkáně a buňky začnou tyto jedy produkovat, balit a vylučovat ve formě exozomů. Tímto způsobem se buňky a tkáně zbavují látek, které by jim mohly velmi uškodit. Čím větší je vystavení toxickým útokům, tím více exozomů se vytvoří. Studie ukázaly, že pokud buňkám nějakým způsobem zabráníme v produkci a vylučování těchto exozomů, pak buňky a tkáně, vlastně celý organismus, dopadnou hůře. Tento výzkum ukazuje, že produkce a vylučování exozomů je klíčovou detoxikační funkcí všech buněk a tkání.
  https://www.matrix-2001.cz/clanek/pravda-o-nakaze-

  396326
  dnes 2022-05-09 02:21:41
  RE: “viry”

  Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 94.?.?.?

  Paradoxně se tohle musí jevit molochovi big pharmě postižených jejich hiearchií vystavěného strojku jako střelba do zad s jejich strategií vděčných klientů až za hrob a obětí neléčit ale odstraňovat příznaky nemocí. Taková přeneseně virtuální projekce nablejskaného fára na šrot k likvidaci.

  Ale zaneprázdnění molochové mají mnoho agend aby se vyhnuli palčivým řešením tam kde “tlačí bota. Ale řeší si je po svých zájmech tak nějak “sekundárně a stínovou agendou businessmanů profitu, na všech jakkoliv.
  https://svobodny-svet.cz/osn-na-ukrajine-opet-pred

  99999

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*