Tipy a kultura

Profesionální překlady a korektury

Porozumět psanému slovu je velmi důležité, předcházíte tím mnohým nedorozuměním a nejasnostem. Překlady odborných textů pod taktovkou profesionálního překladatele jsou pak absolutní nutností. Nemusíte však nikoho hledat. Ať už potřebujete překlady dokumentů do angličtiny nebo [Čist dále]

Ekonomika

Zelení kanibalové a dotační baroni

Čím více roste závislost energetiky na obnovitelných zdrojích (OZE), tím více se zvyšuje kanibalizace cen z jejich produkce a vyžaduje pokračující dotace. Ví to vláda ČR, jež chce znovu solární i větrnou energetiku podpořit?

Politika

Čína, Rusko, USA

Ideologie západního světa operuje ve smyslu svatých knih s termíny všeobecné humanity, planetárních lidských práv atd., na druhé straně považuje např. v Evropě vlastní populaci do té míry za bigotní, že ji obrozuje islámem a [Čist dále]