Klimatické lži a podvody. Cílem je přivést industrializovanou civilizaci ke ztroskotání
Sdílet článek:

NESPOKOJENY

Masmédia a Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) nám neustále tvrdí, že více než 97% všech vědců je přesvědčeno o změně klimatu způsobené člověkem. Ale odpovídá to pravdě?

Tento takzvaný „konsenzus“ byl již odhalen jako falešný. V tomto pořadu se k tomu vyjadřují bývalí vědci z Mezivládního panelu pro změnu klimatu a mluví otevřeně.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) přesto ve své zprávě z roku 2021 stále tvrdí, že je „nesporné, že člověk oteplil atmosféru, oceány a pevninu“ a že v důsledku toho již došlo k „dalekosáhlým a rychlým změnám v atmosféře, oceánech, kryosféře a biosféře“.

Tato tvrzení jsou v očích mnoha vědců naprostou lží. Proto byl zveřejněn seznam 46 vědců, kteří jsou bývalými členy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) a kteří IPCC ostře kritizují.

Pokud se blíže podíváte na historii IPCC, můžete tušit, že publikace IPCC obsahují velké množství zavádějících informací a v některých případech dokonce lží a podvodů. Maurice Strong byl zakladatelem a prvním ředitelem Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), z něhož později vznikl IPCC. Deklarovaným cílem pana Maurice Stronga bylo (cituji): „Naší povinností je přivést industrializovanou civilizaci ke ztroskotání.

Na první pohled by se mohlo zdát, že Maurici Strongovi velmi záleželo na životním prostředí, a proto chtěl zničit industrializovanou civilizaci. Že tomu tak ale není ukazuje už ta skutečnost, že již v roce 1976, krátce po svém funkčním období, přešel z Programu pro životní prostředí OSN do kanadského ropného průmyslu a udělal tam kariéru. Ale také jeho vazby na Davida Rockefellera, Klause Schwaba a WEF také nutí zpozornět. Klaus Schwab řekl: „Ve všem, co (Maurice Strong) dělal, bral poslání Světového ekonomického fóra […] hluboce v úvahu. Byl to velký vizionář, který svým myšlením vždy předběhl naši dobu. Byl mým mentorem (učitelem) od počátku existence fóra: […] nepostradatelným poradcem; a po mnoho let členem naší správní rady. Bez něj by Fórum nedosáhlo svého současného významu.“

Je nesmírně znepokojující, že IPCC vznikl na základě vizí lidí jako Maurice Strong, který měl k WEF více než blízko. Není tedy IPCC nevyhnutelně pochybným nástrojem k prosazení cílů WEF? Klaus Schwab a jeho tým z WEF vidí řešení ekologických a globálních problémů v odstranění průmyslové civilizace a předání veškeré moci do rukou koalice velkých korporací, samozřejmě bez demokratického vlivu lidí. Jejich vizí je „Velký reset“, jehož cílem je, abychom podle WEF v roce 2030 nic nevlastnili, a přesto byli šťastní.

Následně uvádíme několik citací bývalých vědců IPCC:

Dr. John Christy: „Veřejnosti je málo známo, že většina vědců zapojených do IPCC nevěří, že dochází ke globálnímu oteplování. Jeho závěry byly s každou další zprávou opakovaně zkreslovány a/nebo politizovány.“

Dr. Judith Curryová: „Nebudu jen tak žvanit a podporovat IPCC, protože nemám důvěru v tento proces.“

Dr. Willem de Lange: „V roce 1996 mě IPCC zařadil na seznam asi 3000 „vědců“, kteří souhlasili s tím, že existuje znatelný vliv člověka na klima. Já jsem to neudělal. Neexistují žádné důkazy, které by podporovaly hypotézu, že rychlé a katastrofické změny klimatu jsou způsobeny lidskou činností.“

Dr. Vincent Gray: „Prohlášení [IPCC] o změně klimatu je zinscenovanou litanií lží.“

Dr. Mike Hulme: „Tvrzení typu „2500 předních světových vědců se shoduje na tom, že lidská činnost má významný vliv na klima“ jsou neupřímná … Skutečný počet vědců, kteří toto tvrzení podpořili, byl pouze několik desítek.“

Dr. Madhav Khandekar: „Pečlivě jsem analyzoval negativní dopady změny klimatu předpovězené IPCC a odmítl jsem tato tvrzení jako přehnaná a nepodložená důkazy.“

