Krátký slovníček dezinformujících slov
Sdílet článek:

KAREL MACHALA

Převracení jazyka a vnímání světa začíná slovy. Uvěříme-li převráceným významům, černá se stává bílou, rozostřuje se rozdíl mezi dobrem a zlem. Vedle dezinfo textů existují už dávno (a stále více) i dezinformující slova. Některá zakotvila i v zákonech. Vláda (i veřejnost) by měla vracet slovům skutečné významy. Hlavně nedělat dezinformace i z vlastních programů („Nebudeme zvyšovat daně“). Že to jinak nejde? Ale jděte, kolik jste už poškrtali zbytných výdajů, selektivních dotací, privilegií, byrokracie a úřadů? Kolik jste jich už aspoň zředili či přesunuli z Prahy, abyste ušetřili? Vraťme se však ke slovům.

 

Možná máte v sobě podobné nastavení: jste pro svobodu jednotlivce („klasický liberál“) a současně máte ekologické cítění: nepohodíte PET láhev ani respirátor v lese/na ulici, vyhýbáte se umělým látkám v potravě, nevylili byste rtuť do potoka a nepřidávali byste ji už vůbec do některých vakcín pod názvy thimerosal / thiomersal.

Pokud byste se – jsouce takoví – v naší ještě relativně svobodné části světa místo za libertariána usilujícího o čisté životní prostředí označili za zeleného liberála (kdysi víceméně totéž), lidé by si kupodivu mysleli, že hlavně násilně bojujete proti uhlíku a jádru a jste pro cenzuru, tlustý stát regulující každý krok nebo vyžadujete poklekávací rasismus naruby, což by byl naprostý omyl. Důvodem zmatení pojmů jsou ukradená slova, protlačení jejich opačného, dezinformačního významu do médií i hlav.

Proto jsem sestavil (neúplný) slovníček dezinformačních pojmů. Jsou to takové pojmy, jejichž význam byl posunut (často až) ke svému opaku analogicky podle hesel Strany z Orwellovy knihy 1984: „Svoboda je otroctví“, „Nevědomost je síla“ a „Válka je mír“. My máme jiné – v Česku, v západním světě, v Rusku i v Číně, ale všude nějaké jsou. Pojďme na ně.

LIBERÁL

Původně: liber, libertas – svobodný, svoboda. Klasický liberál je/byl člověk prosazující svobodu volby, slova a tvorby, shromažďování, podnikání, nabízení a poptávání, svobodu volby léčby, víry a filosofie apod. Minimalizaci zásahů státu (=jiných lidí) do svobod jednotlivců. Dnes je vzhledem k ukradenému a převrácenému významu slova pro původní význam používáno slovo libertarián.

Newspeakový dezinfo význam, převrácený naopak: člověk požadující tlustý stát, vysoké daně, cenzuru, větší zásahy vlád, povinné medicínské zákroky, regulace, příkazy a zákazy. Tedy opak klasického liberála. Nebezpečná dezinformace (zatím) zřejmě zvítězila. Jeden (pravděpodobně) ruský troll (možná však Američan pod vlivem) na internetu reagoval na můj postoj proti agresi na Ukrajině slovy „Ty musíš být určitě liberál“. Myslel si, že jsem z USA, kde „liberal“ už dlouho znamená levicového socialistu. Vzhledem ke zmatení pojmů mu ani nelze odpovědět ano nebo ne. Ano, jsem úplný opak zeleného liberála, totiž zelený liberál, dnešním jazykem libertarián pro zdravé životní prostředí… Což nemá proč znamenat podporu putinského „válka je speciální operace“, tj. téměř orwellovského „válka je mír“. Za slovo válka se v Rusku zatýká, za jiné prohřešky proti carismu občas padají lidé z oken nebo vypijí jed. Na Západě se za slova občas vyhazuje z práce a ze školy. Normální je nedělat ani jedno.

