Ministerstvo vnitra skrylo do návrhu zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury mohutná omezení lidských práv se zjevnou přípravou na válku s Ruskem!
Sdílet článek:

VK

Ministerstvo vnitra skrylo do návrhu zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury mohutná omezení lidských práv se zjevnou přípravou na válku s Ruskem! Drakonická opatření umožňující vládě zakázat lidem opuštění státu či bydliště! Stát se postará o děti, zatímco rodiče budou někde pryč? A šéf ruské SVR tvrdí, že Francie chystá vojenský kontingent 2 000 vojáků k vyslání na Ukrajinu!

Naše redakce byla hned několika čtenáři upozorněna na alarmující informaci o přípravě novely Zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury, která se dá považovat za zmocňovací zákon pro českou vládu k zajištění bezpečnosti státu v době vojenské a bezpečnostní krize a ke koordinaci mobilizačních procesů, ale bez nutnosti vyhlášení válečného stavu a války s Ruskem.

Jako první na tuto novelu upozornil server Pro Libertate a z jejich článku [1] si dovolíme citovat několik odstavců, protože o tomto neuvěřitelném zákoně by měli vědět naprosto všichni občané České republiky. Tohle už není naprosto žádná legrace, oni to fakt s tou hrozbou války s technologicky vyspělým nepřítelem, jak o tom pořád dokola mluví náčelník GŠ AČR Karel Řehka, myslí naprosto vážně. O co se tedy jedná?

Vít Rakušan, ministr vnitra (STAN)

V poslanecké sněmovně prošel připomínkovým řízením [2] návrh novely Zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury, který ale v sobě obsahuje paragrafy, které poskytují státu nově obrovské pravomoci k omezení občanských práv a svobod v případě vyhlášení krizového stavu, a to v tak obrovské míře, že ty pravomoci spíše odpovídají válečnému stavu. Fialova vláda na podnět Evropské komise však chce tyto pravomoci poskytnout státu při pouhém krizovém stavu, aniž by bylo nutné vyhlašovat válečný stav! Chápete, proč to chtějí udělat?

K vyhlášení válečného stavu by musela být Česká republika buď přímo napadena Ruskem, anebo by muselo být napadeno NATO ze strany Ruska. Přestože to nelze vyloučit, taková pravděpodobnost je stále poměrně nízká. Jenže, zcela nepokrytě a reálně se už hovoří o vyslání vojsk zemí NATO na Ukrajinu! A to bez napadení NATO Ruskem a bez napadení členských zemí EU Ruskem. Takže, jak dát vládám pravomoci válečného stavu bez vyhlášení válečného stavu? Musí se prostě vládám udělit pravomoci novým zákonem, který má nižší postavení než válečný stav, a to je krizový stav. A to, co se v novele nachází, z toho nám jde doslova mráz po zádech. Dovolíme si zde ocitovat pasáž ze serveru Pro Libertate:

Jaká práva bude moci vláda nově omezit?

Změn v části, týkající se krizového zákona, je mnoho a vyžadují si podrobnější analýzu. V tuto chvíli je nutné upozornit zejména na úpravu ustanovení § 5 a následujících, které upřesňují ústavně garantovaná práva, jež může vláda za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu omezit.

První změnou je rozšíření práva na omezení vlastnického či užívacího práva právnických a fyzických osob. Dosud může vláda tato práva omezit pouze za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací. Pokud novela projde legislativním procesem, rozšíří se možnost takového omezení i za účelem ochrany života, zdraví, majetku či životního prostředí, které krizovou situací ohroženy nejsou. Zcela zásadním je však rozšíření práv, do nichž smí v budoucnu vláda zasáhnout. Nově sem mají patřit například:

  • právo na ochranu soukromí
  • právo na ochranu osobních údajů
  • právo na vzdělání a na přípravu k povolání, na výkon činností školy nebo školského zařízení podle školského zákona nebo na výkon činností vysoké školy, jejího účelového zařízení nebo poskytovatele zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky podle zákona o vysokých školách

Podle další úpravy bude moci vláda nařizovat nejen evakuaci osob z ohrožených míst, ale ukládat i povinnost zakázat opuštění určitého území, tedy přikázat lidem, aby zůstali tam, kde jsou (a to mimo režim dnes známé karantény).