Dr. Richard Lindzen: „Proces IPCC je řízen spíše politikou než vědou. Využívá shrnutí ke zkreslování tvrzení vědců a zneužívá neznalosti veřejnosti.“

Dr. Johannes Oerlemans: „IPCC se stal příliš politickým. Mnozí vědci nedokázali odolat volání sirén, které je lákají na slávu, financování výzkumu a setkání na exotických místech, pokud jsou ochotni slevit z vědeckých zásad a integrity a podpořit doktrínu globálního oteplování způsobeného člověkem.“

Dr. Roger Pielke: „Všechny mé připomínky byly bez jakéhokoliv vyvrácení ignorovány. V té chvíli jsem dospěl k závěru, že zprávy IPCC byly ve skutečnosti zamýšleny jako lobbistické dokumenty, jejichž cílem bylo vyvolat určitá politická opatření, ale nikoli jako pravdivé a poctivé posouzení porozumění klimatickému systému.“

Dr. Tom Segalstad: „Model globálního oteplování IPCC nemá oporu ve vědeckých údajích.“

Zelení, klimaideologie, udržitelný rozvoj a Agenda 2030

Psycholog a autor bestsellerů Jordan Peterson vedl rozhovor s nizozemskou aktivistkou Evou Vlaardingerbroek a německým organizátorem farmářů Anthonym Leem o demonstracích německých farmářů. Peterson také diskutoval o souvislostech s Agendou 2030 a městským programem C40.

„Naše vláda chce výslovně dosáhnout negativního růstu,“ kritizoval bývalý policista Anthony Lee.

Do dvou let zničili naši ekonomiku. Odpojili nejbezpečnější a nejúčinnější jaderné elektrárny na světě. To bylo cílem Zelených od 80. let. Od té doby jsme museli prosit o elektřinu z Francie. Ničíme nejlepší automobilový průmysl na světě.

Zelení chtěli podle bestselleru Jordana Petersona udělat ctnost z „degrowth“ nebo-li snížení růstu, což se rovná ekonomickému kolapsu, který nedosáhne ničeho kromě toho, že nejchudší na světě ještě více zchudnou.

Peterson poukázal na to, že od roku 2005 existuje partnerství měst C40, které zavádí protirůstovou „Agendu 2030“, obcházející parlamenty a demokratickou kontrolu.

Podle oficiálního webu C40 mezi jejich požadavky patří:

  • Automobilita: 95% snížení vlastnictví soukromých automobilů do roku 2030 s cílem snížit emise o 28%; Likvidace parkovacích míst ve městech
  • Letecká doprava: Lety na krátké vzdálenosti pouze každé 3 roky s cílem snížit emise o 26%, což zničí velmi důležitý turistický průmysl v Evropě
  • Oblečení: Pouze 3 kusy oblečení ročně na občana, aby se snížily emise o 39%; Oblečení by se mělo místo nákupu pronajmout nebo recyklovat
  • Stavebnictví: Snížení stavební činnosti s ocelí a cementem o 35% a 56% pro snížení emisí o 26%
  • Potraviny : Snižte spotřebu masa na 16 kg na osobu a rok (43 g za den), abyste snížili emise až o 37%

Aliance C40 v současnosti zahrnuje 97 měst z celého světa, což představuje 700 milionů lidí a čtvrtinu celosvětové ekonomiky. V Německu mezi ně patří Berlín a Heidelberg.

Zelená lobby chce snížit životní úroveň v západním světě o 85% a je naprosto připravena obětovat dělnickou třídu a chudé své zelené agendě. Antiprosperitní agenda se v Nizozemsku „vydařila“ a vyústila v protesty zemědělců, které nyní vedly k radikální změně politiky a vítězství Strany svobody Gerda Wilderse v celostátních volbách.

V České republice se dle oficiálního seznamu k výše uvedenému zavázala města dvě, a to Hlavní město Praha a Nové Město na Moravě.

A abychom měli jasno v tom, co nás v rámci tohoto utopistického románu čeká za příběh, několik „jednoduchých“ opatření pro uhlíkovou neutralitu: „Zakažte spalovací motory v centrech měst, na každou střechu instalujete solární panely, převezměte elektrickou přenosovou soustavu, kupte každému obyvateli elektrický skútr.“

CO2 nezpůsobuje změny klimatu a globální oteplování

Vědec dr. Willie Soon v rozhovoru s Tucker Carlsonem mluví o lžích kolem klimatické agendy, plynu CO2 a globálním oteplování.

