Řidiči pozor, jde po vás novela silničního zákona
Sdílet článek:

DFENS

Nyní, zhruba dva měsíce od začátku platnosti novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, veřejnost zjistila „překvapivou“ věc. Silniční fašismus se nám zase o něco prohloubil.

O některých aspektech novely pojednali naši přátelé na stránkách roaD-FENS, já jsem se tamtéž věnoval mythbustingu ohledně mediálně ostře sledované jízdy na žlutý signál, nicméně mám v záloze ještě několik špeků, které se obsahově hodí spíš pro tento web. A garantuji, že budete koukat, co šestikoalice odhlasovala.

Bodový systém

Také jste v médiích zaznamenali ty zprávy, že se bodový systém zjednodušil a zpřehlednil? Ano, to se nepochybně stalo, protože se nenápadně změnil na šestibodový.

Pro příznivce nejrozšířenějšího systému sociálního kreditu zvaného „bodový systém“ je zde dobrá zpráva. systém sociálního kreditu řádně přitvrdil a byl v podstatě změněn z dvanátibodového na šestibodový, protože se body odečítají po dvou. Pamatujete si ještě ty doby, kdy se ODS od bodového systému distancovala a slibovala jeho zrušení? To bylo a dnes nic takového rozhodně nehrozí. Dnes ministerstvo ovládané tou samou ODS tento systém sociálního kreditu utáhlo. Některé tresty jsou zcela absurdní. Například čtyři body za nepoužití pásů nebo stejný trest za držení telefonu. Shodou okolnosti oba tyto přestupky jsou často prokazovány pouze tvrzením policistů a řada takto vzniklých obvinění je zcela smyšlených nebo alespoň nedostatečně prokázaných, jak se ukázalo i v některých mediálně sledovaných kauzách. Nicméně i uprostřed tohoto dopravně fašistického obžerství se našel prostor pro nějaký úspěšný lobbing. Upřímně blahopřeji zájmovým organizacím řidičů nákladních vozidel k tomu, že překročení bezpečnostních přestávek už není bodovaným přestupkem. Škoda, že my řidiči „běžných“ vozidel nejsme s to vystupovat směrem k dopravně fašistickým orgánům stejně účinně.

Zákaz řízení za prasklou žárovku

Tohle vás dostane.  Za prasklou žárovku vám seberou řidičák, udělí zákaz řízení a několikatisícovou pokutu. Novela zavádí právní fikci, že nebezpečná závada je taková, která je vyjmenována v zákoně č. 56/2001 Sb. Předtím platilo, že závada musela být materiálně takového charakteru, aby byla způsobilá jiné účastníky silničního provozu ohrozit, což se prakticky dalo prokázat pouze odborným posudkem, kromě zcela zjevných případů. Správní orgány mnoho takových řízení prohrály a výběr pokut od obyvatelstva neprobíhal podle plánu. Proto nyní ministerstvo stojící neochvějně na straně policie a správních orgánů přijalo uvedenou právní fikci, kdy se již nezkoumá, zda závada někoho ohrožuje, stačí, že ji někdo prohlásil za nebezpečnou. Zákon o provozu na pozemních komunikacích se odkazuje na zákon č. 56/2001 Sb. a ten se ohledně kategorizace závad odkazuje na vyhlášku č. 211/2008 Sb., která v tabulce závad pod bodem 4.1.1.1.8 definuje, že nebezpečnou závadou je, když na straně do vozovky nesvítí potkávací světlomet ani přední obrysová svítilna. Seznam nebezpečných závad v této vyhlášce je velice rozsáhlý a doporučuji ho prostudovat. Je vidět, že Dekra se na ministerstvu dopravy velmi činí.

