A je to tady: Rozhovor Tuckera Carlsona s ruským prezidentem Vladimirem Putinem
Sdílet článek:

HSP

Americký novinář Tucker Carlson, který přicestoval do Moskvy, aby učinil rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, může být ve své vlasti uznán za zahraničního agenta a uvězněn. Americká propaganda využije každé příležitosti, aby Carlsona postavila před soud. Pokud si Tucker Carlson nedá pozor, může se stát dalším Julianem Assangem. Mnoho amerických politiků a představitelů médií už vyzvalo k Carlsonově zatčení kvůli jeho postojům. Ještě před zveřejněním rozhovoru se John Kirby z Bílého domu vyjádřil, že Američané by neměli věřit ničemu, co Vladimir Putin řekl během rozhovoru s Tuckerem Carlsonem. Měli by si uvědomit, že poslouchají Vladimira Putina a nic by neměli brát jako pravdu.

Dříve se objevily informace, že poslanci Evropského parlamentu nevyloučili, že na amerického novináře Tuckera Carlsona by mohly být uvaleny sankce po jeho rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Podle amerického podnikatele Ilona Muska americká veřejnost bude negativně vnímat uvalení sankcí Evropskou unií (EU) na novináře Tuckera Carlsona, který dělal rozhovor s ruským lídrem Vladimirem Putinem. Na své stránce na sociální síti X (bývalý Twitter) Musk charakterizoval Carlsona jako skvělého amerického novináře a uvedl, že sankce EU vůči němu „velmi urazí americkou veřejnost“.

A jak se o rozhovoru vyjádřil nezávislý kandidát na prezidenta USA Robert Kennedy Jr.? „Hlavní mediální proud dělá kolem rozhovoru Tuckera a Putina rozruch. Nevěří Američanům, že si ho vyslechnou na vlastní uši a vyvodí z něj vlastní závěry?“

To nejdůležitější z tohoto dlouho očekávaného rozhovoru, jehož záznam byl 9. února zveřejněn na webové stránce TCN (Tucker Carlson Network) vám přinášíme a udělejte si prosím i vy svůj vlastní úsudek:

Úvodní historický exkurz

Ruský prezident Vladimir Putin se v rozhovoru s americkým novinářem Tuckerem Carlsonem neubránil obsáhlému exkurzi do historie a předal mu složku s archivními dokumenty – listy Bohdana Chmelnického do Moskvy, kterými žádal cara, aby přijal kozáky za své poddané. Tucker Carlson se pokusil namítat, že to sotva souvisí s událostmi před dvěma lety, na což ruský prezident odpověděl, že mají-li vést seriózní rozhovor a ne novinářskou show, tak je to nevyhnutelné.

O vzniku Ukrajiny a vztazích s Kyjevem

Jak začaly naše vztahy s Ukrajinou, odkud se Ukrajina vzala? Ruský stát se začal formovat jako centralizovaný stát v roce 862 z Novgorodu, kam byl pozván vládnout Rurik ze Skandinávie. V roce 1862 Rusko oslavilo tisíciletí své státnosti. Rurikův nástupce, kníže Oleg, přišel do Kyjeva a Rusko se začalo rozvíjet, přičemž mělo dvě centra: v Kyjevě a v Novgorodu. V roce 988 pokřtil Rusko kníže Vladimír, Rurikův pravnuk. Proto je to jedno území, jedna víra a jeden jazyk. Ve středověku se však stát z různých důvodů rozdrobil, stal se lehkou kořistí říše, kterou kdysi vytvořil Čingischán.

Později se s centrem v Moskvě začal formovat jednotný ruský stát. Jižní část ruských zemí včetně Kyjeva se orientovala na další centrum, které se formovalo v Evropě. Bylo to Litevské velkoknížectví, které se později spojilo s Polským královstvím. Rusové tvořili významnou část tohoto státu, ale Poláci tam už desetiletí zaváděli svůj jazyk. Začali zavádět myšlenku, že oni vlastně nejsou Rusové, protože žijí na okraji, jsou to „Ukrajinci“.

