Těkavý ateismus
Sdílet článek:

LIBOR ČÍHAL

Neortodoxní eklektický italský myslitel Diego Fusaro je velmi oblíbeným autorem v národně pravicových médiích i když  se sám považuje za antikapitalisty ovlivněného klasickým marxismem, považuje se za hegeliána, který uznává náboženskou zvěst. Přesvědčený suverenista, antiglobalista, oponent Evropské unie, hodnotovému relativismu a genderovým nesmyslům. Fusaro je autorem knih: “Nový erotický řád”, “Pocta lásce a rodině” a poslední kniha “Konec křesťanství.” Fusaro se domnívá, že papež František degeneroval křesťanskou pravdu a transcendenci, oproti svému předchůdci Ratzingerovi, ochránci tradic a posvátného. Františkova církev čelí nebezpečí, že se rozplyne v tržní globální ekonomice a v liberálně pokrokové kultuře. Fusaro soudí, že Františkova otevřenost ke světu zničí církev podobným způsobem jako Gorbačov likvidoval komunismus. Diego Fusaro v hovoru ve španělském El Manifiesto.

Smrt Boha v dobách liberálního globalismu rukama papeže Františka, jak to všechno jde dohromady?
.
Žijeme v dobách vypařování křesťanství, konzumní civilizace technologie a financí vyplodila antipatii ke křesťanství a k náboženství transcendence, křesťanství se vypařuje a Bergogliova církev je v kulminační fázi tohoto stavu.  Ratzingerova církev byla připravena odporovat, obhajovat důvody transcendence, z tohoto důvodu se dostala do konfliktu s tržní civilizací. Bergogliova církev je artikulací liberálního unifikovaného myšlení a globalizace.
.
Kde jsou konfrontační body mezi Ratzigerem a Bergogliem?
.
Stačí srovnat projevy, homílie  a encykliky. Ratziger stále akcentuje transcendenci, věčnost, duchovní otevřenost k nejvyšším dimenzím. Bergoglio vytěsnil transcendenci, nikdy nemluví o Bohu, duši a posvátném.
.
Ale slovo Bůh používá?
.
Nazývám to ve formulaci Zygmunta Baumana fluidním ateismem. Nejedná se o ateismus, který otevřeně tvrdí a zdůvodňuje, že Bůh neexistuje, fluidní ateismus je indiferentní k problému Boha. Dnes většina Evropanů nejsou ateisty, jsou fluidními ateisty. Ratzinger je prezentován jako reakční postava a to se chápe jako přítel moci, ve skutečnosti hájil tradici, posvátné a transcendenci a proto se dostal do konfliktu s progresívní liberální mocí, která nenávidí transcendenci, tradici a identitu. Ve svých knihách, dávno před tím než se stal papežem, Ratzinger teoreticky bádal nad těmito tématy. Podle Ratzingera být dnes křesťanem znamená stát v opozici světu a moci. Církev musí být blízko Boha, ne světa, blízká pravdě  a ne relativistické diktatuře. Ratzinger byl též obráncem rozumu, který má původ především v řeckém dědictví. V tomto smyslu jako filozof a papež byl velmi otevřený dialogu. Nemůže existovat dialog, pokud neexistuje společný rozum. Ratzingerův dialog měl platonský koncept, ne proto, že neexistuje pravda, ale dialog proto, že pravda existuje a dospějeme k ní cestou názorové konfrontace. Na druhé straně Bergogliův dialog  je postmoderní a relativistický, je to dialog o tom, že pravda neexistuje.
Teorie o principech, o kterých nelze diskutovat, též pochází od Ratzingera. Říká se, že relativismus je bází demokracie, ale je to vadné tvrzení. Bází demokracie je pravda. Ratzinger byl advokátem pravdy a rozumu, napsal, že konfrontace víry a rozumu není správná. Dnes by se víra a rozum měly spojit proti nihilistické filozofii financí a trhu.  V Bergogliově nové pokrokově-liberální církvi je dobrý křesťan totéž, co dobrý konzument. Ratzinger vždy hájil alianci víry a rozumu. Ve svém známém proslovu v Řezně v roce 2006 řekl, že víra, která oponuje rozumu, není vírou. Také řekl, že rozum, který neakceptuje víru, konvertuje do totalitarismu, což dnes zažíváme: totalitarismus technokracie a financí.
.
O Ratzingerovi se shodneme, vraťme se k Bergogliovi, není nadsazené tvrdit, že papež nebrání Boha a nemyslí si, že Bůh je pravda?
.
Je to silná teze, ale má oporu v Bergogliových proslovech. Kde vidí papež dobrého křesťana? Podle klasického náhledu, dobrý křesťan věří ve věčný úradek Boha a podle toho se chová na zemi, jak řekl Tomáš Akvinský, může být i nepřítelem pozemské moci, pokud zákon pozemský odporuje božímu. V liberální Bergogliově církvi je křesťan dobrým konzumentem, jeho víra má vlažné grády, věří v kapitalistickou globalizaci, je proti národní suverenitě a populismu, aplauduje otevřeným přístavům a masové imigraci. Úplně stejná zvěst jakou hlásá neoliberální globalismus, ovšem halená do teologických termínů. Bergogliova církev je megafonem  unifikovaného politického myšlení. Bergoglio destruuje křesťanské fundamenty a nahrazuje je náboženstvím banality bez transcendence, bez referencí na Krista a božské, bez referencí na věčné. Papežovo peklo je určeno pro populisty, suverenisty, těm, kteří oponují neoliberální globalizaci. Bergoglio nikdy nemluví o křesťanech, vždy mluví o ateistech, muslimech a pohanských náboženstvích. Otvírá církev světu až se křesťanství úplně odpaří a rozplyne v teologii banality, v Bergogliově “nic”. Bergoglio nikdy nebyl papežem.
.
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (4 votes, average: 3,25 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*