Novinky

Kovid a globalizační agenda III: Tragédie boje s kovidem
Sdílet článek:

Totalitní systém vytvořený ve struktuře globalizačního užití kovidové epidemie v systému totální mobilizace je výtvor sui generis. Proto nemá uvedené parametry popsané totalitním režimem Arendtové a je třeba jej nově klasifikovat.


Předešlá část Kovid a globalizační agenda II – Tragédie výroby ukázala globalizační strategii impéria založeného na dvojitém pojetí sanitárního kordonu. V této situaci se už vůbec neřeší otázka, jestli kovid je, nebo není. Z předešlých dvou dílů je jasné, že i kdyby nebyl, tak se musí vymyslet. Nepřátelská impéria se mají oddělit externí obálkou vytvořenou zhruba trojím způsobem:

  • Vytvořením řetězce vazalských režimů s biologickými laboratořemi a nástupním vojenským prostorem pro horkou válku;
  • na hranicích států mít přítomnost imperiálního vojska schopného symbolicky či nějak efektivně provádět kontinentální lock-down, blokádu či kontroly území Číny, Ruska, Íránu atd;
  • označit nepřítele pro externí lock-down jako černé ovce, se kterými se bude jednat pouze z pozice síly a jsou vedeni na seznamu více či méně “darebáckých států” (rogue state).

Pak je jasné, že je třeba provádět kovidovou agendu založenou na lock-downu společnosti směrem dovnitř. Ernest Jünger ji popsal z vlastní zkušenosti 1. světové války jako tzv. totale Mobilmachung materiálních a technických zdrojů a lidí v impériu jako další formy těchto zdrojů. Podívejme se na realizovaný případ finálního řešení z Austrálie, krátké zprávy zde.

Australská armáda začala násilně stěhovat obyvatele Severních teritorií do karanténního tábora Howard Springs v Darwinu poté, co bylo v obci Binjari zjištěno devět nových případů Covid-19. Tento krok přichází poté, co byly v noci na sobotu zavedeny tvrdé uzávěry v obcích Binjari i nedalekém Rockhole. “Obyvatelé Binjari a Rockhole již nemají pět důvodů, proč opustit své domovy,” uvedl hlavní ministr Severního teritoria Michael Gunner s odkazem na pět povolených důvodů, proč se vyhnout uzamčení: nákup potravin a zásob, cvičení po dobu až dvou hodin, péče nebo opatrování, práce nebo vzdělávání, pokud to nelze provést z domova, a očkování na nejbližším možném místě.

Pak máme obyvatele rozdělené do dvou skupin. Kontrolovaní a očkovaní jedinci se pohybují ve velkém táboře označeném státními hranicemi či euro-hranicemi impéria. Zbytek neočkovaných bude umístěn v klasickém koncentračním, ergo “karanténním” táboře, kde se na ně jistě bude působit patřičnou převýchovou. Problém s takto zřízenými tábory je notoricky v tom, že je vedou psychicky narušení jedinci, často sadisté, pedofilové a jiní psychopati. Normální člověk nemá důvod, aby pracoval v koncentráku. To není normální věznice nebo nápravné zařízení, ale politicky motivovaná represivní detence založená na kolektivní “vině” a korporátního trestu.

Deep state jako měkká forma totality

Hana Arendtová ve známých pracích o podstatě totalitního systému popsala dvě zásadní věci. Jeho strukturu danou jako slupky cibule a typ neosobního byrokrata typu Adolfa Eichmanna, který vedl koncentrační tábor v Osvětimi. Totalitní systém vytvořený ve struktuře globalizačního užití kovidové epidemie v systému totální mobilizace je výtvor sui generis. Proto nemá uvedené parametry popsané totalitním režimem Arendtové a je třeba jej nově klasifikovat. Hlavní změnou je chybějící postava vůdce, který v klasické totalitě ztělesňuje systém skrze svou osobu symbolicky přítomnou na každém místě.

