Případ Marka Gáby vrhá špatný stín na celou českou justici
Sdílet článek:
Ostravský soud už několik let řeší další případ, jenž nabourává důvěru veřejnosti ve spravedlnost. Jedná se o otce, kterého manželka obvinila z ublížení na zdraví. Bylo tomu ale opravdu tak?

Už pět let se táhnoucí kauza je vrcholem diletantství některých advokátů, policistů, státních zástupců, soudců, soudních znalců i samotných lékařů. Spravedlnosti se tomuto případu rozhodně nedostává. Na základě získaných informací se pokusím popsat příběh obžalovaného Marka Gáby.

S inženýrem Markem Gábou jsem se setkal na jeho žádost někdy v květnu roku 2021. Pozorně jsem poslouchal celý jeho příběh, který byl od začátku velmi zvláštní. S velkou nedůvěrou jsem se vyptával znovu a znovu na některé pasáže z příběhu, abych si ověřil, jestli opravdu mluví pravdu nebo mě zkouší vodit za nos. Ve svých výpovědích byl ale konzistentní a vše doložil písemnými dokumenty.

Obrací se na mě řada lidí, kteří chtějí pomoci v různých záležitostech, i těch soudních. Častokrát ale nedokážou dodat potřebné důkazy pro svá tvrzení, jejich výpovědi se rozchází s tím, co mi tvrdili například v e-mailové komunikaci nebo dopise. To však nebyl případ pana Gáby, i proto jsem se mu rozhodl věnovat svou pozornost a propojil ho také s renomovanou novinářkou Adélou Knapovou, která o této kauze napsala minulý týden. Článek vyšel 21. října v časopise Reflex.

Začátek příběhu

V roce 2017 zjistil Marek Gába, že ho manželka Jarmila Gábová minimálně čtyři roky podváděla. O nevěře jeho manželky věděla její sestra Olga Kupková, matka Jaromíra Slámová i otec Vojtěch Sláma. Vše vyvrcholilo v pátek 22. září roku 2017, kdy jeho manželka po návratu z adaptačního kurzu psychicky neunesla fakt, že se s ní chce manžel rozvést. Před zraky jejich syna Ondřeje ho fyzicky udeřila pěstí do obličeje, do kterého mu vzápětí i několikrát plivla. V záchvatu zuřivosti rozbila jeho pracovní notebook, roztrhala návrh na rozvod manželství, který si nechal vyhotovit a na nejmladší dceru Adélu křičela, aby ho zabila. Po tomto incidentu zavolal Marek Gába policii. Takhle popisuje situaci on i jeho syn.

K jeho překvapení manželka policistům uvedla, že to měl být on, kdo ji fyzicky napadl. V obvinění z 11. dubna 2018 se píše, „poškozenou fyzicky napadl tak, že jí nejméně dvěma údery pěstí pravé i levé ruky udeřil do levé i pravé lícní kosti obličeje…“. Přitom v oznámení přestupku jeho manželky z 31. října 2017 se píše pravý opak: „Jarmila Gábová dne 22. září 2017 v době kolem 16. hod. v bytě fyzicky napadla svého manžela, a to tak, že ho udeřila jednou ranou pěstí pod pravé oko a dále poškodila jeho služební notebook.“ Důkazem je fotodokumentace jeho obličeje pořízená policií po jeho napadení a lékařská zpráva z traumatologické ambulance FN Ostrava.

Vadný posudek o zlomené čelisti

Podle názoru Marka Gáby se mu manželka chtěla mstít za odhalení dlouholeté nevěry, tajného bankovního účtu, kam si odkláněla rodinné finanční prostředky, a také záměru se s ní rozvést. Den před fyzickým napadnutím poslala svému manželovi výhružné SMS zprávy, ve kterých uvedla, že bude boj a že půjde sedět.

Jak je možná taková do očí bijící záměna napadeného a oběti? Jarmila Gábová byla totiž po zmíněném incidentu hospitalizována ve Fakultní nemocnici (FN) v Ostravě s údajnou hlavní diagnózou „zlomenina čelisti“, která měla být způsobená napadením. Její sestra podala na Marka Gábu trestní oznámení za ublížení na zdraví. Jeho manželka pak trestní oznámení doplnila ještě o pomluvu.