Dokonce i myšlenka, že nejsme omezeni dostupností řekněme benzínu, ropy nebo uhlí… uhlí nám teď nedovolí používat, že? Na zasedání COP v Dubaji, které skončilo předevčírem, se prostě fyzicky prohlásilo, že bychom měli přestat používat fosilní paliva, v podstatě ropu, zemní plyn, a dokonce uhlí. Ti lidé jsou opravdu šílení. Myslím, že uškodí více lidí s vlastním bludem. Navíc tohle jsou lidé, kteří vlastně nepředstavují většinu. Je to vždycky o té menšině, o tyranii několika lidí, kteří vždycky okrádají všechny ostatní. To je jeden z důvodů, proč jako vědec také mluvím nahlas, nebojím se ničeho, kromě toho, že prostě říkám pravdu. A jsem rád, že mám tuto příležitost říci něco takového ve vašem pořadu.

TC: Pokud nám tedy nebyla řečena pravda o tom, odkud uhlovodíky pocházejí, a řečena nebyla… v životě jsem se nesetkal s jediným člověkem, který by řekl: Počkejte, nejsou to všechno fosilní paliva. Pořád slyšíme, že existuje vědecký konsenzus o změně klimatu. Všichni vědci mají na to stejný názor, věří Al Goreovi a Johnu Kerrymu, možná to taky není pravda?

WS: Tak to vám můžu říct, prosím, děkuji za položení této otázky. Na tomto tématu, zda CO2 způsobuje změnu klimatu, nebo jaké další faktory můžeme zvážit, které způsobují změnu klimatu, pracuji od svého postdoktorátu v roce 1991. Takže je to asi 32 let. A na tuto otázku máme velmi jednoznačnou odpověď. Co víme teď je, že CO2 nebude stát nic. Nezmění moc „klimatického systému”. Což znamená, že nezmění rychlost hurikánů, nezmění, jak rychle nebo jak často se tvoří tornáda, dokonce to vlastně ani nezpůsobí žádný rozdíl v populaci ledních medvědů, to je všechno otázka ochrany přírody. Nezpůsobí to ani to, kolik ryb neulovíte nebo ulovíte, nezpůsobí to ani ten problém, který tvrdí. Je to vše umělé. Všechno, co dělají, je takový sen z jejich modelu a zase ta tyranie několika lidí. Těch pár lidí si prostě vymyslí ten děsivý příběh, který prostě není pravda. A pak, když se dostanete k té nejzodpovědnější skupině za takovéto špatné věci… upozornil mě můj kolega, doktor Roland Connolly, a Michael Connolly, moji dva spolupracovníci se mnou v mé skupině, je třeba říct… když jsem tak pečlivě pracoval a jenom za poslední tři roky mám asi více než 100 vědců, kteří se mnou spolupracují, nemluvím jejich jménem. Mluvím za sebe. Můj názor je, že IPCC, Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu je jedním z hlavních problémů, což znamená, že klamou lidi. Používají autoritu vědy, což není pravda. V podstatě jsou to všechno vládní hackeři. Lidé jako John Kerry, který asi sotva zvládne pořádnou hodinu fyziky, kteří neustále tvrdí, že skleníkový efekt je tak jednoduchý. A pak odmítl vysvětlit, jak to vlastně funguje. To je velmi hrozné. To je pro Ameriku opravdu trapné. To udělal na Bali v Indonésii před několika lety, to je prostě tak trapné.

TC: Myslíte si, že to dokáže vysvětlit?