Korporace vedené jedním promile jsou prakticky neviditelné a média se starají o jejich náhradní přítomnost ve formě božského simulákra. Jejich příkazy v rámci kovidové agendy vykonávají příslušní agenti v třísložkové struktuře nových slupek cibule. Tyto slupky fungují na principu „fenoménu cyklonu B“ popsaného v prvním díle. Výkonná struktura určující imperiální Mobilmachung v rámci korporátní kovidové agendy má tři vrstvy, které jsou hermeticky odděleny od světa jednoho promile. Představte si vedení jaderné elektrárny mimo podnik (jedno promile), jaderný reaktor (agenti tvrďáci), první tepelný okruh s radioaktivní vodou (agenti honimírové) a pak druhý okruh s normální vodou a turbínou (běžní oportunisté).

Agenti-tvrďáci – političtí a sociální psychopati, aktivní tvůrci Deep state ve stylu “není jiné volby”
Korporátní struktury v jejím výkonném jádru netvoří neosobní byrokraté typu Eichmanna. První kolo převodních pák od jednoho promile směrem dolů představuje elita Deep state. To jsou politikové, vyšší státní úředníci všeho druhu a klíčová obsluha datázových systémů. Jejich základní charakter pro totální mobilizaci popsal současný francouzský filosof Dany-Robert Dufour v knize Kurvi bližního svého. Skrytá historie kapitalismu (Baise ton prochain, 2019). Pro zájemce uvádím tento důležitý rozhovor autorem (ZDE). Mandevillova bajka o včelách (1714) šíří zásadu, že “soukromé neřesti dělají veřejnou ctnost”. Nejprve je nutno nechat řádit iracionální chamtivce, kteří zločinně vytvoří bohatství a to pak můžeme rozdělit ostatním. Dílo bylo veřejně odsouzeno jako amorální a spáleno katem v Paříži roku 1745. Dnes na tomto principu funguje celá trickle-down economics jednoho procenta. Skupinu sociálních psychopatů nezbytných k produkci kapitalismu podle Mandevilla nelze krotit tím, že se uplatí, protože na to nikdo nemá dost peněz. Politika lichocení jejich “neuvěřitelného sebeobětování” je nutná k tomu, aby tyto psychopaty a zloděje zařadila do systému a použila jejich zločinný charakter pro ostatní. Pak máme podle Dufoura speciální skupinu vytvořenou Mandevillem, což jsou političtí a sociální psychopati jako hlavní viditelní agenti kapitalismu.

Třída těchto “nejhorších ze všech lidí” (Mandeville dixit) se maskují jako altruisté. Ti simulují sebezapírání pro veřejné blaho, aby mohli realizovat své osobní psychopatie. Tato skupina zakládá první nejdůležitější skupinu ve slupkách cibule zvané Deep state. Z podstaty jejich specifické psychopatie potřebují tito lidé politickou a ekonomickou moc, aby se mohli seberealizovat. Jsou to sociální devianti, kteří lock-down společnosti potřebují k tomu, aby naplnili své osobní patogenní ambice. Pro systém kovidové korporátní agendy jsou nepostradatelní a kvůli jejich psychopatii jsou také nenahraditelní. Proto se rámci formální hlasování zajištěného v rámci jednoho procenta se tito lidé dostávají do čela států a úřadů, ale najdete je často kolem sebe, kde svět organizují v malém. Ti potřebují kovidovou epidemii jako prase drbání. Psychotičtí vaxeři musí korporátní systém lock-downu aktivně generovat.

Agenti-honimírové s lehkou psychopatií ve stylu “no, co dá dělat, ale dělejme to pořádně!”
Tato skupina je zajímavá tím, že nepotřebuje korporátní lock-down za každou cenu, protože jsou schopni přežít i mimo tento systém. To první skupina těžkých psychopatů schopná není. Druhá skupina potřebuje lock-down jako třetí dávku vakcíny (booster), který nastartuje jejich osobní ambice všeho druhu. Tyto ambice by v normální společnosti asi nemohli uskutečnit v plné míře vinou jejich menších schopností v daném oboru nebo činnosti. Proto se nalepí na psychopatické tvrďáky a skrze rezonanční efekt generují přídavný efekt reaktoru. Druhá skupina vyfukuje radioaktivní páru korporátní kovidové agendy do celého elektrárenského systému. Honimíry najdeme na druhém patře Deep state, kde systémem “přátelé, co se dá dělat” realizují boosterovým způsobem agendu psychotických vaxerů z první skupiny. Pro systém jsou nezbytní jako rezonanční deska klavíru, ale jsou nahraditelní. A rektálisté to dobře ví, proto se urputně snaží dostat pilnou prací do první skupiny politických psychopatů.