Znalecký posudek zadala policie doktoru Igoru Dvořáčkovi, nechvalně známému především z kauzy Petra Kramného. V té době pracoval a nyní opět pracuje na pozici přednosty Ústavu soudního lékařství (ÚSL) FN Ostrava. Jeho podřízenými byli a nyní opět jsou lékaři Uvíra a Handlos, kteří pro policii vypracovali odborné lékařské vyjádření k utrpěným zraněním Jarmily Gábové. Všichni tři lékaři byli tedy kolegové lékařů z Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie (KÚČOCH) FN Ostrava, kteří Jarmilu Gábovou léčili.

Za připomenutí zde stojí, že tento soudní znalec se proslavil svojí schopností napsat i více než 400 posudků za rok pro ostravskou policii a soudy. Není divu, když působí v poradním orgánu Krajského soudu (KS) v Ostravě pro oblast zdravotnictví. Vyvstávají samozřejmě pochybnosti, jak to mohl stíhat i při svých dalších povinnostech ve FN i na lékařské fakultě (LF).

Obvinění a obžalování Marka Gáby

V dubnu 2018 byl Marek Gába obviněn a začátkem června 2018 následně i obžalován státní zástupkyní Andreou Roztomilou z Okresního státního zastupitelství (OSZ) v Ostravě z přečinu středně těžkého ublížení na zdraví a z přečinu pomluvy. Soudní příkaz zněl 10 měsíců odnětí svobody s podmínkou 20 měsíců.

Obžaloba pro přečin ublížení na zdraví se zakládala na výpovědích jeho manželky, její sestry a matky. Všechny tři jejich výpovědi jsou v naprostém rozporu s úředními záznamy policistů, kteří byli přivolání na místo incidentu 22. září 2017 a syna Ondřeje. Jako další podnět posloužil účelově sepsaný úřední záznam o podání vysvětlení policisty Tomáše Mučky, který byl členem hlídky, jež přijela na místo incidentu (vysvětleno níže v textu). Klíčovou roli zde sehrála samozřejmě i vyjádření lékařů z ÚSL FN Ostrava. Konkrétně se jednalo jednak o nepravdivé odborné vyjádření k jejímu zranění z října 2017 a také o nepravdivý posudek znalce Igora Dvořáčka ze dne 12. února 2018 a jeho doplnění ze dne 23. března 2018.

Obžaloba pro přečin pomluvy se zakládala na výpovědích jeho manželky, ředitelky a její zástupkyně ZŠ TGM v Bílovci, kde v té době Jarmila Gábová pracovala, které uvedly, že je Marek Gába přišel 25. září 2017 do školy varovat, že jde o zdraví žáků školy, protože jeho manželka chodila po testech na HIV.

Proti trestnímu příkazu ze dne 10. července 2018 Marek Gába podal odpor, protože se podle jeho slov ničeho z toho nedopustil. Je tedy velmi zvláštní, že tomuto „násilníkovi“ Marku Gábovi, byly autoritativním rozhodnutím soudu svěřeny dvě starší děti do jeho výlučné péče.

Ústavní znalecký posudek lékařská zranění vyvrátil

Vraťme se ale zpět k posudku znalce Igora Dvořáčka. Problémy s přeskakováním levé čelisti měla Jarmila Gábová více než 10 let a věděly o ní i všechny tři jejich děti. Obžalovaný Marek Gába si proto nechal vypracovat ústavní znalecký posudek LF Univerzity Palackého (UP) v Olomouci z oboru radiologie, stomatochirurgie a neurologie.

Znalecký ústav LF UP Olomouc došel na základě poskytnuté zdravotnické dokumentace k závěru, že Jarmila Gábová neutrpěla ani otřes mozku, ani zhmoždění krční páteře, a dokonce ani zlomeninu čelisti, resp. kloubního výběžku mandibuly vlevo. Znalecký posudek také uvádí, že nedošlo k žádné pracovní neschopnosti delší než sedm dní, protože Jarmila Gábová neutrpěla žádné zranění. V posudku je jasně řečeno, že ostravští lékaři postupovali nesprávně.

10. prosince roku 2018 soudu doložil obžalovaný Marek Gába zpracovaný ústavní znalecký posudek LF UP Olomouc. Z něho mimo jiné vyplývá, že u inkriminovaného posudku si znalec Igor Dvořáček nevyžádal ani jeden radiologický snímek (8 RTG, 2 OPG) a nález specialisty radiologa z 22. září 2017 ignoroval.

