Je Anglie ještě svobodnou zemí?
Sdílet článek:
LUBOMÍR STEJSKAL

Až nás zase budou stoupenci progresivismu, který zahrnuje i propagaci ideologie LGBTQ+, přesvědčovat o tom, že jejich oponentům nic nehrozí, budou hlásat lež.

Jinak než takto ostře nemohu reagovat poté, co jsem se seznámil s jedním děsivým příběhem z Anglie, ze samosprávného správního celku North Northamptonshire. Jedním z tamních radních je King Lawal, zvolený za Konzervativní stranu. Dlužno dodat, že K. Lawal je křesťan, což je pro seznámení s jeho neuvěřitelnou kauzou důležitý údaj.

Co se stalo?

V červnu se v oblasti konala jedna z akcí známá jako Pride Parade, což lze přeložit nejen jako „přehlídka hrdosti“, ale také „průvod pýchy“. A o pýchu také K. Lawalovi jde. Když zjistil, že v průvodu se předvádějí také zcela nazí gayové (foto ZDE), ačkoli na místě byly i děti, a ačkoli úřady zůstaly nečinné (progresivisté mají zřejmě povoleno vše), rozhodl se prezentovat na Twitteru svůj křesťanský pohled na tuto záležitost. Svobodně a otevřeně. Sotva mohl tušit, co ho pak bude čekat.

K. Lawal se ptá: „Od kdy je pýcha důvodem k oslavě?“ A pokračuje: „Kvůli pýše padl Satan jako archanděl. Pýcha není ctnost, ale hřích. Ti, kdo jsou pyšní by měli činit pokání ze svých hříchů a vrátit se k Ježíši Kristu. Jen On vás může zachránit.“

A přidal biblický verš z kniho proroka Izaiáše (kapitola 3): „Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí, jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají. Běda jim, připravili si zlou odplatu.“ A doplnil: „Na nic z toho, co Bůh nazývá hříchem, nelze být hrdý.“

Dostalo se mu za tento postoj ostré kritiky a nařčení z nenávisti vůči minoritám. (Obvyklý „argument“ propagandy progresivistů: kdo stojí vůči nim v opozici, čeká ho okamžitě nálepka homofoba.)

U vědomí toho, že byl nesprávně pochopen, napsal ještě jeden obsáhlejší post, který je velice důležitý. Obsahuje prapodstatu křesťanského přístupu k otázkám homosexuality; seznámit by se s ním měl každý progresivista a porovnat s vlastním pohledem na něj – jestli si náhodou něco špatně nevysvětluje.

K Lawal odmítá jakýkoliv projev nenávisti ze své strany. „Hovoří-li křesťané o hříchu a hříšnících, hovoří o sobě. Neoznačujeme konkrétní jednotlivce nebo skupiny lidí jako hříšníky. Hřích podle Bible zahrnuje lhaní, krádež, pomluvu a nenávist, nejen věci jako je homosexualita, cizoložství a mimomanželský sex. Ježíš řekl, že hříšné jsou i nesvaté myšlenky, třebaže podle nich nikdy nejednáme. Proto je každý z nás z tohoto hlediska hříšný, včetně mě.“

V další části tweetu cituje slova apoštola Pavla z dopisu prvokřesťanského sboru v Římě (kapitola 3): „Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ A vysvětluje: „Takový je smysl křesťanství a Ježíšovy smrti. Nechce nás vidět, jak trpíme za svůj hřích, protože nás miluje a nechce, abychom byli potrestáni.“ A dodává příslovečné B: „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Dopis apoštola Pavla římskému sboru, kapitola 5)

A nyní to nejpodstatnější v Lawalově příspěvku: „Když křesťané říkají čiňte pokání a uvěřte v Ježíše, nebo když označují jako hřích něco, s čím jste spojováni, není to proto, že vás nenávidí, nýbrž proto, že vás milují a chtějí, abyste byli zachráněni před trestem stejným způsobem, jakým byli spaseni oni sami.“ Z toho vyplývá, uzavírá K. Lawal, že ve svém vyjádření na adresu těch, kdo oslavují pýchu neútočí na to, kým jsou; jeho záměrem bylo říci, že pýchu nemůže oslavovat stejně jako nemůže oslavovat pomluvy nebo cokoli jiného, co Bible označuje jako hřích.

ŠOKUJÍCÍ REAKCE

To, co následovalo se vymyká jakémukoli chápání zdravého rozumu – u vědomí toho, že se to stalo v zemi považované za kolébku demokracie; ve společnosti, která si zakládá na tom, že je svobodná.