Podle § 118a odst. 2 pís. b) za to řidiči policista může zadržet řidičský průkaz a podle § 125c odst. 1 pís. a) bodu 3 je to přestupek, za který se udělí zákaz řízení v trvání 6 – 18 měsíců (podle odst. 6 pís. b) téhož paragrafu) a samozřejmě pokuta 4 – 10 tis. Kč (podle odst. 5 pís. b))

Nicméně je zde dvojice doporučení, které nejsou pro vovce, co platí pokutu férově jako chlapi a nechají si sebrat papíry férově jako debilové. Za prvé, přestupek je zaviněné jednání a pokud chybí zavinění, není to přestupek. Pokud připustíte, že o vadné žárovce víte, jste vinen přestupkem, pokud žárovka praskla nebo se světlomet porouchal během jízdy a vy o tom nevíte, zavinění nevzniklo. Vozidlo jste přece před jízdou zkontrolovali a pokud někdo tvrdí opak, bude to muset prokázat. Takže nevypovídat, nebavit se s fízly, nic nepodepisovat a ve správním fuck off. Za druhé, výše odkazovaná vyhláška stanoví podmínky technických prohlídek a lze ji podle mého názoru používat jen tehdy, nastane-li postup podle § 6a odst. 2 (odeslání vozidla do stanice technické kontroly).

Já celkem předpokládám, že se tento skromný postřeh bude šířit internetem a dříve nebo později se nám dostane ujištění, že to určitě nééé, že to tak není, že policisté to moudří uváží a za vypálenou žárovku nikomu likvidační pokutu nanapaří a řidičák neseberou. Povídali že mu hráli. Vyhlašuji obědovou challenge. Kdo jako první přinese úřední rozhodnutí, tedy příkaz nebo rozhodnutí ve správním řízení, ve kterém figuruje prasklá žárovka a zákaz řízení, je zván na oběd, během kterého mu povím, jak se toho obvinění zbavit.

Pro ostatní, co na tom obědě nebudou: Nebavte se s fízlama, nic neříkejte, nic nepodepisujte, vše si nahrávejte a budete OK.

Zadržení řidičského průkazu bez důkazů

Možná pamatujete devadesátá léta, skrz naskrz zkažená otravným respektem k nově nabytému právnímu státu. Tehdy se uplatňovaly takové nepokrokové zásady, jako že všechna oprávnění mocenských orgánů je třeba vážit na lékárenských vahách a že omezení takového pro život celkem důležitého práva jako je řízení vozidel může nastat pouze soudním rozhodnutím. V mnoha zemích to dosud tak je, ale ne v té naší. My jsme toto břemeno odhodili. Tady se postupně prosadil pohled, že řidit (auto) není právo, ale privilegium, které může státní moc kdykoli odebrat. Toto prolomení tak sice nastalo, ale mělo svá pravidla, kdy se uplatnila zásada, že policie má mít toto oprávnění, pokud řidič je momentálně nějak nebezpečný svému okolí (je pod vlivem drog, nemá potřebné řidičské oprávnění apod.) a je potřeba jeho další jízdě zabránit. Tuto zásadu naše šestikoalice novelou silničního zákona opět prolomila. Tohle je klasický příklad salámové taktiky a procesu koroze práva. Podívejte se do § 118b odst. 1 pís. d), kde nově policie získala oprávnění k zadržení řidičského průkazu v případě překročení nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 a více,

Někdo by si mohl říci, co je na tom. To je přece silniční piráááát, to my nechceme, aby někdo jezdil po městě devadesátkou a podobně. Problém je zhruba v tom, že na místě policie není povinna řidiči předložit jakékoli důkazy. K zadržení řidičáku stačí, když to budou tvrdit, a to je ideální nátlakový a šikanistický prostředek. Jistě, v následném řízení se můžete obhájit a pokud se vám to povede, nakonec vám řidičák vrátí, v horizontu týdnů až měsíců a ponesete všechny náklady, které vám vzniknou. Případů nesprávného nebo zmanipulovaého měření rychlosti mám v archivu dost.

Možná si říkáte, že o něčem podobném jste už četli. Správně. Totéž navrhoval lidovecký poslanec zmr. Kudela za KDU-ČSL, zjevně pod vlivem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Narazilo to však na zcela zásadní odpor veřejnosti a po vlně odporu, kterou jsme také vydatně podpořili, odešel ten lidovecký zmrd v parlamentu s nepořízenou. Asi ho to dokonce stálo kariéru, protože dál už nekandidoval. Nicméně nyní to prošlo bez povšimnutí.

