Ve virtuálním světě získáte nepodmíněný příjem, do práce půjde váš avatar, a budete mít kybersex. Ale bude to ještě lidský svět?
Sdílet článek:

SU/PETER STANĚK

Na budoucnost se můžeme dívat ryze pragmaticky, věcně, ale ani to ji nezbaví tajemství, a při pohledu do budoucna nám nezbude, než si připustit, že nevíme a že bychom měli usilovat o to, aby budoucnost byla co nejlepší, ale zároveň přijímat s pokorou, co nám přinese. Ale možná přichází čas na slova a prosbu francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho: „Neprosím o zázrak, Pane, ale prosím pro všední život: Nauč mě umění malých kroků, učiň mě hledajícím a nalézajícím, učiň mě sebejistým v pravý čas. Obdař mě mocí, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého. Daruj mně střízlivé poznání, že těžkosti, porážky a neúspěchy a zklamání jsou přirozenou součástí života, a že díky nim rosteme a dozráváme. Připomínej mi, že srdce se často staví proti rozumu. Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu s láskou. Chraň mě před strachem, že bych mohl promarnit svůj život. Nedávej mi to, co si přeji, ale to, co potřebuji.“ Právě dnes, kdy budeme mluvit o budoucnosti, o tom, co nás přivedlo tam, kde jsme, a co můžeme, nebo nemůžeme dělat, se tato slova hodí. Je čas ještě budoucnost měnit, ovlivňovat, nebo už je čas se spíše modlit? I na to se zeptám svého vzácného hosta, pana profesora Petera Staňka. Pane profesore, děkujeme, že jste si u vás doma na nás udělal čas.

Peter Staněk: Je pro mne ctí, že jste se rozhodli udělat diskusi se mnou, tento dialog je pro mě vždy nesmírně vzácný, a proto se těším na všechny vaše otázky, a možná i mé chaotické odpovědi, které vás možná nepotěší. Ale v každém případě bude to zajímavé.

Martina: Já tady nejsem pro potěchu, přestože rozhovory s vámi jeineskýtají, ale jsem tady proto, že mě zajímá, jak vidíte budoucnost a svět. Ještě jenom doplním, že jste ekonom a prognostik, který působil jako poradce několika premiérů, a také jako poradce Světové obchodní banky i Mezinárodního měnového fondu. Pane profesore, já jsem tady řekla úryvek z Exupéryho slov, které skýtají mnoho naděje: Řekněte mi, máte vy pro naše posluchače nějaké nadějeplné poselství?

Peter Staněk: První věc, že dnešní svět je značně chaotický, protikladný. Na jednu stranu slyšíte o tom, že je třeba dodržovat mezinárodní pravidla, aby tedy anglosaský blok trval na tom, že svět je řízen skvěle a tak dále. Pak tady máte skupinu zemí BRICS, které se na to dívají jiným způsobem. A pak tady máte čínskou Bílou knihu, která mluví úplně o něčem jiném. A pak tady taky máte známé diskuse kolem Světové zdravotnické organizace, pandemická smlouva, zdravotnická pravidla. A pak tady máte diskusi o Paktu pro budoucnost OSN. A pak tady máte diskusi o tom, co pan Schwab prohlásil na dillíském sezení – máme inkluzivní kapitalismus, kapitalismus zúčastněných, jako novou formu světa budoucnosti. A pak tady máme úvahy o dystopickém světě, který pro nás chystá pan Zuckerberg ve virtuálním světě, kde všechno bude digitální, dokonce nebudete chodit do práce, pošlete tam digitálního avatara, a všechno bude krásně vyrovnáno, protože pak dostanete nepodmíněný příjem, a budete v digitálním světě spokojeně diskutovat se svými známými, dokonce budete mít v digitálním světě kybersex. Jenom bude druhá otázka: Bude to ještě lidský svět, nebo jiný svět?

