Politika

Jak dále Evropská unie?

Diletantská politika Evropské unie se ukázala jako neudržitelná. Představitelé EU se chovají jako děti. Ne tak malé, jako nevzdělané a nezkušené. Nahota tohoto přístupu se ukázala v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. EU se přiklonila k černobílému vidění světa. Prostě [Čist dále]

Společnost

Morálka svobody a státu

Pravicové a svobodné myšlení je efektivní, levicové a pro-státní zase morální. Je nutné hledat zlatou střední cestu. Nebo jsou morálka i efektivita na stejné straně těchto pomyslných vah?