Novinky

UNESCO se pouští do boje proti tomu, co označuje za „konspirační teorie“, klíčové jsou školy
Sdílet článek:

UNESCO letos v létě vydalo na toto téma rozsáhlou zprávu pro pedagogy, ve které konstatuje, že konspirační teorie způsobují „značné škody“ a tvoří „páteř mnoha populistických hnutí“.

Zpráva mimo jiné uvádí, že konspirační teorie „podporují a posilují škodlivé vzorce myšlení a výlučné pohledy na svět“, či že „snižují důvěru ve veřejné instituce“ a „vědecké instituce“, což může vést lidi k násilí nebo snižovat jejich odhodlání pro „snižování uhlíkové stopy“.

Mezi příklady „konspiračních teorií“ uvedených ve zprávě je vše od „popírání klimatických změn“ a „manipulace s federálními volbami“ v USA, až po představy, jako že „Země je placatá“ nebo že „Michelle Obamová je ve skutečnosti ještěr“.

„Na internetu je spousta šílených myšlenek, z nichž mnohé jsou zjevně nepravdivé,“ komentoval ředitel organizace Občané za svobodu slova Patrick Wood. „Jediné myšlenky, které jsou ‚opravovány‘, jsou ty, které jsou v rozporu s globalistickým narativem. To dokazuje, že se soustředí na ochranu svých vlastních narativů a na nic jiného.“

„UNESCO se připojuje k cenzurnímu kartelu, který nyní zahrnuje Evropskou unii, vládu USA, Světové ekonomické fórum, sociální média, jako jsou Facebook a Twitter, a zejména Google,“ řekl Wood deníku The Epoch Times. „Každý, kdo nepapouškuje globalistické pohledy, je standardně považován za ‚konspiračního teoretika‘.“

Jádrem globálního programu v boji proti těmto myšlenkám a teoriím jsou podle dokumentů UNESCO učitelé a školy. A ústřední roli hraje také boj na internetu a v médiích.

Nejnovější strategie byla představena na „Mezinárodním sympoziu UNESCO o řešení konspiračních teorií prostřednictvím vzdělávání“. Na summitu, který se konal koncem června v Bruselu, se sešly akademické kruhy, vlády, občanská společnost a soukromý sektor, aby podpořily „společný postup“ proti konspiračním teoriím a těm, kteří jim věří nebo je šíří.

Plán zahrnuje strategie, jak zabránit tomu, aby lidé konspiračním teoriím věřili, a také nástroje pro vypořádání se s těmi, kteří jim již věří.

Několik odborníků na propagandu a svobodu projevu však varovalo, že úsilí OSN představuje „nebezpečnou“ eskalaci toho, co označili za globální válku proti svobodě projevu, svobodě vyjadřování, zpochybňování oficiálních narativů a disentu v širším smyslu.

„Pod pojmem ‚konspirační teorie‘ si představují jakékoli tvrzení, argument nebo důkaz, který se liší od propagandy, kterou vypouští vláda a média,“ varoval profesor mediálních studií na Newyorské univerzitě Mark Crispin Miller, který se zabývá studiem propagandy a vládních dezinformací.

„Nedokážu si představit nic nebezpečnějšího pro svobodu slova a svobodné myšlení – a tedy i pro demokracii – než tuto snahu OSN, která nám nemá co říkat, co je pravda a co ne,“ řekl Miller pro The Epoch Times. „Toto rozlišování nepřísluší jim, ale nám, svobodným lidem, schopným samostatně myslet a neobávajícím se vést občanskou diskuzi.“

Globální válka proti konspiračním teoriím

Oficiální snahy o potírání „konspiračních teorií“ a „dezinformací“ nejsou ničím novým. Západní vlády, včetně vlády Spojených států, jsou ve skutečnosti v čele tohoto boje již řadu let.

V roce 2010 zveřejnilo americké ministerstvo zahraničí s pomocí svého „týmu pro boj s dezinformacemi“ na stránkách America.gov „Konspirační teorie a dezinformace“, které mají vyvracet různé „konspirační teorie“.