To vše vedlo k tomu, že tato část ruských zemí začala bojovat za svá práva. Bylo to v XIII. až XIV. století. Psali dopisy do Varšavy, ve kterých žádali, aby jim byli vysláni vládnout ruští lidé pravoslavného vyznání. A když Varšava nic neodpověděla, odmítla tyto požadavky, začaly se obracet na Moskvu. Rusko nesouhlasilo s jejich přijetím hned, protože vycházelo z toho, že začne válka s Polskem. Ale přesto v roce 1654 na Zemském soboru padlo rozhodnutí a tato část staroruských zemí se stala součástí Moskevského carstva. A jak se předpokládalo, začala válka s Polskem. A když byl s Polskem uzavřen Věčný mír, všechny tyto země, levý břeh Dněpru včetně Kyjeva, připadly Rusku a celý pravý břeh Dněpru zůstal Polsku. Za Kateřiny II. vrátilo Rusko všechny své historické země včetně jihu a západu. Rakouský generální štáb začal před první světovou válkou opět aktivně prosazovat myšlenku Ukrajiny. Objevili se teoretici ukrajinské nezávislosti. Podle smlouvy z roku 1921 připadla západní část na pravém břehu Dněpru opět Polsku. A na konci druhé světové války, kdy se Polsko stalo obětí vlastní politiky, podle známých protokolů Molotů – Ribbentrop připadla část jeho území Rusku – včetně západní Ukrajiny. Rusko – pod názvem Sovětský svaz – se tak vrátilo ke svým historickým územím. Po Velké vlastenecké válce byla všechna tato území definitivně přidělena Rusku, Sovětskému svazu.

O hranicích současné Ukrajiny

Před rokem 1922 Ukrajina neexistovala. A sovětská Ukrajina dostala obrovské množství území, která s ní nikdy neměla nic společného. A v roce 1991, kdy se Sovětský svaz rozpadl, Ukrajina si s sebou vzala vše, co dostala jako dar od Ruska. Západní Ukrajina dnes zahrnuje také bývalá maďarská a rumunská území. Máme všechny důvody tvrdit, že Ukrajina je v jistém smyslu umělý stát vytvořený ze Stalinovy ​​vůle. S jistotou vím, že Maďaři, kteří tam žijí, se chtějí vrátit do své historické vlasti.

O rozpadu SSSR, očekáváních Ruska a lži ze strany Západu

Rozpad Sovětského svazu ve skutečnosti iniciovalo ruské vedení. Nevím, čím se ruské vedení v té době řídilo, ale mám podezření, že mělo důvody myslet si, že všechno bude v pořádku: vždyť existoval společný jazyk (90 % lidí na Ukrajině mluvilo rusky), příbuzenské vazby mezi každým třetím člověkem, společná kultura, historie a konečně i společné náboženství. Důležité je, že chci, abyste to jako americký občan i vaši diváci slyšeli. Předchozí ruské vedení předpokládalo, že když Sovětský svaz přestal existovat, že už neexistují žádné ideologické dělící čáry.

Rusko to udělalo dobrovolně a očekávalo, že takzvaný civilizovaný Západ to pochopí jako nabídku na spolupráci a spojenectví. Rusko očekávalo, že bude přijato do bratrské rodiny civilizovaných národů, ale nic takového se nestalo, oklamali jste nás. Slíbili jste, že nedojde k rozšíření NATO na východ, ale stalo se to pětkrát, pět vln rozšíření. Ale my jsme se s tím vším smířili, snažili jsme se vás přesvědčovat. Navíc jsem o tom mluvil i veřejně.

O NATO a novém bezpečnostním systému

V Německu byl jeden politik, Egon Bahr. Trval na tom, že v Evropě by se měl vytvořit nový bezpečnostní systém, který by zahrnoval Spojené státy, Kanadu, Rusko a další středoevropské země. Nechtěl, aby se NATO rozšiřovalo. Řekl, že pokud se NATO rozšíří, všechno bude stejné jako během studené války, jen blíže k hranicím Ruska. Chytrý pán, ale nikdo ho neposlouchal.

O vztazích mezi USA a Čínou

Západ se obává silné Číny více než silného Ruska, protože Rusko má 150 milionů lidí, zatímco Čína má 1,5 miliardy lidí a její ekonomika roste mílovými kroky. Je to dnes první ekonomika na světě z hlediska parity kupní síly, dávno předběhla USA.