ANTIVAXER

Původně: Člověk z principu odmítající všechny vakcíny. Pokud existuje, je velmi obtížné ho najít.

Newspeakový dezinfo význam: Člověk, který uznává za prospěšné jen vakcíny s řádně otestovanou bezpečností i účinností (po pravdě: provaxer s výhradou prokázané bezpečnosti). Člověk, který za vakcíny (dle staré definice) považuje klasické vakcíny, kde se nachází částečka viru/bakterie, celý virus či bakterie, umrtvený či živý, a nikoliv injekci genetických pokynů pro vlastní buňky a zejména ne takovou, která nemá studie bezpečnosti s kontrolní skupinou přesahující 6 měsíců. Je příznačné, že mezi antivaxery byli některými upalovači čarodějnic zařazeni i celoživotní vakcinologové.

HATESPEECH / NENÁVISTNÁ MLUVA

Původně: Vyjadřování nenávisti/nelibosti vůči někomu, běžná lidská emoce, kterou je vhodné krotit a která není hezká, ale není vykořenitelná, je součástí myšlení (nejen) lidí.

Newspeakový význam: Selektivně vybraná kritika v nesouladu s panující ideologií. Pokud jde o nenávist a někdy už pouhé nenadšení či neutrální postoj vůči ideologii, orientacím, některým náboženstvím, příp. hůře přizpůsobivým lidem odjinud, dochází k hnojometům, vyhazování z práce a někdy i stíhání.

Na druhé straně je/byla nejen tolerována, ale i z daní podporována nenávist vůči „antivaxerům“ (viz výše), Trumpovi, starému bílému muži, ba dokonce (!) „mé babičce, která je staré ekologické prase“ (slovy písničky, kterou s úsměvem pod vedením zfanatizovaných dospělých zpívaly děti v německé veřejnoprávní TV: „Meine Oma ist ‘ne alte Umweltsau“). Ekologické prase zde neznamenalo vylévání rtuti do potoka, ale obyčejnou jízdu na mopedu, autem SUV k lékaři a kupování si kotlety v obchodě. Boj proti vlastní babičce, jejíž uhlíková stopa je nejméně stokrát nižší než těch, kteří létají na protiuhlíkové konference soukromými tryskáči a o nichž kupodivu žádné takové písničky alarmistických fanatiků nevznikají. O tempora, o mores.

POPÍRAČ KLIMATU / POPÍRAČ ZMĚN KLIMATU

Původně: Popírači klimatu ani popírači změn klimatu neexistují, jde o naprostý výmysl.

Newspeakový význam: Abyste dostali nálepku popírače klimatu, nepotřebujete popírat klima (banální konstatování: klima existuje a mění se a nikdo to nepopírá). Newspeak však i toto umožňuje. Stačí nevěřit, že klima se mění zejména v důsledku činnosti člověka a zejména jeho vypouštění CO2, nebo že klima se mění teď víc než kdykoliv v minulosti. Přestože je prokázáno, že se mění teď relativně méně než v mnoha obdobích historie, včetně poslední tisícovky let. Pravdivý pojem by tedy zněl: „Člověk nevěřící tomu, že klima se teď mění výrazně víc a především v důsledku lidmi vypouštěného CO2“. Popírat lze jen fakt, zatímco nevěřit můžete i nepravdě.

ZELENÁ / EKOLOGICKÁ POLITIKA

Původně: politika směřující k čistotě a ochraně životního prostředí, zejména omezování vypouštění toxických látek do prostředí, jejich přidávání do potravin čí léků, ochrana ekosystémů apod.

Newspeakový význam: boj proti uhlíku (v podobě CO2), metanu a dusíku, boj proti klimatickým změnám nákladnými a násilnými opatřeními pouze v malé části světa. Vzhledem k tomu, že CO2 je zásadní pro růst rostlin i tvorbu zeleného barviva chlorofylu (fotosyntéza), je zde poněkud legračně za zelenou politiku vydáváno to, co zelenosti světa neprospívá, protože bez CO2 není zeleně a s méně CO2 je méně zeleně – a nikoliv naopak (!). Poměrně stabilní růst hladiny CO2 zvýšil ozelenění planety.

