Brusel ničí Evropu
Sdílet článek:

TAMÁS FRITZ

Dne 20. března 2023 v časopise Magyar Nemzet zveřejnil maďarský publicista Tamáš Fritz článek s názvem: “EU nechce mír a prosperitu” s podtitulem: “Válka ukázala, že Unie v této podobě ztratila svůj raison d’être”. Po 14 měsících uveřejňujeme v češtině, co tehdy Tamáš Frtiz napsal:

„Asi před devíti nebo deseti lety, možná v roce 2013 nebo 2014, jsem byl v Bruselu, strávil jsem tam pár dní v Evropském parlamentu, kde jsem se seznamoval s prací maďarských europoslanců, a proto jsem také mluvil s europoslancem za KDNP*) László Surjánem , který byl v té době místopředsedou PE, pokud si dobře vzpomínám. (Možná si nepamatuje naše setkání). Zeptal jsem se ho, jaký je skutečný smysl a podstata existence Evropské unie?

Řekl mi dvě věci. Jednou z nich bylo, že po hrůzách druhé světové války dala Evropě mír a kromě vnitřních balkánských válek**) tento mír – v době našeho rozhovoru – trval téměř 70 let. A to je velká zásluha. Druhým je vytvoření prosperity a existenční bezpečnosti pro evropské občany. Tyto dva prvky jsou základem významu Unie a její existence má smysl, pokud je dokáže garantovat.

Kde jsme teď?

Od 24. února 2022 probíhá v Evropě další válka a nejedná se o vnitřní válku malých států, kterou lze snadno lokalizovat: zde proti sobě opět stojí velmoci, takže znovu hrozí eskalace války, která se může změnit ve světovou válku.

Co v této situaci dělá EU?

Slouží zájmům Spojených států a davoské elity za nimi a nepřímo se zapojuje do války tím, že ji podněcuje, místo aby tvrdě tlačil na mírová jednání . To znamená, že místo míru pokračuje ve válce.

Na druhou stranu EU v posledním roce neustále podkopávala prosperitu – včetně prostřednictvím sankcí – staví evropskou střední třídu do stále obtížnější situace a kdysi obdivovaný západoevropský sociální stát se nám hroutí před očima. Ve Švédsku už lidé přemýšlejí o tom, kolikrát týdně se sprchovat…

EU popřela to, co považovala za zásadní: mír a prosperitu. Co z toho zbylo? Potřebujeme nové sjednocení.”

Od doby, kdy jsem napsal tento článek o tom, že mír a prosperita jsou hlavním cílem EU od vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli v roce 1951, mnoho lidí říká totéž a já jsem samozřejmě velmi rád, že jsem pomohl abyste to pochopili.

Ale to není všechno. Dnes je ještě něco horšího: Evropská unie nezastupuje zájmy Evropanů, ale zájmy amerických proválečných demokratů, NATO, davoských elit (WEF, Světové ekonomické fórum) a globálních ekonomických a finančních elit – bankovních dynastií a dalších globálních finančních a nefinančních společnosti s nimi spojených.

To je nepřijatelné, ale to není vše.

12 000 lobbistických firem a nevládních organizací v současnosti obklopuje a propojuje hlavní instituce EU a hraje rozhodující roli při rozhodování v Komisi nebo Parlamentu. Transparentnost je fikce. Evropský účetní dvůr, který si stále zachovává určitou nezávislost, zveřejnil zprávu o této situaci a činnosti lobbistických firem. Uvádí se v něm, že nedostatek pravidel transparentnosti může vést k nepatřičnému ovlivňování lobbistů a podniků, nekalé soutěži a korupci – a myslím, že to již dávno není jen hrozba, ale realita.

Ale to není vše: víte, kdo podporuje těchto 12 000 lobbistů?

Odpověď nebude vyčerpávající, ale konkrétní: mezi nimi je Rockefellerova nadace (715 milionů eur v roce 2022), nadace Billa a Melindy Gatesových (2,3 milionů eur v roce 2022) a samozřejmě síť Sorosových nadací (financování částka je zde astronomická ). Rockefellerova nadace přiznává pomoc chudým a řešení ekologických problémů a Gatesova nadace je samozřejmě „aktivní“ ve světě vakcín a virů. Samostatným problémem jsou Sorosovy základy.

Ptám se tedy: kdo v současnosti vede EU? Ale nechme toho. Stručně, v odrážkách, popíšu, proč se domnívám, že EU ve své současné podobě je prohnilá a zralá na rozpad.

Za prvé:  hloupá účast ve válce, která Evropanům přináší jen ztráty a zmar. Dělá to proto, že není autonomní, není suverénní, rozhodují jiní, zkrátka „velcí kluci“. (Americký Deep State – hluboký stát, davoská elita, bankovní dynastie, gigakorporace a globální finanční instituce).

Zadruhé  přijala extrémně škodlivý migrační pakt, který ničí původní image Evropy, její kulturní postoj a zvyky a nakonec se ponoří do islámské kultury a náboženství.