O bombardování Jugoslávie a obraně Srbů

Rusko nemohlo nezvednout svůj hlas na obranu Srbů, protože Srbové jsou také zvláštní národ, který je nám blízký, pravoslavná kultura. Když Jelcin zvedl hlas na obranu Srbů, co udělaly USA? V rozporu s mezinárodním právem a Chartou OSN začaly bombardovat Bělehrad. Vypustili tohoto džina z láhve. Navíc, když Rusko vzneslo námitky a vyjádřilo své rozhořčení, co mu bylo řečeno? Charta OSN a mezinárodní právo jsou zastaralé.

O šancích Ruska vstoupit do NATO v roce 2000

Když jsem se v roce 2000 stal prezidentem, rozhodl jsem se, že bychom se měli pokusit obnovit vztahy a otevřít dveře, kterými se Rusko snažilo projít. V rozhovorech s odcházejícím Billem Clintonem jsem ho požádal: „Pokud by Rusko nastolilo otázku vstupu do NATO, bylo by to možné?“ Odpověděl, že ano. A ten večer u večeře přiznal, že si povídal s týmem a že odpověď byla ne. Uvědomili jsme si, že tam nejsme vítáni.

O americké podpoře separatismu na Kavkaze

Opakovaně jsem upozorňoval na to, že USA by neměly podporovat separatismus na severním Kavkaze, ale oni to stejně dělali. Spojené státy a jejich satelity poskytovaly teroristickým formacím na Kavkaze politickou podporu, informační podporu, finanční podporu, dokonce i vojenskou podporu.

O americkém systému protiraketové obrany a ruských hypersonických systémech

Dlouho jsme přesvědčovali Spojené státy, aby to nedělaly. Navíc, když mě Bush starší pozval na návštěvu, navrhl jsem, aby USA, Rusko a Evropa vytvořily společný systém protiraketové obrany, že jednostranně vytvořený systém protiraketové obrany ohrožuje naši bezpečnost. Vymlouvali se na to, že jej vytvářejí na obranu před Íránem. Nakonec nás poslali pryč. Potom jsem řekl, že budeme nuceni zavést odvetná opatření a vytvoříme takové úderné systémy, které určitě překonají systém ABM.

O rozšiřování NATO na východ a Ukrajině v NATO

Slibovali nám, že se NATO nebude rozšiřovat na východ ani o centimetr. Ale nebylo to dáno na papír. A pak došlo k pěti rozšířením: pobaltské státy, celá východní Evropa….

A v roce 2008 na summitu v Bukurešti prohlásili, že dveře pro Ukrajinu a Gruzie do NATO jsou otevřené. Tehdy se zdálo, že Německo a Francie jsou proti, stejně jako některé další evropské země, ale USA je přitlačily.

O možnosti dialogu a bezpečnostních zárukách

S kým tam mluvit, tomu nerozumím. Jsme připraveni mluvit, ale s kým? Kde jsou záruky? Vůbec žádné.

O postoji Ukrajiny k Rusku: od spolupráce ke státnímu převratu

Všichni prezidenti, kteří se na Ukrajině dostali k moci, spoléhali na voliče, kteří byli tak či onak nakloněni Rusku. Jedná se o jihovýchod Ukrajiny, jedná se o velký počet lidí. A bylo velmi obtížné zlomit tento elektorát, který měl pozitivní vztah k Rusku.
Po prezidentovi Kučmovi vyhrál volby Viktor Janukovyč. Jeho protivníci však toto vítězství neuznali, USA podpořily opozici a vyhlásily protiústavní třetí kolo voleb. Co to znamenalo? Byl to státní převrat, který USA podpořily. A Viktor Juščenko, který byl považován za prozápadního politika, se dostal k moci jako výsledek třetího kola. Ale is ním jsme navázali vztahy. Poté, co vedl zemi, se situace zhoršila ak moci se opět dostal Viktor Janukovyč.