A jelikož tohle je představa anglosaského bloku, tak pak vzniká představa, jakou podobu světa vidí Čína, jižní Amerika, Rusko, a podobně. A pak najednou zjistíte, že vlastně žijete svým způsobem na různých planetách: My v Evropské unii, to je jedna planeta. Rusko je druhá planeta, Čína je třetí planeta: A nechci mluvit o Íránu a dalších – to jsou další planety. A vy si pak s nadšením řeknete: Jo, skvělá budoucnost souhvězdí Sluneční soustavy.

Martina: Pokud se tyto planety nesrazí.

Peter Staněk: Jo, když se nesrazí. Ale zase máte pozitivní poselství. Globalizátoři teď přímo zuří, protože se jim nedaří jedna věc – probouzí se stále více a více lidí. A toto probuzení proniká přes různé vrstvy, a týká se covidové pandemie, týká se klimatických změn, a všeho kolem světa digitálního obzoru – a lidé se probouzejí. A globalisté, kteří toto všechno nalajnovali – měli jste žít v digitálním světě – najednou zjišťují, že to nebude tak prosté. Ba můžu říci, vědecky, i poeticky – nebude to taky tak prosté. A toto všechno vyúsťuje do nového rozporného světa, a tento nový rozporný svět bude mít množství dimenzí, a o nich si můžeme promluvit.

Lidé se probouzejí. Už nechtějí být pasivní ovce. Ale ještě potřebujeme na čele stáda ovcí berana.

Martina: Vy jste teď vyjmenoval WHO, BRICS, budoucnost OSN, vzkaz pana Schwaba, inkluzivní kapitalismus, To mělo být to pozitivní? Ta naděje do budoucna? Nebo je naděje v tom, že lidé už to jsou někdy schopni rozpoznat?

Peter Staněk: Jo, naděje je právě v tom, že tyto věci prokouknou. Všimněte si jenom těch tlaků, které způsobily, že v některých státech obžalovali tvůrce covidové pandemie, v některých zemích požadují uvolnění všech smluv mezi Pfizerem a národními vládami, v některých zemích dochází dokonce k tomu, že se zakazuje vakcinace, že se přistupuje k přehodnocování Zeleného údělu, a podobně. A to je naděje do budoucna. To znamená, že většina lidí již není pouhým stádečkem ovcí, které jdou na porážku, ale tyto ovce se vzpouzejí. Možná zatím zůstává jediný problém – ještě potřebujeme na čele stáda ovcí berana, a beranů je zatím velmi málo. A nemusíte být zase pesimista, beranů bude přibývat.

Martina: Řekněte mi: Jak si vysvětlujete toto prozření čím dál většího množství lidí?

Peter Staněk: Odpověď je podle mne jednoduchá: Když předtím například na Davoském fóru Schwab otevřeně prohlásí, že depopulujeme přibližně šest miliard lidí, tak se nikdo neozval. Ale mezi tím pronikly informace, jak si někdo představuje depopulaci, a jelikož základním prvkem depopulace byla pandemická krize a vakcíny, a tak dále, tak najednou začali zodpovědní lékaři, a jiní, publikovat studie a materiály o tom, co dělají vakcíny mRNA, jakým způsobem vakcinace přispěla k nadúmrtí, která se projevují ve všech zemích. A veřejnost začala přemýšlet: „A proč nám umírají mladí sportovci v rozkvětu života? Proč nám umírají mladí lidé v rozkvětu života? Jak je to možné? Vždyť měli být skvěle chráněni vakcinací.“ A lidé, kteří chtějí přemýšlet, začínají přemýšlet.

