Společnost

Roušky pro všechny?!

EVA HRINDOVÁ Všude jsem mluvila o tom, že se už podruhé nepodaří vyděsit lidi tak, jak se to podařilo s covidem. Což se nyní potvrzuje. Sice se mnozí pokouší nákazou strašit, ale lidi se už [Čist dále]

Společnost

Glosa MM: Výroky proti míru

MIROSLAV MACEK Rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák se ve středu rozhodl odvolat děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka. Podle něj dlouhodobě poškozuje zájmy školy. A já, bloud, dosud netušil, že zájmem VŠE je vychovávat [Čist dále]

Historie

Benešova cesta do sovětského otroctví

JAN ZIEGLER Byl to jeden z mnoha důkazů komunistické podlosti a věrolomnosti. Československo –sovětská spojenecká smlouva uzavřená 12. prosince 1943 patřila k největším chybám prezidenta Edvarda Beneše.

Ze světa

Tranfeministická škola

LIBOR ČÍHAL Studenti nejlepších římských lyceí zahájili 5. prosince okupační stávku, která může trvat až patnáct dní. Zabývají se aktivitami jako jsou kurzy sexuální aktivity, setkání se spisovateli a novináři, debatami o situaci v italském [Čist dále]