Nastala otázka přidružení k Evropské unii. Vždy jsme k ní byli velmi loajální. Ale když jsme si tuto dohodu přečetli, ukázalo se, že je to pro nás problém, řekli jsme, že pak budeme nuceni uzavřít celní hranice s Ukrajinou. Janukovyč začal počítat, kolik by Ukrajina získala a kolik by ztratila.

A pak přišel Majdan a státní převrat na Ukrajině s podporou CIA. Ti, kdo státní převrat neuznali, byli pronásledováni. Vyhrožovali Krymu, který jsme byli nuceni vzít pod svou ochranu, a začali válku v Donbasu, přičemž použili dělostřelectvo a letectvo proti civilistům.

O důvodech zahájení speciální operace v Donbasu

Konflikt byl původně vyprovokován státním převratem na Ukrajině. Proč došlo ke státnímu převratu, proč k obětem? Proč k hrozbám Krymu a proč zahájili operaci v Donbasu? Byla to kolosální politická chyba CIA, proč se to muselo stát? Vedení USA nás zahnalo na hranici, za kterou jsme už nemohli jet. Nepohnuli bychom ani prstem, kdyby nedošlo k těmto krvavým událostem na Majdanu.

A co bylo spouštěčem nedávných událostí? Za prvé, Ukrajina oznámila, že nebude plnit minské dohody. Nikdo to nechtěl, všichni chtěli problém řešit jen vojenskou silou. Ale my jsme to nemohli dovolit. Ukrajina zahájila válku ještě v roce 2014. Naším cílem je tuto válku zastavit. My jsme ji nezačali v roce 2022, toto je pokus o její zastavení.

O cílech speciální vojenské operace, selhání Istanbulských dohod a možnosti jednání

Naše cíle jsme ještě nedosáhli. Jedním z cílů je denacifikace, zákaz všech druhů neonacistických hnutí. Loni jsme o tom jednali v Istanbulu a dokonce jsme stáhli vojska z Kyjeva. Ale jakmile jsme stáhli vojska z Kyjeva, naši ukrajinští vyjednavači okamžitě vyhodili všechny dohody do koše.

Pak ukrajinský prezident legislativně zakázal jednání s Ruskem. Nuže, jak budeme jednat, když to zakázal sám sobě a zakázal všem?

O denacifikaci Ukrajiny

Toto je velmi důležitá otázka, denacifikace. Po získání nezávislosti začala Ukrajina hledat svoji identitu. A nenapadlo ji nic lepšího, než na čelo seznamu postavit falešné hrdiny, kteří kolaborovali s Hitlerem – Banderu, Šuchevyče. Jsou to lidé, kteří vraždili Poláky, Židy, Rusy. Je třeba zastavit tuto praxi a teorii.

Hitler sice už 80 let nežije, ale jeho věc žije dál. Lidé, kteří zničili životy Židů, Rusů a Poláků, žijí. A současný ukrajinský prezident vzdává čest nacistovi v kanadském parlamentu, který tleská ve stoje.

O řešení ukrajinského konfliktu

Ruská federace je ochotna hledat řešení ukrajinského konfliktu prostřednictvím jednání. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vlastnoručně podepsal dokument zakazující jakékoli jednání s Ruskem, což svědčí o tom, že není připraven na dialog o urovnání konfliktu. Rusko chce dosáhnout řešení situace na Ukrajině mírovými jednáními. Dialog mezi Moskvou a Kyjevem existoval a dokonce měl dobré výsledky.

Byla jednání téměř ukončena, ale Západem bylo řečeno, abychom stáhli vojska z Kyjeva, aby to nevypadalo, že Ukrajina podepisuje mír pod hlavní pušek. Poté, co jsme vojska stáhli, druhá strana zahodila všechny tyto dohody a začala se řídit pokyny západních zemí, evropských zemí, Spojených států, aby bojovala proti Rusku až do vítězného konce.

Poslední kolo jednání mezi Ruskem a Ukrajinou se uskutečnilo 29. března 2022 v Istanbulu. Trvaly přibližně tři hodiny. Později Kyjev oficiálně odmítl kontakty s Moskvou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 4. října téhož roku uvedl v platnost rozhodnutí Rady národní bezpečnosti a obrany země o nemožnosti vést rozhovory s Putinem. Zelenskyj podepsal dekret o zákazu jednání, čímž zlikvidoval jakoukoli potenciální možnost dialogu nejen pro sebe, ale pro všechny strany konfliktu. Putin připomněl, že Rusko nikdy neodmítalo mírová jednání o Ukrajině.

