Meteorologové a vědci vysvětlují, proč neexistuje „klimatická nouze“
Sdílet článek:

KATIE SPENCE

Speciální report. Více než 1 600 vědců a odborníků podepsalo „Světovou klimatickou deklaraci“ skupiny Global Climate Intelligence Group.

Neexistuje žádná klimatická nouze. A poplašné zprávy, které prosazují globální elity, jsou čistě politické. To prohlásilo 1 609 vědců a informovaných odborníků, když podepsali „Světovou klimatickou deklaraci“ skupiny Global Climate Intelligence Group.

„Věda o klimatu by měla být méně politická, zatímco klimatické politiky by měly být více vědecké,“ začíná prohlášení. „Vědci by se měli otevřeně zabývat nejistotami a přeháněním ve svých předpovědích globálního oteplování, zatímco politici by měli nezaujatě počítat skutečné náklady i domnělé přínosy svých politických opatření.“

Jde o nezávislou „hlídací skupinu pro klima“, kterou v roce 2019 založili emeritní profesor geofyziky Guus Berkhout a vědecký novinář Marcel Crok. Podle webových stránek skupiny je jejím cílem „vytvářet znalosti a pochopení příčin a důsledků změny klimatu, jakož i dopadů klimatické politiky“. A to prostřednictvím objektivního pohledu na fakta a zapojením se do vědeckého výzkumu klimatických změn a klimatické politiky.

Mezi signatáři prohlášení jsou laureáti Nobelovy ceny, teoretičtí fyzici, meteorologové, profesoři a vědci zabývající se životním prostředím po celém světě. A když se deník The Epoch Times několika z nich zeptal, proč podepsali prohlášení, v němž se uvádí, že „klimatická nouze“ je fraška, všichni uvedli variaci odpovědi „protože je to pravda“.

„Prohlášení jsem podepsal, protože se domnívám, že klima již není vědecky zkoumáno. Stalo se spíše předmětem víry,“ řekl Haym Benaroya, významný profesor strojního a leteckého inženýrství na Rutgersově univerzitě, deníku The Epoch Times.

„Země se od konce malé doby ledové kolem roku 1850 oteplila asi o 1,1 stupně Celsia, ale to sotva představuje mimořádnou situaci nebo dokonce krizi, protože planeta byla teplejší i v posledních několika tisíciletích,“ řekl deníku The Epoch Times Ralph Alexander, fyzik v důchodu a autor webových stránek „Věda pod útokem“.

„Existuje mnoho důkazů o tom, že průměrné teploty byly vyšší během takzvaného středověkého teplého období (kolem roku 1000), římského teplého období (kdy se v dnes mnohem chladnější Británii pěstovalo hroznové víno a citrusové plody) a na počátku holocénu (po skončení poslední řádné doby ledové).“

Klimatická nouze je „fikce“, řekl jednoznačně.

„Světovou klimatickou deklaraci“ skupiny Global Climate Intelligence Group podepsalo 1609 vědců a informovaných odborníků. (The Epoch Times)

„Klimatická nouze“

Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) je příčinou globálního oteplování lidská činnost a z ní plynoucí skleníkové plyny. IPCC konkrétně uvádí, že v roce 1750 byla koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře 280 částic na milion (ppm) a dnes je koncentrace CO2 v atmosféře 420 ppm, což ovlivňuje teplotu.

IPCC je orgánem OSN, který posuzuje „vědecké poznatky týkající se změny klimatu“. Byl vytvořen v roce 1988 Světovou meteorologickou organizací a Programem OSN pro životní prostředí, aby pomáhal politikům při tvorbě klimatických politik.

Edwin Berry, teoretický fyzik a certifikovaný konzultant v oblasti meteorologie, uvedl, že jednou z hlavních teorií IPCC je, že přirozený CO2 zůstává od roku 1750 na konstantní úrovni 280 ppm a že za nárůst o 140 ppm je zodpovědný člověk.

Podle této teorie IPCC je CO2 způsobený lidskou činností zodpovědný za 33 procent dnešní celkové hladiny CO2, řekl deníku The Epoch Times.

IPCC proto tvrdí, že ke snížení teploty musíme snížit množství CO2 způsobené lidskou činností, a proto zákonodárci a klimatičtí aktivisté v současné době usilují o násilný přechod na elektrická vozidla, zbavení se fosilních paliv a obecně o omezení všech činností, které přispívají ke vzniku CO2.

Celý tento předpoklad je podle pana Berryho problematický.

