Top 10 covidových událostí roku: Odhalení nevyřčených a neznámých skutečností
Sdílet článek:

MARINA ZHANG

Zde je 10 nejvýznamnějších událostí, které se v roce 2023 odehrály v souvislosti s covidem.

Covid-19 přinesl v roce 2023 mnoho odhalení a kontroverzí.

Většina vedoucích pracovníků v oblasti zdravotnictví, kteří se podíleli na reakci USA na pandemii, odstoupila nebo byla nahrazena. Jeden z nich opustil svou agenturu se studií, která se dočkala velkého ohlasu kvůli poněkud kontroverznímu pohledu na vakcíny.

V porovnání s rokem 2022 jsou vědecké poznatky o účinnosti a rizicích nošení roušek a očkování stále jasnější, neboť v letošním roce byly zveřejněny vysoce přesvědčivé studie.

Podívejme se na 10 nejvýznamnějších událostí, které se odehrály v souvislosti s covidem v roce 2023.

 

1. FDA a CDC zjistily více nežádoucích účinků vakcíny proti covidu, včetně mozkové mrtvice

Počínaje lednem dokumenty zveřejněné na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (FOIA) uvedly, že americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zjistilo stovky bezpečnostních signálů u vakcín proti covidu-19 společností Pfizer a Moderna. To zahrnovalo nežádoucí účinky myokarditidy, multisystémový zánětlivý syndrom u dětí (MIS-C), poruchy funkce srdečních komor a mnoho dalších.

13. ledna vydaly americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a CDC společné prohlášení, v němž uvedly, že u starších osob, které užívaly bivalentní boostery společnosti Pfizer, zjistily nový bezpečnostní signál, a to mozkovou mrtvici. Výzkumníci z Kaiser Permanente v říjnu rovněž oznámili, že u osob, které užívaly anticovidové boostery s vakcínou proti chřipce, bylo vyšší riziko mrtvice.

Úřad FDA a CDC vydaly společné prohlášení, v němž uvedly, že u starších osob, které užívaly bivalentní boostery společnosti Pfizer, zjistily nový bezpečnostní signál, a to mozkovou mrtvici. Později uvedly, že současné důkazy jsou nedostatečné. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times, Daniel Chetroni/Shutterstock)

O několik dní později zveřejnili vědci spolupracující s FDA předběžnou studii, v níž zjistili, že u starších osob, které dostaly posilovací dávku od společnosti Pfizer, se častěji vyskytuje Bellova obrna, což je druh ochrnutí obličeje.

V květnovém prohlášení úřad FDA konstatoval, že „současné důkazy nepotvrzují existenci bezpečnostního problému“, protože počet případů mozkové mrtvice u starších osob se snížil. Dodal, že agentury budou i nadále vyhodnocovat nové údaje, jakmile budou k dispozici.

2. Vakcíny nemohou „účinně“ kontrolovat covid: Fauci po rezignaci

Rezignace dr. Anthonyho Fauciho, bývalého ředitele Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID), byla pozoruhodná vzhledem k jeho vedoucí úloze v reakci Spojených států na pandemii a k jeho krokům krátce po rezignaci.

Dr. Fauci velmi hlasitě podporoval očkování a pravidelně vystupoval v televizních pořadech, kde motivoval lidi, aby se nechali očkovat.

„Je to jednoduché jako černá a bílá. Jste očkováni, jste v bezpečí. Pokud nejste očkováni, jste v nebezpečí. Je to jednoduché,“ řekl doktor Fauci v pořadu stanice MSNBC během vlny varianty delta.

Před vlnou delty ve Spojených státech přirovnal dr. Fauci v pořadu Face the Nation na CBS očkované lidi k „slepým uličkám“ pro virus.

Nicméně 11. ledna, několik týdnů po své rezignaci na konci roku 2022, publikoval dr. Fauci spolu s dalšími dvěma vědci v časopise Cell Host & Microbe článek, který získal popularitu díky jejich komentářům o účinnosti vakcín při kontrole respiračních virů.