Kurva ty kundo zastav

Kdo je oprávněn zastavovat vozidla? Policista nebo strážník ve stejnokroji přece! To přece každý ví.

Překvápko. Slovo „ve stejnokroji“ se z novely nějak vytratilo. Jistě se vám vybavují takové ty příhody, jak přemotivovaný policista v civilu otravoval slušné lidi na silnici, protože jim chtěl něco vytknout. Dozvídáme se o tom pravidelně, ne moc často, protože spousta těchto věci se ututlá, protože nejsou na záznamu nebo policie vyhrozí napadenému řidiči, že ho bude popotahovat za pomluvu a podobně. Známý je třeba ten intelektuální hrdinný policista z Plzně, co pokřikoval na svého sponzora daňového poplatníka „kurva ty kundo“. Všechny tyto incidenty měly jedno společného. Řidič se mohl kdykoli legálně sebrat a odjet, protože ta otravná sprostá osoba neměla žádné oprávnění ho zastavit.

Jak k tomu zcela správně poznamenal poslanec Koten (SPD) během rozpravy v druhém čtení:

(…)občan musí vždy vědět, kdo a s jakými oprávněními vůči němu koná. Skandálů s falešnými policisty, tedy policisty v civilu, zde již bylo dost a za současného stavu tento návrh je extrémně nebezpečný (…)

Nově je stejnokroj vyžadování při řízení dopravy, ale při zastavování vozidel ne. Podivná to změna, každopádně s možným dopadem do právní sféry nás všech, a popravdě nevím, co k tomu navrhovatele a zákonodárce vedlo. Na jakou válku s občany se silové složky chystají a proč tohle vůbec potřebují? Logicky se můžete ptát, někdo na mně na silnici něčím mává, jak mám jako řidič poznat, že je to policista nebo nějaký gangster? No, v podstatě nijak, a ani to není třeba rozpoznávat, protože rozdíl mezi obojím se čím dál více stírá, jak vidíte.

Kouzlo této malé změny zákona, které si nikdo kromě poslance Kotena nevšiml, zejména vynikne v kombinaci s šestibodovým přestupkem podle § 125c odst. 1 pís. f bodu 5, kterým je nezastavení vozidla na pokyn, nyní na pokyn nějakého strejdy bez uniformy.

Dobrý, ne?

Rozhodnutí o přestupku bez ústního jednání

Tento odstravec je speciálně věnován právním teoretikům, kterým jistě uvázlo v hlavě, že řízení o přestupku je ovládáno zásadou ústnosti. Tzn. v nějakém momentu je správní orgán, který přestupek projednává, povinen obviněného pozvat k ústnímu jednání, při něm mu říct, co na něj má a nechat ho k tomu vyjádřit, tedy prakticky realizovat obranu. Tak to prosím ale bylo za starých časů právního státu, který, jak jsem popsal, úspěšně koroduje a už je tak zkorodovaný, že brzy přijde sešrotovat. Uvedené věci úředníky velice obtěžovalo, zdržovalo a neplnili plán ve výběru pokut do obecního rozpočtu. Tak si prosadili ustanovení §125g odst. 4 (Bylo-li porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy, v řízení o přestupku podle § 125f odst. 1 se ústní jednání nenařídí).

Současně se také změnila pravidla pro společné řízení o více přestupkách najednou a bylo zavedeno zvyšování pokut v takovém případě. V podstatě je to nyní tak, že se úřad může sám procesní pasivitou společnému řízení vyhnout (§ 125c odst. 5) a když už bude přesto nevyhnutelné, tak může navyšovat horní sazbu pokuty na pětinásobek.

V novele najdeme celou řadu nenápadných vychytávek, které jsou celkově určeny k tomu, aby řidič měl celkově ještě menší šanci se obhájit a správní orgán se dostal k svému, tedy k výběru pokuty. Jen jako ukázka, například takový paragraf 19 odst. 1 původně zněl takto:

Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.

a nyní

Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním bezpečnou vzdálenost, aby mohl zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.