„Veřejnost vnímá oxid uhličitý tak, že když vstoupí do atmosféry, tak tam zůstane,“ řekl pan Berry. „Myslí si, že se jen hromadí. Ale tak to není.“

Vysvětlil, že pokud se podíváme na tok oxidu uhličitého – „tok“ znamená, že se uhličitan přesouvá z jednoho zásobníku do druhého, tj. skrze fotosyntézu, požírání rostlin a zpět skrze dýchání – konstantní hladina 140 ppm vyžaduje neustálý přísun 40 ppm oxidu uhličitého ročně, protože podle IPCC má oxid uhličitý dobu obratu 3,5 roku (což znamená, že molekuly oxidu uhličitého zůstávají v atmosféře přibližně 3,5 roku).

„Hladina 280 ppm je dvakrát vyšší – 80 ppm přítoku. Nyní říkáme, že příliv oxidu uhličitého způsobený lidskou činností představuje jednu třetinu celkového množství. Dokonce i údaje IPCC uvádějí: ,Ne, příliv oxidu uhličitého z lidské činnosti představuje asi 5 až 7 procent celkového přílivu oxidu uhličitého do atmosféry,‘“ řekl.

IPCC pak tvrdí, že místo doby obratu 3,5 roku zůstává CO2 z lidské činnosti v atmosféře stovky nebo dokonce tisíce let.

„[IPCC] říká, že oxid uhličitý produkovaný člověkem je v něčem jiný a že nemůže z atmosféry unikat tak rychle jako přírodní oxid uhličitý,“ řekl Berry. „No, vědci z IPCC – když už utratili kolik, miliardy dolarů?“ – si měli položit jednoduchou otázku: Je molekula oxidu uhličitého z lidské činnosti úplně stejná jako molekula přírodního oxidu uhličitého?. A odpověď zní ano. Samozřejmě!“

„No, a pokud jsou lidské a přírodní molekuly CO2 identické, musí být identická i jejich doba odtoku. Takže celá ta myšlenka, kdy se říká, že je tam stovky nebo tisíce let, je chybná.“

Podle pana Berryho to znamená, že nárůst CO2 způsobila příroda, nikoli člověk. A proto jsou pokusy o snížení CO2 způsobené lidskou činností zbytečné.

„Víra, že nárůst CO2 způsobuje člověk, je možná největším klamem veřejnosti a nejnákladnějším podvodem v dějinách,“ řekl pan Berry.

Poukázal na to, že vědecká metoda říká, že ve vědě nelze dokázat, že teorie je stoprocentně pravdivá, pouze že ji podporují data, ale lze dokázat, že je nepravdivá. Jako příklad uvedl, že gravitační zákon sira Isaaca Newtona byl po dlouhou dobu převládající teorií, ale pak Albert Einstein provedl korekci, která Newtonovu teorii vyvrátila.

Ocelárna v čínském Vnitřním Mongolsku, 3. listopadu 2016. (Kevin Frayer / Getty Images)

„Vraťme se k vědecké metodě: IPCC navrhla teorii, a pokud dokážeme, že se mýlí, vyhrajeme. A já jsem v tomto případě dokázal, že jejich teorie je chybná,“ řekl.

Berry šel ve svém výzkumu ještě dál a vypočítal cyklus uhlíku způsobeného lidskou činností na základě vlastních údajů IPCC o cyklu uhlíku.

„Předpověď ze stejného modelu nedává lidem produkci 140 ppm, spíše tak k 30 ppm. Což v podstatě znamená, že IPCC se mýlí,“ řekl.

Uvedl, že podle údajů IPCC je příroda zodpovědná za přibližně 390 ppm CO2 a člověk je zodpovědný pouze za přibližně 30 ppm, nikoli za 140 ppm.

„Někdo by se mohl zeptat: ,Jsou údaje IPCC správné?‘ Moje odpověď zní: ,Nevím. Ale nemusím to vědět, protože IPCC právě tyto údaje použil k oklamání světa.‘ Chci ukázat, že jejich logika je na základě jejich dat nesprávná,“ řekl.

„IPCC nebyl založen jako vědecká organizace.“

Berry uvedl, že IPCC se nezabývá skeptickými úvahami o svých teoriích, a tedy ani vědeckou metodou, kterou se jinak řídí celá věda.

„Byli založeni jako politická organizace, která měla za cíl přesvědčit veřejnost, že problémy způsobuje oxid uhličitý,“ řekl.

Na otázku, proč se usiluje o vyhlášení „stavu klimatické nouze“, Berry odpověděl, že jde jen o peníze a kontrolu.

„To je jediný skutečný důvod. Není žádná klimatická nouze,“ řekl.

Berry celý svůj výzkum a výzkum i korespondenci svých kolegů, kteří se snaží jeho teorii vyvrátit, zpřístupnil veřejnosti.

Lidé se účastní 48. zasedání Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) v jihokorejském Inčchonu 1. října 2018. (Jung Yeon-je/AFP via Getty Images)

Politika a klimatické modely

Stejně jako Edwin Berry i Ralph Alexander tvrdí, že věda se stala více politickou než vědeckou.

