Dnešná situácia vo svete z pohľadu historického vývoja ľudstva
Sdílet článek:

V tomto článku vám chcem ukázať dôležitosť vnímania udalostí súčasnosti zo širšieho historického spektra informácií. Uhol pohľadu, vzdialenosť perspektívy sústredenosti záujmu v informáciách, určuje aj naše vnímanie na našu dnešnú priaznivú, resp. nepriaznivú bezvýchodiskovú situáciu. Čím detailnejšie sa hrabeme v súčasných udalostiach, tým viac strácame kontakt s dlhodobejším vektorom vývoja udalostí, a tým viac sa nám naša dnešná situácia zdá byť hrôzostrašná. Prepadáme strachu a panike, úplne zbytočne.

ZÁKLADNÁ TÉZA

 

Od nášho počiatku je ľudstvo vedené (riadené) po ceste vývoja, rozvoja a rastu k uvedomeniu, k samostatnosti.

 

AKO SME RIADENÍ?

 

V našej civilizácií je od dávnych čias nastolený davo-elitárny systém riadenia spoločnosti. Od pradávna až po súčasnosť existuje elita, ktorá vedie dav. Môžeme proti systému namietať s rôznymi výhradami, ale ak si uvedomíme podstatu, musíme uznať, že ide o efektívny nástroj riadenia menej rozvinutých, menej uvedomelých spoločností. Riadenie v davo-elitarizme sa uplatňuje prostredníctvom piatich druhov moci.

1/ Konceptuálna moc (Svetonázor)
2/ Ideologická moc
3/ Zákonodarná moc
4/ Súdna moc
5/ Výkonná moc

Moc je schopnosť riadiť uplatnená v praxi, čiže napríklad „ja“ mám takú veľkú moc, ako veľmi, a do akej miery som schopný ovplyvniť ostatných ľudí (iné vedomia) vo svojom, alebo už aj vo vzdialenom okolí. (Masmédia, propaganda, peniaze, represia -> strach, sú hlavnými nástrojmi uplatnenia moci.)

Druhy moci sa rozdeľujú na PRIAME (zákonodarná, súdna, výkonná), keď ľudí riadite priamo pomocou príkazov, zákazov, represiou atď. a NEPRIAME (konceptuálna, ideologická), keď ľuďom ovplyvňujete ich vedomie, ich vieru, ich myšlienky pomocou ktorých sa neskôr sami riadia bez toho, aby si boli vedomí vášho vplyvu. Najefektívnejšie riadenie autonómnych vedomých jednotiek je pomocou nepriamych foriem uplatnenia moci, keď im ovplyvňujete ich ideológie (názory), alebo priam viete ovplyvniť ich svetonázor.

Svetonázor nemá každý z nás utvorený, nie každý v dave je schopný uvažovať o podstate života, o základných princípoch fungovania vesmíru, preto sa množstvo ľudí, aj dnes v 21.storočí, riadi len do ideologickej úrovne. Svetonázor sa dá v jednoduchosti rozdeliť do dvoch základných opozitných smerov.

1/ Individualizmus (Individuálny svet vznikol z nekonečna možností usporiadania náhodných udalostí – Veľký tresk.)
2/ Kolektivizmus (Prepojený svet, ktorý vždy bol, je a bude, fungujúci na základe neustálej interakcie medzi jednotlivými autonómnymi vedomými jednotkami – Jednota.)

Svetonázor určuje hlavné linky nasledujúcich podružných ideológií, kto ho nemá utvorený, bez problémov preskakuje medzi opozitnými ideológiami bez zmyslu podľa toho, ktorým smerom momentálne vietor fúka.

 

KÝM SME RIADENÍ?

 

Dnes vo svete rozlišujem tri základné skupiny riadiacich elít.

1/ GLOBALISTI (rozhodcovia) – Globalisti nie preto, pretože dnes sú schopní riadiť globálne, po celej Zemi, ale preto, pretože globálneho riadenia boli schopní už veľmi dávno, pred viac ako 5 tisíc rokmi. Dynastie faraónov vládli ľuďom priamo cez 5 tisíc rokov. Predstavte si našich dnešných politikov, že by mali niekomu vládnuť 5 tisíc rokov. 😀 . Neboli by toho vôbec schopní. V tých časoch globalisti vládli ľuďom priamo, a stáli v čele riadiacej elity, ktorú každý poznal. Cieľom bolo uriadiť málo početný, nevzdelaní dav, aby sa sám nezničil, ale aby vykročil na cestu rozvoja. V dávnych dobách bolo zaľudnenie planéty absolútnou prioritou.