Posudek znalce Igora Dvořáčka neměl být vůbec připuštěn státním zastupitelstvím ani okresním soudem. Posudek doložený policii neměl znaleckou doložku a ani zde nemohla být u stanoviska znalce zaručená nestrannost a oprávněné pochybnosti musely panovat i kolem jeho kompetentnosti.

Účelovost hospitalizace

Zůstává otázkou, jak přesvědčila Jarmila Gábová lékaře Evu Kovalovou a Jana Štembírka, aby jí účelově přijali k hospitalizaci na KÚČOCH FN Ostrava, a to na základě jimi stanovené nepravdivé diagnózy (zlomenina čelisti), když specialista radiolog Henryk Fikoczek ještě před vyšetřením v ambulanci KÚČOCH FN Ostrava uvedl, že všechna RTG vyšetření jsou bez traumatických změn.

Na příjmu v traumatologické ambulanci FN Ostrava Jarmila Gábová zalhala, když uvedla, že policie na místo incidentu přivolána nebyla a doktorce Evě Kovalové zatajila svoje dlouholeté chronické zdravotní problémy s přeskakováním levé čelisti, které potvrdila synovi následující den po hospitalizaci v zaslané SMS. Jak dodal Marek Gába, v té době se Jarmila Gábová ambulantně léčila s depresemi a užívala lék Trittico AC 75 (antidepresiva třetí generace s výrazným působením proti úzkosti, pocitům napětí, neklidu, poruchám spánku a sexuálních funkcí).

V této souvislosti je třeba zmínit, že o měsíc později 25. října 2017 na přání Jarmily Gábové pozměnila dětská lékařka Markéta Králová lékařskou zprávu dcery Veroniky z 23. října 2017, kterou pak Jarmila Gábová použila u opatrovnického soudu proti manželovi. S paní doktorkou bylo zahájeno kárné řízení, které skončilo 18. prosince 2018 její omluvou před čestnou radou České lékařské komory v Ostravě, když dodatečně dopisovala údaje do původní lékařské zprávy.

Ostudné selhání policie

Velikou roli hrála v tomto případě i policie, která vůbec nevyslechla nejdůležitějšího svědka syna Ondřeje, jenž byl přímým účastníkem celé události. Zasahujícím policistům syn Ondřej v ten den potvrdil, a ti to také uvedli ve svých úředních záznamech, že otec matku nenapadl, ale že to byla právě matka, která napadla otce úderem pěstí do obličeje. Syn Ondřej byl vyslechnut pouze na ÚMOb Ostrava – Jih 11. prosince roku 2017, když se řešily 3 přestupky Jarmily Gábové, kde detailně popsal inkriminovaný moment. „Pak přišla matka a táta jí chtěl něco ukázat na notebooku, ona na ten notebook plivla, a pak dala tátovi pěstí do obličeje.“

Nejednalo se o zdaleka jediné pochybení policie. Do spisu založili jen jeden úřední záznam policie, a to úřední záznam o podání vysvětlení policisty Tomáše Mučky z 18. ledna 2018, který sepsala vyšetřovatelka Monika Rybářová až po čtyřech měsících od dané události, přestože Tomáš Mučka k dané události sepsal úřední záznam již 7. října 2017. V úředním záznamu o podání vysvětlení z 18. ledna 2018 již nejsou uvedeny věci, které se policii nehodily k obvinění Marka Gáby: „normálně hovořila“, „žádné zranění v obličeji neměla“, „odmítla s policisty dál komunikovat“, „syn Ondřej potvrdil otcovu verzi“.

V návrhu na podání obžaloby nepředali OSZ v Ostravě 50 úředních záznamů z operativního spisu. Marku Gábovi bylo odepřeno vydání těchto listin. Soud si je do dnešního dne nevyžádal.

A pak zde máme opět problém s nezaujatostí. Vyšetřovatelka Monika Rybářová nikdy nechtěla do úředního záznamu Marku Gábovi potvrdit, že není v příbuzenském vztahu s Vadimem Rybářem, právním zástupcem Jarmily Gábové. Kolegou Vadima Rybáře z advokátní kanceláře Rybář & Vepřek je Jakub Vepřek. Jejich manželky jsou soudkyněmi na Okresním soudu (OS) v Ostravě a jsou tedy zároveň kolegyněmi soudkyně Jany Bochňákové, která v této věci rozhoduje.

