97% vědců tvrdí, že za změnou klimatu je člověk. Nebo jen hra čísel?
Sdílet článek:

Evropská unie chce zdvojnásobit sázky na zelenou energii, protože jedině tak se údajně zbavíme závislosti na nespolehlivých dodavatelích fosilních paliv. Kromě toho se považuje za prokázané, že za globální změnou klimatu stojí člověk. Tvrdí to 97% vědců. Výpočet oněch 97% zasluhuje pozornost.

 

Na téma vědeckého konsensu byla publikována řada studií. Pravděpodobně nejčastěji citovanou studií je studie s názvem „Kvantifikace konsensu o antropogením globálním oteplování ve vědecké literatuře”. Tedy přeloženo do češtiny: V kolika vědeckých článcích zmiňují autoři vliv člověka na změnu klimatu a co říkají. Jedním z autorů této studie a jejím velkým propagátorem je John Cook.

John Cook podle svého vlastního životopisu začínal jako grafický designér a webový programátor. Poté vystudoval filozofii na univerzitě v Austrálii a v roce 2011 se stal mluvčím univerzity v australském státě Queensland na téma klimatu. Studii publikoval spolu s dalšími autory v roce 2013.

Klíčová studie

Cookova studie se složitým názvem „Kvantifikace konsensu o antropogením oteplování” zjišťovala názor vědců na změnu klimatu analýzou článků, které se danému tématu v minulosti věnovaly. K analýze bylo vybráno 11 944 článků, které byly otištěny v letech 1991 až 2011, prošly recenzí a mezi klíčovými slovy článku se vyskytovaly předem definové výrazy, například globální oteplování nebo změna klimatu. Články zahrnovaly široké spektrum témat včetně témat zjevně okrajových. Na seznamu hodnocených článků je tak například studie, která sledovala výskyt kobylek lučních v závislosti na změnách klimatu nebo studie měřící důsledky teplotního stresu na rajčata.

Cookova studie se zabývala pouze souhrnnými informacemi článků, ve vědecké hantýrce jejich abstrakty. Abstrakty vybraných téměř 12 tisíc článků byly posouzeny podle toho, zda se výslovně vyjadřovaly k otázce vlivu člověka na změnu klimatu. Pokud ano, byly dále rozděleny podle toho, zda se autoři článku domnívali, že vliv člověka na změnu klimatu je vyšší než 50%.

Posouzení abstraktu prováděli podle metodologie uvedené ve studii vždy dva vybraní hodnotitelé anonymně, tedy bez znalosti autorů a časopisu, ve kterém článek vyšel. Naprostou většinu abstraktů posoudilo 12 hodnotitelů. Podle autorů studie byli hodnotitelé zastánci názoru, že člověk klima ovlivňuje, ale použitá metodika měla zajistit, že jejich osobní názor neměl vliv na to, jak hodnotili abstrakty jednotlivých článků.

K jakému závěru dospěli?

Prezentace nudná

Dvě třetiny hodnocených abstraktů vůbec nekomentovaly vliv člověka na změnu klimatu. U zhruba jedné třetiny článků dospěli hodnotitelé abstraktu k závěru, že podle autorů článků má člověk vliv na globálním oteplování. Z celkového počtu 11 944 hodnocených článků bylo u 64 článků uvedeno, že vliv člověka na globální oteplování je větší než 50%. A 1% hodnocených článků uvádělo, že člověk na globální oteplování vliv nemá nebo si autoři nebyli jisti jeho vlivem.

Takto prezentované údaje nevyvolávají dojem, že se jedná o téměř jednomyslný souhlas. Jak dospěli autoři studie k 97%?

Prezentace emocionální

Autoři studie do svého výpočtu zahrnuli pouze články, které se k tématu globálního oteplování nějak vyjádřily. Těch byla jedna třetina včetně 1% článků, které vliv člověka odmítly. V absolutním počtu 4 014. Zbylé dvě třetiny článků do výpočtu žádným způsobem nevstupovaly.

Vědecký konsensus ve výši 97% byl poté vypočítán jako poměr článků, podle jejichž autorů člověk klima ovlivňuje, ku celkovému počtu článků, které se k tomu nějak vyjádřily. V řeči čísel 3 896 ku 4 014. Výsledkem je 97%.

Relativně důležitý údaj o počtu článků, které považují vliv člověka na změnu klimatu za vyšší než 50%, autoři ve studii výslovně neuvádějí, ani nekomentují. Lze jej zjistit z příloh studie, které uvádí všechny hodnocené abstrakty.

Ztraceno v překladu

Tento údaj se neobjevuje ani v dalších citacích studie. V článku, který J. Cook vydal ve stejném roce v časopise Science & Education a u kterého je uveden jako spoluautor, píše doslova: „Z 4 014 abstraktů, které se vyjádřily k tématu změn klimatu vyvolaných člověkem, uvádí studie Cook 2013, že přes 97% článků podpořilo názor, že se Země otepluje a že lidské emise skleníkových plynů jsou hlavní příčinou.”

Tato věta je přitom ve zjevném rozporu se studií, na kterou se odkazuje, protože pouze 64 článků ze zmiňovaných 4 tisíc tvrdilo, že aktivity člověka přispívají ke změně klimatu více než 50%.

Abstrakt, zcela výjimečně na konci

Možná nejcitovanější studie, podle které existuje vědecký konsensus o vlivu člověka na globální oteplování, dospěla k závěru, že 97% vědců tuto hypotézu podporuje, následujícím způsobem:

  • Na základě klíčových slov bylo vybráno 11 944 článků v odborných časopisech, které prošly recenzí.
  • Dvanáct neidentifikovaných hodnotitelů nějakým způsobem hodnotilo souhrnné informace o článku.
  • Podle abstraktu článku rozdělili hodnotitelé články do několika skupin.
  • Z článků, které se nějakým způsobem vyjádřily k vlivu člověka na změny klimatu, byl vypočítán poměr.
  • Údaj, který výslovně hodnotil, jak podstatný je vliv člověka na změnu klimatu, nebyl do souhrnné informace zahrnut.
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

3 Comments

  1. Ve vědě neplatí žádná shoda, pouze data. Ta očividně chybí, takže jsou nahrazena politickým aktivismem.

  2. Proč by to po Mannově hokejce a Majkově triku ještě mělo někoho překvapit? Když je možné rozhodovat o pravdě ve vědě hlasováním…

  3. Je velmi pravděpodobné, že když budete zkoumat vědecké články s tématem vliv čarodějnic na uhranutí, tak z těch, které se o tématu zmiňují, bude hodně přes 90% hodnotit tento vliv jako zásadní.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*