„Není prostě pravda, že klima Země je ohroženo. Toto tvrzení je mnohem více politické než vědecké,“ řekl.

„Věda je založena na důkazech z pozorování a na logice, která dává důkazům smysl. Existuje jen velmi málo důkazů, pokud vůbec nějaké, že lidské emise CO2 způsobují zvyšování teploty. Existuje mezi tím určitá korelace, ale není nijak zvlášť silná: Země se například ochlazovala přibližně od roku 1940 do roku 1970, zatímco hladina CO2 v atmosféře stále stoupala. Globální oteplování s CO2 spojují pouze počítačové klimatické modely.“

Na otázku, proč byl CO2 označen za příčinu klimatické nouze, Alexander odpověděl, že za tím stojí James Hansen, astrofyzik, který v letech 1981–2013 vedl Goddardův institut pro vesmírná studia NASA a byl zapáleným ekologem.

„Hansen vytvořil jeden z prvních počítačových klimatických modelů a začal vytvářet velmi přehnané předpovědi budoucího oteplování, z nichž se žádná nenaplnila,“ řekl Alexander. „Patřilo k tomu i jeho svědectví, které poskytl při slyšení v Senátu v roce 1986, svědectví, které je pokládáno za podnět k pozdějšímu narativu o antropogenním globálním oteplování.“

Viceprezidentka Kamala Harrisová se dívá na hyperstěnu během diskuse o změně klimatu v Goddardově středisku vesmírných letů Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) v Greenbeltu ve státě Md. 5. listopadu 2021. (Olivier Douliery/AFP via Getty Images)

Přestože se Hansenovy předpovědi nenaplnily, jeho úsilí přispělo k založení IPCC, uvedl Alexander.

„Přestože je IPCC zdánlivě vědeckým orgánem, závěry jeho vědců jsou často zkreslovány a překrucovány vládními a nevládními byrokraty, kteří tuto organizaci ovládají,“ řekl. „Byrokraté sehráli významnou roli při zveličování vědeckých závěrů po sobě jdoucích zpráv IPCC a stupňování rétoriky jeho oficiálních prohlášení. Proto také generální tajemník OSN nedávno prohlásil, že se Země ,vaří‘.

(Věda pod útokem)

Generální tajemník António Guterres 27. července prohlásil: „Změna klimatu je tady. Je to děsivé. A to je teprve začátek. Skončila éra globálního oteplování, nastala éra globálního varu. Vzduch je nedýchatelný. Horko je nesnesitelné. A míra zisků z fosilních paliv a nečinnost v oblasti klimatu je nepřijatelná.“

Ralph Alexander řekl, že upřímná odpověď na otázku, co způsobuje oteplování Země, zní: „V tuto chvíli to prostě nevíme.“ To však neznamená, že by vědcům chyběly nápady.

„Pravděpodobnost, že by CO2 byl hlavním viníkem, je velmi malá. CO2 k tomu nepochybně přispívá, ale je zde několik přírodních cyklů, které k tomu pravděpodobně přispívají mnohem více,“ řekl. „Patří mezi ně sluneční výkyvy a oceánské cykly, které jsou oba v klimatických modelech ignorovány – protože nevíme, jak je zahrnout – nebo jsou zastoupeny velmi slabě. I když vám klimatičtí aktivisté budou tvrdit opak, věda o klimatu je stále v plenkách a je toho hodně, co o našem klimatu ještě nechápeme.“

Jako příklad uvedl nedávnou výzkumnou práci, která odhaduje, že změny slunečního záření mohou vysvětlit 70 až 80 % globálního oteplování. Takové výzkumy se příliš neujaly, protože IPCC se drží myšlenky, že příčinou globálního oteplování je lidmi produkovaný CO2.

Jako další kritiku Alexander uvedl, že John Christy, klimatolog a profesor atmosférických věd na Alabamské univerzitě v Huntsville a ředitel Earth System Science Center, jasně prokázal, že klimatické modely přehánějí krátkodobé budoucí oteplování dvakrát až třikrát.

Aby zjistili přesnější měření, vytvořili John Christy a Roy Spencer, klimatolog, bývalý vědecký pracovník NASA a nyní vedoucí vědecký pracovník na Alabamské univerzitě v Huntsville, soubor dat o globální teplotě z pozorování mikrovlnných družic.

Svůj projekt zahájili v roce 1989, analyzovali data od roku 1979 a zjistili, že podle globálních satelitních údajů se od roku 1979 teplota Země stabilně zvyšuje o 0,13 stupně Celsia každých 10 let, uvedl Spencer na svých webových stránkách.

