Společnost

Jak funguje (nejen) covidová tyranie

Dvě třetiny populace jsou schopné i ochotné vykonat jakýkoliv rozkaz, když je vydaný vyšší autoritou. Zodpovězení klíčové otázky jak může fungovat covidismus. Experiment o slepém a tupém poslouchání autorit odhaluje příčinu takového chování, včetně schovávání se argument [Čist dále]

Ekonomika

Tři komisaři a čtyři krize

V Česku se vyhrocuje asociální nastavení, které vzdaluje většinu obyvatel od vyspělé Evropy, ani plný pracovní příjem neposkytuje víc než „pracovní chudobu“, ukazují to statistiky, výzkumy i zkušenosti odborů.

Politika

Co chybí EU?

Ve španělském El Publico celkem trefná diagnóza politického monstra, které si říká Evropská unie. Juan Torres López nazval článek „Trapná přeměna Evropské unie v (americkou)loutku“. Pokud by se někdo domníval, že EU se stane rozhodujícím [Čist dále]

Humor

Opravdu těžká otázka pro rádio Jerevan

Zatím nejtěžší otázku poslali do rádia Jerevan členové klubu sběratelů starého papíru. Našli na něm totiž informace, které je dokonale zmátly, a proto se obrátili na rádio jako na poslední instanci. Rádio jako vždy nezklamalo.