Jak chyboval soud

Jak už bylo řečeno, proti trestnímu příkazu z 10. července 2018 Marek Gába podal odpor. Nyní probíhá „dokazování“ u soudu. Jenomže i OS Ostrava v řadě věcí naprosto selhal. Do dnešního dne nevyslechl korunního svědka syna Ondřeje. Více jak dva roky si soud nevyžádal od policie navrhované důkazy. Mezi ně patřily úřední záznamy 6 policistů, kteří měli v inkriminovaný den, co dočinění s prověřovanou událostí.

Dosud také nevyslechl zpracovatele ústavního znaleckého posudku LF UP Olomouc z 20. listopadu 2018 a jeho 1. doplnění z 29. října 2019 a 2. doplnění z 11. března 2020, který jednoznačně vyvrátil všechny dřívější Dvořáčkovy znalecké závěry.

Ostravský soud nepovažuje za relevantní ani odborné lékařské vyjádření Igora Fargaše k fotodokumentaci doložené Jarmilou Gábovou z 16. května 2019, jehož závěr byl následující: „Modřiny na končetinách paní Gábové nebyly úchopového charakteru a jsou buďto mladšího nebo naopak staršího data, a rozhodně nemohly vzniknout 22. září 2017.“ Fotografie Jarmila Gábová pořídila až 25. září 2017, tedy 3 dny po dané události. V lékařských zprávách z 22. září 2017 není žádná zmínka o tom, že by dotyčná měla na těle modřiny, otoky či varixy.

Místo toho soud pověřil znalce Igora Dvořáčka o doplnění znaleckého posudku, aniž by k němu přibral také kompetentního znalce z oboru stomatochirurgie. V doplnění znaleckého posudku z 27. srpna 2019 doktor Igor Dvořáček sice opravil svůj dřívější závěr, když uvedl, že Jarmila Gábová neutrpěla žádnou zlomeninu čelisti, ale na středně těžkém ublížení na zdraví s dobou léčení delší něž 7 dnů setrval. Proč asi?

Znalec Igor Dvořáček nesplnil znalecké zadání, když ani napodruhé byť to měl nařízené soudem nevyhodnotil OPG snímek na fólii, přestože ho měl prokazatelně k dispozici. Soudkyně Jana Bochňáková v této věci nic nekoná. Proto Marek Gába podal na znalce Igora Dvořáčka stížnost ke KS Ostrava, kde to leželo tři měsíce a poté byla stížnost postoupena na Ministerstvo spravedlnosti ČR (MSpr), kde to leželo další čtyři měsíce. Až po několika urgencích dostal Marek Gába odpověď, že stížnost byla promlčena. Pan Gába si to nenechal líbit a se stížností se obrátil na veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, který zahájil šetření pro nečinnost Krajskému soudu Ostrava a Ministerstvu spravedlnosti ČR. Teprve poté začalo MSpr ČR konat. Na výsledek stížnosti Marek Gába stále čeká.

Poté soudkyně Jana Bochňáková rozhodla, že nechá vypracovat nový znalecký posudek, který bude revidovat pouze znalecké závěry doktora Igora Dvořáčka. K ústavnímu znaleckému posudku LF UP Olomouc uvedla do protokolu 1. října 2020, že už jej nemůže provést, protože znalecký ústav ukončil k 31. května 2020 znaleckou činnost. To, že znalecký ústav ukončil znaleckou činnost, není zákonnou překážkou k provedení tohoto důkazu soudem, navíc, když soudkyně nechala svědky, tj. lékaře FN Ostrava do něj několikrát nahlížet a vyjadřovat se k němu. Ostatně stejný závěr vyslovilo i MSpr ČR, který Marek Gába označil k důkazu.

Přibírání nových znalců

Aniž by se soudkyně Jana Bochňáková jakýmkoliv procesně přijatelným způsobem vypořádal s důkazy předloženými Markem Gábou, oslovuje další a další znalce, které pojí přátelský a profesní vztah s doktorem Igorem Dvořáčkem a doktorem Jiřím Stránským, přednostou KÚČOCH FN Ostrava. Geneze přibírání znalců mluví sama za sebe.