K tomu, proč jsou klimatické modely tak nepřesné, Alexander uvedl: „Počítačové simulace jsou tak spolehlivé, jak spolehlivé jsou předpoklady, na kterých je počítačový model postaven, a do klimatických modelů je zahrnuto mnoho předpokladů. Předpoklady o procesech, kterým plně nerozumíme, vyžadují aproximace.“

„Všechny tyto velké i malé aproximace jsou do modelu začleněny v podobě nastavitelných numerických parametrů – vědci a inženýři je často označují jako „vymyšlené faktory“. Slavný matematik John von Neumann kdysi řekl: „Se čtyřmi [nastavitelnými] parametry mohu postavit slona a s pěti ho mohu přimět, aby kroutil chobotem.“

Výrok pana Neumanna znamená, že by lidé neměli být ohromeni, když složitý model vyhovuje souboru dat, protože s dostatečným počtem parametrů lze vyhovět jakémukoli souboru dat.

Benaroya zopakoval kritiku Ralpha Alexandera, ale posunul ji ještě dále, pokud jde o modelování klimatu.

„Všechny předpovědi klimatických modelů byly chybné,“ řekl Benaroya deníku The Epoch Times. „Je důležité pochopit, že výpočetní model atmosféry je ze své podstaty nepřesný. To není chyba vědců.“

„Je to dáno obrovskou složitostí klimatu – chemie, mechaniky tekutin, přenosu tepla, vlivu slunečního záření, vlivu Země, modelování oceánů, které mohou zadržovat obrovské množství tepla, a vlivu mraků. Žádný matematický model v podobě, kterou by mohl analyzovat počítač, nedokáže všechny tyto vlivy zohlednit. Mnohé z těchto vlivů nejsou zcela pochopeny. Rovněž není pochopeno, jak jsou tyto vlivy vzájemně propojeny.“

Superpočítač v Německém klimatickém výpočetním centru (DKRZ) v Hamburku 7. června 2017. DKRZ poskytuje vysoce výkonné výpočty a související služby pro klimatické výzkumné ústavy v zemi. (Morris MacMatzen/Getty Images)

Benaroya uvedl, že kromě neúplného pochopení složitosti klimatu jsou údaje, které jsou k dispozici, neúplné nebo v některých případech zmanipulované tak, aby odpovídaly určitému příběhu.

„Objevilo se několik oznámení o falšování údajů, které měly zajistit výsledky ukazující na blížící se klimatickou katastrofu,“ řekl. „Všechny předpovědi byly chybné. Chci, aby klima bylo ve vědě nepolitické, a politiky by měly být založeny na vědeckých poznatcích. Do politik vstupuje politika, nikoli fakta.“

(Rutgers University)

Pokud jde o důvody, proč se usiluje o vyhlášení „stavu klimatické nouze“, Benaroya řekl, že jde o „moc a peníze, ale také o větší politickou sílu“.

„[Někteří] mohou nenávidět velký průmysl, velkou ropu a technologie. Někteří možná nenávidí Západ nebo kapitalismus. To vše pravděpodobně hraje roli,“ řekl.

Ralph Alexander souhlasil, že jde jen o moc a peníze.

„Na začátku bylo klíčovým slovním spojením prostě ,globální oteplování‘. Když to vzbudilo malý zájem, někdo přišel s chytrým nápadem nahradit ho slovním spojením ,změna klimatu‘, což bylo po určitou dobu velmi účinné, protože zemské klima se neustále mění bez ohledu na to, co dělá teplota,“ řekl.

„Když pak ti, co tomu nevěřili, začali toto poselství opět ignorovat, stala se mantrou ,klimatická krize‘. Ta se vystupňovala v současnou ,klimatickou nouzi‘ v naději, že termín ,nouze‘ skutečně vyburcuje lidi k akci a přesvědčí je, aby podpořili nulové emise CO2 a další opatření.“

„Dalším prvkem je touha krajní levice svrhnout celý kapitalistický systém, který považují za zlo a zdroj všech společenských problémů. Klimatická krize nebo nouze je pro ně vhodným prostředkem k dosažení svých cílů.“

Co se týče snahy OSN o dosažení nulových emisí CO2 do roku 2050, Ralph Alexander uvedl: „Je to naprosté plýtvání časem a zdroji a může to ochudit mnoho západních ekonomik. Čína a Indie na to v žádném případě nepřistoupí, což celé úsilí činí nesmyslným.“

Světoví lídři a delegáti se scházejí na summitu o změně klimatu v sídle OSN v New Yorku, 23. září 2019. (Spencer Platt/Getty Images)

Chudoba a zdraví lidí

Calvin Beisner, odborník na environmentální etiku a zakladatel a národní mluvčí Cornwallské aliance pro správu stvoření, souhlasí s tím, že většinu klimatických změn způsobuje příroda, nikoli člověk. Uvedl, že snaha o snížení emisí CO2 přechodem od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie uvrhuje lidi na celém světě do extrémní chudoby.

