Ze světa

Tichá transformace okupované Ukrajiny

VSA S pokračující válkou má Rusko čas dále upevňovat svou politickou, hospodářskou a správní okupaci, což případnou reintegraci těchto území zpět do Ukrajiny stále více ztěžuje.