Vo všeobecnosti platí, že čím je druh viac rozmnožení, čím väčší výkon má, tým väčšiu kapacitu mozgov môže naraz používať, a tým vyspelejšou civilizáciou sa druh môže stať. Viac hláv, viac rozumu. Zaľudnenosť priamo ovplyvňuje našu technologickú úroveň. Naša dnešná „preľudnenosť“ je jasným ukazateľom, že globalisti majú s nami vznešený zámer, vznešený cieľ, a preto ich aj nazývam rozhodcami. Rozhodcami, ktorí korigujú vývoj ľudstva od počiatku. Ak by mali s nami globalisti zlomyseľný zámer, nikdy by nám neumožnili rozmnožiť sa.

Postupom času, ako sa ľudstvo rozvíjalo, globalisti ustupovali z otvorených riadiacich pozícií. Už neboli faraónmi, ani kráľmi, ani cisármi, boli to väčšinou radcovia a šaškovia. Svoju moc postupne odovzdávali do rúk ľuďom. Dnes globalistov nie je na verejnosti vôbec vidieť, sú vidieť len ľudia, ktorí sú globalistami vedení v uplatňovaní ich politiky.

——————————————————————————————————————————

Sci-fi vsuvka:
Ak uvažujem v projekte o našich mozgoch štýlom, že nie sú tvorcami našej reality, nášho vnímania, ale fungujú na princípe „vysielača“, ktorý signál stavu reality z nášho spoločného vedomia nielen prijíma, ale ho doň aj vysiela, potom si viem veľmi ľahko predstaviť technológiu budúcnosti, ktorá sa dokáže na signál nášho mozgu napojiť a modifikovať ho, „hacknúť“ ho. Už dnes sme schopní pomocou dnešných technológií pripojiť sa na našu wifi, obísť router a dostať sa do cudzieho počítača, resp. do vnútornej siete cudzích zariadení. Možno si týmto spôsobom vieme vysvetliť názor ľudí, ktorí sú presvedčení, že k ním hovorí „Boh“, alebo ktokoľvek iný, a potom sú schopní robiť veci, ktoré by inak nerobili. Sú teda len nepriamo umelo riadení. Treba si dávať pozor aj na vlastné myšlienky, tie tiež môžu byť len niekým podsúvané, tak ako v dobrom úmysle, tak aj v zlom. Pochopením svetonázoru kolektivizmu, deaktivujete akékoľvek svoje deštrukčné správanie sa. Koniec koncov, to že vám dáky nevzdelaný krčmár vraví o tejto problematike, tiež nejako divne smrdí, nemyslíte ?? 😀 😀 😀 , mal by som zmeniť heslo od routeru :D. Ale nie, v myšlienkach sa dá aj svojvoľne pohybovať, len sa musíte vedieť na ne sústrediť.

——————————————————————————————————————————

2/ KORPORÁTNA ELITA (jednookí medzi slepými) – Začala vznikať v 16.tom storočí, keď bolo potrebné začať sústreďovať zdroje z celej planéty a efektívnejšie ich začať prerozdeľovať. Na ďalší rozvoj ľudstva bol včasný začiatok globalizácie surovín nevyhnutnosťou. Globalisti začali postupne učiť schopnejších ľudí na ideologickej úrovni riadenia, dali im do rúk obrovskú moc. Vznikali rody veľmi vplyvných a bohatých ľudí. Priznajme si, v 16.tom storočí úroveň ľudstva nebola ešte „bohvie-aká“, svetonázor kolektivizmu si ešte nikto nedokázal poriadne predstaviť, a preto sa stalo, že moc do rúk dostali amorálni ľudia, ktorí si začali vytvárať svoju bublinku známych, svoju elitu. Časom so svetom, s ostatnými ľuďmi stratili kontakt. Mimo elitu bolo rozmnožovanie sa prísne zakázané, preto ich kreatívne schopnosti a poznanie riadiacich manévrov časom strácali na sile. Vytvorili si umelý nástroj riadenia – peniaze – bankový systém – pomocou ktorého sú schopní riadiť obyvateľstvo aj tí najhlúpejší z nich. Korporátnu elitu a ich „poskokov“ poznáte dnes veľmi ľahko, sú to tí, ktorí sa radi oháňajú peniazmi a ich „poskoci“ sú tí, pre ktorých sú peniaze jediný zmysel života. Individualizmom sa ani páni, ani poddaní vôbec netaja.