Vrátím se ke stálé tezi, a to: Jak třídí váš organismus informace? On třídí emočně logickým kódem, a emočně logický kód je odrazem etických a mravních kodexů skupiny, které jste členem. A co je zajímavé, 10 procent lidí myslí úplně jiným způsobem, než většina, a těch 90 procent se začne rozpadat, a začnou přemýšlet noví lidé, a postupně to narůstá. Vrátím se ke známé studii, kterou udělal MIT, že když máte 25 procent přesvědčených a myslících lidí, tak dokážou zvrátit vývoj společnosti. A to je to pozitivní, co vidím. Já nevím, jestli jsme na 22, nebo na 23,5 procentech, ale množství lidí, kteří začínají prohlédat všechny tyto věci, se neustále zvyšuje. Vidím to na přednáškách, vidím to jinde, a to je to pozitivní. A jestliže dosáhneme kritické masy 25 procent, tak globalistům bude poměrně horko, a možná skončí tak, jako na Ceylonu, na Srí Lance, která byla první experimentální laboratoří pro to, co se chystá jako Zelený úděl, kde pak elity naháněli po ulicích, házeli je do řeky, podpalovali jim jejich haciendy, a tak dále – lidé najednou prozřeli. Netvrdím, že to bude u nás, ale prozření se rozhodně rozšiřuje.

Pokud bude schválena ve WHO Pandemická smlouva a nová zdravotní pravidla, a v EU návrhy na předání všech zásadních kompetencí států do Bruselu, nezbude nám nic

Martina: Zdá se mi to, že jste v tuto chvíli mnohem optimističtější, než jste byl o tomto čase před rokem?

Peter Staněk: Ne. Nejsem optimističtější, protože musím říct otevřeně, že stále platí, že například Pandemická smlouva, nebo zdravotní pravidla projdou s úspěchem, jestliže to bude hlasovat prostá většina – a zatím to opravdu tak vypadá, že to bude prostá většina – i když počet zemí, které odmítají Pandemickou smlouvu, již narostl na 31. Ale musíte mít stále na paměti, že počet hlasujících zemí je 174, a jelikož je to domluveno tak, že platí schválení prostou většinou, a to s okamžitým nástupem platnosti Pandemické smlouvy, tak se stále ještě hrozba ztráty národních kompetencí objevuje.

A nejsem pesimista také z jiného důvodu: Asi víte, že 22. listopadu Evropský parlament schválil zásadní změnu zakládajících listin Evropské unie, to znamená všechnu kompetenci z národních vlád na bruselskou centrálu. Čili: Buselská vláda, bruselský prezident, bruselská armáda, bruselské vševedení, a všechno, co s tím souvisí, tedy že se na Unii dál přesunou kompetence: imigrační politika, bezpečností politika vnější a vnitřní, průmysl, zdravotnictví, vzdělávání, zemědělství, a Zelený úděl. Co pak zůstane na národní vládu? Schválení místního hajzlíku v Horné Dolné? Nebo něco jiného? Ale toto všechno běží. A i když vezmete pozitivně, že za toto hlasovalo 294 poslanců, a 270 poslanců hlasovalo proti, tak je pozitivní, že tolik hlasovalo proti. Ale stále to nestačí na změnu globálního kurzu.

Martina: Postupně se na tyto jednotlivé jevy podívejme. Zmínil jste Pandemickou smlouvu, která se bude definitivně schvalovat, tuším, v květnu. A já musím říct, že jsem se tomuto tématu věnovala, a poctivě jsem se snažila získat informace, obvolávala jsem právníky, kteří říkali, že momentálně, co se týká navrhovaných regulí, je to tak, že když je státy aktivně do konce listopadu neodmítnou, tak to znamená, že s nimi vlastně souhlasí, a půjdou dál k projednávání. Takže jsem obvolávala právníky, stáhla jsem si regule – přesně se to nějak jmenuje, a teď si nemohu vzpomenout jak, nebudu to říkat úplně přesně, víme, o čem mluvíme – stáhla jsem si celý návrh, četla jsem pro, četla jsem proti, v jednotlivých článcích jsem se snažila dohledat změny, a po třech dnech jsem zjistila, že jsem úplně vyčerpaná, a nevím vůbec nic.