WS: To si nemyslím. Dokonce ani Al Gore, který tvrdil, že o vědě něco ví… já ho vyzval. Něco z toho jsem mu řekl do očí. Měl jsem to štěstí, že jsem byl na jedné z těch „ekologických konferencí” Wall Street Journalu. Připravoval jsem to se všemi student UC Santa Barbara a prosil je, aby až přijdou na řadu otázky, aby mi dali mikrofon. Předchozí večer jsem se s nimi skamarádil. Vysvětlil jsem jim podrobnosti o mé práci. Tak jsem dostal mikrofon a položil otázku Al Goreovi, protože jedna z hlavních smutných věcí, které odmítají uznat, která se učí i na základních školách… CO2 je plyn života. Když máte více CO2, rostlinná říše, celá ekologie, dokonce i oceány, budou mít více schopností, více ryb, více všeho. Více života, v podstatě. Proto se tomu říká plyn života. A tito lidé to chtějí démonizovat jako nějaký plyn, který může způsobit globální oteplování, rychlejší nebo slabší hurikány. Nevím, co chtějí. Více deště, více sucha, a další nesmysly, které tvrdí. Prostě to tak není. To je ten problém. Mimochodem, takhle vážně to myslím. Ověřuji si všechno, co říkají. Jako vědec to nemůžete jen tak odmítnout. Nemůžete se jim vysmívat. Nemůžete si z nich jen tak dělat legraci. Všechno si musíte ověřit. Takže jako velmi seriózní vědec… a publikoval jsem vědeckou práci vyvracející všechny tyto argumenty. Vědecké práce možná pro průměrné lidi nic neznamenají, ale je to opravdu důležité, je to jako dokument, kde pak předložíte řádné vědecké argumenty o tom, co je správné, co je špatné. Takže to je to, co jsme dělali v mém centru ceres-science.com. Každý, kdo o tom chce získat více informací, ať se podívá na web. A prostudujte si, co děláme. Protože jsme skutečně nezávislí na jakékoli finanční agentuře, na jakýchkoli penězích, které byste mi případně mohli dát… jako třeba Bill Gates, prosím, nedávejte mi peníze, děkuji.

Bill Gates, přednáška z roku 2010:
Musíme mít nové omezení. A to omezení souvisí s CO2. CO2 otepluje planetu. A rovnice týkající se CO2 je vlastně velmi jednoduchá. Když sečtete množství vypouštěného CO2, vede to ke zvýšení teploty a toto zvýšení teploty vede k některým velmi negativním účinkům, účinkům na počasí, možná ještě horším, nepřímým účinkům v tom smyslu, že se přirozené ekosystémy nemohou přizpůsobit těmto rychlým změnám.

A tak dochází ke zhroucení ekosystémů. Přesná výše toho, jak zmapujete, jaká bude teplota od určitého nárůstu CO2 a kde jsou pozitivní zpětné vazby, tam je určitá nejistota, ale ne příliš velká. A určitě je nejisté, jak zlé tyto účinky budou, ale budou velmi zlé. Několikrát jsem se ptal špičkových vědců, zda se opravdu musíme dostat téměř na nulu? Nemůžeme to snížit na polovinu nebo na čtvrtinu? A odpověď zní, že dokud se nepřiblížíme k nule, teplota bude dál stoupat. A to je velká výzva, je to něco úplně jiného, než když řekneme, že jsme 4metrový náklaďák, který se snaží dostat pod třímetrový most, a můžeme se pod něj tak nějak protáhnout, tohle je něco, co se musí dostat na nulu. Každý rok vypustíme do ovzduší velké množství oxidu uhličitého, více než 26 miliard tun. Na každého Američana připadá asi 20 tun. Pro lidi v chudých zemích je to méně než jedna tuna, průměrně asi pět tun pro každého na planetě. A nějak musíme udělat změny, které to sníží na nulu. Neustále stoupá… pouze nějaké ekonomické změny to trochu srovnaly. Takže musíme přejít od rychlého nárůstu k poklesu a klesat až k nule. Tato rovnice má čtyři faktory, trochu se násobí, takže vlevo máte CO2, které chcete dostat na nulu. A to bude vycházet z počtu lidí, služeb, které člověk v průměru využívá, energie v průměru pro každou službu a CO2, co se uvolňuje na jednotku energie. Podívejme se tedy na každý z nich a uvidíme, jak to můžeme dostat na nulu, pravděpodobně se jedno z těchto čísel bude muset dost přiblížit nule. To je ze středoškolské algebry. Ale pojďme se na to podívat. Za prvé, máme tu populaci, svět má dnes 6,8 miliardy lidí, to směřuje k přibližně 9 miliardám. Pokud odvedeme opravdu dobrou práci v oblasti nových vakcín, zdravotní péče, služeb reprodukčního zdraví, mohli bychom tento počet snížit možná o 10 nebo 15%.

