Programové prohlášení vlády České republiky pohledem Rudolfa Baránka
Sdílet článek:

Velmi pozorně jsem si přečetl Programové prohlášení vlády České republiky. 53 stránek formátu A4. Autoři dokumentu si dali záležet, aby na nás ze stránek dýchl určitý stupeň pravicovosti. Potud dobře.

Jako každá vláda i tato počítá s tím, že na vše, co v dokumentu slíbila, bude mít celé 4 roky. V mnoha obsažených záležitostech říkají, že hlavní změny budou mít připraveny za 2 roky, tedy v půlce svého období. Aniž bych jakkoliv v tomto zpochybňoval jejich optimismus, říkám, že období, do kterého vchází Česká republika, je nesmírně obtížné až nebezpečné!!! Hlavním heslem dalšího období bude „peněženka“.

Hrozivý deficit státního rozpočtu, inflace a s tím spojená prudce narůstající drahota, ceny energií, nebezpečí uvrhnutí dalších stovek tisíc občanů do chudoby, nebezpečí krachu dalších malých a středních firem bez vlastního zavinění. Cca 200 000 firem v roce 2021 zkrachovalo, přerušilo nebo ukončilo činnost.!!! To je hrozivé. To všechno je obsaženo ve slově „peněženka“. Tedy její stav na různých úrovních. Součet výše uvedeného může už v letošním roce vyústit v sociální nepokoje značného rozsahu, které budou navíc opozicí podněcovány. Určitě jste si všimli, že jsem do problémů nezahrnul covid 19. Neumím situaci odborně posoudit, ale je téměř jisté, že nás tento čínský mor ještě potrápí a jeho zvládnutí bude stát ještě hodně peněz.

Nebudu poukazovat na všechny body prohlášení. Většina je chytře velmi obecná. Avšak programová prohlášení taková bývají. Pokusím se poukázat na body, které se týkají soukromníků, kteří navíc politicky hledí od středu doprava. Strana soukromníků České republiky je zatím neparlamentní, ale naše tvrdohlavost a systematická politická práce už přináší splněné body našeho stavovského programu. Bude zrušeno EET, je naděje, že bude zrušeno kontrolní hlášení, v rozhodnutí nové vlády o změně pravidel rozdělování evropských dotací ve prospěch malých a středních sedláků máme také svůj podíl. Řev a demonstrace zemědělských oligarchů potvrzují, že ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR jsme trefili hřebíček na hlavičku. Tak vypadá třídní boj. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedená programová hesla. V mnoha bodech Programového prohlášení vlády České republiky jsou obsaženy pasáže z živnostenské části našeho programu z roku 2017 a zemědělského programu z roku 2021. Tímto netvrdím, že vláda při tvorbě svého prohlášení měla naše dokumenty před sebou, ale tvrdím, že za roky naší, někdy bližší, někdy vzdálené spolupráce s ODS její čelní představitelé dostali na vědomí velké množství našich názorů. A teď se stali ministry. Samozřejmě v tom hraje roli i to, že jak ODS, tak Strana soukromníků České republiky je politicky napravo.

Pokud chceme, aby se mnohé přeměnilo v zákony, které pomohou nejen soukromníkům, je nutné začít spolupracovat s některými resortními ministry a získat vliv na vývoj věcí. Jinak se může stát, že z dobrého předsevzetí vznikne škodlivý paskvil. A mějme pořád na paměti, že je nutné spěchat. Zkušenosti s naší činností v Nečasově vládě ať jsou pro nás mementem. V demokracii vláda večer je a ráno podává demisi. Využijme šance, která se naskytla. Nemusí trvat dlouho!!!

Tak tady jsou některá programová hesla nové vlády České republiky.

·         Chceme stát, který nežije na dluh.

·         Chceme stát, který patří do demokratické Evropy a který ví, že hodnoty svobody a demokracie je třeba aktivně prosazovat a bránit.

·         Chceme, aby malé a střední firmy tvořily páteř naší ekonomiky a aby je stát podpořil tam, kde je třeba.

·         Chceme, aby naše zemědělství bylo šetrné ke krajině a aby naše lesy, půda i vodstvo zvládly co nejlépe změny klimatu.

·         Cesta ke stabilitě je v reformě výdajů státu a efektivním nakládání s penězi, nikoli ve zvyšování daňové zátěže.

·         Česká republiky musí být aktivním členem Evropské unie a NATO hájícím zájmy svých občanů. Zahraniční politika bude mít nezpochybnitelnou euroatlantickou orientaci, důraz na stabilní partnerství s demokratickými zeměmi po celém světě a na ochranu lidských práv a demokracie.

·         Podpora malých a středních podniků a cílení dotací a podpor na opravdové potřeby jsou cestou k zajištění prosperity naší země. Podpoříme kreativní a inovační přístup s potenciálem růstu a zdravé konkurence. Podpora z veřejných financí nesmí jít na zvyšování zisku a vlivu velkých firem.

·         Budeme řešit otázku odlivu dividend do zahraničí s cílem zvyšovat atraktivitu a investování v ČR zvýhodněním reinvestic zpět do české ekonomiky.

·         Zvýšíme limit pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč, na stejnou hranici se posune možnost využití režimu paušální daně.

·         Snížíme sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o 2 procentní body za předpokladu konsolidovaných a dlouhodobě udržitelných veřejných financí.

·         Snížíme byrokratickou zátěž při správě daní a poplatků, zrušíme povinnost EET a parametricky upravíme kontrolní hlášení.

·         Zavedeme jednotné inkasní místo a budeme rozvíjet elektronické nástroje státu. Budeme usilovat o propojení portálů s dalšími systémy k eliminaci výkazních povinností pro občany a firmy.

