Ze světa

Kabinet blbců

Jelikož se národ nepochopitelně propadá do jedné vlastním přičiněném vyvolané krize za druhou, běsní debata, zda je prezident Joe Biden nekompetentní, zvrhlý nebo ideologicky zpracovaný tak, aby viděl v tom binci v zemi svůj úspěch…