Řeknete si, proč to? Vyhnout se překážce je přece stejně regulérní strategie jako zastavení před ní. Důvodem této úpravy je, že se kvůli tomu správním orgánům někdy obtížně prokazovalo porušení zákona v případech, kdy někdo do někoho zezadu najel. Když se občanský ksindl bránil obzvlášť urputně, musely opět zadávat posudek, Tak si správní orgány prostřednictvím zákonodárce uzpůsobily zákon tak, aby jim to vyhovovalo a neměly moc práce.

My můžeme všechno a chceme ještě víc

Jedním z vedlejších cílů novely bylo kromě utažení šroubů občanskému ksindlu a zlepšení pozice pokutových obecních vyděračů bylo také zajistit, aby státní a silové složky nemusely dodržovat vůbec nic. V celé novele proti najdeme řadu ustanovení, které zavádějí velké množství výjimek pro policii, strážníky, hasiče, celníky a další pomahače systému. Například dobrovolní hasiči, ano, takové ty obecní spolky pro podporu alkoholismu, se nyní těší z hlediska dodržování pravidel silničního provozu prakticky stejnému rozsahu výjimek jako Hasičský záchranný sbor, tedy jako ti, co občas něco hasí kromě žízně. S tím bude ještě veselo, zejména až dojde k nějaké nehodě s vozidlem těchto vesnických sborů a budou vehementně tvrdit, že zákon sice porušili, ale pod jeho ochranou, protože „jeli k zásahu“ do Makra pro sud pěnové hasební látky Gambrinus 12. Dále, jen tak pro příklad, vozidla bezpečnostních sborů měla výjimku z dodržování ustanovení § 27 odst. 1 ZPPK, novelou byly tyto výjimky rozšířeny na odstavce 1 až 4 téhož paragrafu. To nadalo naše policejní a i různé jiné hrdiny oprávněním mimojiné legálně zastavit a stát kdekoli na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy mimo obec. Podle § 53 odst. 2 mohou rovněž pro jízdu nebi cokoli jiného užívat chodníky. Celkově bych to označil za legalizaci atentátu na zbytek populace, která se nepočítá k žádnému bezpečnostnímu sboru ani agentuře. Zvykněme si, jsme druhá kategorie.

Policie tvoří zákony a hlasovací roboti

Další faktor provázející vznik tohoto svinstva je, že k jeho vzniku došlo za vydatné účasti silových složek, úřednictva a různých těch parazitních organizací realizujících profit z dopravní represe, ale zato zcela bez účasti veřejnosti. Je to v podstatě recyklovaný návrh novely zákona z dob ANO, který už tehdy byl označován za příliš represivní a Babišova vláda ho raději nechala vyhnít, protože se obávala negativní reakce veřejnosti. Současná vláda vytáhla tento návrh, v několika místech ho kosmeticky změnila, ještě jednou ho upravila ve prospěch státních autorit, a jeho „prohlasování“ proběhlo v podstatě bez zájmu veřejnosti, jejíž pozornost byla soustavně zaměstnávána děním na Ukrajině a žabomyšími spory mezi koalicí a ANO. Návrh proto prošel v podstatě bez povšimnutí a bez velké diskuse ve sněmovně i v senátu. V obou komorách zastupitelé ukázněně zvedali pac, až na výjimky, které označím dále. Ani v senátu nikdo nenavrhl vrácení toho svinstva odkud přišlo, ačkoli by se kl tomu snadno dala najít argumentace, kdyby jí ovšem někdo hledal. Takový senátor Chalupský, který se svého času holedbal, že zvedne motoristická témata („lepší silnice, méně šikany“), také neváhal podpořit prohlasování novely „na první dobrou“.

Až po novém roce, kdy ten bordel nabyl platnosti, se motoristická periodika najednou vyděsila k smrti, protože jim začaly přicházet příběhy, jako že pan Osel projel křižovatku na žlutou, nechal si napařit pokutu 4500 Kč a ačkoli s přestupkem nesouhlasil, zaplatil.