DIVERZITA

Původní význam: Různorodost. Přirozeně existuje a není třeba ji protlačovat násilím. Evropa byla daleko různorodější před nástupem woke ideologie.

Newspeakový význam: Pouze různorodost na povrchu, v náboženství a v sexuální orientaci. Nedejbože, aby existovala různorodost názorů a svobodná diskuse, za tu se už leckde spouští hnojomety, vyhazuje se z práce, ruší bankovní účty, ničí životy. Jak pokrytecké a lživé slovo v pojetí newspeaku. Věřme, že sem toto plně nedorazí, ale našlápnuto už bohužel je.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Původně: Zdroje energie, které se neustále obnovují a/nebo nemohou nikdy dojít. Je sporné, zda dnešní „OZE“ jako celek včetně zařízení jde označit za obnovitelné zdroje.

Newspeakový význam: Jsou to ideologicky podporované zdroje. Zpravidla značně neekonomické, jinak by se prosazovaly samy bez dotací a regulací (bez násilí). I na využití energie větru/slunce potřebujeme látky a kovy, jejichž zásoba je omezená. Nejsou bezemisní ani z hlediska výroby, dopravy, instalace, provozu a likvidace, tak ani z hlediska nutnosti udržovat záložní zdroje, dobudovávat sítě a už vůbec z hlediska dotování (dotace jsou zhmotněné jiné energie). Drahota energií nutně vede ke konfliktům a poklesu životní úrovně a ten zase k neekologickému chování. Jde tedy v důsledku o neekologické a geopoliticky nevýhodné zdroje, zvyšující závislost buď na Rusku (plynová záloha, jedním z důsledků je ruské válečné dobrodružství) nebo na Číně (vzácné horniny pro solární panely). Současně přitom geograficky omezený klimaboj na západní země neřeší to, co se snaží předstírat, že řeší. Zřejmě ideální situace pro režimy nepřátelské svobodě jednotlivce, které chtějí převzít dominanci ve světě.

POJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ, SOCIÁLNÍ, DŮCHODOVÉ

Původní význam: Pojištění je dobrovolný smluvní vztah s pojišťovnou, kde výše platby zohledňuje riziko a stav trhu a je tedy různá podle zásad pojistné matematiky. Rizikovější klient platí víc, v případě pojistné události a splnění podmínek pojišťovna vyplácí plnění.

Překlad newspeaku: Druh přímé daně, který nesplňuje definiční znaky pojištění, ale naopak všechny znaky přímé daně (daně z příjmu). Tato speciální příjmová daň se vyměřuje podle výše příjmu, je nedobrovolná, její konstrukce je i z daňového hlediska poměrně nesmyslná – kombinuje rovnou daň z příjmu uzavřenou na dolním konci minimem (tj. začínající OSVČ může zaplatit vyšší než 100% daň ze skutečného příjmu) a na horním konci maximem (každá další vydělaná koruna nad limit už není daněna touto daní). Současně s „pravou“ daní z příjmu jde tedy o daňový galimatyáš skládající se z progresivní, degresivní a rovné daně. Kdo tohle mohl vůbec vymyslet…

MANŽELSTVÍ

Původně: slovo obsahuje starý slovanský dvojí kořen mal+žena, tedy muž+žena. Jazykově jde ve slovanských jazycích o svazek muže a ženy.

Newspeak: potlačuje jak tradiční chápání pojmu, tak i jazykový význam, ve prospěch protlačované ideologie, snahou novodobých ideologů je označení rozšířit na jiné svazky než obsažené ve slově.