„SARS-CoV-2, endemické koronaviry, RSV a mnoho dalších virů ,běžného nachlazení‘ … nebyly dosud účinně kontrolovány licencovanými ani experimentálními vakcínami,“ píší autoři v úvodu.

Dr. Fauci a dva další vědci publikovali článek v časopise Cell Host and Microbe. V článku napsali: „SARS-CoV-2 [a další viry ‘běžného nachlazení’] … nebyly dosud účinně kontrolovány licencovanými ani experimentálními vakcínami.“ (Stefani Reynolds-Pool/Getty Images, The Epoch Times)

Poté se zabývali některými základními imunitními principy a uvedli, že současné vakcíny vyvolávají imunitu v těle, ale ne v dýchacích cestách, a přitom současné respirační viry infikují především dýchací cesty.

Poté se zabývali některými základními imunitními principy a uvedli, že současné vakcíny vyvolávají imunitu v těle, ale ne v dýchacích cestách, a přitom současné respirační viry infikují především dýchací cesty.

„Vakcíny proti těmto dvěma velmi odlišným virům (chřipce a viru SARS-CoV-2) … mají společné rysy: vyvolávají neúplnou a krátkodobou ochranu proti vyvíjejícím se variantám viru, které unikají populační imunitě,“ napsali autoři.

Zatímco někteří ověřovatelé faktů tvrdí, že studie není v rozporu s postojem dr. Fauciho během pandemie, jiní ji interpretují jako jeho „přiznání“.

3. Zlatý standard přezkoumání zjistil, že důkazy o používání roušek jsou „nejisté“.

Cochrane Library, která je obecně považována za zlatý standard pro systematické přehledy, zveřejnila 30. ledna přehled, ve kterém uvádí, že existuje „nejistota ohledně účinků obličejových roušek“.

„Nízká až střední jistota důkazů znamená, že naše důvěra v odhad účinku roušek je omezená a že skutečný účinek se může lišit od pozorovaného odhadu,“ uzavřeli autoři a dodali, že „souhrnné výsledky [randomizovaných kontrolovaných studií] neprokázaly jasné snížení výskytu respiračních virových infekcí při používání lékařských/chirurgických roušek“.

Závěry přezkumu vyvolaly rozsáhlou kritiku ze strany mainstreamových médií. Brzy následovalo několik článků, které zdůrazňovaly účinnost používání roušek. Také šéfredaktorka Cochrane Library, dr. Karla Soares-Weiserová, vydala v březnu prohlášení, v němž tvrdí, že přehled neprokázal, že roušky nefungují.

„Mnoho komentátorů tvrdí, že nedávno aktualizovaný přehled Cochrane Library ukazuje, že ,roušky nefungují‘, což je nepřesná a zavádějící interpretace,“ napsala doktorka Soares-Weiserová.

„Bylo by přesné říci, že … výsledky byly neprůkazné.“

V současné době CDC stále doporučuje používání roušek.

„Z roušek se stala politika,“ řekl autor recenze pro CNN. „Mohu vám pouze říci, jaké jsou vědecké poznatky… Nemohu vám říci, zda fungují, nebo nefungují. Je však pravděpodobnější, že nefungují.“

4. Opakovaná očkování oslabují imunitní systém, naznačují studie

Vícenásobné dávky anticovidových vakcín Pfizer nebo Moderna vedou k vyšší hladině protilátek označovaných jako IgG4. Rostoucí počet výzkumů naznačuje, že tyto protilátky mohou způsobit, že imunitní systém bude méně reagovat na spike proteiny covidu-19 a bude náchylnější k potenciálnímu poškození spike proteinů a infekcím.

První z těchto studií byla publikována v lednovém čísle časopisu Science Immunology. Autoři zjistili, že třetí dávka mRNA vakcíny byla u myší spojena se zvýšením podtypů IgG4. Protilátky IgG4 jsou zodpovědné za vyladění imunitního systému, aby se zabránilo nadměrné aktivaci imunitního systému.

V souvislosti s covidem-19 a jeho vakcínami, kde musí být imunitní systém připraven k boji, to však může podpořit „neovlivnitelnou infekci a replikaci SARS-CoV2 potlačením přirozených protivirových reakcí“, uvádí další studie publikovaná v květnu.