Agenti-přicmrndávači v normálním modelu “dejte mi pokoj, už jsem naočkovaný”
To je těch 90 procent pasivních tvůrců systému Deep state, kterým se situace nelíbí. Ale chtějí cestovat, žít v klidu, mít práci a starat se normálně o rodinu, kovid nekovid. Někteří z nich jsou dokonce schopni politovat lidi, kteří se z nějakých důvodů nechtějí dát očkovat. Přicmrndávači tak nějak věří korporátní propagandě, protože se o celou věc příliš nezajímají a spontánně berou zavedený názor korporátních médií. A nechtějí vypadat jako hlupáci, že naletěli. Přicmrndávači mají za to, že z jejich hlediska udělali všechny požadované kroky proto, aby se zařadili do ovčanského stáda. Jsou klíčový materiál pro budoucí Mobilmachung ve studené válce. Skrze první, druhou, třetí, čtvrtou atd. vakcinaci si zvykli přinášet oběti celému systému.

Agenty máme, tak spusťme ve velkém

Totalitní systém Deep state dostal potřebný kyslík a může začít naplno provádět požadovanou interní uzávěrku sanitárního koridoru. Systém teoreticky funguje podle následujících kroků:

  • Odmítače očkování je třeba převést do koncentráku, tito lidé jsou pomýlení, ale napravitelní, viz citovaná Austrálie;
  • aktivní psavce a odmítače označit za nepřátele říše a dát do horšího typu koncentráku, protože už napravitelní nejsou;
  • přicrmdávače oblbovat v systému mediální korporátní propagandy, protože je třeba přinášet nutné a bolestivé oběti, abychom my všichni měli zářné zítřky bez kovidu;
  • honimíry pochválit a povýšit na místa těch, kteří jsou v koncentráku;
  • tvrďákům-psychopatům svěřit vedení státu, aby plnili zadání jedno promile a udržovali v pořádku interní sanitární kordon.

Úkolem politických psychopatů popsaných Mandevillem a Dufourem jako hlavní třídy korporátního kapitalismu v rámci Deep state bude mobilizovat zdroje pro horkou válku v případě nefunkčního sanitárního koridoru kolem nepřátelských států. Za to budou odměněni tím, že nikdy nepůjdou na frontu jako přicmrndávači a nejhorším případě i honimírové. Po odvedení nutných dávek jednomu promile si psychopati shromážděni kolem reaktorové nádoby státu mohou v rámci svých skromných možností daných v uzamčeném koridoru vytvořit podobné nebe na zemi, jako má jedno promile.

Tím je vytvořena základní struktura Deep state. V případě pokojného chování protektorátních subjektů si očkovaní ovčané klidně mohou podržet zdání demokracie, provozovat volby Národní korporátní fronty, nechat fungovat parlament a provádět jiné, politicky nutné kratochvíle. Ale je to jako u Wericha, kde on rozhodoval ty důležité věci o vztahu k Zambii a jeho manželka ty nedůležité, jako peníze, vedení domácnosti a podobně.

Tím je popsána základní struktura korporátního kovidového systému, který se nyní kvaltem buduje. Uměle vyvolaný stav nouze a paniky je nutný k tomu, aby si lidé rychle zvolili tu správnou nebo špatnou stranu fronty a tak se stali buď aktivními nebo pasivními pomahači systému, nebo jeho obětmi. Jiná cesta bohužel v korporátním totalitním systému není. Jako bývalý politický vězeň to už mám jednou za sebou.

Václav Umlauf

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (7 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*