O hrozbě konfliktu s Polskem a Lotyšskem a dialogem s USA

Mluví o tom a snaží se zastrašit své obyvatelstvo imaginární ruskou hrozbou. To je zřejmý fakt. A myslící lidé – ne ovce, ale myslící lidé, analytici, ti, kdo se zabývají skutečnou politikou, prostě inteligentní lidé – dokonale chápou, že jde o podvrh. Ruská hrozba je nafouknutá.

Na otázku, za jakých podmínek může Rusko zaútočit na Polsko, Putin odpověděl: „Jen v jednom případě: pokud Polsko zaútočí na Rusko. Proč? Protože nemáme žádné zájmy v Polsku ani v Lotyšsku – nikde. Proč bychom to chtěli udělat? Jednoduše tam nemáme žádné zájmy. Jen odtud vznikají hrozby.“

Nebylo by lepší dohodnout se s Ruskem? Jistě si už uvědomujete, že Rusko bude bojovat za své zájmy až do konce.

O teroristickém útoku na plynovod Severní proud

V rozhovoru s americkým novinářem prezident osobitě obvinil Spojené státy z vyhození do vzduchu plynovodů Nord Stream-1 a Nord

Stream-2:
Tucker Carlson během rozhovoru položil otázku:
– Kdo vyhodil do vzduchu Nord Stream?
– Samozřejmě, že vy (Putin ukázal rukou na Carlsona).
– V té době jsem byl zaneprázdněn.
– Vy osobně sice můžete mít alibi…

V tomto případě bychom měli hledat nejen někoho, kdo má zájem, ale také někoho, kdo to dokáže udělat, protože zájemců může být mnoho, ale ne všichni dokáží potopit se na dno Baltského moře a uskutečnit tento výbuch. Tyto dvě složky by měly být propojeny: kdo má zájem a kdo to může udělat.

O americké propagandě

V propagandistické válce je velmi obtížné porazit USA, protože ovládají všechna světová média a velmi mnoho evropských médií. Konečným příjemcem největších evropských médií jsou americké fondy.

O jednotném bezpečnostním systému

Je třeba, aby byl svět jednotný, aby byla bezpečnost společná. Jen v takovém případě bude svět stabilní, udržitelný a předvídatelný.

O roli dolaru

Dolar je základem moci USA. Jakmile se politické vedení rozhodlo použít dolar jako nástroj politického boje, zasadilo této americké moci úder. Nemluvě už o obrovském státním dluhu USA.

O spolupráci mezi Ruskem a Čínou

S Čínou jsme sousedé a sousedy si člověk nevybírá jako blízké příbuzné. Máme s nimi společnou hranici – 1 000 kilometrů. Na soužití jsme si zvykli po staletí. Filozofie čínské zahraniční politiky není agresivní. Čína hledá kompromis a my to vidíme. Náš obchodní obrat s Čínou je již 200 miliard dolarů a je to vyvážený obchodní obrat.

O vyhlídkách BRICS

Země BRICS se rozvíjejí velmi rychlým tempem. Podíl zemí BRICS na světovém hospodářství byl v roce 1992 jen 16 % a nyní převyšuje úroveň zemí G7.

Napadení na NATO?

Územní nároky Ruska na země NATO jsou podle něj „absolutně vyloučeny“. „Netřeba být žádným analytikem: je v rozporu se zdravým rozumem zapojovat se do nějaké globální války. A globální válka přivede celé lidstvo na pokraj zkázy. To je zřejmé,“ uvedl Putin.

O vyhlídkách vztahů se Spojenými státy

Není to o osobnosti vůdce, ale o náladě elit. Pokud v americké společnosti převládne myšlenka dominance za každou cenu a silou, nic se nezmění. Bude to jen horší. Pokud však dojde k pochopení, že svět se mění v důsledku objektivních okolností a je třeba se jim umět přizpůsobit s využitím výhod USA, pak se něco může změnit. Svět se však změní bez ohledu na to, jak skončí události na Ukrajině.