Tato zjištění se shodují s dalšími studiemi, které zjistily, že opakované očkování je spojeno se zvýšeným rizikem infekcí, jak uvádí studie Clevelandské klinikyDřívější studie týmu také ukázala, že čím více dávek člověk dostane, tím je pravděpodobnější, že se nakazí.

5. Zjištěná kontaminace DNA v mRNA vakcínách a reakce FDA

Na jaře 2023 vědci zjistili, že mRNA vakcíny proti covidu-19 obsahují fragmenty DNA, včetně kontroverzních genů SV40, které dříve nebyly zveřejněny.

Genetik Kevin McKernan původně zjistil, že fragmenty DNA jsou zabaleny do lipidových nanočástic s vakcinačními segmenty mRNA tak, aby DNA mohla vstoupit do buněk. To však znamená, že fragmenty představují riziko integrace do genomu buňky.

V dubnové předběžné studii publikované v angličtině McKernan a jeho tým zjistili, že fragmenty DNA ve vakcínách Moderna i Pfizer překračují požadavky Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) na 330 nanogramů (ng) na miligram a FDA na 10 ng/dávku.

Vakcíny mRNA společnosti Pfizer navíc obsahovaly geny z viru simian vacuolating virus 40, známého také jako SV40. Celý virus SV40 měl kontroverzní souvislost s rakovinou, která pramení z doby, kdy byly rané vakcíny proti dětské obrně omylem kontaminovány virem SV40.

„Společnost Pfizer nikdy nezveřejnila informace o SV40 agentuře EMA. Poskytli jim plazmidovou mapu, z čeho se plazmid skládá, se všemi označenými prvky, s výjimkou místa SV40,“ řekl McKernan v pořadu EpochTV American Thought Leaders.

Kromě bezpečnostních problémů naznačují fragmenty DNA také možné problémy s regulací léčiv, uvedl McKernan.

Společnost Pfizer původně zamýšlela vyrábět své vakcíny pomocí PCR, což by bylo dražší a časově náročnější. Později však společnost přešla na použití bakterií, pravděpodobně proto, že tato metoda je rychlejší a účinnější.

Společnost Pfizer nikdy netestovala, jaké bezpečnostní důsledky by tato změna měla.

„Na tomto materiálu [bakteriích] nikdy neprovedli klinické testy. Klinické zkoušky probíhaly na tomto procesu PCR a po klinických zkouškách přešli na nový proces,“ řekl McKernan.

Zdravotníci, výzkumníci a novináři vyjádřili obavy z neznámých rizik, která může kontaminace DNA představovat pro veřejnost. Někteří z nich vyzvali ke stažení vakcín společnosti Pfizer.

Nicméně v odpovědi FDA investigativní novinářce Maryanne Demasiové úřad neuvedl, že by měl v úmyslu vakcíny stáhnout.

Agentura Health Canada potvrdila, že ví o kontaminaci SV40 ve vakcínách společnosti Pfizer, ale dodala, že „sponzor konkrétně neidentifikoval sekvenci SV40“.

Podobně reagovala i agentura EMA.

Na jaře 2023 vědci zjistili, že mRNA vakcíny covid-19 obsahují fragmenty DNA, včetně sporných genů SV40. (Roman Yanushevsky/Shutterstock, Jack Guez/AFP via Getty Images)

6. Odškodnění poškozených očkováním proti covidu

V dubnu americká vláda poprvé odškodnila osoby poškozené vakcínou proti covidu-19.

Tři lidé obdrželi odškodnění za svá zranění prostřednictvím Programu odškodnění za zranění způsobená protiopatřeními (Countermeasures Injury Compensation Program, CICP), který provozuje agentura v rámci ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb, uvedli úředníci v prohlášení.

U dvou z nich se vyvinula myokarditida a u jednoho těžká alergická reakce. Celkové odškodnění činilo více než 4 600 dolarů.

V rámci programu CICP mohou lidé, kteří přežijí poškození způsobené očkováním, získat peníze za neuhrazené léčebné výlohy a ušlý příjem ze zaměstnání.

