Ekonomika

Když se rozvíjet, tak zeleně

LIBOR ČÍHAL Často se diskutuje, čím jsou vedeny nebo motivovány sebenominované a seberozplozující evropskounijní elity, jsou řízeny nějakou americkou agenturou, Sorosem nebo bůhvíkým, nedá se vyloučit ani hloupost, která ovládla české pole, obzvlášť v případě [Čist dále]