Peter Staněk: Je to právnická mluva. Víte, že paragraf je zakroucený specifickým způsobem, takže v podstatě ani právníci se v tom nevyznají, a kolik právníků, tolik názorů. A dokonce, když máte pět právníků, tak názorů je sedm, což je právnický paradox. Ale klíčové na tom je jedno – to, co je zabaleno do právnické mluvy, znamená prostě jednoduchou věc: Jestliže WHO vyhlásí pandemickou krizi – přičemž mění pravidla pro vyhlášení pandemické krize, protože pandemická krize se může vyhlásit i tehdy, když úmrtnost dosáhne deseti procent z počtu nemocných, což nikdy nebylo u covidu dosaženo, protože tam byl koeficient 0,3 – tak v tom případě přecházejí národní pravomoci na WHO. Ale co je důležitější, ne jenom přesun kompetencí, důležitější jsou ty čtyři procenta z HDP, které musí být poslány členskými zeměmi na WHO do fondu pandemické krize. A teď vezměte, že k tomu taky přistupuje fond Pakt pro budoucnost, schválený OSN v prosinci 22, který požaduje 6 % z HDP do globálního strategického fondu na řešení krizí. A když k tomu přidáte, že musíte zvýšit výdaje na obranu minimálně na 2 % HDP, tak máte před sebou krásný obraz: 10 až 12 % výdajů HDP ročně půjde na něco, co přímo vůbec nebude chránit a ovlivňovat váš život. To je klíčové poselství. A s tím souvisí další věc, závažnější: Pandemická smlouva je sice závažná, ale není klíčová. Klíčová je změna zdravotních pravidel.

Změna zdravotních pravidel WHO, které z 80 procent financuje soukromý sektor, bude znamenat přenesení všech kompetencí v oblasti zdraví z ČR na WHO. To je totální ovládání.

Martina: Změna zdravotních pravidel.

Peter Staněk: Ano, zdravotních pravidel. A to je právě to, že podle textace této změny všechno, co ovlivňuje a souvisí s veřejným zdravím, i s vaším soukromým zdravím, může být řízeno, v odůvodněné situaci, právě WHO a jeho vedením. Ale na váš život působí vše, s prominutím od blešky, kterou chytíte od vašeho psa, pokouše vás, až po čistotu ovzduší, klimatické změny, přírodní prostředí, a všechno ostatní. A to pak znamená, že o čemkoli někdo z vedení WHO usoudí, že je nutno použít jako faktor totálního ovládání, tak se to stane. A taktéž si musíte položit klíčovou otázku: Kdo financuje WHO?

Martina: Z 80 % soukromý sektor.

Peter Staněk: Ano, přesně tak. Kdo financuje evropskou EMA? Opět z 86 % soukromý sektor. Přesněji, farmaceutické firmy. Kdo financuje CDC? Opět farmaceutické firmy, a ne federální vláda. A závěr je jednoduchý: Ten, kdo financuje, určuje pravidla. Ostatně na pana Tedrose, šéfa WHO, pokavaď se nemýlím, je vydán trestní příkaz z jeho mateřské země, z Etiopie, za finanční podvody, a ostatní věci. Tento člověk má určovat, kdy vám určí lockdown, povinnou vakcinaci, všechno ostatní? Kde je etický a morální princip? A kde je princip, který byl vždy základem – protože tato společnost stojí na dvou nezcizitelných principech – a to nedotknutelnost soukromého vlastnictví a nedotknutelnost vašich osob a integrity vaší osoby – ve všech rozměrech. A teď to najednou neplatí. Najednou pod heslem Pandemické smlouvy prohlásíme, že to je přece už překonáno. A máme tady inkluzivní kapitalismus.

Vy si musíte uvědomit jednu věc, která pravděpodobně přímo rozzuřila ty, kteří slyšeli mou přednášku na křtu mé knihy, a jejímž důsledkem pak bylo všechno, co se dělo v médiích: To není jednotlivá série věcí – to je propojeno. Čili, když si vezmete digitální identitu, která se zkušebně spouští příští rok – od roku 25 má platit jako dobrovolně závazná pro všechny občany Evropské unie – tak digitální identita znamená, že tam máte digitální covidpass, že tam budou data o všech vašich majetkových aktivech a pasivech, že tam budou všechna data o vašich nemocech, o vaší vakcinaci, o tom, kde bydlíte, jakým způsobem a co kupujete, jaká je vaše uhlíková stopa.