K 1. prosinci bylo odškodněno 10 osob za zranění způsobená mRNA vakcínami proti covidu-19. Bylo vyplaceno přibližně 37 000 dolarů.

7. Lékaři mohou předepsat ivermektin, říká právník FDA

Dva roky poté, co zdravotnické úřady kritizovaly používání ivermektinu k léčbě covidu-19 a některým lékařům byla za jeho předepisování pozastavena lékařská licence, soudní proces odhalil, že lékaři skutečně mohou předepisovat ivermektin jako léčebný prostředek proti covidu.

„Úřad FDA výslovně uznává, že lékaři mají pravomoc předepisovat ivermektin k léčbě covidu,“ uvedla Ashley Cheung Honoldová, právnička ministerstva spravedlnosti zastupující úřad FDA během ústního jednání 8. srpna u amerického odvolacího soudu pátého obvodu.

Soudní spor proti FDA zahájili lékaři, kteří tvrdili, že příspěvky FDA na sociálních sítích v roce 2021, které odrazovaly od používání ivermektinu, narušovaly jejich schopnost vykonávat lékařskou praxi. Žalobci jsou doktoři Paul Marik, Mary Bowdenová a Robert Apter. Tvrdili, že je prohlášení FDA profesně poškodila, včetně toho, že jim byl ukončen pracovní poměr kvůli snaze předepisovat pacientům ivermektin.

Dr. Marik také poznamenal, že řada studií podporuje použití ivermektinu proti covidu-19, což potvrdil i samotný úřad FDA. Některé další studie ukazují malý nebo žádný účinek.

8. V srpnu se vracejí roušky, jsou schváleny nové vakcíny proti covidu

Zatímco žádné federální úřady neobnovily povinnost nošení roušek, některá pracoviště, školy a nemocnice začaly v srpnu kvůli rostoucímu počtu hospitalizací kvůli covidu-19 povinné roušky znovu zavádět.

To vyvolalo novou diskusi o účinnosti roušek, přičemž někteří lidé se proti této povinnosti ohradili.

Některá z těchto pracovišť, jako například Lionsgate a některé nemocnice, později svá nařízení zrušila.

Krátce poté, 11. září, schválil úřad FDA nové vakcíny proti covidu-19 společností Pfizer a Moderna. Tyto vakcíny obsahovaly sekvence mRNA omikronové varianty XBB.1.5, která v době schválení již nebyla aktivní variantou.

Přestože poradní výbor CDC doporučil vakcínu pro děti a dospělé, ve zprávě zveřejněné 27. září uznal, že jistota, že vakcína dokáže zabránit těžkému průběhu covidu, hospitalizaci a úmrtí na covid, je u dospělých „nízká“ a u dětí a kojenců „velmi nízká“.

Rizika specifikovaných závažných nežádoucích účinků a reaktogenity byla rovněž nízká.

O měsíc později schválil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vakcínu založenou na proteinech společnosti Novavax, která chrání proti covidu-19.

9. FDA zveřejnila poslední várku dokumentů o vakcínách společnosti Pfizer

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím zveřejnil úřad FDA posledních 51 000 stran dokumentu o vakcíně proti covidu-19 společnosti Pfizer.

V roce 2021 byla podána žádost FOIA na FDA o všechny dokumenty týkající se licencování vakcín proti covidu-19 společnosti Pfizer. To následně přerostlo v žalobu, protože FDA navrhla zveřejňovat 500 stran měsíčně, což znamená, že by trvalo 75 let, než by byly všechny dokumenty společnosti Pfizer zveřejněny.

V roce 2021 podala nezisková skupina složená z lékařů a úředníků s názvem Veřejné zdraví a lékařští odborníci za transparentnost kvůli této žádosti žalobu na FDA. Soudce nařídil, aby FDA místo toho vydávala 55 000 stránek měsíčně.

K listopadu 2023 byly zveřejněny všechny dokumenty FDA týkající se vakcín proti covidu-19 společnosti Pfizer pro děti od 16 let.