Vláda bude moci nově:

  • uložit povinnost zjišťování skutečností o osobách nebo zpracování osobních údajů, a to i jen za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace
  • nařizovat pravidla pro výkon činnosti školy nebo školského zařízení podle školského zákona nebo pro výkon činností vysoké školy, jejího účelového zařízení nebo poskytovatele zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky podle zákona o vysokých školách, včetně případného zákazu nebo omezení osobní přítomnosti dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání, uchazečů nebo absolventů na vzdělávání nebo zkouškách
  • nařídit pravidla upravující provoz dalších zařízení péče o předškolní děti
  • nařídit vykonávání péče o děti, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat osoby, které jsou jinak povinny a oprávněny o dítě pečovat

Nově bude moci vláda v krizovém stavu například i stanovit dobu platnosti vydaných dokladů, osvědčení a jiných veřejných listin vydaných správním orgánem.

Z výše uvedené citace nás nejvíce v redakci praštilo do očí drakonické ustanovení, že vláda ČR bude moci nařídit péči o děti, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat osoby, které jsou jinak povinny a oprávněny o dítě pečovat! Tím se samozřejmě myslí rodiče, ale mohou se tím myslet i základní a střední školy, a rovněž předškolní zařízení, pokud tedy hovoříme o péči o děti v rámci vzdělávání, když jsou rodiče v práci anebo jsou mobilizováni. Vláda tedy touto novelou dostane pravomoc nařizovat péči o děti těch rodičů, kteří v době krize budou někde pryč.

Proč potřebuje vláda nařizovat výkon péče o děti, když rodiče v době “krize” nemohou?

A zkuste hádat, kde pryč? No, třeba ve vojenském lazaretu, pokud je otec lékař a matka rovněž, a musí se starat o zraněné české, ale třeba i ukrajinské, polské nebo francouzské vojáky. Podívejte se na to logicky – Proč by Fialova vláda potřebovala najednou do ruky zákon, který jí umožní v případě krize nařídit státní péči o děti místo jejich rodičů? No, kdy jindy se musí stát postarat o děti, když rodiče nemohou? No přece v době krize! Rodiče jsou třeba mobilizováni, pracují v týlu, v lazaretech, ve zbrojovkách, prostě na válečném úsilí a o děti se jim postará stát. Přesně kvůli tomu se ten zákon novelizuje, protože v této chvíli péče o děti, jejichž rodiče v době krize najednou zmizí někam pryč, není v českých zákonech ošetřena.

Petr Fiala se podepisuje na tank určený pro Ukrajinu

A nemusí jít jen o mobilizaci rodičů, ale i o jejich “mírové” nasazení na Ukrajině. Vezměte si třeba špičkové chirurgy a traumatology, anesteziology, budou potřeba v týlu na západní Ukrajině, otec i matka jsou lékaři, ale co dítě? Kdo se jim o něj v ČR postará? Ne každá rodina má dědečky a babičky a pokud někdo připravuje zmocňovací zákon, který dá vládě moc nařizovat péči o děti v době krize místo jejich rodičů, tak snad nemusím dodávat, o jaké krizi se zde bavíme. Nejde o virovou krizi, nejde o záplavovou krizi, nejde o tornádo, ale jedná se prostě o válečnou krizi, kterou jen Evropská komise nechce nazvat válečným stavem, ale pouze krizovým stavem. To je celé! A to není všechno!

Vláda chce v době krize zjišťovat informace o lidech s cílem “zmírnění” hrozeb vyplývajících z krize. A bude moci zakázat opuštění bydliště

Novela dále má uložit povinnost zjišťování skutečností o osobách nebo zpracování osobních údajů, a to i jen za účelem “zmírnění” nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace! Co to ksakru znamená? Jaké informace? Jaké skutečnosti? Toto vágní ustanovení zavání špehováním českých občanů. Vláda prohlásí, že nějaké osoby v ČR představují v době krize ohrožení, a proto bude mít vláda právo např. odposlouchávat telefonní hovory takových osob?

Agenda vlády Petra Fialy

A jelikož půjde o povinnost, je možné, že tato povinnost bude přenesena na soukromé subjekty, např. zaměstnavatele, provozovatele služeb na internetu, prostě tzv. delegované špehování, a to v neblahém odkazu tzv. uličních výborů z 50. let? V době krizového stavu by tak vláda měla možnost zjišťování “skutečností” za účelem “zmírnění” ohrožení vyplývajícího z krizové situace. Tohle je prostě daleko za rámcem pouhého krizového managementu. A to pořád není všechno. Vláda bude moci podle novely zakázat lidem opustit určité území, prostor, bydliště, např. s cílem zabránit vám v opuštění republiky a vyhnout se tím mobilizaci apod.

Vláda bude moci nařizovat pravidla pro výkon činnosti školy nebo školského zařízení podle školského zákona nebo pro výkon činností vysoké školy, jejího účelového zařízení nebo poskytovatele zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky podle zákona o vysokých školách, včetně případného zákazu nebo omezení osobní přítomnosti dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání, uchazečů nebo absolventů na vzdělávání nebo zkouškách. Vláda bude moci i nařídit pravidla upravující provoz dalších zařízení péče o předškolní děti! Tohle je klasická pravomoc z mobilizačních zákonů v Evropě.