„Svědčil jsem před výbory Kongresu, že míra globálního oteplování, kterou lze přičíst lidské činnosti, je tak malá, že má jen malý dopad na životní podmínky lidí,“ řekl Beisner, který svědčil před výbory amerického Senátu a Sněmovny reprezentantů, deníku The Epoch Times.

„Snaha snížit toto oteplování vynucením rychlého přechodu od uhlí, ropy a zemního plynu k větrné a solární energii a dalším takzvaným obnovitelným zdrojům energie by však mohla zpomalit, zastavit nebo zvrátit dobu, kdy se lidé na celém světě dostanou z chudoby. A chudoba je pro lidské zdraví a život mnohem větším rizikem než cokoli, co souvisí s klimatem.“

Beisner vysvětlil, že když mají lidé bohatství, mohou prosperovat v „jakémkoli klimatu od polárního kruhu přes saharskou poušť až po brazilský deštný prales“. Když se však lidé snaží přežít za pár dolarů denně, nemohou prosperovat „ani v tom nejlepším tropickém ráji“.

Uvedl, že hospodářský rozvoj, částečně díky levným fosilním palivům, umožnil prosperitu obyvatelstva v zemích, jako jsou Spojené státy či evropské země. Nyní však rozvinuté země v souvislosti se snahou OSN o dosažení nulových čistých emisí CO2 do roku 2050 říkají zemím v subsaharské Africe a v některých částech Asie a Latinské Ameriky, „aby se vzdaly využívání hojné, cenově dostupné a spolehlivé energie z fosilních paliv, která Západ vyvedla z chudoby, a omezily se na využívání rozptýlené, drahé a nespolehlivé větrné a solární energie, a tím zpomalily svůj vzestup z chudoby“.

Kouř stoupá z ocelárny HKM Huettenwerke Krupp Mannesmann GmbH v německém Duisburgu, 6. ledna 2017. (Lukas Schulze/Getty Images)
Větrné turbíny pracují na větrné farmě poblíž Whitewateru v Kalifornii, 22. února 2023. (Mario Tama/Getty Images)

„Západ tak vnucuje svou ideologii ostatním,“ řekl Beisner. „A to je eticky nepřijatelné. Je ironií, že tolik ekologů, kteří se hlásí k progresivním nebo woke ideologiím, a proto mají tendenci odsuzovat kolonialismus minulosti, se nyní hlásí k tomuto neokoloniálnímu hnutí.“

Stejně jako Alexander, i Beisner poukázal na údaje Christyho o globální teplotě Země a řekl: „Vyšli jsme z doby ledové, nebo vycházíme z malé doby ledové, která trvala zhruba od roku 1350 do roku 1850.“

„Souhlasím s tím, co ukazují jejich satelitní data, tedy že od roku 1979, kdy se začaly satelitní záznamy provádět, se průměrná globální teplota zvyšuje přibližně o 0,13 stupně Celsia za desetiletí. To by znamenalo asi 1,3 stupně za století. Rozhodně tedy nic, co by pro lidstvo znamenalo katastrofu.“

Řekl, že existuje snaha vyhlásit stav klimatické nouze, protože „pro ty politiky, kteří mají špatně utvořené svědomí, je snadné ospravedlnit růst vládní moci odvoláváním se na strach z krize nebo nouze, a vedoucí politici v dnešní Americe jsou mnohem více hladoví po moci než oddaní prospěchu obyvatelstva.“

(Cornwall Alliance)

Počasí a poplašná rétorika

Richard Lindzen, emeritní profesor meteorologie a profesor Alfreda P. Sloana na Massachusettském technologickém institutu, řekl deníku The Epoch Times, že tvrzení o „existenčním ohrožení“ Země v důsledku zvyšování teploty je „čistě politickým prohlášením“, protože ani IPCC netvrdí, že se jedná o existenční hrozbu.

Místo toho se IPCC odvolává na vědce a klimatické aktivisty, kteří tvrdí, že existuje existenční hrozba, ale sám to nikdy netvrdil, řekl Lindzen.

„Modely [klimatu] to ani nenaznačují,“ řekl. „A to vyplývá ze skutečnosti, že se původně jednalo o politickou záležitost. A politici, kteří se na tom podílejí, se obávají, že jejich hysterie nezachytí to nejlepší. Stále přecházejí od globální průměrné teploty k extrémnímu počasí. A jak víte, pořád říkají: ,Dělejte si starosti, dělejte si starosti! Panikařte!‘ Ale věda nikdy nenaznačila, že [existuje klimatická nouze].“

Lindzen řekl, že i kdyby ti, kdo jsou u moci, věřili, že existuje existenční hrozba pro klima, politiky, které přijali ke zmírnění takové hrozby, nedávají smysl.