·         Místo účelového zaklekávání podpoříme proklientský přístup Finanční správy vůči občanům.

·         Přispějeme k rehabilitaci fotovoltaiky, protože ji považujeme v našich geografických podmínkách za klíčový obnovitelný zdroj. Přispějeme ke zřízení nových fotovoltaických zařízení na minimálně sto tisíc střech do roku 2025.

·         Umožníme vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech.

·         Budeme pokračovat ve snižování byrokratické zátěže firem a živnostníků.

·         Zajistíme efektivní spolupráci jednotlivých kontrolních orgánů a snížíme tím administrativní zátěž či výkladové nejasnosti.

·         Zaměříme se na podporu malých a středních podniků. Zjednodušíme dotační programy určené pro tyto podniky.

·         V zájmu ozdravení ekonomiky a podpory českých exportérů budeme prosazovat plnou funkčnost vnitřního trhu EU a principy otevřeného globálního obchodu.

·         Podpoříme kratší pracovní úvazky včetně výhodného zdanění slevou na pojistných odvodech. Celkově zvýšíme flexibilitu zákoníku práce v zájmu zaměstnavatelů i zaměstnanců. Veřejná správa a organizace půjdou příkladem v nabídce slaďování práce a péče pro své zaměstnance.

·         Realizujeme a do konce roku 2023 předložíme skutečnou důchodovou reformu s cílem nastavení stabilního systému férových důchodů.

·         Připravíme návrh důchodové reformy, který se bude skládat ze dvou hlavních složek a třetí dobrovolné. Základní složka se zvýší a bude reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří a finanční možnosti státu.

·         Kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro všechny bez regionálních rozdílů považujeme za jeden z pilířů moderního a úspěšného státu. K zajištění tohoto cíle je nutné zdravotnímu systému poskytovat nezbytnou podporu ve formě transparentního, předvídatelného a odpovídajícího finančního zajištění. Proto plánujeme jeho financování minimálně ve dvouletém horizontu.

·         Školství – ani řádka o soukromých školách (pozn. R. Baránka)

·         Přeměníme Národní sportovní agenturu ve funkční organizaci, která bude transparentně rozdělovat dotace. Prioritou je aktivní pohyb dětí a mládeže.

·         Rozpočet ministerstva kultury (bez náhrad církvím a náboženským společnostem) budeme v tomto volebním období směřovat k 1 % státního rozpočtu.

·         Do systému volby Rady ČT a ČRo zapojíme senát. Příslušné změny právních předpisů prosadíme během roku 2022.

·         Zahraniční politika České republiky se bude opírat o ukotvení v EU a NATO a o dobré vztahy se všemi sousedními státy. Česká republiky musí být aktivním členem EU a NATO hájícím zájmy svých občanů. Budeme klást důraz na stabilní partnerství s demokratickými zeměmi po celém světě, na ochranu lidských práv a demokracie a prosazování českých ekonomických zájmů a evropských hodnot ve světě.

·         Obrana země je základní úlohou státu. Bez zajištění bezpečnosti není stabilita a bez stability není prosperita. Vzhledem ke zhoršujícím se bezpečnostním prostředí jsou nutné investice do obranyschopnosti naší země. Základem obrany České republiky je členství v NATO.

·         Ministerstvo vnitra bude nejen ministerstvem bezpečí, ale také efektivní, moderní a profesionální veřejná správa.

·         Zavedeme korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí, usnadníme voličům získávání voličských průkazů a zmodernizujeme správu voleb.

·         Sjednocení a digitalizace procesů státu jsou cestou k přátelštější, efektivnější státní správě. Naučíme stát fungovat efektivně s využitím moderních technologií.

·         Zasadíme se o spolupráci s EU, NATO a dalšími mezinárodními partnery tak, aby internet zůstal otevřený a bezpečný.

·         Vzrůstající rozdíly mezi regiony naší země jsou zásadní celospolečenskou výzvou. Místo, kde člověk žije, nesmí tak zásadně ovlivňovat kvalitní vzdělávání, dostupnost zdravotní péče, dopravní obslužnost i digitální konektivitu.

·         Využijeme značný potenciál cestovního ruchu pro podnikání, zaměstnanost a rozvoj regionů. Česká republika má všechny předpoklady být evropskou top destinací.

·         Jedním z klíčových úkolů státu je dostavba chybějící dopravní infrastruktury a zajištění jejího provozu. Bezpečné a funkční spojení jsou jednou ze základních podmínek dalšího rozvoje naší země a jejích regionů.

·         Budeme účinněji podporovat rodinné farmy a malé, střední, začínající a ekologické zemědělce (včetně pronájmu státní půdy). Zemědělské podniky nebudou zatíženy zbytečnou či duplicitní administrativou. Budeme prosazovat zemědělskou politiku, která bude efektivně dosahovat ekonomických, ekologických a sociálních cílů v naší krajině.

·         Podporujeme platbu na první hektary a zastropování dotací pro největší firmy, které bude přihlížet k podmínkám českého zemědělství a přispěje k dobrému hospodaření.

·         Podpoříme zkracování odbytových řetězců. Budeme zemědělce motivovat k tomu, aby suroviny dokázali sami zpracovat a dodat na místní trh (obchody, farmářské trhy, prodej ze dvora). Podpoříme skutečná odbytová družstva, zlepšíme postavení prvovýrobců.

·         Kvalitní legislativa a chytré řízení státu jsou podstatné předpoklady k tomu, aby naše země prosperovala. Stát nesmí lidem a firmám házet klacky pod nohy, ale naopak vytvářet prostředí, které podpoří jejich činorodost, kreativitu a podnikavost.

 

Rudolf Baránek

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (6 votes, average: 2,17 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*