Tak už je asi jasné, proč generál Řehka pořád a pořád dokola opakoval tu mantru o tom, že válka s technologicky vyspělým nepřítelem je možná

V případě vyhlášení regulérního válečného stavu se zakazuje dětem chození do škol, včetně školek, a jelikož rodiče dětí mohou být mobilizováni, je nutné se postarat o jejich děti, o které se nepostará v té době ani zavřená škola. Kruh se uzavřel! Všimněte si, že nejde o Pandemický zákon, který již upravuje tyto situace s karanténami, že děti nechodí do škol apod. Tento zákon se totiž pandemií vůbec netýká a o nějaké karanténě není v té novele ani slovo. Je to novela obranná, konkrétně novela Zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury. A takovými subjekty jsou samozřejmě nemocnice, elektrárny, vodárny, orgány státní správy, telekomunikace, policie, Armáda ČR a zaměstnanci těchto subjektů.

Náčelník GŠ AČR Karel Řehka

Pokud doje ke konfliktu zemí NATO s technologicky vyspělým nepřítelem, nemusí to skončit vyhlášením války a zavedením válečných stavů v zemích NATO. Právě naopak. Může to proběhnout velmi reálně jako ruská specka na Ukrajině, tedy bez vyhlášení války mezi oběma zeměmi, resp. mezi aliancí a Ruskem stejně, jako ani Ukrajinci a Rusové si vzájemně dodnes nevyhlásili válku. Pouze na Ukrajině byl vyhlášen válečný stav, ale bez vyhlášení války Rusku. A je velmi pravděpodobné, že podobný model zvažují v Bruselu. Nedojde k vyhlášení války Rusku, přestože na Ukrajině budou probíhat lokální boje mezi Ruskou armádou a vojsky zemí NATO!

Šéf ruské SVR prohlásil, že Francie vyšle na Ukrajinu první kontingent 2 000 francouzských vojáků

A to bude vyžadovat přijetí opatření v zemích EU proti odpůrcům války, a od toho budou tedy novely krizových zákonů. Rodina má 2 děti. Otec je voják z povolání, bude odvelen do specky EU na Ukrajině. Matka je lékařka a bude odeslána do Užhorodu do polního lazaretu. Mírová mise na Ukrajině si vyžádá přítomnost obou manželů na Ukrajině. O děti v ČR se jim postará ministerstvo vnitra, prostě přechodný dětský domov se státní péčí pro děti obou odeslaných rodičů, kteří se nemohou spolehnout na babičky a dědečky. Nepůjde o válku, i když válka to bude, jenom nikdo nebude mít odvahu ji nazvat válkou, bude to prostě Mírová mise na Ukrajině, zatímco na rozmístěné vojáky NATO tam budou padat ruské rakety. A teď už to není myšleno jen teoreticky, ale natvrdo.

Sergej Naryškin, ředitel zahraniční rozvědky (SVR)

Ředitel ruské zahraniční rozvědky Sergej Naryškin totiž v úterý exkluzivně pro agenturu TASS uvolnil dokumenty a informace [3] o tom, že Francie už začala formovat kontingent 2 000 francouzských vojáků, kteří mají v nejbližší době odjet na Ukrajinu. Mělo by jít o první z několika chystaných kontingentů francouzské armády. Zatím není jisté, kde budou rozmístěny na Ukrajině, ale Naryškin prohlásil, že každý francouzský vojenský kontingent na Ukrajině se stane legitimním a prioritním cílem ruských ozbrojených sil! Jedná se o první důkaz přitvrzení politiky Kremlu po vítězství Vladimira Putina ve volbách.

Tento výrok Naryškina znamená, že Ruská armáda je připravena udeřit primárně přímo na rozmístěné francouzské jednotky, tedy úmyslně a prvoplánově, což bude samozřejmě vnímáno jako přímý úder proti zemi NATO na Ukrajině. Jak sami vidíte, Macronova iniciativa je myšlena vážně a hrozba střetu zemí NATO s technologicky vyspělým Ruskem, jak varuje Karel Řehka, je najednou neuvěřitelně blízko. A v Česku se shodou náhod, na které nevěřím, najednou řeší novela krizového zákona, která se má postarat o děti těch rodičů, kteří se v důsledku krize starat najednou nemohou. Šílenství má mnoho podob a tahle je z nich nejděsivější, když stát chystá nástroje, jak se postarat o naše děti, když my nebudeme moci.

-VK-

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (21 votes, average: 4,81 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*