„Pokud věříte, že CO2 je zloduch a že čelíme existenční hrozbě, je nulová čistá emise špatnou politikou. Všechny věci, které se dělají – elektrická auta – jsou směšné. Podívejte se, jak se chová CO2. Dosud jsme utratili biliony a nezměnilo se to ani trochu. Stále stoupá stejným tempem,“ řekl.

Elektromobily Volkswagen jsou zaparkovány ve skladovací věži v německých Drážďanech, 8. června 2021. (Sean Gallup/Getty Images)

„Jediným cílem této politiky je, aby zchudla společnost. A když jste chudší, jste méně odolní. Pokud tedy věříte, že CO2 představuje existenční hrozbu, a vaše dosavadní politiky nedělají nic pro to, aby jí zabránily, ale činí vás méně odolnými, bylo by třeba se zeptat, zda nejste patologický sadista?“

Lindzen řekl, že je důležité si uvědomit, že Země má kulový tvar a že hlavní klimatické změny během posledního glaciálního maxima před asi 20 000 lety nebyly způsobeny skleníkovým efektem (což znamená teplo zachycené v blízkosti zemského povrchu). Místo toho k ní došlo v důsledku rozdílu teplot mezi tropy a póly.

Vysvětlil, že vlnovité pohyby, které se na meteorologických mapách pohybují od západu k východu, jsou konvektivní pohyby, které přenášejí teplo z tropů k pólům.

„[Konvektivní pohyby] se snaží vytvořit určité rozložení teplot, než přestanou proudit,“ řekl a vysvětlil, že tento proces je podobný ohřívání vody v hrnci. Pohybem vroucí vody se teplota snaží eliminovat teplotní rozdíl mezi ohřevem na dně hrnce a vodou nahoře.

Podobně když Slunce dopadá na zemský povrch, dopadá na něj přímo na rovníku, ale na pólech se sotva dotkne povrchu. Země tedy provádí podobnou činnost jako teplota v hrnci s vodou a v podstatě se snaží vyrovnat teplo mezi rovníkem a póly tím, že rozděluje teplotu ve vlnách. A to je to, co chápeme jako počasí.

Ledovec se uvolnil z grónského ledovcového útesu Scoresby Sound Fjord 15. srpna 2023. (Olivier Morin/AFP via Getty Images)

„Pokud nemáte žádný led, povrch vás přivede na 20 stupňů Celsia , které jste měli před 50 [miliony] lety. Pokud máte ledovcové maximum, přivede vás to k teplotnímu rozdílu, který je o 20 stupňů vyšší než dnes. Ty však nemají nic společného se skleníkovým efektem,“ řekl pan Lindzen.

„Neexistují žádné důkazy o tom, že by se teplotní rozdíly v tropech a na pólech měnily. A právě to bylo příčinou velkých klimatických změn [v minulosti]. Jakákoli změna, kterou jsme zaznamenali, je minimální a je z velké části způsobena tím, co dělají tropy.“

Lindzen, stejně jako ostatní, řekl, že snaha o vyhlášení „klimatické nouze“ není o vědě, ale o penězích a moci.

„Člověk se musí zamyslet nad tím, jestli to není nějaká forma psychózy politiků,“ řekl. „Možná je to někdy neuróza. Ale myslím, že přitažlivost politické moci není pro normální lidi něčím neodolatelným.“

Joe Bastardi, jeden z hlavních meteorologů společnosti WeatherBell, která se zabývá předpovědí počasí, říká, že počasí neustále hledá rovnováhu neboli „dynamickou vyváženost“. Na rozdíl od pana Lindzena však Bastardi tvrdí, že jsme zaznamenali mírný nárůst teploty v důsledku zvýšení geotermální energie.

„V geologickém časovém měřítku se nacházíme v období, které by se dalo označit jako klimatické optimum, nikoliv jako klimatická nouze,“ řekl Bastardi deníku The Epoch Times. „V minulosti bylo několik období, kdy jsme takové oteplení zaznamenali, a život na planetě vzkvétal. Mám podezření, že důvodem, proč k oteplení v minulosti došlo, je pravděpodobně oteplení oceánu. A oceány se podle mého názoru oteplovaly kvůli rostoucí podmořské sopečné činnosti.“

Dokonalým příkladem jeho teorie je podle něj erupce podmořské sopky Hunga Tonga v roce 2022, která do stratosféry vyslala množství vodní páry odpovídající 58 000 plaveckých bazénů a v některých oblastech způsobila nadprůměrně teplé počasí v roce 2023.