Po zveřejnění těchto 51 893 stran vyšlo najevo několik následujících skutečností:

  • Program Sentinel Centra pro hodnocení a výzkum biologických léčiv (CBER) úřadu FDA není dostatečný k posouzení závažných rizik myokarditidy, perikarditidy a subklinické myokarditidy spojených s vakcínou společnosti Pfizer. V době schválení vakcíny neměl program dostatečnou sílu k posouzení velikosti rizika. Rovněž nebyl dostatečný pro sledování případů dlouhodobých příznaků a uzdravení.
  • Z e-mailů kontrolního týmu FDA CBER ze srpna 2021 vyplývá, že FDA věděla, že vakcíny mohly obsahovat endotoxiny. V e-mailu se FDA ptala společnosti Pfizer na její postup měření endotoxinů ve vakcínách. Nebylo odhaleno, proč by vakcíny měly obsahovat endotoxiny. Bakterie E. coli – které společnost Pfizer použila k výrobě DNA pro své mRNA vakcíny – však endotoxiny produkují, takže to je možné vysvětlení.
  • Vakcíny covid společnosti Pfizer mohou mít několik výrobních problémů. Zdá se, že jeden z dokumentů je písemnou odpovědí společnosti Pfizer na několik výrobních problémů zjištěných úřadem FDA. Několik šarží vakcín proti covidu-19 bylo označeno kvůli odchylkám od standardů kvality výrobků, přesto však byly dotčené šarže uvolněny pro veřejnost v různých jiných šaržích, jejichž čísla byla redigována.
  • Ve sdělení FDA o farmakovigilanci (bezpečnosti léčiv) se uvádí, že „existují hlášení VAERS o úmrtích způsobených onemocněním covid-19 u pacientů, kteří byli podle hlášení plně očkováni. Očekává se, že se mohou vyskytnout případy selhání očkování, zejména u starších nebo imunokompromitovaných osob“. Úřad FDA dodal, že systém VAERS nelze použít k závěru o účinnosti vakcíny.
  • V poznámce FDA k žádosti o licenci pro společnost Pfizer jsou uvedeny připomínky, v nichž kliničtí hodnotitelé FDA uvedli, že údaje společnosti Pfizer „překračují očekávání FDA“. Rovněž bylo zmíněno, že srdeční příhody hlášené během studie „pravděpodobně nesouvisely s očkováním“, přestože srdeční příhody a/nebo srdeční selhání byly téměř dvakrát častější než v placebové větvi (10 oproti šesti).

10. Ne messenger RNA, ale modifikovaná RNA, vakcíny tvoří aberantní proteiny

Zatímco mRNA vakcíny proti covidu-19 na trhu byly propagovány jako messengerová RNA, tedy RNA přirozeně se vyskytující v těle, dokumenty společnosti Pfizer a studie vakcín Moderna odhalily, že ve skutečnosti se používá modifikovaná RNA neboli modRNA.

Přirozeně se vyskytující mRNA se skládá především z uridinu, zatímco modRNA ve vakcínách má většinu uridinu zaměněnou za pseudouridin, aby byly vakcíny trvanlivější a odolnější vůči imunitní degradaci. Podrobné vysvětlení přinesl článek hostujícího sloupkaře Epoch Times a molekulárního vědce Klause Stegera.

Sekvence byly také změněny tak, aby se zrychlilo čtení mRNA, což může ovlivnit výsledný produkovaný protein. Předchozí výzkum zjistil, že změněná rychlost čtení ovlivní způsob skládání konečného proteinu, což by mohlo vést k tvorbě nových, non-spike, aberantních proteinů.

To potvrdila i nedávná cambridgeská studie, která zjistila, že přibližně 8 % mRNA vakcín společnosti Pfizer je špatně čteno a vytváří aberantní proteiny. Výzkumníci zjistili, že pseudouridinová změna sekvencí mRNA činí vakcínu obzvláště „náchylnou k chybám“.

Tato jedinečná aberantní tvorba bílkovin může u očkovaných osob společnosti Pfizer vyvolat nechtěnou imunitní reakci. Autoři studie testovali účinky proteinů pouze u očkovaných osob společnosti Pfizer, i když je třeba poznamenat, že společnost Moderna ve svých sekvencích mRNA také použila pseudouridin.

 

Epoch Times

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (6 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*