3/ ĽUDSKÁ ELITA (uvedomelí ľudia) – Historický vývoj ľudstva je poznačený množstvom kontrastných situácií, kedy ľudia čelili vlastnej hlúposti a pýche. Naša história je plná konfliktov, vojen, súperenia, je plná nezhôd medzi ľuďmi. Žiaľ, ľudia sa učia z vlastných chýb, preto prekonávanie nepríjemných udalostí v našom živote je nevyhnutné pre náš prirodzený rozvoj. Pre naše uvedomenie. Globalisti korigujú naše konflikty tak, aby vytvárali síce kontrast, ale zároveň aby následky našich činov neboli pre nás fatálne, aby nás naša hlúposť príliš nevychýlila z cesty rastu a rozvoja, a aby naša hlúposť nezapríčinila naše vyhubenie. Poznám pár príkladov z minulosti, kedy globalisti priamo zasiahli do „hry“, do nášho konfliktu.

1/ Keď Napoleon napadol Moskvu.

2/ Keď Hitler napadol Sovietsky zväz a neskôr stál pred bránami Moskvy (hneď sa otvorilo zásobovanie Sovietov zbraňami z Britských ostrovov – pričom Briti boli dlhodobí súper Sovietov).

3/ Keď sa podarilo Američanom zostrojiť atómovú bombu a pomocou jej použitia vyhrali vojnu s Japonskom (v momente sa technológia atómovej bomby dostala aj do rúk Sovietom, aby vytvorili protiváhu a zabránili vzniku asymetrickej situácie vo svete).

Vďaka vlastným chybám, kontrastným situáciám, postupom času, vznikla vo svete ľudská elita, ktorá si plne uvedomuje princíp jednoty, a ktorá je schopná čeliť, na všetkých úrovniach moci, mocným korporáciám.

 

SVET JE ČIERNOBIELY

 

V dnešnej dobe má potreba plošného uvedomenia ľudstva najvyššiu prioritu. Ľudstvo sa nachádza na okraji priepasti. Ak nezačneme spolupracovať, ak nepochopíme princíp jednoty, nikdy sa zo súčasných ťažkostí nedostaneme, priam naopak, naša civilizácia sa zrúti. Depopulácia obyvateľstva nás vráti v čase späť a stratený čas už nikdy nedobehneme. Vývoj našej planéty je neustály a nie každá fáza vývoja je vhodná pre život. Preto tlak na vytváranie kontrastných situácií v informačnom poli je dnes obrovský, a to je aj dôvod, prečo sa nám naša dnešná doba môže zdať taká bláznivá. Nutnosť uvedomenia ľudstva pomocou kontrastu hraničí s nevyhnutnosťou. Kontrast, je totiž prirodzený pre rozlišovanie, rozoznávanie, uvedomovanie, v absolútnom základe. Svet je sám o sebe kontrastný. Niekto vraví, že svet nie je čiernobiely, mýli sa! Svet čiernobiely je, biela farba totižto pozostáva z úplne všetkých farieb, a zasa čierna farba nie je farba, ale je to bezfarebné nič (R,G,B 0,0,0), čiže vo svete vidíme kontrast medzi všetkým a ničím. Skúste sa pozrieť v noci na oblohu. Biela farba je život, Boh, svet, obsahujúca všetky farby, od tých najtmavších až po tie najsvetlejšie, toto je princíp jednoty. Každý z nás, či je svetlý, či je tmavý patrí do spoločného farebného spektra, my všetci tvoríme spolu život. Kontrast medzi hlúposťou a racionalitou nám umožňuje meniť naše zaužívané dogmy v našich hlavách. Dnes máme všetko potrebné pre pochopenie koncepcie kolektivizmu, dnes sme schopní začať medzi sebou spolupracovať aj na medzinárodnej úrovni, avšak rýchlosť úspechu záleží do značnej miery od našej prispatosti.