A pak nastupuje Pandemická smlouva. A to se pak propojí s Paktem pro budoucnost OSN – podle kterého OSN a jeho vedení mohou určit to, co ohrožuje planetu – který bude nástrojem pro eliminaci všech odpůrců. A právě proto, aby odpůrci nebyli, se teď přijala nová legislativní úmluva Evropské unie o boji proti hoaxům a o boji proti nepravdě. A boj proti hoaxům mají dokonce realizovat evropští prokurátoři pravdy, kteří budou označovat, co je hoax a nepravda, a to s označením trestného činu s trestní sazbou jeden až pět let.

Martina: Takže do Bruselu už se přesunulo ministerstvo pravdy?

Peter Staněk: Ano, máte tam přeci komisařku Jourovou.

Podíl CO2 ve vzduchu je 0,4 procenta. Díky CO2 rostou rostliny. A co budou dýchat, když CO2 omezíme? Asi naši hloupost.

Martina: Pane profesore, já se zuby nehty snažím ponechat si otázky, a určitý druh naivity. Je možné po tom všem, co jste mi teď řekl – třeba ohledně zdravotních pravidel a následné Pandemické smlouvy – že tento globalizovaný svět skutečně potřebuje společný plán, společný postup pro případ, že by opravdu propukl nějaký smrtící, skutečně smrtící virus? Je to možné?

Peter Staněk: Není to možné a není to pravdivé, protože se ukazuje, že základem všech těchto strategií je lež. Lež v pandemii covidu: Pfizer přece přiznal, jednak před americkým Kongresem, jednak před Evropským parlamentem, že oni od začátku věděli, že jejich vakcinace vás vůbec nechrání, a vůbec nebrání před rozšiřováním pandemie, že vůbec nechrání váš život a že svým způsobem může mít vedlejší účinky. A jelikož jsme různí, tak tyto vedlejší účinky jsou různé. Prosím vás, uvědomme si základní věc, problémem vakcinace není samotná mRNA vakcína, ale vzpomeňte na studie, které byly publikovány, předneseny v Evropském parlamentu, které mluví o kontaminaci šarží. A podle těch studií se kontaminace nežádoucími látkami jednotlivých šarží pohybuje na úrovni 40 až 48 % u Pfizeru, a 31 až 33 % u Moderny.

Jestliže je v jednotlivých šaržích kontaminace například sekvencemi DNA, opičími sekvencemi, které spouští turborakovinu, pak máte u vakcinace několik kombinací. První, každý jsme jiný, to znamená, vakcína účinkuje jiným způsobem. Za druhé, kontaminace jednotlivých šarží je odlišná. Za třetí, dostáváte různé počty dávek. Za čtvrté, v jednotlivých zemích máte odlišnou úroveň zdravotnictví. A toto všechno vytváří prostor pro to, aby lidé začali uvažovat nad tím, co se vlastně děje.

Ale máte tady taky obrovskou prodejnou skupinu lékařů a lékařské fronty, které bude klidně obhajovat vakcinaci jako jediné řešení všech pandemických důsledků. Teď si vezměte Zelený úděl. Zelený úděl, Green Deal – základ příští Evropské unie – všichni vědí, že je to podvod, že žádné CO2 nefunguje. Je to přesně obraz diskuse Evropského parlamentu, kdy se poslanec ptá jiné poslankyně, obhájkyně ekologických aktivistů, kolik je podíl CO2 v zemské atmosféře, a ona říká, že to není podstatné a že důležitý je vědecký konsenzus. „Kolik je podíl CO2 v zemské atmosféře?“ „Ne, to není podstatné, protože tady máme tohle a tohle.“ Já se ptám: Kolik je podíl? Je to 0,4 %. Klíčovým skleníkovým plynem je totiž vodní pára, a díky vodní páře a zvýšení teploty se zelenost planety za posledních 15 let zvýšila o 30 %. Ostatně, co budou dýchat rostliny, když omezíte CO2? Asi naši hloupost, která se bude vznášeti nad krajinou, a bude dělat zásadní věci. Čili to je něco, co nutí přemýšlející lidi hledat další informace. A na druhé straně nutí paní komisařku Jourovou, aby vymýšlela stále tvrdší a tvrdší zákony proti dezinformacím.