Jako nového znalce chtěla soudkyně Jana Bochňáková nejprve přibrat docenta Františka Vorla z oddělení soudního lékařství českobudějovické nemocnice, nechvalně známého z kauzy Petra Kramného. Posléze od toho upustila a přibrala 3. listopadu 2020 znalkyni doktorku Svatavu Duchaňovou z ÚSL FN u svaté Anny v Brně. K ní pak přibírala postupně znalce z oblasti stomatologie/stomatochirurgie, a to doktora Zdeňka Kroupu, doktora Jiřího Kruga, docenta Milana Machálku a posledním přibraným je docent Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory.

Všichni dříve přibraní znalci odmítli vypracovat znalecký posudek. Docent Roman Šmucler znalecký posudek vypracoval již v červnu 2021, ale soudkyně mu ho vrátila zpět společně s fakturou s tím, že jej nekonzultoval se znalkyní Svatavou Duchaňovou. Soudkyně tento posudek nezaložila do spisu, což je další z řady jejich pochybení. Soudkyně nemůže vracet nic, co se stane součástí spisu, tedy toho, co k číslu jednacímu je do spisu dodané. Soudkyně měla požádat znalce o dodatek k již zpracovanému posudku. V opatření o přibrání znalce Romana Šmuclera soudkyně uvedla, že oba dříve přibraní znalci doktor Zdeněk Kroupa, stomatolog a doktor Jiří Krug, stomatochirurg, měli znalecký posudek vypracovat společně a konzultovat jej, což se nezakládá na pravdě.

Nepravdivé lékařské záznamy

Soud dosud neodstranil závažné pochybnosti o pravosti Přijímacího protokolu KÚČOCH FN Ostrava a 2 OPG snímků předložených FN Ostrava. OPG snímek na fólii předložený FN Ostrava až po dvou a půl letech 1. června 2020 je bez data vyhotovení, přeexponovaný a nekoresponduje s popisem v Propouštěcí zprávě KÚČOCH FN Ostrava. Tento OPG snímek na fólii odmítla FN Ostrava znaleckému ústavu LF UP Olomouc vydat.

Za OPG snímek v digitální podobě si FN Ostrava nevykázala žádný výkon zdravotní pojišťovně VZP za vyhotovení či vyhodnocení, takže existují pochybnosti o skutečném datu vyhotovení tohoto snímku, na což poukázali i samotní znalci z LF UP Olomouc, stejně tak i znalec Igor Dvořáček, jehož konzultantem byl docent Petr Krupa, v té době přednosta radiologického oddělení FN Ostrava, když uvedl, cituji: „Konzultantovi byl předložen i OPG snímek asi ze dne 23. 10. 2017, který rovněž hodnotil bez nálezu traumatických změn.“ Stejně tak přetrvávají pochybnosti, zdali vůbec byla Jarmile Gábové nasazena pevná mezičelistní fixace.

Manipulace s výpověďmi svědků

U soudu se také manipulovalo s výpověďmi svědků (lékařů FN Ostrava) z 23. ledna 2020, 1. června 2020, 1. října 2020 a 24. 5. 2021. Tištěná verze zápisu vzniklá přepisem ze zvukového záznamu neodpovídá svým obsahem, čímž se změnil význam vyjádření svědků a obžalovaného před soudem.

Tam, kde lékaři FN Ostrava připustili nezákonné jednání v souvislosti se zfalšovaným přijímacím protokolem KÚČOCH FN Ostrava, soud uvedl několikrát „NENÍ ROZUMĚT“, což se nezakládá na pravdě. Soud také řádně nezaprotokoloval všechny listiny (úřední záznamy policie) doložené Markem Gábou 1. října 2020.

Soudkyně Jana Bochňáková nezaprotokolovala výpověď znalce Igora Dvořáčka z 27. května 2019, když připustil, že byl uveden v omyl závěrem, ale i postupem lékařů KÚČOCH FN Ostrava, když sdělil, cituji: „Pokud jsem uveden v omyl závěrem, ale i postupem těch lékařů, oni to nedělali svévolně, že by té poškozené udělali mezičelistní fixaci, tomu ….“.