Za třetí,  bruselské elity zjevně usilovně pracují na vytvoření původního plánu Jeana Monneta a dalších globalistických „otců zakladatelů“ Spojených států evropských (poprvé to Churchill nazval v Curychu v roce 1946), ve kterém bude suverenita členských států být ztracen, po vzoru římské říše. (Dobrým příkladem nejsou ani Spojené státy, o to horší bude situace, protože bruselské elity chtějí skutečné impérium, s evropskou vládou, ministry, evropskými zákony, evropským soudem atd., zatímco jednotlivé americké státy mají stále moc). Částečně je to způsobeno svévolnou podmíněností vyplácení dotací: po ozdravném fondu již usilovně pracují na tom, aby dosud nedotčené kohezní fondy podléhaly všemožným realizačním podmínkám a nazývají to „reformní podmíněnost“.

Proto už nebude mít cenu shánět peníze, protože na oplátku se budeme muset pokořit a vzdát se zbytků své suverenity.

Za čtvrté:  Elity EU hladce přijímají zelenou ideologii; Zelená dohoda ve skutečnosti ničí vlastní průmysl a zemědělství odůvodněné neprokázanou a věřím, že falešnou teorií (lidmi způsobenou změnu) klimatu.

Za páté:  Nedokáže bránit základy náboženství a křesťanských hodnot, a to je možná největší hřích, kterého se může dopustit. Nebrání se vytvoření synkretického náhradního náboženství z islámu a zbytků křesťanství. Nechrání ani křesťany (kromě Maďarska).

Za šesté: uznává, že WHO, Světová zdravotnická organizace OSN, vedená Tedrosem Adhanomem Ghebreyesusem , který se dovolává komunistického násilí, by měla jednoduše převzít plnou moc nad všemi zeměmi, včetně 27 členských států EU, v otázkách viru, pandemie a vakcín, čímž se značná část národní suverenity uvrhla do rukou globalistů. (V Japonsku právě proběhl obrovský protest proti WHO.)

Za sedmé:  připouští, přijímá, uznává gender a LGBTQ ideologii a dokonce se snaží donutit členské státy, aby výslednou legislativu zavedly do vlastního právního řádu. (Evropský parlament právě uznal potrat jako lidské právo.)***)

Za osmé:  Nebrání záměrům elit v Davosu, Švýcarské banky pro mezinárodní platby a dalších globálních finančních organizací zrušit hotovost, základní záruku naší lidské svobody.

Za deváté:  bruselské elity okázale omezují svobodu tisku a sdělovacích prostředků, právo na nezávislý projev a svobodu projevu, pod nesmyslnými záminkami zasahovat proti „diskriminačním, rasistickým“ atd. názorům.

Za desáté:  dostatečně se nestaví proti transhumanistickým plánům WEF a filozofa Yuvala Noaha Harariho na sjednocení stroje a člověka a tím trvalé odstranění naší „lidské identity“.

Co víc můžu říct po tom? Nevím, neznám konkrétní řešení, ale vím jen jedno: pokud volby do Evropského parlamentu mezi 6. a 9. červnem nepřinesou průlom ve prospěch suverénistů, bude rozhodující období v historie EU a Evropy přijde. Rád bych upozornil, že podle posledních průzkumů v Rakousku se stále více lidí odvrací od EU.(V ČR také.)

Vím, že jsem zatím sám se svým radikálním názorem na EU. Ale čas pracuje v můj prospěch. V tohle věřím.

 

Tamas Fricz, Magyar Nemzet a Civilek Info

 

*) KDNP – maďarská Křesťanskodemokratická lidová strana, člen koalice s vládnoucím FIDESZem

**) “vnitřní balkánské války” v bývalé Jugoslávii byly zažehnuty pod přímým vlivem čerstvě sjendoceného Německa (válka ve Slovinsku a v Chorvatsku), Spojených států a Velké Británie, za přispní islámských států a afghánských mudžahedýnů (válka v Bosně) a agresí Albánie a Spojených států v jižním Srbsku (založení a vyzbrojení UČK a boje na Kosovu a v Metochiji a následná bombardovací agrese armád NATO proti zbytkové Jugoslávii). Takže argument, že EU zajistila na kontinentě mír není pravdivý. Podle některých autorů byla Jugoslávie zničena právě proto, že představovala konkurenční projekt k právě zakládané Evropské unii s tím, že na rozdíl od EU neměly v Jugoslávii hlavní slovo nadnárodní korporace a americký Deep State.

***) autor je maďarský křesťanský konzervativec a z ideologických pozic neuznává právo žen na svobodné rozhodování o svém těle a životě. Celá tato problematika si zaslouží hlubší a zasvěcenější diskuzi, protože např. legislativy mnoha zamí včetně jednotlivých států USA považují za “potrat” různá stádia přerušení těhotenství i různé okolnosti, při kterých potrat připouštějí. Radakce Nové Republiky je pro zachování práva žen na potrat v ranných stádiích vývoje plodu tak, jak to umožňují české zákony.

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (16 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

3 Comments

  1. Evropa ničí sama sebe, skrze EU. A nikdo nic nedělá pro svou záchranu. Jako u pitomečků, na dvorku. Bez násilí to nepůjde, volby nic nezmění.

  2. Škoda že neexistuje opozice v RF.To by jsme se určitě lecos zajímavého dozvěděli.Tam kdyby někdo napsal že bez násilí to nepůjde aby se to netočilo podle pana dobyvatele tak je to napsání poslední.No a pan autor by měl popsat pro změnu krásný život občanů třeba v RF,Iránu,Severní Koreje atd,at,ať v si popláčeme,jak špatně se v tè Evropě žije.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*