(Teraz ma už určite chápete, prečo používam vo svojom projekte čiernobielu farebnú schému).

 

DNEŠNÁ KONTRASTNÁ SITUÁCIA JE JEDNODUCHO POTREBNÁ

 

Dnešné súperenie medzi dvoma hlavnými riadiacimi elitami je do očí bijúce a musí ho vidieť už naozaj každý. O čo ide? Kým korporácie sa snažia riešiť akútnu problematiku zaľudnenosti a nedostatku zdrojov, pomocou deštrukčného spôsobu depopulácie, redukcie spotreby a zefektívnenia prerozdeľovania surovín na planéte, zatiaľ ľudská elita sa im v pláne snaží zabrániť, pretože vie, že strata výkonu ľudstva, strata technológií, na úkor stabilizácie súčasnej zdanlivo kritickej situácie je absolútna hlúposť. Korporátna elita si neuvedomuje naše možnosti, mimo tie, ktoré sú dnes realitou. Nedokáže pozerať za horizont súčasných technológií, za horizont súčasných dní, chýba jej kreativita a predstavivosť – zrejme v dôsledku historickej mentálnej degradácie elity. Nové technológie, ktoré sú dnes pred nimi uzamknuté pod hrubým zámkom, dokážu našu situáciu vyriešiť takmer okamžite – v priebehu jednej dekády, lenže rozhodcovia (globalisti), ktorý tento zámok uzamkli, nikdy nedovolia, aby sa idioti a individualisti zmocnili technológií, ktoré pracujú na základných princípoch fungovania nášho vesmíru. Z dnešnej úrovne hrozby likvidácie Zeme, by sme sa v okamihu ocitli na úrovni hrozby likvidácie vesmíru. To nikto pri zmysloch nedopustí. Preto je dnes prioritne potrebné zbaviť korporácie svojej moci, ktorú dostali v 16.tom storočí, zbaviť vplyvných rodín riadenia nad obyvateľstvom. Cesta vedie skrz diskreditáciu predstaviteľov korporácií a ich poskokov pred masami ľudí tak, aby sa štatistická väčšina vymanila spod korporátneho vplyvu. Inými slovami napísane, zbaviť korporácie ideologickej moci skôr, než prejdú na nový represívny druh riadenia spoločnosti – sociálne kreditný systém. Iba kontrast situácií môže ľuďom pomôcť otvoriť oči.

 

KTO MEČOM BOJUJE, MEČOM AJ ZAHYNIE

 

Malým „zázrakom“ sa, na prelome tisícročia, podarilo ľudskej elite z nepriaznivej situácie prevziať iniciatívu a ľudia začali postupne určovať červené čiary vymedzujúce vplyv obrích korporácií. Sýria, Líbya, Venezuela, Bielorusko, Ukrajina … Trochu viac o „zázraku“ píšem tu: https://www.projektz.sk/news/17-najvyssia-uroven-politiky-je-podobna-bojovemu-umeniu/ .

Pyramídová ekonomika korporácií postavená na dlhu, podporená ideológiou amerického sna, sa začala prehrievať a kolabovať. Síce tlačenie rekordného množstva ničím nekrytých peňazí na chvíľu znamenalo dočasné zastabilizovanie záruk svojho dlhu, riadenia a spokojnosti obyvateľstva, avšak reálne zdroje, reálne suroviny na trhu začali kriticky chýbať. Nemožnosť prekročiť načrtnuté červené čiary, za ktorými sa skrývajú dodatočné zdroje uhľovodíkov, dotlačilo korporácie k urýchleniu svojho dlhodobého plánu zmeny riadenia obyvateľstva z ideologickej úrovne na represívnu úroveň – t.j. naštartovanie už spomínaného sociálne kreditného systému. Cieľom korporácií je zefektívnenie prerozdeľovania surovín (reforma logistiky) a redukcia spotreby na vlastnom trhu, preto sa dnešná situácia dotýka hlavne spotrebiteľsky náročného európskeho a amerického trhu (výnimkou je 22 amerických štátov). O situácií som trochu viac napísal tu: https://www.projektz.sk/news/16-dnesna-situacia-vo-svete-vyhladova-situacia-na-slovensku/ , ale aj tu: https://www.projektz.sk/news/14-dnesna-situacia-vo-svete-finalna-faza-dopustenie/ .