DISKRIMINACE

Původně: rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké skupině, ve skutečnosti diskriminujeme všichni (třeba někdo nás přitahuje a někdo ne, malí, velcí, tuční, štíhlí – podle jednoho vtípku se ptá žena muže „Jaké ženy se ti nelíbí?“ Odpověď: „S penisem“).

Newspeak: Kodexy woke firem jsou plné prohlášení „zejména netrpíme žádnou formu diskriminace“, což je jen selektivní a pokrytecké prohlášení, mnohé diskriminují i za názor. Poslední masovou diskriminací bylo rozlišování dle držitele vakcinačního pasu. Došlo to až tak daleko, že po určitý čas i Lotyšsko a Německo pouštěly do parlamentu poslance jen po předložení průkazu „neinfekčnosti“ (dnes už ví snad každý, že to bylo nejen za hranu demokracie, ale i zcela vylhané).

KONSPIRAČNÍ TEORIE

Skutečný význam: Teorie o spolupráci více osob či organizací. Konspirace se čistě jazykově skládá z předpony con- (spolu, společně, s) a druhá část pochází od lat. spiro (foukám, dýchám). Někdo tedy do něčeho společně fouká (nebo za něco společně dýchá). Teorie popisuje, jak pravděpodobně může fungovat, aniž by poskytovala důkaz. V původním významu tedy nic zvláštního: lidé, korporace, skupiny, strany, hnutí běžně spolupracují na věci společného zájmu, legálního či nelegálního, morálního či nemorálního. Nic divného, něco, co dělá každý z nás, minimálně v legální sféře.

Newspeak: Někdo stanovil (asi pomyslná Strana globálního megakorporátu), že „konspirační teorie“ bude nějaký naprostý blábol či lež. Někdy i lež, která se ukáže být pravdou, když např. Elon Musk vyšťourá na Twitteru, co provádělo bývalé vedení společně s některými úřady USA nadržujícími Demokratické straně. Humorný citát, Elon Musk: „Zatím téměř každá konspirační teorie, kterou lidé měli o Twitteru, se ukázala být pravdou“.

KRAJNÍ PRAVICE

Logický význam, nepoužívaný: Pokud je něco pravice (pro svobodu jednotlivce, nízké daně, právní stát, tradice, rodinu apod.), pak krajní pravice by znamenalo silnější se zasazování o totéž. Obdoba: levice je přerozdělování a regulování a krajní levice extrémní přerozdělování a regulování. Jenže napravo to v hlavách nefunguje: Hitler či Mussolini nebyl extrémní/krajní Tchatcherová či Reagan. Hitler byl spíš nacionální varianta Stalina a Lenina, kolektivista, který taky zabíjel, ale i reguloval ceny, přikazoval, jak žít a myslet, nazýval se socialistou. Patřil by tedy na nacionální levici, což je pojem, který umí příslušné převraceče pojmů rozpálit do běla.

Newspeak: Krajní pravicí je dnes už v newspeaku nálepkováno občas i to, co bylo dřív pravý/levý střed. Stačí bránit třeba svobodu jednotlivce, rodinu, nedejbože kontrolu imigrace podle přínosu vlastní zemi a už je člověk onálepkován raz dva. Zrovna teď nějaký woke dezinformovaný myslitel takto nesmyslně na Quora onálepkoval vlády v Polsku, Itálii a Maďarsku. Ve woke médiích jde o běžnou dezinformaci.

NUCENÁ PRÁCE

Skutečný význam: Práce, k jejímuž vykonávání je někdo donucen.

Newspeak: Selektivní vnímání, některé nucené práce newspeak nevidí. Podle newspeakových kodexů je striktně zakázaná, ve skutečnosti ji vykonává většina lidí. Logicky je nucenou prací vše, co byste neudělali jinak z vlastní vůle zdarma, například vyplňování formulářů sčítání lidu (za neúčast hrozí pokuta) nebo nesmyslně složitých daňových přiznání včetně údajů, které stát už má.

KAREL MACHALA

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (13 votes, average: 4,54 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*