Popel stoupající z podmořské erupce sopky Hunga Tonga na Tongách, 19. března 2009. (Telusa Fotu/Matangi Tonga/AFP via Getty Images)

„Zvýšení geotermální aktivity předchází zvýšení teploty na povrchu moře,“ řekl. „Vodní pára je skleníkový plyn číslo jedna. Pokud se tedy oceány oteplují, dostává se do ovzduší více vodní páry. V důsledku toho dochází k oteplování a k většině oteplování dochází směrem od rovníku. A to je další vodítko, protože k němu dochází tam, kde je nejchladněji a nejsušeji, a právě tam má vodní pára největší vliv na teplotu.“

Pan Bastardi se vrátil k myšlence dynamické rovnováhy a vysvětlil, že atmosféra se při změnách teploty „brání“.

„Chci říct, že největší malé špinavé tajemství – a to pochopí jen meteorolog, který sleduje hurikány – je to, že se nad tropy nikdy neobjevily horké skvrny, které [klimatičtí aktivisté] prosazovali v 90. letech. Objevily se nad Arktidou, což je zcela jiná reakce. To znamená, že se atmosféra brání,“ řekl.

Bastardi předpovídá, že letošní zima bude „velmi, velmi chladná a velmi, velmi bouřlivá“.

„Pokud dojde k oteplení v Arktidě, je [ochlazení] přirozenou reakcí na oteplení. Tato velká El Niños musí odeznít, když se nahromadí teplo oceánu. Když odezní, je to nádhera. Můžete pozorovat nárůst teplot jako stupňovitou funkci, která přímo souvisí s velkými El Niños,“ řekl.

Řekl, že pokud teplota roste v důsledku geotermální činnosti, není tento nárůst způsoben člověkem a snaha o dosažení nulových emisí CO2 do roku 2050 je zbytečná.

„Můj úsudek je, že tito lidé prosazují [klimatickou nouzi] z úplně jiného důvodu, než je klima a počasí,“ řekl.

Studenti středních škol drží transparenty a vykřikují hesla, když se účastní hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost) zaměřeného na změnu klimatu v řeckých Aténách, 29. listopadu 2019. (Angelos Tzortzinis/AFP via Getty Images)

Zpochybňování příběhu

„Klima je složeno z celé řady věcí, které klima ovlivňují,“ řekl deníku The Epoch Times Larry Bell, architekt známý navrhováním a vytvářením obytných budov pro vesmír a profesor na Houstonské univerzitě. „Je těžké ho modelovat, protože neznáme všechny poměry různých proměnných, které [klima] ovlivňují.

„Některé proměnné působí stovky, tisíce, desetitisíce let a souvisejí s polohou naší planety ve sluneční soustavě nebo s polohou v galaxii a se změnami oceánů, které nemají nic společného s atmosférou – El Niño a La Niña, vliv slunečních změn (což jsou magnetické změny, které ovlivňují astrofyziku) – takže je to opravdu složité a mnoho z toho, čemu říkáme klimatologie, je velmi specializované. Lidé studují tu či onu věc, ale tyto studie nejsou propojené.“

Podle něj se například geologové zabývají dlouhodobými trendy, které se odrážejí na horninách a geologických útvarech, zatímco matematici a astrofyzici se na klima dívají jinak. A žádný z těchto oborů nemůže říct, že by to měl v konečném důsledku vyřešené, protože je to „po čertech složité“.

Uvedl, že po druhé světové válce došlo ke čtyřem desetiletím ochlazení, přestože válečné úsilí vedlo ke zvýšení obsahu CO2 v atmosféře.

„Takže představa, že existuje nějaká jednoduchá korelace mezi oxidem uhličitým a změnou klimatu, je jen pohodlný výmysl,“ řekl.

Bell řekl, že se poprvé začal zajímat o klimatické změny, když ho počátkem roku 1979 navštívil ve své kanceláři Fred Singer, zakladatel americké meteorologické satelitní služby, a ukázal mu, že satelitní údaje o počasí nefungují tak, jak někteří předpovídali.

Ilustrace znázorňující jevy La Niña (vlevo) a El Niño (vpravo). (Ministerstvo obchodu USA, Národní úřad pro oceán a atmosféru, Národní meteorologická služba)

„Řekl, že meteorologické satelity neukazují ,horkou skvrnu, kterou předpověděl nad tropickou troposférou‘,“ řekl pan Bell.

„Klimatické modely předpovídaly, že se nejprve oteplí atmosféra a teprve potom povrch, a proto předpokládaly, že nad rovníkem bude možné detekovat horkou skvrnu, ale nenašly ji.“

Bell uvedl, že v té době o změně klimatu příliš nepřemýšlel, ale jak roky plynuly a on o ní slyšel více, začal zpochybňovat neustále se měnící příběh.

Zpočátku panovaly obavy, že „se blíží ledovce“ a problémem bude globální ochlazování, ale o deset let později se obavy změnily na „globální oteplování“, řekl.