Jde o děsivý důkaz, že křesťané zastávající veřejné funkce již nemohou vyjadřovat své přesvědčení, aniž by byla ohrožena jejich kariéra a aniž by bylo drsně zasahováno do jejich života.

Z radního K. Lawala se stal svým způsobem a v jisté nadsázce psanec. Čekala ho naprosto nesmyslná série postihů – připomeňme, že pouze kvůli tomu, že svobodně vyjádřil svůj názor.

Nejprve mu šéf Unitary Council, v níž působí jako zvolený radní, oznámil, že na 21 dní – na dobu vyšetřování (???) bude jeho členství pozastaveno. Pak se přidali další. Bez jakéhokoliv předchozího upozornění byl zbaven postu správce v organizaci „ Groundwork Northampton“, která se mj. věnuje dětem ze sociálně slabých rodin. Důvodem jsou jeho příspěvky na Twitteru uvedené výše.

Tím výčet postihů nekončí. Následovalo pozastavení členství v akademické radě smíšené místní střední školy „Weavers Academy“, vzdělávací instituce pro žáky a žákyně ve věku od 11 do 18 let. Pak byl odvolán z funkce člena správní rady nadačního fondu Northampton Healthcare Foundation Trust. Kromě toho nemůže nadále v místních knihovnách Rushden Library a Irthlingborough Library pořádat setkání s občany, což platí i pro společné akce s policií a radou Unitary Council. A aby toho nebylo málo, byl donucen odejít z vedení rodinné firmy, jejíž fungování zásadním způsobem souvisí se smlouvou podepsanou s místním úřadem. Pokud by nevyhověl, úřad by kontrakt vypověděl.

Bývaly doby, kdy jsme si mnozí mysleli, že něco takového je ve svobodném světě nemyslitelné. Ty jsou ovšem dávno pryč. A to je teprve začátek.

Zdrcený K. Lawal má jasno. Říká – a nelze se mu divit -, že to, co se stalo dokazuje, že on sám už není svobodný člověk a Anglie není svobodnou zemí. Kdyby byla, mohl by se svobodně vyjadřovat. Vnímá dění kolem své osoby z pohledu fungování demokratické společnosti jako opravdu znepokojivé. Myslí si, že je na místě bít na poplach a že jeho kauza by měla zajímat každého, komu záleží na křesťanských hodnotách a na svobodě slova, protože to co jemu, může se stát každému, kdo nepodporuje extrémní hnutí LGBTQ+.

Pozoruhodné je, že samotný K. Lawal je jediným černošským členem v radě Unitary Council. „Vím, jaké to je být v menšině a nikdy bych nikoho nediskriminoval. Svědomitě jsem zastupoval všechny své voliče; nicméně musím mít také možnost beze strachu vyjádřit své přesvědčení,“ trpce dodává. A o to ve své podstatě jde. Proto říká, že je odhodlán bojovat za spravedlnost, očistit své jméno a postarat se o to, aby se něco takového nestalo nikomu jinému.

Andrea Williamsová, výkonná ředitelka organizace Christian Legal Centre, která se ve prospěch Kinga Lawala angažuje, k jeho kauze poznamenala: „Je to brutální, jasný případ diskriminace standardního projevu křesťanské víry. Kde je tady diverzita, tolerance a inkluze? Máme pouze (sociální) monokulturu, která vyžaduje souhlas, loajalitu a podporu pro pochody pýchy LGBTQ+ stůj co stůj. Rychlost, s jakou byl pan Lawal v podstatě vyloučen z veřejného života za to, že vyjádřil své přesvědčení je znepokojivá, protože byl demokraticky zvolen a nedemokraticky odstraněn.“

 

blogosvet.cz

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (14 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

1 Comment

  1. Ta země není svobodná už dlouho. Zemi, kde musíte dokazovat, že máte dobrý důvod* nosit šroubovák, nelze považovat za svobodnou (presumpce viny anuluje svobodu docela spolehlivě). Tohle není otázka několika posledních let, jedou z kopce už hodně dlouho.

    P.S. Teď zakazují další “nebezpečné” nindžovské a dlouhé zbraně, které spořádaná ovce k ničemu nepotřebuje. Že jimi nikdo nikoho nezabijí a zločinci používaji kuchyňské nože, nikoho nezajímá.

    * To, jestli je ten důvod dostatečně dobrý, rozhoduje policajt a soud naprosto svévolně.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*