V nedávné době se na „konspirační teorie“ zaměřila také Bidenova administrativa. V loňském roce americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti opakovaně naznačovalo, že víra v rozsáhlé volební podvody nebo alternativní názory na opatření proti covidu-19 představují pro Spojené státy velkou teroristickou hrozbu.

Kvůli veřejné nevoli vycouvala Bidenova administrativa ze záměru založit „Radu pro řízení dezinformací“. A nedávno vyšlo také najevo, že americká vláda úzce spolupracuje s internetovými giganty na potlačování informací týkajících se volebních podvodů, notebooku Huntera Bidena, či alternativních názorů na covid-19.

Světové ekonomické fórum (WEF), které se stalo terčem kritiky po celém světě kvůli svému programu „Velkého resetu“, se také snaží bojovat proti myšlenkám, které označuje za dezinformace a konspirační teorie.

„Klíčem k zastavení šíření konspiračních teorií je vzdělávat lidi, aby si dávali pozor na zavádějící informace – a učit je, aby byli k některým zdrojům podezřívaví,“ napsala před dvěma lety ve svém článku na internetových stránkách WEF Charlotte Edmondová.

Ústřední roli v tomto celosvětovém úsilí hraje OSN. Nový program je totiž vlastně rozšířením iniciativy UNESCO a Evropské komise z roku 2020 nazvané #ThinkBeforeSharing, která má bojovat proti konspiračním teoriím na internetu.

Tato iniciativa zahrnuje výzvu občanům, aby zasílali odkazy na služby ověřující fakta (tzv. fact-checkery) a nahlašovali novináře, kteří se možná podílejí na konspiračních teoriích „lokálním/národním tiskovým radám nebo tiskovému ombudsmanovi“.

V podcastu Světového ekonomického fóra z října 2020 na téma „Hledání léku na infodemii“ se šéfka globální komunikace OSN Melissa Flemingová chlubí, že organizace rekrutovala 110 000 dobrovolníků, kteří mají za úkol rozšiřovat názory OSN a potlačovat protichůdné informace.

V roce 2016 Rada bezpečnosti OSN zahájila „pracovní rámec“ pro boj proti „extremismu“ na internetu v návaznosti na program z předchozího roku zaměřený na boj proti „ideologiím“, které by mohly vést k násilí.

Nová iniciativa UNESCO v oblasti vzdělávání však signalizuje dramatickou eskalaci boje – zejména pokud jde o cílení na školáky.

Boj proti „konspiračním teoriím“ na školách

V centru nového plánu UNESCO na boj proti konspiračním teoriím jsou vzdělávání a školy.

„Boj proti konspiračním teoriím a antisemitským a rasistickým ideologiím, které často zprostředkovávají, začíná na školách, avšak učitelé na celém světě nemají dostatečné vzdělání,“ uvedla k nové snaze generální ředitelka UNESCO Audrey Azoulayová. „Proto dnes UNESCO vydává praktickou příručku pro pedagogy, aby mohli lépe učit studenty, jak rozpoznávat a vyvracet konspirační teorie.“

Agentura OSN doufá, že kromě boje proti šíření tzv. konspiračních teorií v oblasti vzdělávání rozšíří své úsilí také v oblasti tisku a sociálních médií.

„Navazuje to na širší práci, kterou děláme pro posílení mediální a informační gramotnosti, abychom žáky lépe připravili na orientaci ve světě algoritmů, umělé inteligence a invazivního sběru dat,“ dodala Azoulayová, která před OSN působila ve francouzské vládě jako členka Socialistické strany.

Strategie OSN v boji proti konspiračním teoriím v sektoru vzdělávání uvádí pro pedagogy řadu hlavních cílů.

Patří mezi ně naučit učitele, jak „identifikovat a rozbíjet konspirační teorie“, jak rozvíjet „odolnost žáků vůči konspiračním teoriím“ a jak rozlišovat mezi „skutečnou konspirací“ a „konspirační teorií“.

Jedním z nabízených způsobů, jak mohou pedagogové zjistit pravdivost informací, je prověřit informace s fact-checkery, kteří jsou v posledních letech opakovaně kritizováni za to, že jsou silně zpolitizovaní a často nepřesní. Mnohé z těchto služeb jsou financovány jednotlivci, například miliardářem a zakladatelem společnosti Microsoft Billem Gatesem, kteří jsou podle UNESCO často terčem konspiračních teorií.