Protokoly byly Marku Gábovi zasílány až po několika urgencích, někdy i po více jak 60 dnech od jejich vyhotovení. Až 20. května 2020 soud opravil protokolaci z 19. října 2019, kterou obžalovaný namítal: Místo „doložil fotodokumentaci po napadení manželkou“, uvedli do protokolu „doložil fotodokumentaci po napadení manželky“.

Státní zástupkyně šířila nepravdy

Rád bych se na závěr ještě zastavil u dozorující státní zástupkyně v tomto případu, kterou je Andrea Roztomilá z OSZ v Ostravě, která byla žalobkyní i v případu již pravomocně odsouzených znalců Matlacha a Fargaše. Deníku Blesk a Aha sdělila nepravdivé informace, které nejsou uvedeny ani v obžalobě. Znalce Igora Dvořáčka nechtěla i přes mnohé pochybnosti o jeho posudku ani jednou u soudu vyslechnout. Všechna trestní oznámení podaná obžalovaným vyhodnotila jako způsob jeho obhajoby a postoupila je na OS Ostrava k založení do spisu.

Vyloučení skutku ublížení na zdraví k samostatnému projednání

Usnesením z 24. května 2021 soudkyně Jana Bochňáková vyloučila skutek právně kvalifikovaný jako přečin ublížení na zdraví k samostatnému projednání a rozhodnutí a druhý skutek právně kvalifikovaný jako přečin pomluvy odsoudila, respektive ukončila dokazování a vynesla ve věci pomluvy rozsudek.

Rozsudek zněl vinen a trest vyměřil soud na pět měsíců s podmínkou na dva roky. Státní zástupkyně navrhovala trest 1 rok s podmínkou na 2 roky. Marek Gába se na místě odvolal. Jen pro porovnání, v trestním příkazu z 10. července 2018 byl úhrnný trest za oba skutky vyměřen na 10 měsíců s podmínkou na 20 měsíců.

V odvolání Marek Gába mimo jiné uvedl, že obava soudu před promlčením skutku pomluvy, nemohla být tím pravým a zákonným důvodem pro vyloučení skutku ublížení na zdraví do samostatného řízení, spíše zvolený procesní krok ukazuje na zcela jasnou svévoli soudu a nepřátelský postoj vůči obžalovanému.

Podle připravované novely trestního zákoníku by už pomluva neměla být trestným činem.

Jedna z posledních zpráv ze září toho roku je taková, že odvolací KS Ostrava z důvodů nových námitek Marka Gáby a návrhů na doplnění dokazování odročil veřejné zasedání za účelem porady senátu a vyhlášení rozhodnutí na 26. října 2021.

Na nový znalecký posudek se stále čeká už více jak 11 měsíců. Jen pro porovnání, znalecký ústav LF UP Olomouc jej vyhotovil za 9 dní.

Závěrem

Zmínit všechna selhání soudního znalce Igora Dvořáčka, policie, státního zastupitelství a soudu v této kauze by přesahovalo možnosti jednoho článku. Jedna věc je ale jasná. Několik let se táhnoucí kauza Marka Gáby představuje další ostudný případ selhání spravedlnosti v Česku, na kterém se podílí orgány činné v trestním řízení v Ostravě.

Obžalovaného Marka Gábu zastupovala doktorka Petra Langerová. Den před 2. výslechem znalce Igora Dvořáčka u soudu 19. září 2019 mu zaslala SMS, kde uvedla, že náhlé onemocněla a nemůže mluvit. Místo sebe poslala svého kolegu. Stejně tak se zachovala i před dalším líčením 23. ledna 2020, na které byli předvoláni jako svědci doktor Jiří Stránský a doktor Oldřich Res, primář KÚČOCH FN Ostrava. Poté mu 28. ledna 2020 vypověděla právní zastupování, prý pro ztrátu důvěry. Od té doby se zastupuje sám, neboť nenašel žádného odvážného advokáta, který by vydržel, resp. odolal zákulisnímu tlaku ostravské justice.

Ostatně není žádná náhoda, že v této kauze figurují také některé osoby známé z případu Petra Kramného, o němž jsem už psal dříve. Je opravdu tristní, že soud nepřihlédl ke všem skutečnostem a ignoruje práva obžalovaného na spravedlivý proces. Jednání ostravského soudu i státního zastupitelství tak bohužel vrhá špatný stín na celou českou justici.

Přeji hezký den a veselou mysl!

 

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*