Ze světa

Jak to v Polsku dopadlo …

MAREK ŘEZANKA Analyzujeme-li, kdo vlastně vyhrál polské volby, měli bychom nejspíš začít konstatováním, že voliči příliš na výběr neměli. Vybírali si víceméně z několika prosystémových stran, z nichž některé jsou orientovány konzervativně – a jiné liberálně.

Ekonomika

RWS … arbeit macht frei

TOMÁŠ MARNÝ V nedávné době proběhlo v tisku několik zpráv o tom jak 66 politicky uvědomělých firem požaduje manželství pro všechny. Bylo by velice zajímavé, kdyby nějaký nezávislý novinář udělal průzkum toho, jak se tyto [Čist dále]

Společnost

Odpustky dnešní doby

AN V časech, kdy světu vládla katolická církev tak pevně, že mohla prodávat lidu odpustky za hříchy asi nikoho nenapadlo, že by se doba otočila a odpustky vymizely. Bohužel pro církev došlo k rojení kacířů. Kacířům se [Čist dále]

Ze světa

Tlachy o solidaritě

LIBOR ČÍHAL Jak začnou padat bomby, okamžitě se najdou nebo vymyslí nějaké děti a evropskounijní konglomerát rychle nahradí solidaritu se státem Izrael za solidaritu s Palestinci, tj. etnikem, které historicky nikdy neexistovalo. Pojem Palestinec označoval [Čist dále]