Studie NASA: Klimatické změny na Zemi jsou cyklické. Příčinou jsou změny oběžné dráhy Země kolem Slunce, a sklonu zemské osy. To způsobuje změnu osvitu povrchu planety až o 30 procent.

Martina: Pane profesore, vy jste řekl, že všichni ví, že s CO2 je to podvod. Všichni to asi nevědí, protože jinak by se nemohl v zemích rozjíždět Green Deal, nemohly by se zakazovat auta na spalovací motory do budoucna, a tak dále.

Peter Staněk: Všichni to vědí, protože proč teď máte mezinárodní iniciativu 1603 vědců – významných vědců – kteří podepsali zásadní prohlášení, že celá diskuse o CO2 je vědecký podvod, největší vědecký podvod 20. a 21. století? Že takzvané IPCC představuje 2300 vědců, že všechno, co se týká Zeleného údělu, je ve skutečnosti podvodem z jednoduchého titulu: Vezměte si, že na planetě je 30 000 monitorovacích stanic, které slídí po teplotách. Původně se přiznalo, že 11 000 stanic je umístěno nevhodně, pak že 23 000 stanic je umístěných nevhodně, protože jsou umístěny v centrech měst, v betonových plochách, na hřištích, a tak dále, takže míra chybovosti je gigantická. To, že tento graf je podvod, to už vědí všichni. A kromě jiného byli odstraněni významní světoví klimatologové, a také jejich názory. A jestliže dnes neplatí data, ale platí takzvaný vědecký konsenzus, tak kam až jste posunuli vědu?

Ale bohužel, opět se dostáváte do zajímavé otázky, paní Martino: Tak, jako u covidu se část lékařské komunity nechala uplatit, tak i v oblasti Green Dealu a zelené strategie je část vědy uplacena. A tam je skvělá studie jednoho belgického profesora, který konstatuje, že velká část vědy dneska dělá politickou agendu – nehledá pravdu, nehledá poznání, nehledá vědecké argumenty, ale vědecky podporuje to, co pro obyvatelstvo doporučují elity. A jelikož jsme vychovali naše obyvatelstvo k tomu, aby věřilo vědě, tak proč byste pochybovala o tom, že CO2, a naše prdění, zvyšuje skleníkový efekt? I když víte – a teď to máte znova potvrzeno – že již pět let existuje studie NASA, která velmi jasně dokazuje, že změna oběžné dráhy Země kolem Slunce, a změna sklonu zemské osy způsobuje změnu osvitu povrchu planety v rozsahu 25 až 30 procent, a spouští pravidelné cyklické klimatické změny. A když si dáte tu práci a sledujete studie, které spojují klimatologii, glaciologii, oceánologii, vědu o půdě, a vědu o atmosféře, tak si kladete otázky: Jak je možné, že před 413 000 lety byla teplota o 6° C vyšší, než dnes? A hladina CO2 byla poloviční, hladina oceánů byla o šest metrů vyšší, a Země existovala – a neměli jsme žádnou průmyslovou revoluci? A vy na základě toho, že posledních 186 let sledujete teplotu, máte tu drzost vyhlásit, že víte, jak fungují klimatické změny? Podívejte se na vyjádření dalších a dalších profesorů, kteří jsou členy právě této asociace, která upozorňuje na podvod s CO2.