„Timothy Wirth, který pomáhal organizovat senátní slyšení o globálním oteplování ve Washingtonu, jednomu časopisu řekl, že schůzi naplánovali na nejteplejší den v roce a večer před schůzí šli dovnitř, otevřeli všechna okna a vypnuli klimatizaci,“ řekl.

„A James Hansen… vedoucí Institutu pro vesmírná studia, který byl součástí NASA, vystoupil a řekl: ,Planeta hoří a my to způsobujeme!‘ A to bylo součástí vyprávění, protože to byla předehra k prosazování všech těch zelených energetických věcí.“

Bell řekl, že tvrzení, že 97 procent vědců souhlasí s tím, že globální oteplování způsobuje člověk, není pravdivé.

Podle něj se vědci shodují na tom, že se klima mění, ale „žádná taková nouzová situace neexistuje“.

„Klima se od poslední malé doby ledové otepluje jen sporadicky. A může to pokračovat. Ale když se podíváte na snímky New Yorku, na pobřeží tamní sochy Svobody, voda se nezvedla. Hladina moře není znatelně jiná než před lety. Takže je to sice nedoložené, ale skutečné. Vidíte to na vlastní oči,“ řekl.

Bell uvedl, že dalším tvrzením, které prosazují klimatičtí alarmisté, je, že počasí je stále prudší v podobě hurikánů a dalších katastrof souvisejících s počasím.

„Stačí, když se podívají do záznamů. Ne, není to horší! Sezóny hurikánů byly ve 30. letech mnohem horší. Ale dívají se z hlediska počtu obětí nebo škod a na pobřeží nyní žije více lidí než tehdy,“ řekl.

Lidé procházejí kolem poškozeného majetku po hurikánu Ian v Bonita Springs na Floridě 29. září 2022. (Sean Rayford/Getty Images)

Bastardi potvrdil Bellův názor: „Kinetická energie hurikánů se snižuje a je to vidět na indexu ACE [Accumulated Cyclone Energy] – snižuje se.“

„To, co [klimatičtí alarmisté] dělají, je, že jsou svým způsobem dravci, protože si uvědomují, že průměrný člověk nemá čas přemýšlet a zkoumat každý detail, zejména v dnešní době, kdy lidé žijí od výplaty k výplatě a bojí se o svou práci.“

„Obyčejný člověk se nedívá na to, že na cestě je stokrát větší hodnota nemovitostí a že inflace vyletěla do nebes, takže když teď hurikán zasáhne místo jako Fort Myers nebo místo jako Myrtle Beach, způsobí mnohem, mnohem větší škody než dříve.“

Na otázku, co ho nejvíce znepokojuje na současných narativech prosazovaných klimatickými alarmisty, Bell odpověděl: „Záleží mi na tom, jak klimatická hysterie a dezinformace ovlivňují politiku. A tyto politiky řídí naše základní politiky, které určují náš hospodářský blahobyt. Určují naše národní obranné mistrovství – nebudeme provozovat námořnictvo na etanol. Nebudeme provozovat letectvo na prodlužovacích kabelech. Je to naprosto šílené. Lidé považují klima za vědu. Ne, to není. Je to velká páka vlády. Je to velký globalismus. A není to ve prospěch USA.“

„Myslím, že není nic tak účinného a efektivního, jako využít strachu z klimatu.“

Článek původně vyšel v rámci americké edice Epoch Times

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (10 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

5 Comments

  1. IPCC se nemýlí, nýbrž úplně obyčejně drze a sprostě lže. Inu, holt obchod s lidskou hloupostí je nejvýnosnější ze všech obchodů.

  2. Tak ono to zřejmě bude chtít hromady mrtvol na ulicích jako že na tom klímu něco bude.No ale i pak bude pro spoustu lidí důležitá plná nádrž pro jejich miláčky(ne manželky) a kouřicí komíny uhlobaronů.No a ti si už různé hlasnè trouby zelenè ohlašující za blázny bohatě zaplatí.Protože dobře ví,że by jim zbyly oči pro pláč,kdyby svět našel jiné zdroje energií.

    • Měl byste to těm podplaceným troubům z MIT a podobných bezvýznamných institucí vysvětlit, jak to s tím klimatem vlastně je. Zdá se, že jim to správně politicky nemyslí. Případně jim můžete poradit, aby se odstěhovali do Ruska. Další možností je, že byste navštívil psychiatra. Vaší bezedné hlouposti vás to ovšem nezbaví…

  3. J.D.Tak jestě že Vas tu máme a vše jste pekně všechno zase vysvětlil ve stylu po nas potopa co tam kdo tam po těch po nás.Ať si poradí.Z Vás musí mít guru dranc surovin pan dobyvatel radost.Naprosto by s Vami souhlasil a dal vám metál za obhajobu state benzine pumpe byznys.Dekuji za vysvetlení a radu.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*