Novinky

Jak je zabezpečený proces sčítání hlasů během voleb v ČR proti volebním podvodům
Sdílet článek:

V praxi to obyčejně probíhá tak, že voliči v České republice obvykle navštíví některé z místních škol nebo úřadů, kde se prokáží občanským průkazem a vhodí označený volební lístek do zapečetěné urny. Každý z nich volí v určitém volebním okrsku. Když volby skončí, pracovníci volební komise každého volebního okrsku rozpečetí volební urny a spočítají platné hlasy, které obdržely jednotlivé strany a jejich kandidáti. Podepsaný dokument s výsledky sčítání odevzdají krajskému pracovišti Českého statistického úřadu (ČSÚ). (zdroj)

Výsledky sčítání posílají zaměstnanci ČSÚ skrz internetové připojení do datové sítě Českého statistického úřadu Praha. Uložení všech okrskových výsledků a jejich sčítání probíhá přímo v centrální databázi statistického úřadu.

Výsledky voleb zveřejňuje ČSÚ na stránkách volby.cz, kde je možné dohledat také historii různých veřejných voleb až do roku 1990.

Podle Zákona o volbách do Parlamentu České republiky vypracovává celý volební systém právě statistický úřad, který stejně tak zabezpečuje programové vybavení.

Zkráceně je ČSÚ hlavní autoritou, která shromažďuje a počítá výsledky voleb a ze zákona je „neprodleně předává Státní volební komisi“.

Kdo a jak nakládá s výsledky voleb

Okrsková komise

Klíčovým prvkem pro počítání a kontrolu hlasů jsou okrskové volební komise, které mají zpravidla 5 členů. Komisí je v ČR celkem 14 865. (zdroj) Okrsková komise vytvoří zápis o výsledku hlasování, který její členové podepíší a předají pracovníkovi Českého statistického úřadu.

Rozhodnutí okrskové komise o výsledku hlasování je konečné a jiný volební orgán již tyto výsledky nepřezkoumává.

Členy okrskové volební komise navrhují strany, které kandidují do voleb. Členy komise schvaluje starosta města, kde se volební okrsky nacházejí. (zdroj)

Členové komise mají za úkol kontrolovat správnost dat zveřejněných na stránkách volby.cz. Mohou si zapsat výsledky hlasování v jejich okrsku a porovnat je s konečnými výsledky zveřejněnými statistickým úřadem.

Český statistický úřad

Pověřený zaměstnanec ČSÚ je oprávněn se zdržovat v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy. Může převzít stejnopis o výsledku hlasování a vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise ve druhý den voleb.

ČSÚ zajišťuje převzetí výsledků hlasování za všechny volební okrsky a zpracování celkového výsledku voleb.

Kdo vykonává dohled nad průběhem voleb

Státní volební komise

Státní volební komise je v působnosti Ministerstva vnitra, její složení naleznete zde.

Vykonává dohled nad „zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do Parlamentu České republiky, předává celkové výsledky voleb příslušné komoře Parlamentu České republiky. Komise také vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí“. (zdroj)

Ministerstvo zahraničních věcí

Řídí a zpracovává hlasování občanů ČR žijících v zahraničí.

Bezpečnost a zpětná kontrola výsledků voleb

Při kontrole sčítání hlasů a zpětné kontrole výsledků voleb publikovaných Českým statistickým úřadem, hraje významnou roli okrsková volební komise, kterou zpravidla tvoří 5 lidí. Oni sčítají hlasy, mohou si zapsat výsledky sčítání a později po zveřejnění výsledků na stránkách ČSÚ (volby.cz) je porovnávat.

Zpětně je možné na stránkách ČSÚ kontrolovat počet hlasů na úrovni státu (zdroj) krajů (zdroj) územních celků  (zdroj) nebo obcí (příklad obec Benešov: zdroj) nebo jednotlivých volebních okrsků v obci (příklad obec Benešov: zdroj) a například okrsek 8.

Zápis ze sčítání hlasů v tištěné formě kontrolují a podepisují všichni členové komise. Volební komise taktéž zpečeťuje a rozpečeťuje volební urny.

„Po prvním dnu voleb zajistí okrskové volební komise zapečetění volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky, tak, aby nebylo možné vkládat hlasovací lístky, ani je vybírat. Zapečetí také ostatní volební dokumenty,“ uvedl Český statistický úřad v komunikaci s Epoch Times. „Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje volební komise neporušenost pečetí a sejme je, aby bylo možné opět vkládat hlasovací lístky.“

Dohled nad volebními místnostmi a volebními schránkami zajišťují obce, Ministerstvo vnitra a Policie.

Prostor pro případné volební podvody je minimalizován tím, že výsledky hlasování si sčítá každá okrsková volební komise sama a nesčítají se centrálně. Výsledky předávají komise pracovníkům ČSÚ a ti vystavují dokument o tom, jaká čísla do elektronického systému vkládají a zasílají on-line do centrály ČSÚ v Praze.

Kdokoliv z okrskové volební komise potom může vzít data, která si zapsal o výsledcích součtu hlasů a porovnat je s tím co zveřejňuje ČSÚ (volby.cz).

Výsledky jsou tedy zpětně ověřitelné a kontrolovatelné a každá strana, která má své lidi v okrskové komisi má zájem na tom, aby výsledky zkontrolovala – porovnala s tím, co zveřejnil ČSÚ.

Užitečné odkazy:

  1. O volbách na stránkách ČSÚ
  2. ČSÚ – pokyny pro postup okrskových volebních komisí
  3. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (Zákon č. 247/1995 Sb.)

 

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

>> Podpora

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme!

Číslo účtu: 4221012329 / 0800

 

>> Pravidla diskuze

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

>> Jak poslat článek?

Chcete-li také přispět svým článkem, zašlete jej na e-mail: redakce (zavináč) svobodny-svet.cz. Pravidla jsou uvedena zde.

Sdílet článek:

1 Comment

  1. Můj názor: Stoprocentně se nějakým manipulacím zabránit nedá, ale při klasických volbách (lístky do urny) je možnost významného ovlivnění výsledků velmi malá a naopak pravděpodobnost, “že se to vykecá”, velmi velká, s rozsahem manipulace silně rostoucí.
    V souvislosti s kroužkováním na kandidátkách PirSTAN (“piráty vykroužkujete”, tvrdí STAN) hrozí patrně to, že někdo na kroužkované hlasovací lístky přidá další, aby přešvihl jejich maximální počet, a tím lístek platil, jako by kroužkovaný nebyl. Tohle by se asi dalo udělat ve větším měřítku o několika málo lidech a tudíž i s malým rizikem prozrazení – to je asi jediné, co hrozí u klasických voleb.

    Daleko větším problémem jsou distanční, ať už elektronické nebo korespondenční, volby, kde mohou být poměrně snadno zmanipulovány až horní desítky procent hlasů.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*