Dokument také obsahuje několik strategií boje proti konspiračním teoriím. V rámci boje proti „škodlivým informacím“ mezi studenty UNESCO například nabádá učitele, aby se věnovali tomu, co agentura označuje jako „prebunking“ (očkování škodlivými informacemi).

Pokud žáci věří ve škodlivé myšlenky díky vlivu rodičů, učitelé jsou instruováni, aby vyhledali pomoc vedení školy a zvážili „rozhovor s rodiči“.

Pokud by žák vyjádřil obavy ohledně anticovidové vakcíny, učitelé jsou instruováni, aby „uvedli, že vakcína byla vědecky prokázána jako bezpečná“ a „že je důležité se nechat očkovat, aby se omezila pandemie“.

Nebylo bezprostředně jasné, zda byla příslušná část dokumentu UNESCO napsána dříve, než orgány veřejného zdraví v různých částech světa začaly uznávat, že vakcína nezabraňuje infekci novým koronavirem ani jeho přenosu.

V některých případech, kdy se konspirační teorie týkají údajné nenávisti nebo diskriminace, jsou učitelé vyzváni, aby zvážili nahlášení žáků „orgánům nebo úředníkům“.

Co je to konspirační teorie?

Dokument s názvem „Řešení konspiračních teorií – co by měli učitelé vědět“ definuje konspirační teorii jako víru, že „události jsou tajně manipulovány mocnými silami s negativními úmysly. Konspirační teorie obvykle zahrnují imaginární skupinu spiklenců, kteří se domlouvají na uskutečnění údajného tajného spiknutí“.

Zpráva UNESCO dále nabízí varování a definice dezinformací, nenávistných projevů a falešných zpráv.

Jedním z pojmů, který však v dokumentu není definován, je samotné slovo „konspirace“. Většina slovníků jej definuje jako nezákonné nebo nemorální spiknutí prováděné v tajnosti za účasti dvou nebo více osob.

Zpráva OSN ve svém stručném návodu, jak rozlišit „skutečné“ konspirace od pouhých „teorií”, rozděluje myšlení do dvou širokých kategorií.

První z nich, v dokumentu UNESCO nazvaná „konvenční myšlení“, používá Watergate jako příklad skutečné konspirace, která byla odhalena sledováním důkazů a „zdravým“ skepticismem.

Druhý, označený jako „konspirační myšlení“, představuje dle UNESCO teorii „ptáci nejsou skuteční“, která dochází k závěru, že ptáci jsou roboti, kteří špehují lidi, a vláda vytváří repliky vajec, aby vše zakryla. K tomuto závěru se dochází v důsledku „přehnaného podezření“ a „nadměrné interpretace důkazů“.

Kritici bijí na poplach

Několik odborníků na propagandu varovalo deník The Epoch Times, že iniciativa UNESCO představuje velkou hrozbu pro svobodu projevu.

Spoluředitel Organizace pro studium propagandy Piers Robinson řekl, že takový vývoj je „extrémně nebezpečný“.

„Základní principy svobody projevu nám připomínají, že vzhledem k tomu, že si nikdy nemůžeme být jisti, kdo má pravdu a kdo se mýlí, je třeba všechny myšlenky a argumenty hodnotit v procesu racionálního zkoumání a diskuse,“ řekl Robinson deníku The Epoch Times. „Cenzura argumentů a názorů, o nichž se domníváme, že jsou nesprávné, znamená, že riskujeme cenzuru pravdy.“

Při vysvětlování, že tato nebezpečí jsou již dávno pochopena, Robinson citoval známého britského filozofa 19. století Johna Stuarta Milla.

„Za prvé: názor, který se snaží úřady potlačit, může být pravdivý. Ti, kdo jej chtějí potlačit, samozřejmě popírají jeho pravdivost, ale nejsou neomylní,“ řekl Mill. „Veškeré umlčování diskuse je předpokladem neomylnosti.“

Robinson, který je rovněž spoluvydavatelem časopisu „Propaganda in Focus“ a členem výkonného výboru organizace Pandemics Data & Analytics (PANDATA.org), rovněž varoval, že na rozhodování o tom, co je a co není pravda, se pravděpodobně budou podílet mocní aktéři s velkými rozpočty.