Šestikoalice

Jaké je skutečné smýšlení představitelů vládní koalice, si uděláte přehled ze záznamu projednávání, které provázela ta nejhorší demagogie. Ukázka z obsáhlé promluvy poslance za PirSTAN Michala Exnera zde:

(…) řekl bych, že všichni víme, jak v Čechách se dopravní předpisy příliš nedodržují a nerespektuje se rychlost, telefonuje se za jízdy. Každý zná ten rozdíl, když se vjede do Německa nebo do Rakouska, jak všichni Češi hnedka zklidní (…)

(…) navrhuji naopak, abychom zavedli pro řidiče motorových vozidel dolní hranici této pokuty ve výši 500 korun, a to proto, protože řidiči motorových vozidel jsou poučení účastníci silničního provozu, kteří musí mít řidičský průkaz, a vozidlo, kterým disponují, tak představuje svojí hmotností a rychlostí podstatně větší nebezpečí než porušení předpisů ostatními účastníky, jako jsou chodci, cyklisté a podobně(…)

Například takový poslanec Kolovratník (ANO) se pokoušel pozměňovacím návrhem prohlásit odmítnutí zkoušky na alkohol či drogy za trestný čin. Kdo zná, jak to v praxi funguje a jak často policie toto „odmítnutí“ aktivně vytváří, ten musí skutečně vrtět hlavou. Je z toho vidět, jak dalece jsou právní jistoty občanů zastupitelům u prdele.

Jediný politický subjekt, který se postavil na stranu řidičů, byla SPD a zejména poslanec Koten.

Možné že čtenáře v předchozím testu zaujalo, co to mám pořád s tou šestikoalicí. Samozřejmě jsme se zabývali tím, jaké jsou možnosti do projednávání takového zákona ve sněmovně zasáhnout, a narazili jsme na zajímavou věc. Vlastně až tak zajímavá není. Tzv. opozice představovaná hnutím ANO totiž není opozice, protože podporuje vládní agendu. Zejména poslanec Kolovratník, který má za ANOfert dopravu v gesci, se nijak netajil tím, že mu návrh stav vyhovuje (aby taky ne, byl to původně jejich návrh) a že by naopak učinil zákon ještě represívnějším. Pro ty, kdo skutečně vědí, jak ten systém funguje, tohle asi nebude žádné velké překvapení. Opoziční role ANO je pouze mediální záležitost, ale pokud sledujete jejich kroky prakticky, zjistíte, že k žádné opoziční činnosti reálně nedochází. Postoje jednotlivých politických stran, kromě zmíněné SPD, navíc nasvědčovaly tomu, že byly dopředu dohodnuté na tom, aby při projednávání tohoto zákona došlo k široké shodě. Z toho důvodu rovněž neprošly pozměňovací návrhy pana poslance Kotena. Připomínalo mi to národní shromáždění z dob ČSSR, kde se sice také hlasovalo a debatovalo, ale výsledek byl předem určen. Bylo by dobré, aby si voliči tento moment pamatovali, protože je to jedna z mnoha praktických ukázek toho, že ANO je šestou stranou koalice, která zpravidla „podrží“ ty vládní návrhy, které nejsou spojeny s velkou mediální pozorností, a u těch zbývajících nám občas sehraje nějaké to parlamentní divadýlko.

Novelu si doporučuji důkladně prostudovat. Je tam celá řada změn, které vypadají nenápadně, ale ve skutečnosti ovlivní naše životy, a vždy mají stejný cíl. Posílit práva státních autorit a oslabit práva nás řidičů. Veřejnost byla mediálně kolébána pohádkami o „zpřehlednění“ bodového systému a že jim budou chodit zprávy o bodech esemeskou, což mi přijde zhruba stejně přínosné jako by židé v Osvětimi dostávali před odjezdem na poslední cestu informační dopis, že pec je natopena.

To je důsledek toho, že neexistuje žádná organizace, která by skutečně efektivně zastupovala zájmy nás řidičů. Ty organizace, o kterých si myslíme, že to dělají, jako třeba Automotoklub ČR nebo ÚAMK, jsou ve skutečnosti prosystémové, provládní a protiřidičské.

 

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (29 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

1 Comment

  1. Za rok libtardi KoZa prosaděj povinnost preventivně zastavit už při dlouho svítící zelené, za dva roky zavedou povinnost preventivně vůbec nevyjet, za tři roky zavedou řidičáky pro chodce a za čtyři jim je vezmou za prokázanou chůzi.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*