O světové a ruské ekonomice, o sankcích

Čínská ekonomika se stala první na světě z hlediska parity kupní síly, z hlediska objemu. Už dávno předběhla USA, pak je Indie a poté Japonsko. Na pátém místě je Rusko. Rusko se v loňském roce stalo první ekonomikou v Evropě, a to navzdory všem sankcím a omezením. Je to z vašeho pohledu normální? Proti Rusku se uplatňuje nejvíce sankcí na světě a my jsme se během tohoto období stali první ekonomikou v Evropě. Nástroje, které USA uplatňují, nefungují.

O důvodech tlaku na Rusko

Během boje proti Sovětskému svazu vzniklo mnoho center a odborníků, kteří neuměli dělat nic jiného. Přesvědčili politické vedení, že je třeba pokračovat v bušení do Ruska, pokusit se ho dorazit. To je omyl.

O Vladimíru Zelenském a boji Západu s Ruskem

Myslím si, že má svobodu volby při vyjednávání. K moci se dostal na základě očekávání ukrajinského obyvatelstva, že dovede Ukrajinu k míru. O tom mluvil a díky tomu vyhrál.

Ale po příchodu k moci se rozhodl, že je lepší nehádat se s neonacisty a nacionalisty, protože jsou agresivní. A protože Západ v čele s USA bude vždy podporovat ty, kteří bojují proti Rusku, zaujal pro ně vhodný postoj. Cestou je zrušení dekretu zakazujícího jednání. My jsme nikdy neodmítli jednat.

Všichni mají jaksi iluzi, že Rusko lze porazit na bojišti. Z arogance a malosti. Z planých nadějí az mdlého umu. Není to však lehké, ne-li nemožné. Podle mého názoru je to nemožné z definice. Nikdy se to nestane.

O vyznáních v Rusku a základech společnosti

V roce 988 kníže Vladimir pokřtil Rusko, byl to dlouhý proces. Když Rusko expandovalo a absorbovalo národy, které vyznávaly islám, buddhismus, judaismus, chovalo se k nim velmi tolerantně.

To je podle mého názoru základ bezpečnosti i stability ruské státnosti, protože všechny národy obývající Rusko jej v podstatě považují za svou vlast. To je základ naší společnosti. Na nikoho neútočíme. Bráníme svůj lid, sebe, svou vlast a svou budoucnost.

O éře umělé inteligence a osobnosti Ilona Muska

Myslím si, že Musk je nezastavitelný. Stále bude dělat to, co si myslí, že musí dělat. Ale musíme se nějak dohodnout, že proces zavádění umělé inteligence by měl podléhat určitým pravidlům.

Tento vývoj bude jistě pokračovat. Ale když se lidstvo bude cítit ohroženo, pak, myslím, nastane období, kdy se na mezistátní úrovni dohodneme, jak to budeme regulovat, podobně jako tomu bylo s jadernými zbraněmi.

O americkém novináři Evanu Herškovičovi uvězněnému v RF za špionáž

Udělali jsme tolik gest dobré vůle, že si myslím, že jsme vyčerpali všechny limity. Na naše gesta dobré vůle ještě nikdo neodpověděl podobnými gesty. Ale nevylučujeme, že to můžeme udělat (propustit ho), objeví-li se reciprocita ze strany našich partnerů a speciálních služeb.

 

 

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (28 votes, average: 3,29 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

6 Comments

  1. S.Ano on pouze cvičí na svém území a na Krymu ti vojáci nebyli jeho,ale kdovikoho.Pravda vedle pravdy.Co ten svět mu pořád vyčítá?

  2. Putin je obludný klamár. My vieme, že klame. On vie, že my vieme, že klame. ruSSácka klasika…
    Okrem toho je to vojnový zločinec a masový vrah. V histórii bude mať prominentné miesto vedľa Hitlera, Stalina a Mao C’ a Pol-pota.

    • a kde by teda měli být obama,clinton,bush,major,sharkozy a jiní demokratičtí řezníci???

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*