WS: Nebo Al Gore, nedávejte mi peníze. Nedávejte mi žádné peníze, pokud mi budete říkat, co dělat. Ale jde o to, že chci být nezávislý, stejně jako vy v médiích. Chci být nebojácný. Prostě si budu určovat vlastní agendu. Vy mi taky neříkáte, co zkoumat. Já zkoumám to, co chci zkoumat. Takže jsme zkoumali mnoho témat. Takže v otázce klimatických změn jsem po všech těch letech plně přesvědčen, že i když možná nevíme přesně, co způsobuje klimatické změny, tušíme, že je to slunce. Máme spoustu důkazů, které ukazují, že je to pravděpodobně slunce, řekl bych, že jsme si jistí z 90%, ale ne 100%. Ale víme, že oxid uhličitý není jako teploměr v pokoji, kde si můžete nastavit teplotu na jakoukoli úroveň, kterou chcete. Zaprvé, nikdy nám nemohou říct, jakou teplotu chtějí? Jakou teplotu chcete nastavit globální teplotu? Al Gore na to nebyl schopen odpovědět. John Kerry na to nebyl schopen odpovědět. Víme, že teplota od oblastí na Sibiři až po poušť na Sahaře… to jsou obrovské rozdíly v rozsahu 100 stupňů nebo více.

TC: Ano.

WS: Kdo jste, abyste mi říkali, která teplota je ta správná, když o tom tak mluvíte? Mluví, jako by byli bůh sám. Vždyť ti lidé jsou tak ambiciózní, že si myslím, že v jistém smyslu musíme tu ambicióznost trochu krotit. Ale tihle lidé jsou v určitém smyslu tak mimo, že si myslím, že je to zavádějící, a někdo se proti nim musí ozvat. Myslím, že patříte k těm, kteří na jejich pokrytectví důsledně poukazují. Přijde mi, že celý problém s globálním oteplováním je úplná nicota, což znamená, že bychom s tím neměli nic dělat. Prostě žít dál a přizpůsobit se tomu.

Zdroje a další informace:

Lug und Betrug des Weltklimarates: IPCC-Wissenschaftler packen aus
Agenda 2030 a klimaideologie: Pouze 3 kusy oblečení ročně, lety každé 3 roky, o 95 % méně aut
Dr. Willie Soon: „CO2 je plyn života. Nezpůsobuje změny klimatu a globální oteplování”
Konsens menschgemachter Klimawandel, IPCC https://www.br.de/nachrichten/wissen/heutige-klimakrise-und-fruehere-waermephasen-nicht-vergleichbar-faktenfuchs,TeUsmTZ
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Konsens_zum_Klimawandel
https://www.sueddeutsche.de/wissen/klimaforschung-klimawandel-mensch-ist-ursache-studie-1.5443664
Falschbehauptung vom 97%-Konsens https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-97-prozent-konsens-bei-klimaforschern-in-der-kritik-a-992213.html
Nur 0,54% der Wissenschaftler glauben an einen menschgemachten Klimawandel www.kla.tv/27453
Wissenschaftler kritisieren Weltklimarat https://electroverse.info/climate-change-denying-statements-by-former-ipcc-scientists/
https://report24.news/inszenierte-litanei-von-luegen-zahlreiche-klimawissenschaftler-zerlegen-ipcc-berichte/?feed_id=31369
“ https://weltwoche.ch/daily/der-enschengemachte-klimawandel-in-zitaten-eine-inszenierte-litanei-von-luegen/
Maurice Strong https://www.sei.org/features/maurice-strong-1929-2015/
https://www.telepolis.de/features/UN-Ikone-Maurice-Strong-Zwischen-Umweltpolitik-Oel-Business-und-Weltregierung-7477982.html
Zitat Maurice Strong https://beruhmte-zitate.de/autoren/maurice-strong/
Strongs Karriere im Erdölgeschäft https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Strong
Klaus Schwab über Maurice Strong https://www.weforum.org/agenda/2015/11/maurice-strong-an-appreciation/
WEF möchte Weltregierung von Großkonzernen https://de.wikipedia.org/wiki/Weltwirtschaftsforum
Great Reset https://www.wochenblick.at/wirtschaft/welt-wirtschafts-forum-sie-werden-2030-nichts-mehr-besitzen/

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (12 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*