Ich snaha priamo naráža na odpor obyvateľstva, málo komu sa chce znižovať svoj životný štandard pre svojho pána len tak, preto vymysleli plán ako čo najviac zvýšiť svoje šance na úspech. Rozbehli korona krízu, ktorej cieľom je presvedčiť obyvateľstvo, že znižovanie životnej úrovne, je prospešné pre jeho zdravie. Hra so strachom. Pri kríze je dôležité uvedomiť si, že ide o riadenú krízu, čiže korporácie sú tie, ktoré vypúšťajú patogény, korporácie sú tie, ktoré určujú smrtnosť patogénov (to sú tie rozličné mutácie, o ktorých hneď od začiatku pani Peková vravela, že nie sú mutáciami, ale že sú novými patogénnymi kmeňmi), korporácie sú tie, ktoré medzi nás rozširujú patogény na jednej strane a na druhej strane nám ponúkajú jediné možné správne riešenie situácie – to ich (situácia pripomína riešenie otázky niekdajších pôvodných obyvateľov Ameriky). Všetky iné riešenia sú konšpirácie, hoaxy a „tliachaniny“. Všimnite si, oni nevedia diskutovať, nevedia oponovať, nevedia vyhrať súboj na ideologickej úrovni, chýba im kvalita. Presne preto potrebujú ľudí čím skôr nahnať do represívnej formy riadenia, inak stratia vplyv, stratia moc a odrazu, z prvých sa stanú poslední.

Túto ich kvalitatívnu nevýhodu si dobre uvedomuje aj ľudská elita, preto nijak nevzdorovala pri začatí ich korona plánu, naopak, zapojila sa doň. Ich vlastnú zbraň použije na ich vlastnú diskreditáciu, celosvetovo. Po celej Zemi sa začatím korona krízy začali ozývať všetci, predtým skrytý, posluhovači korporácií, všetky chápadlá chobotnice sa odkryli, žiadne tromfy v rukáve neostali. Pokiaľ korporácie nerozpútajú atómový sebedeštrukčný konflikt, ktorý by spálil celú Zem, o svoj vplyv veľmi skoro prídu, už je trend nezvratný. Som si istý, že globalisti sa postarajú, aby k žiadnym fatálnym zlyhaniam medzi ľuďmi nedošlo. Viac ako 10 tisíc ročná práca s ľudstvom by vyšla navnivoč.

 

ZÁVER

 

Riešením dnešnej situácie nie je zredukovať spotrebu a zefektívniť logistiku prerozdeľovania zdrojov, riešením je dostať sa k užívaniu technológií budúcnosti a začať využívať zdroje zo širšieho priestoru vesmíru. K novým technológiám sa určite nedostaneme dovtedy, kým budeme tvrdohlavými individualistami, kým nepochopíme princíp jednoty, kým budeme medzi sebou neustále súperiť a hnať sa za americkým snom. Globalisti nám evolučný pokrok nedovolia a budú nás radšej dusiť vo vlastnej šťave dovtedy, kým sa nespamätáme zo svojej zvieracej submisivity, fanatickej viery a…, skrátka dokým si nezosvetlíme naše tmavšie farby. Budúci rok nás čaká skúška „ohňom“, všetkých sa dotkne nedostatok, všetkých sa dotkne strach, pokiaľ strachu prepadneme, posadáme si do klietok a budeme v nich sedieť pekne dlhý čas, pokiaľ sa však nezľakneme a vydáme sa cestou pasívneho odporu, nepriaznivé situácie budú trvať veľmi, veľmi krátko.

V ďalšom článku vám ukážem, ako môžeme dať korporáciám šach-mat v ich deštrukčnom pláne. Post „kovidové“ zdravotníctvo, totiž bude úplne iné, ako to pred „kovidové“.

 

Juraj Tušš

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (6 votes, average: 3,17 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

1 Comment

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*