Robinson rovněž odsoudil používání termínu „konspirační teorie“ jako „hluboce problematické“ a uvedl, že se jedná o termín, který se často používá k uzavření diskuse o závažných tématech a otázkách týkajících se mocných aktérů.

„Pokud si ceníme demokracie a myšlenky svobody projevu a racionální debaty, UNESCO by mohlo vykonat užitečnou práci v tom, aby pomohlo lidem na světě myslet samostatně a rozvíjet jejich vlastní kritické schopnosti,“ uzavřel. „Nemělo by se zabývat tím, že bude lidem říkat, co si mají myslet.“

Další odborník na propagandu, profesor environmentální politické teorie Tim Hayward z Edinburské univerzity, rovněž varoval, že snahy o démonizaci a umlčování „konspiračních teorií“ jsou ve skutečnosti snahou o patologizaci nesouhlasu a nepohodlných směrů zpochybňování.

„Místo toho, aby se rozumné argumenty předkládané kritiky a disidenty setkaly s náležitým zvážením a vyvrácením, jsou prostě bez okolků odmítány; a kritici sami jsou označováni za konspirační teoretiky,“ varoval Hayward, který v posledních letech na toto téma napsal řadu recenzovaných vědeckých prací.

„Ještě horší ovšem je, že obecné očerňování disentu se využívá k vyvolávání morální paniky ohledně ‚dezinformací‘ a ke snaze ospravedlnit zvýšenou cenzuru,“ dodal.

Bylo by lepší učit děti „základům kritického uvažování“, aby dokázaly samy odhalit nepravdy, řekl listu The Epoch Times.

Pravda, nebo dezinformace?

Nový tlak na potlačení „dezinformací“ a „konspiračních teorií“ na internetu přichází v době, kdy americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a další federální agentury stále častěji přiznávají, že mnohé z toho, co bylo během pandemie označeno za nepravdivé, se ukázalo jako správné.

Dnes například CDC přiznává, že vakcíny proti covidu-19 nezabraňují nákaze ani přenosu – což je myšlenka, kterou ještě před několika měsíci cenzurovalo několik sociálních médií opírajících se o vládu coby „dezinformaci“.

Američtí federální úředníci dnes také v širokém měřítku přiznali, že nový koronavirus mohl být ve skutečnosti vytvořen během výzkumu ve Wuchanském virologickém institutu. I tato informace byla potlačovaná, cenzurována a označena za dezinformaci.

Údajné konspirační „teorie“, které se nakonec ukázaly jako pravdivé, nejsou zdaleka novým jevem. Právě letos v létě časopis Reader’s Digest zveřejnil seznam „12 konspiračních teorií, které se skutečně ukázaly jako pravdivé“. Seznam zahrnuje vše od programů CIA na ovládání mysli a vládní špionáže až po spiknutí tabákových společností, které se snaží skrýt negativní zdravotní účinky svých výrobků.

Navzdory stupňujícím se obavám OSN z konspiračních teorií a tvrzení, že se šíří nebývalou rychlostí, nový výzkum Miami University naznačuje, že to prostě není pravda.

Kritici opakovaně vyjadřují obavy ohledně vedení UNESCO, včetně řady osob z autokratických zemí a s vazbami na diktátorské režimy.

Ve vedení agentury je řada čínských komunistů, jako například Čchu Sing, který zastává funkci náměstka generálního ředitele agentury.

Samotná agentura byla pravidelně odsuzována za extremismus americkými představiteli, včetně administrativy Ronalda Reagana, když z UNESCO vystoupila.

Trumpova administrativa ukončila členství USA v OSN v roce 2018 odvolávajíc se na antisemitismus, „extrémní politizaci“, nepřátelství vůči základním americkým hodnotám a dalším obavám.

Jak jsme však informovali, Bidenova administrativa hledá způsoby, jak obejít federální zákony, které zakazují opětovné zapojení USA do této globální organizace.

Nikdo z tiskového odboru, mediálních zástupců ani mluvčích UNESCO na žádosti o komentář k dotazům Epoch Times ohledně jejich plánu nereagoval.

 

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*