A výsledkem je, že na otázku „proč musí být CO2?,“ máte pragmatickou odpověď, řetězec souvislostí: Podle Evropské unie musíte do roku 2030 na snížení emisí proinvestovat 168 biliónů dolarů. Do roku 2050 to má být 681 biliónů dolarů. Kdo to proinvestuje? Vlády. Kdo postaví technologie? Korporace. Kdo to zafinancuje půjčkami? Banky. A vy najednou máte odpověď, proč pan Schwab v Dillí prohlásil, že ESG, ekologické, sociální a manažerské už neplatí, ale že je takzvaný inkluzivní kapitalismus zúčastněných. Protože to je založeno na triádě: Nadnárodní banky, nadnárodní korporace a národní vlády. Národní vlády si objednají zelené technologie, nadnárodní banky je zafinancují půjčkami, a jestliže stát nebude schopen splácet, uplatní se záložní právo nadnárodní banky, nadnárodní korporace, na státní majetek. Víte, co je nejhorší? Co schválili, kromě jiného, v prosinci 2022 v plénu OSN bez jakékoliv výhrady, a má to nejzásadnější dopad na váš život? Jmenuje se to „financializace přírodního prostředí“. A jestliže tato „financializace“ znamená, že cena vzduchu, půdy, lesa i všeho ostatního nebude jenom výsledkem objektivních nákladů, ale bude výsledkem obchodování na burze – a jestliže mají propočty, že cena vody bude v Evropě dvacetkrát vyšší než dnes – tak kdo si ji pak dovolí? Rozumíte, toto je klasická salámová metoda.

Cílem neviditelných elit je ovládnutí světa. Kontrola bude probíhat přes povinnou digitální identitu a měnu, a propojení lidského těla s technikou. Digitální koncentrák.

Martina: To ano. A potom, co jste teď předestřel, mě napadá jedno jediné slovo – spiknutí.

Peter Staněk: Ano, můžete to nazvat spiknutí, nebo to můžete nazvat snaha o ovládnutí světa, a tak dále. Protože někdo pochopil klíčové parametry čínské společnosti, které sice budou proti optimismu, o kterém jste mluvila, ale budou v zásadě znamenat dvě věci. První věc: Proti jaké vládě nemůžete bojovat? Neznámé, neviditelné vládě. Čili lidi, jako je Schwab, jako je sdružení Bilderberg a podobně, jsou pouze paravánem. Skuteční vládci jsou skryti – vy je neznáte. Ale tím, že je neznáte, nemůžete proti nim válčit. Druhá skutečnost: Čím můžete ovládat celou planetu a nepotřebujete k tomu technologie, dokonce k tomu ani nepotřebujete dohlížecí aparát?

Martina: Dluhem.

Peter Staněk: Ano – já budu vlastnit vaše dluhy, a určím všechny parametry vašeho života, od toho, kolik budete mít dětí, až kam pojedete na dovolenou. A tyto dva fenomény se staly. Třetí věc, na kterou jsem přišel minulý rok: Potřebujete dohlížecí SMART technologie, senzorické systémy, umělou inteligenci, shromažďování dat, a tak dále. Představte si, jak je to geniálně jednoduché: Nepotřebujete nic, vy totiž pouze stanovíte podmínky. A klasická ukázka? Dneska máte ve Velké Británii třetinu hypermarketů, které vám nepovolí vstup, jestliže ve vašem mobilu nemáte digitální identitu. Ale o tom, jestli ji máte – to rozhodnete vy. Vezměte si, co jste viděli v New Yorku – tříkilometrové fronty lidí, kteří chtěli přednostně digitální identitu. Teď si vezměte Neuralink Elona Muska, který má tento rok povoleno udělat jedenáct experimentů, příští rok 22 000 experimentů, kdy vám voperují do hlavy procesor, aby urychlili a zlepšili vaše myšlení, a ovládání vašeho těla. Upozorňují, že deformují vaši lebku, ale to nevadí – to můžete zakrýt parukou, nebo něčím jiným. Představme si, že když Elon Musk oznámil, že příští rok mají povoleno od CDC okolo 22 000 dobrovolníků, tak mají 110 000 žádostí. Když vidíte mladou dámu, která přijde do obchodu, a platí inteligentními hodinkami – skvělé, super, jak je nadšená, vzrušená, jak je to skvělé. Nemáte digitální peněženku? Nemáte nic. Čili všechno, od digitální identity, až po váš CBDC, to znamená, vaší digitální měnu, je propojeno. Cílem je to, co někteří nazývají digitální koncentrák. Bohužel.

PETER STANĚK

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*